(Minghui.org) Na podstawie informacji zebranych przez Minghui.org potwierdzono, że we wrześniu 2019 roku skazano na więzienie 30 praktykujących Falun Gong z powodu ich wiary.

Falun Gong, znane również pod nazwą Falun Dafa, jest duchową dyscypliną skupioną na zasadach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. Odkąd chiński komunistyczny reżim rozpoczął prześladowania tej praktyki w lipcu 1999 roku, wielu praktykujących zostało aresztowanych, zatrzymanych, zamkniętych w więzieniach, poddanych torturom, zmuszonych do przymusowej pracy w obozach, a nawet stało się ofiarami grabieży organów.

Niektórzy z praktykujących zostali skazani za wspólne studiowanie książek Falun Gong, natomiast większość została skazana za podnoszenie świadomości o prześladowaniach ich wiary, w tym za rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, czy rozmawianie o prześladowaniach z ludźmi.

Skazani praktykujący pochodzą z 17 miast w 12 prowincjach i ośrodkach wielkomiejskich w Chinach. Wyroki więzienia sięgały od 1 roku do 10 lat, ze średnią 3,87 roku.

Wymiary kar pozbawienia wolności 30 praktykujących Falun Gong we wrześniu 2019 r.

Siedmiu praktykujących jest w wieku 65 lat i starszym. Zwłaszcza 80-letnia pani Feng Chunying z miasta Jinan w prowincji Shandong, która 10 września 2019 r. została skazana przez sąd w Changqing na dwa lata więzienia.

Siedemnastu praktykujących padło ofiarą wyłudzenia pieniędzy bezpośrednio przez policję lub zostało ukaranych grzywną przez sąd na łączną sumę 231 110 juanów — średnio 13 594 juanów na osobę.

Z powodu blokady informacyjnej w Chinach liczba skazanych praktykujących Falun Gong nie zawsze może być publikowana na bieżąco, ani nie wszystkie informacje są łatwo dostępne.

Coraz więcej prawników decyduje się na reprezentowanie praktykujących i wnosi o ich uniewinnienie, dlatego władze również próbują blokować obronę adwokatów.

W mieście Jinchang w prowincji Gansu miejscowe Biuro Prawne nakazało 103 prawnikom i 243 praktykantom adwokackim w 11 firmach prawniczych podpisać oświadczenia o denuncjowaniu Falun Gong i obietnicę nie reprezentowania praktykujących Falun Gong, chyba że ci ostatni wyrzekli się swojej wiary.

W trakcie rozprawy sądowej pani Zhang Jing, mieszkanki prefektury Juye w prowincji Shandong skazanej 30 września na 3,5 roku więzienia, prokurator Qin Laifeng powiedział do jej obrońcy: „Jak śmiesz potępiać partię komunistyczną, kiedy jesteś karmiony i opłacany przez partię?”. Poczynił tę uwagę, kiedy nie potrafił wyjaśnić w jaki sposób pani Zhang rzekomo złamała prawo.

Poniżej znajdują się migawki z niektórych wyroków z września.

Czterech mieszkańców Hubei otrzymuje surowe wyroki i grzywny

Najdłuższe wyroki za praktykowanie Falun Gong usłyszało we wrześniu czterech mieszkańców miasta Wuhan w prowincji Hubei.

Pan Hong Weisheng został skazany na 10 lat i 50 000 juanów grzywny.

Pani Hou Mila i jej siostra Hou Aila, dostały po 8 lat więzienia i po 40 000 juanów grzywny.

Pani Rao Xiaoping dostała siedem lat więzienia i 30 000 juanów grzywny.

Wszyscy ci praktykujący odwołali się od swoich wyroków do Sądu Odwoławczego w Wuhan.

Pan Bai Housheng — inny praktykujący, który został aresztowany z nimi, ale później został zwolniony za kaucją — został skazany na trzy lata w zawieszeniu na pięć lat i otrzymał grzywnę w wysokości 10 000 juanów. Dostał nakaz codziennego stawiania się w osiedlowym komitecie mieszkaniowym.

Tych pięciu praktykujących zatrzymano w mieszkaniu 19 kwietnia 2018 roku, w trakcie spotkania. Policja przeszukała miejsce oraz skonfiskowała książki i materiały Falun Gong, komputer, drukarkę i inne rzeczy osobiste.

Trzech mieszkańców Liaoning skazanych na pięć lat za rozpowszechnianie materiałów informacyjnych

Pan Hu Shaowei, pani Liu Ying oraz pani Zhang Donging, mieszkańcy miasta Huludao w prowincji Liaoning, zostali skazani 16 września na pięć lat więzienia.

Tych troje praktykujących zostało aresztowanych 24 marca 2019 roku, po tym jak doniesiono na nich, że w prefekturze Chaoyang, która leży około 145 km od Huludao, rozpowszechniają materiały informacyjne o Falun Gong.

Następnego dnia policjanci z Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego prefektury Chaoyang przeszukali ich domy.

Męża i syna pani Liu również zatrzymano, ale wypuszczono ich gdy policja potwierdziła, że żaden z nich nie był kierowcą, który podwiózł tych trzech praktykujących do prefektury Chaoyang.

Policja odmówiła zwrócenia pani Liu jej wcześniej skonfiskowanego samochodu.

19 kwietnia 2019 r. przedłożono sprawę praktykujących do prokuratury prefektury Chaoyang. Pięć dni później prokurator zatwierdził areszt.

Trzech praktykujących stanęło przed sądem okręgowym Chaoyang 21 sierpnia 2019 roku. Każdy z nich został skazany na pięć lat więzienia. Około miesiąc później ukarano ich grzywną w wysokości 10 000 juanów.

Praktykujący odwołali się od wyroku do Sądu Odwoławczego w Chaoyang.

Pan Hu i pani Liu złożyli również doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez policję i prokuratorów, polegającego na ich prześladowaniu.

Wewnętrzna Mongolia, mężczyzna dostaje sześć lat więzienia za swoją wiarę, sąd blokuje apelację

Pan Wu Jinggang, mieszkaniec miasta Chifeng w Wewnętrznej Mongolii, został skazany na sześć lat. Sąd nie poinformował jego obrońcy o wyroku do czasu, aż minął okres na odwołanie się.

Pan Wu i jego 70-letnia matka zostali aresztowani 29 marca 2019 roku. Policjanci z Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego chorągwi (przyp. tłum. - jedn. terytorialna Mongolii Wewnętrznej) Bairin Left Banner przeszukali ich mieszkanie i skonfiskowali rzeczy należące do pana Wu: książki Falun Gong, jego komputer, drukarkę jak też 12 000 juanów w gotówce.

Matka pana Wu została później zabrana do domu przez swoją młodszą siostrę. Pan Wu pozostał w areszcie w centrum zatrzymań chorągwi Bairin Left Banner.

Tian Zhijun, lekarz z centrum zatrzymań, popołudniem 17 kwietnia 2019 roku sprowadził pana Wu do swojego biura. Tam deptał po jego twarzy i chłostał batem po piersiach i plecach. Pan Wu zemdlał z bólu. Świadkami tortur było czterech policjantów.

Pan Wu stanął przed sądem chorągwi Bairin Left Banner 19 lipca 2019 r. Jego obrońca złożył wniosek o jego uniewinnienie.

17 września obrońca zadzwonił do rodziny pana Wu, aby powiedzieć im, że właśnie został powiadomiony przez sąd o skazaniu pana Wu na sześć lat więzienia i że ma dziesięć dni na wniesienie apelacji od tego wyroku. Za chwilę obrońca otrzymał pismo z sądu, że czas na wniesienie odwołania właśnie minął.

Trzy mieszkanki Syczuanu skazane za wspólne czytanie książek Falun Gong

Trzy kobiety: Xie Chengfang, Fan Xiushan i Liu Qiong zostały skazane 30 września przez Sąd Okręgowy w Shehong.

Pani Xie dostała półtora roku oraz grzywnę 4 000 juanów.

Panie Fan i Liu, obie zostały skazane na dwa lata więzienia i odpowiednio grzywny: 4 000 i 3 000 juanów. Nałożono na nie odsiadywanie wyroku poza więzieniem.

Te trzy kobiety z miasta Suining w prowincji Syczuan zostały aresztowane 20 marca 2019 roku w czasie wspólnego studiowania książek Falun Gong.

Kobieta z Henan potajemnie skazana na osiem lat

Pani Ji Chunmei, mieszkanka miasta Sanmenxia w prowincji Henan, ostatnimi czasy została skazana na osiem lat więzienia. Jej rodzina w trakcie procesu była utrzymywana w niewiedzy.

Paną Ji aresztowano 16 października 2018 roku. Policja przeszukała jej dom i skonfiskowała jej komputer, drukarkę, materiały Falun Gong oraz świadectwo depozytowe na sumę 10 000 juanów.

Przed wysłaniem jej do żeńskiego więzienia w Xinxiang była przetrzymywana w centrum zatrzymań miasta Sanmenxia.

Pobierz pełną listę skazanych praktykujących.

Powiązane raporty:

60 praktykujących Falun Gong w Chinach skazanych na więzienie w sierpniu 2019 roku za odmowę wyrzeczenia się swojej wiary

52 praktykujących Falun Gong w Chinach skazanych na więzienie w lipcu 2019 r. za odmowę wyparcia się swojej wiary

Raport Minghui: 329 praktykujących Falun Gong skazanych na więzienie za swoją wiarę w pierwszej połowie 2019 roku

60 praktykujących Falun Gong w Chinach skazanych na więzienie w maju 2019 roku za odmowę wyparcia się swojej wiary

38 praktykujących Falun Gong w Chinach skazanych na więzienie w kwietniu 2019 roku za odmowę wyparcia się swojej wiary

Raport Minghui: 43 skazanych na więzienie w marcu 2019 roku za odmowę wyparcia się swojej wiary w Falun Gong

109 praktykujących Falun Gong skazanych za swoją wiarę w styczniu i lutym 2019 roku

52 praktykujących Falun Gong skazanych na więzienie w styczniu 2019 roku za nie zrezygnowanie ze swojej wiary

931 praktykujących Falun Gong skazanych za swoją wiarę w 2018 roku.