(Minghui.org) Program nauki tańca w Akademii Sztuk Pięknych Fei Tian ogłasza nabór. Kandydaci muszą praktykować Falun Dafa lub pochodzić z rodziny praktykujących Falun Dafa. Kandydaci, którzy mają szansę zostać praktykującymi Falun Dafa również będą brani pod uwagę.

Warunki przyjęcia:

1. Uczniowie: dla uczniów poniżej 13 roku życia wzrost co najmniej 1,75 cm. Dla uczniów powyżej 15 roku życia wzrost co najmniej 1,78 cm.

2. Uczennice: dla uczennic poniżej 13 roku życia wzrost co najmniej 1,65 cm. Dla uczennic powyżej 15 roku życia wzrost co najmniej 1,68 cm.

3. Nogi zarówno uczniów jak i uczennic muszą być co najmniej 10 cm dłuższe niż ich górna część ciała.

4. Wymagania dotyczące rozciągnięcia nóg: zarówno szpagat francuski jak i turecki muszą posiadać rozwartość 180 stopni.

5. Wszyscy kandydaci muszą być zdrowi.

Uwaga:

1. Uczniowie i uczennice w wieku 16-17 lat: uczniowie muszą być wzrostu co najmniej 180 cm, a uczennice co najmniej 168 cm, muszą być dobrze rozciągnięci oraz wykonywać szpagaty francuskie i tureckie o kącie rozwarcia 180 cm.

2. Kandydaci, którzy nie spełniają powyższych wymogów mogą wciąż być brani pod uwagę względem innych wyjątkowych kwalifikacji.

Dokumenty:

1. Każdy kandydat musi dostarczyć swój życiorys, doświadczenie zawodowe oraz osobistą i rodzinną historię kultywacji. Życiorys powinien zawierać imię i nazwisko aplikującego, płeć, datę urodzin, miejsce urodzin, wzrost, adres zamieszkania, adres email i numer telefonu.

2. Kandydaci powinni zawrzeć informacje o swoich rodzicach, włącznie z ich wzrostem, miejscem urodzin oraz historią kultywacji.

3. Aktualne zdjęcia:

Zdjęcia powinny być wykonane w ciągu ostatniego miesiąca i powinny zawierać:

- Pełną długość nóg z perspektywy przedniej, stojąc

- Pełną długość nóg z perspektywy bocznej, stojąc

- Pełną długość nóg z perspektywy tylniej, stojąc

- Wykonując szpagat

- Wykonując mostek

Kandydaci powinni być ubrani w strój gimnastczny, a fotograf powinien wykonywać zdjęcia kucając, tak by fizyczne atrybuty kandydata były oddane w sposób prawidłowy.

4. Wszystkie wymagane materiały muszą być przesłane razem, by wniosek mógł być formalnie przyjęty.

5. Wstępni zakwalifikowani będą na ogół powiadomieni w przeciągu trzech tygodni od złożenia wniosku.

6. Jeśli kandydat nie przejdzie wstępnych eliminacji lub nie przesłał materiałów w sposób wymagany lub brakuje pewnych materiałów, bądź są one sfałszowane lub nie mają związku z tym ogłoszeniem, on lub ona nie otrzyma odpowiedzi.

7. Kandydaci muszą zgłosić się online, a Akademia Sztuk Pięknych Fei Tian zorganizuje przesłuchania dla wstępnie zakwalifikowanych.

Adres email dla kandydatów poza Chinami: admission@feitianacademy.org

Adres email dla kandydatów z Chin: feitian@minghui.org

Telefon: +1 845-796-8230

Akademia Sztuk Pięknych Fei Tian i Fei Tian College

13 czerwca 2019 roku