(Minghui.org) Praktykujący Falun zaprosili kandydatów na stanowiska publiczne w Queensland w głównych wyborach w Australii na forum zorganizowane 6 maja w Southport Community Center w Gold Coast.

Pośród uczestników forum, duża ilość kandydatów do senatu i do Izby Reprezentantów była związana z wieloma partiami politycznymi, a niektórzy byli kandydatami niezrzeszonymi. Wszyscy mieli okazję obejrzeć podsumowanie 20-letniego rozwoju Falun Dafa w mieście poprzez wybór fotografii z wystawy zdjęć “Pokojowa podróż Falun Dafa”, które wisiały na ścianach obiektu. Każdy kandydat otrzymał również folder z materiałami wprowadzającymi, które były zebrane przez lokalnych praktykujących.

Przebieg forum był zbieżny z typowym forum dla kandydatów, z czasem przeznaczonym dla każdego mówcy, by mógł się przedstawić i powiedzieć dlaczego ubiegają się o urząd i opowiedzieć o swoim programie.

Każdemu z mówców zadano następnie przygotowane pytanie skierowane do wszystkich kandydatów:

”Odkąd chiński reżim rozpoczął prześladować Falun Dafa ponad 20 lat temu, spotkaliśmy się z zagranicznymi wpływami z Pekinu. Kiedy organizujemy lub nawet spotykamy się razem na wydarzeniu publicznym, często otrzymujemy informacje, że dyplomaci reżimu lub personel Instytutu Konfucjusza ostrzegali wybranych reprezentantów, przedstawicieli obiektów, a nawet organizatorów festiwalu, by nie wspierali Falun Dafa, w przeciwnym razie to mogłoby negatywnie wpłynąć na stosunki z Chinami. Gdybyś został wybrany 18 maja, jak stawiałbyś opór zagranicznym wpływom i pomógł wesprzeć grupy społeczne takie jak nasza?”

Jednomyślny sprzeciw 19-letnim prześladowaniom

Kandydaci jednomyślnie sprzeciwili się trwającym 19 lat prześladowaniom kierowanych przez Komunistyczną Partię Chin, sprzeciwiając się również bezpodstawnym zatrzymaniom, torturom i zabijaniem praktykującym Falun Dafa na organy.

Scott Turner, australijski kandydat partii The Greens dla regionu Fadden, powiedział, że wielokrotnie widział praktykujących Falun Dafa w chińskiej dzielnicy Brisbane, przeciwstawiających się propagandzie chińskiego reżimu, pokazując turystom z Chin kontynentalnych dobroć Falun Dafa i zło prześladowań KPCh.

Australijski kandydat partii The Greens, Scott Turner

“Praktykujący Falun Dafa zawsze tam byli ze swoimi banerami i znakami, a ja myślałem, że jest to świetny sposób na ominięcie restrykcji w Chinach przeciwko protestom, możesz po prostu dotrzeć do własnych chińczyków i powiedzieć im [prawdę o prześladowaniach]”, powiedział Turner.

Pan Turner był również pod wrażeniem pokojowego nastawienia praktykujących.

“Ich protesty są zawsze dostojne i pełne szacunku i nigdy nie zostawiają śmieci po sobie”, powiedział. “Myślę, że dobrze oddaję tę sytuację stare chińskie przysłowie, że kiedy piękny ptak zostaje złapany, to armia może pokonać generała, ale nigdy nie mogą odebrać ci twojego ducha i ambicji”.

Osoba wspierająca Falun Dafa pisze do ONZ

Michael Kaff, kandydat niezrzeszony dla McPherson, który był jednym z najbardziej wspierających wobec praktykujących Falun Dafa, powiedział, że napisał do wielu wpływowych ludzi w przeciągu ostatnich trzech lat, by zwiększyć świadomość stale mających miejsce prześladowań w Chinach.

Kandydat niezrzeszony Michael Kaff

Kaff powiedział, „Napisałem do osób, które wiem, że są powiązane z Organizacją Narodów Zjednoczonych w kontekście tego jak Chiny traktują praktykujących Falun Gong/Falun Dafa. Byłem całkiem aktywny jeśli chodzi o rozpowszechnianie tego komunikatu. Napisałem do kogoś kto pracował z ONZ w kwestii nadużyć praw człowieka w Korei Północnej i kiedy opowiedziałem mu o Falun Dafa/Falun Gong, powiedział, ’O, nie słyszałem o tym zbyt wiele’”.

Prześladowania są przykładem na przedkładanie przez KPCh siły nad wolnością

Kandydat demokratów dla regionu Fadden, Jake Welch, opisał prześladowania chińskiego reżimu jako typowy przykład rządu, który prześladuje swoich obywateli, aby wydawać się silnym.

Kandydat Liberalnych Demokratów, Jake Welch

„Tak naprawdę to jest przykład tego jak ludzie przedkładają władzę nad własne zasady osobistych praw człowieka i wolności”, powiedział Welch. „[Powinny istnieć] prawa, które stawiają ludzi na pierwszym miejscu—nasze własne prawa człowieka, wolność społeczną i wolność słowa oraz wolność wyznania—przed jakimikolwiek ideami siły nad narodem”.

Kandydat opowiada straszne przypadki aresztowań w Chinach

Kandydat do senatu Liberalnych Demokratów, Gabe Buckley, opowiedział jak osobiście doświadczył aresztowania w Chinach wiele lat temu, gdyż miał przy sobie nowelę z serii przygodowej Hardy Boys na stacji pociągów w Guangzhou.

Kandydat Liberalnych Demokratów Gabe Buckley

„Ten szczególny numer był zatytułowany ’Szpieg Pentagonu’, branie go ze sobą do Chin prawdopodobnie nie było najmądrzejszym posunięciem. Niektórzy ze strażników na stacji pociągów zauważyli, że niosłem ze sobą książkę, która miała tytuł ’Szpieg Pentagonu’, i w końcu zostałem zatrzymany przez strażników, odseparowany od rodziny i przesłuchany”, powiedział Buckley. „Byłem dziesięcioletnim chłopcem, byłem przerażony… To doświadczenie wpłynęło na mnie i sprawiło, że jestem naprawdę podejrzliwy wobec rządów i kogokolwiek, kto twierdzi, że posiada przewagę siły wobec [innych]”.

Buckley nie wierzy, że ktokolwiek, włącznie z chińskim reżimem, posiada prawo do napadanie i zastraszania innych.

„Nie uważam by ktokolwiek miał prawo do posiadania [tego typu] przewagi siły wobec innej osoby”, powiedział Buckley. „Jeśli chcesz iść pracować dla kogoś, twój szef posiada nad tobą władzę, podczas gdy dla niego pracujesz. To jest dobrowolne. Ty decydujesz się, aby przyjmować rozkazy”.

Prokurator i praktykujący qigong ma nadzieję wprowadzić zmiany

Kandydat na przewodniczącego senatu partii Piratów, Brandon Selic, powiedział, że pracował przez prawie 25 lat w sądzie Southport jako obrońca od spraw kryminalnych oraz prokurator i był na bieżąco z wydarzeniami odnośnie prześladowań Falun Dafa.

Kandydat do senatu partii Piratów, Brandon Selic

“Dobrze zdaję sobie sprawę z problemów naruszania praw człowieka, o które się niepokoicie w swoim kraju, przede wszystkim jeśli chodzi o Falun Dafa”, powiedział Selic. “Też kiedyś praktykowałem qigong [inną dyscyplinę] przez pewien czas i było to z korzyścią dla mojego zdrowia”.

Kandydat poświęca swoje życie obronie praw człowieka

Kandydat niezrzeszony na senat, Hassan Ghulam, ujawnił, że również spotkał się z formą prześladowań ze względu na wiarę w swoim kraju, w Afganistanie. Teraz poświęca swój czas obronie praw uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

Kandydat niezrzeszony do senatu, Hassan Ghulam

„Każde pryncypia i wyznania mają prawo istnieć i mają także prawo do interakcji”, powiedział Ghulam. „[Chiński reżim] powinien znaleźć lepsze rozwiązanie, pokojowe rozwiązanie dla Ujgurów i wszystkich innych, dla buddystów, Dalaj Lamy i Falun Dafa. Nie wspieram brutalnego postępowania [KPCh]”.

Kandydaci sprzeciwiają się wpływom KPCh w Australii

Dwóch kandydatów również sprzeciwiało się próbom chińskiego reżimu wpłynięcia na politykę Australii i szeroko pojętej społeczności, która przejawia się w wywieraniu nacisku na ludzi, by przestali wspierać aktywności Falun Dafa.

Scott Turner powiedział, że uważa iż rząd Australii powinien ograniczyć zagraniczne wpływy w jak największym stopniu.

„Działania Instytutów Konfucjusza są próbą rozpowszechniania propagandy i kontroli i są sygnałem dla ludzi, ‘Nie angażuj się w Falun Dafa albo cię zwolnimy’. To jest niedopuszczalne”, powiedział.

„Myślę, że powinniśmy ukrócić tego rodzaju wpływy zagraniczne. Powinniśmy bronić się jak tylko potrafimy… [aby] utrzymać wolność ekspresji naszych poglądów, ale również by upewnić się, że nie ma niewłaściwego wpływu. Żaden kraj nie powinien w sposób jednostronny wpływać na inny kraj lub na obywateli tego kraju”.

Kandydatka niezrzeszona do senatu, Hetty Johnston, wyraziła swój sprzeciw dla „sprzedaży [australijskiej demokracji] lub tego by ulegała ona zagranicznej manipulacji”.

„Całkowicie się sprzeciwiam temu by jakikolwiek obcy kraj (włącznie z Chinami) lub międzynarodowy ruch, czy biznes, wpływał na politykę Australii oraz temu by jakakolwiek partia polityczna akceptowała od nich dotacje lub potajemnie się dogadywała by zasilić finansami politykę Australii, aby w wyniku tego posiadać wpływy polityczne w kraju”, napisała w e-mailu do praktykujących, zachęcając ich by utrzymywali wysiłki zmierzające do zakończenia prześladowań w Chinach. „To jest w dużej mierze powód, dla którego startuję w tych wyborach”.

Kandydat do senatu partii Australian Conservatives, Lyle Shelton, wraz z praktykującymi Falun Dafa

Kandydat do senatu partii Australian Conservatives, Lyle Shelton, wyraził swoje zaniepokojenie prześladowaniami, grabieżą organów od praktykujących Falun Dafa oraz chińskimi wpływami w Australii. Senator konserwatystów, Cory Bernardi, powiedział, że widział praktykujących na czuwaniu przed parlamentem w Canberrze i wprowadził ustawę do senatu w 2018, która przeciwdziała zagranicznym wpływom Instytutów Konfucjusza.

Michael Kaff uważa, że żaden rodzaj zagranicznych wpływów nie powinien być tolerowany w polityce Australii oraz, że wszystkie potwierdzone przypadki zagranicznych agentów korumpujących wybranych reprezentantów, powinny być zapisane do wglądu publicznego.

„To powinno być dostępne opinii publicznej, tak abyśmy mogli zgłaszać uwagi do komisji antykorupcyjnej i upewnić się, że ludzie nie będą ulegali wpływom Chin. Musimy dbać o tych Australijczyków i te mniejszości bądź osoby i stowarzyszenia, które są za pokojem, tak jak wy. Musimy się upewnić, że jesteście pod opieką”, powiedział.

„Nie powinniśmy czynić żadnych przysług KPCh”

Pan Kaff powiedział również, że jeśli zostanie wybrany, to poruszy kwestię prześladowań Falun Dafa w parlamencie federalnym i pchnie Australię w kierunku dywersyfikacji handlu z kierunku chińskiego, z powrotem do byłych największych partnerów handlowych, takich jak Japonia oraz inne kraje azjatyckie.

„Cieszę się, że mogę być w parlamencie i powiedziedzieć w waszym imieniu jak jest oraz upewnić się, że rząd federalny oraz cały świat i media będą wiedzieć co się dzieje”, powiedział Kaff. „Uchwalali rezolucję za rezolucją w senacie, ale czy naprawdę zrobili coś w tym kierunku? Nie. Czy to wpłynęło na naszą wymianę handlową z Chinami. Nie. Być może powinniśmy zacząć rozglądać się za wymianą handlową gdzieś indziej… Oni nie robią wam żadnych przysług, więc my również nie powinniśmy im czynić żadnych przysług”.

Groźba popsucia relacji z Chinami jest „strasznym argumentem”

Jake Welch opisał groźbę Chin, gdzie stwierdzono, iż wchodzenie w relacje z praktykującymi Falun Dafa popsuje relację między Australią a Chinami, jako „straszny argument”.

„Ograniczanie obywateli Australii, którzy korzystają ze swojej wolności, bazując na relacjach, które posiadamy z kimś zza granicy, jest dla mnie strasznym pomysłem. Rząd i wielu dzisiejszych polityków przedkładają siłę nad prawo oraz ich własne zasady, a to jest coś czemu naprawdę wierzę, żę Liberalni Demokraci mogą się przeciwstawić. „Nigdy nie będziemy łamać praw człowieka ani społeczno-ekonomicznych pryncypiów, którymi się kierujemy”.

Kandydat przeciwstawi się nękaniom KPCh

Gabe Buckley opisał traktowanie praktykujących Falun Dafa przez Pekin jako klasyczny przykład nękania, któremu z całą mocą by się przeciwstawił, nawet gdyby chiński reżim groziłby zamknięciem handlu z Australią.

„Postawię się między wami a chińskim rządem. Wszystko mi jedno, przeciwstawię się im”, powiedział. „Nie będę nawet słuchał rządu Australii kiedy będzie mi mówił jak mam postępować, zatem tym bardziej nie posłucham się rządu chińskiego, zatem mogą porzucić swoje nadzieje… Jeśli nikogo nie krzywdzimy, to kto ma prawo powiedzieć nam byśmy przestali działać? Kto ma prawo powiedzieć wam byście przestali działać? Nikt”.

Brandon Selic zgodził się z przedmówcą i uważa, że groźba pogorszenia relacji handlowych z Pekinem, jedynie by sprawiła, że wspierałby Falun Dafa jeszcze bardziej.

Zagraniczne wpływy są realne, twierdzi kandydat

Kandydat do senatu partii Great Australian Party, Arjay Martin, powiedział, że jako student prawa na Bond University, jest przekonany, że zagraniczne rządy “wpływają na prawa obywateli”.

Kandydat do senatu partii Great Australian Party, Arjay Martin

„Były przypadki polityków, którzy chcieli się spotkać z praktykującymi Falun Gong dopóki nie usłyszeli, ‘Nie możecie spotkać się z tymi ludźmi, w przeciwnym wypadku pojawicie się na listach wyborczych w nadchodzących wyborach’. To jest zupełnie niedorzeczne”, powiedział. „Nawet jeśli jest to stosunkowo mały kraj, musimy stanąć w obronie swoich obywateli, praw, przywilejów, wolności słowa i ekspresji”.

„Dni KPCh są policzone”

Hassan Ghulam uważa, że dni obecnie rządzącego chińskiego reżimu są policzone i że musi nastąpić zmiana.

„Mieszanina starego socjalizmu i nowoczesnego kapitalizmu, tak zwany socjalizm z chińską charakterystyką – czy to jest poprawne, czy to jest prawidłowe, czy to będzie istnieć przez kolejne dekady, czy jednak się zmieni?”, spytał. „Myślę, że to się zmieni”.