(Minghui.org) Praktykujący Falun Gong ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Nowej Zelandii przedłożyli swoim rządom nową listę osób biorących udział w prześladowaniach Falun Gong.

Praktykujący, którzy już uprzednio przedstawili podobną listę, teraz domagają się od swoich rządów, aby odmówiły wydania wizy lub zamroziły aktywa osób wymienionych na liście. Te nowe wspólne starania są następstwem po uprzednim złożeniu listy we wrześniu 2019 roku.

W listopadzie można było dowiedzieć się od renomowanej organizacji praw człowieka z Waszyngtonu, że Departament Stanu USA powiększa swój personel i jako priorytet uznaje sankcje, włącznie z odmową wstępu do kraju i zamrożeniem aktywów wymienionych obcych obywateli.

Ta organizacja praw człowieka następnie zaprosiła Departament Stanu USA do wygłoszenia seminarium adresowanego do wielu grup religijnych i organizacji praw człowieka, by pomóc im zrozumieć jakie prawa mogą być użyte w celu odmowy wydania wiz oraz zamrożenia aktywów, a także jak te organizacje pozarządowe mogą współpracować z Departamentem Stanu w tej sprawie.

Urzędnik Departamentu Stanu powiedział tym organizacjom, że obowiązują różne przepisy, a niektóre z nich mają stosunkowo surowsze wymagania niż inne. Powiedział także, że Departament Stanu przyjmuje listy sprawców prześladowań religijnych i łamania praw człowieka, o ile istnieją udokumentowane fakty prześladowań.

Urzędnik powiedział również, że Departament Stanu zastosuje najbardziej odpowiednie przepisy, które mogą dotyczyć nie tylko samych sprawców, ale również członków ich rodzin. Nawet jeśli sprawcy lub członkowie ich rodzin już są na terenie USA, to ich wizy mogą zostać cofnięte, a osoby te deportowane.

Praktykujący Falun Gong w Waszyngtonie powiedział przedstawicielom Departamentu Stanu, że te działania USA oraz innych zachodnich krajów wywarły duży wpływ w Chinach.

Wielu chińskich urzędników biorących udział w prześladowaniu Falun Gong usunęło swoje zdjęcia i inne informacje z biuletynów, stron internetowych oraz miejsc publicznych, po tym jak dowiedzieli się o działaniach rządu USA przeciwko osobom łamiącym prawa człowieka. Jeden policjant w trakcie wypuszczania na wolność zatrzymanego praktykującego powiedział: „Nie pobiłem cię, więc proszę nie składaj na mnie skargi, ponieważ moje dzieci mają w przyszłych planach wyjazd za granicę”.

Coraz więcej krajów przestaje być bezpieczną przystanią dla prześladowców

Raporty w Chinach pokazały, że USA, Kanada, Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia są często uważane za bezpieczne przystanie przez skorumpowanych chińskich urzędników. To dlatego, że nie istnieje lub jeszcze nie działa umowa o ekstradycji pomiędzy Chinami a tymi pięcioma krajami. Dlatego, gdy skorumpowani urzędnicy przybywają do tych krajów, jest mało prawdopodobne, że zostaną odesłani z powrotem.

Po tym jak praktykujący Falun Gong prześlą listy prześladowców, kraje te będą mogły odmówić wydania wiz i zamrozić aktywa tym osobom oraz ich członkom rodziny, co może zablokować im drogę do bezpiecznego schronienia.

Holenderska Izba Reprezentantów w dniu 21 listopada 2019 roku przyjęła wniosek wymagający od holenderskiego rządu wydania własnej wersji Ustawy Magnitsky’ego, chyba że wersja unijna zostanie uchwalona do 31 stycznia 2020 roku. Inne kraje europejskie również planują podobną ustawę, która ograniczałaby łamanie praw człowieka poprzez odmowę wydania wizy lub zamrożenie aktywów. Zeszłego lata, urzędnicy z Kanady i Wielkiej Brytanii dyskutowali z Departamentem Stanu USA o wspólnych działaniach mających na celu ukaranie osób łamiących prawa człowieka.

Lista ponad 100 000 prześladowców

Od czasu publikacji zawiadomienia pod koniec maja na Minghui.org wzywającego do zebrania informacji na temat urzędników odpowiedzialnych za prześladowania Falun Gong, otrzymano ogromną ilość informacji, a wraz z aktualizacjami liczba prześladowców udokumentowanych w bazie danych prowadzonej przez Minghui Library (podstrona Minghui.org) wzrosła do ponad 100 000 (dane z listopada 2019 roku). Praktykujący Falun Gong będą stale wybierać odpowiednie osoby z bazy danych i zgłaszać je.

Z uwagi na ograniczone miejsce, szczegółowa lista nazwisk nie zostanie opublikowana na Minghui.org przy każdej aktualizacji. Aby sprawdzić, czy dana osoba jest prześladowcą i może być zgłoszona, wystarczy przeszukać bazę danych w Minghui Library.

Mamy nadzieję, że urzędnicy w Chinach przestaną ślepo przestrzegać polityki prześladowań; inaczej będą pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny. Mamy również nadzieję, że ci urzędnicy zrekompensują krzywdy wyrządzone praktykującym Falun Gong.