(Minghui.org) Wszyscy wiemy, że powinniśmy mieć wzgląd na innych oraz że nie ma błahych rzeczy w kultywacji. Ostatniego roku, zaszło zdarzenie, które przyniosło olbrzymie straty. Aresztowani praktykujący nadal nie zostali zwolnieni.

Na początku, nie zdaliśmy sobie sprawy z głównego powodu. Zrozumieliśmy tę sytuację dopiero, gdy zaangażowali się prawnicy. Okazało się, że wielu praktykujących udawało się do tego samego punktu usługowego - którego właścicielką jest praktykująca — aby zaopatrzyć się w artykuły do wytwarzania materiałów wyjaśniających prawdę. Wtedy władze zaczęły przyglądać się właścicielce, którą będę nazywać Aiyin. Zainstalowały kamerę wideo przed wejściem do punktu. Aiyin zauważyła kamerę, ale nie zdała sobie sprawy z jej przeznaczenia, więc nikomu o niej nie powiedziała. Praktykujący, którzy przychodzili do jej punktu usługowego, byli więc nagrywani i śledzeni.

Z pewnego punktu widzenia, to zdarzenie było następstwem naszego nie zważania na innych. Można znaleźć artykuły na stronie Minghui, które mają przypominać nam o tym, aby nie kupować zbyt wielu rzeczy z jednego miejsca ze względu na wygodę. Wielu z zaangażowanych praktykujących nigdy o tym nie pomyślało w przypadku Aiyin i jej punktu.

Na przykład, kiedy niektórzy praktykujący przychodzili na zakupy, często siadali za ladą i rozmawiali z Aiyin przez chwilę. Gdy inni ludzie wchodzili do punktu, to nawet namawiali nowoprzybyłych do opuszczenia Komunistycznej Partii Chin (KPCh) zza lady. Tak więc, ludzie szerzyli wieści, że ludzie z Falun Gong są w tym punkcie, co spowodowało nacisk na Aiyin i jej rodzinę. Później, niektórzy praktykujący przypominali każdemu, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo, lecz areszty ciągle miały miejsce.

Chcę przypomnieć praktykującym, że nowi praktykujący często nie mają pełnego zrozumienia jak zła jest KPCh. Są bardzo podekscytowani otrzymaniem Fa. Gdy spotykają innych praktykujących, są bardzo otwarci. Jednakże, jako doświadczeni praktykujący, powinniśmy przypominać im o kwestiach bezpieczeństwa oraz rozmawiać o rzeczach z punktu widzenia wznoszenia xinxing.

Odnośnie pozostałych pytań, tak jak kto napisał jakie artykuły, kto przygotował komputery, kto sporządził materiały, itd. — chyba, że jest ku temu powód — nie powinniśmy o nich rozmawiać oraz szerzyć pogłosek. Jeżeli nie będziemy zwracać uwagi na to, co mówimy, możemy ściągnąć problemy na innych praktykujących.

Jedna z miejscowych praktykujących poruszyła ten temat przed grupą. Kiedyś była koordynatorką i jej rodzina, która wiedziała, że Dafa jest dobre, całkowicie ją wspierała. Jednak, wielu praktykujących przychodziło do jej domu, prosząc o różne rzeczy i nie kultywując własnych słów. Niektórym nie zaświtała myśl, kiedy przyprowadzali nowych praktykujących. Kiedy władze udały się przeszukać ich dom, wiedziały już wtedy o wielu rzeczach w szczegółach. Rodzina przeszła przez prześladowania i odczuła znaczącą presję. Teraz rodzina jej nie wspiera i nie pozwala jej na utrzymywanie kontaktów z innymi praktykującymi.

Dzisiaj, z powodu prześladowań, jest niewiele dostępnych miejsc do spotkań grup studiujących Fa. Ci praktykujący, którzy oferują miejsca do studiowania Fa muszą, z jednej strony, chronić te miejsca, z drugiej strony, starać się jak mogą, aby uspokoić swoje rodziny.

Inny przykład, Wang nie zjawiła się na studiowaniu Fa w domu Xiao dwa razy. Xiao udała się do domu Wang, ponieważ była zmartwiona — dlaczego Wang nie przybyła? Xiao była zaniepokojona kwestią bezpieczeństwa miejsca studiowania Fa, ponieważ tak wielu praktykujących zależało od niego. Okazało się, że Wang nie zjawiła się na studiowaniu Fa zaledwie dlatego, że musiała zająć się sprawami w domu.

Praktykujący biorący udział w grupowym studiowaniu Fa powinni cenić wkład praktykującego gospodarza oraz być ostrożnymi w kwestii bezpieczeństwa miejsca. Powinniśmy zwracać uwagę jak głośno mówimy. Nie powinniśmy przychodzić wszyscy wspólnie na miejsce i wspólnie go opuszczać. Jeżeli chcemy przyprowadzić innych praktykujących, powinniśmy solidnie to przemyśleć i zawczasu zapytać o pozwolenie. Po zakończeniu studiowania Fa, nie powinniśmy rozmawiać o sprawach codziennych ludzi. Kiedy udajemy się na studiowanie Fa, nie powinniśmy zabierać ze sobą telefonów komórkowych.

Powinniśmy jak najlepiej przyłożyć się do tego, aby zważać na innych oraz aby solidnie się kultywować. To jest moje osobiste zrozumienie. Proszę wskazać cokolwiek, co zwiera niewłaściwe zrozumienie.