(Minghui.org) Zgodnie z notatką opublikowaną przez Minghui.org, rząd Stanów Zjednoczonych zaostrzy przyznawanie wiz osobom łamiącym prawa człowieka i sprawcom przestępstw mających związek z prześladowaniami religijnymi. Nawet osoby, które już uzyskały wizy, mogą dostać odmowę wjazdu.

Notatka nawołuje „uczniów Dafa z całego świata do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zebranie, opracowanie oraz przedłożenie na Minghui.org informacji o prześladowcach, członkach ich rodzin i ich majątkach, po to, aby zlokalizować i zweryfikować ich tożsamości”.

Niniejszy raport ujawnia przestępstwa popełnione przez Jianga Qingminga, byłego zastępcy dyrektora Biura 610 prowincji Liaoning, wobec praktykujących Falun Gong w trakcie jego kadencji pomiędzy latami 2015 i 2017.

Falun Gong, znane również pod nazwą Falun Dafa, jest praktyką ciała i umysłu, która jest prześladowana przez komunistyczny chiński reżim od lipca 1999 roku

Podstawowe dane

Jiang Qingming (姜庆明), mężczyzna urodzony w kwietniu 1973 roku, mieszka w mieście Yingkou w prowincji Liaoning. Posiada tytuł magistra. Został członkiem Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w styczniu 1997 roku.

Jiang Qingming (姜庆明)

Przed listopadem 2015 r. Jiang był dyrektorem Biura Badań Komitetu ds. Polityki i Spraw Wewnętrznych (PLAC) prowincji Liaoning. Pomiędzy listopadem 2015 r. a lutym 2017 r. był zastępcą dyrektora Biura 610 prowincji Liaoning. Od lutego 2017 r. jest stałym członkiem Komitetu Partii w Yingkou i Sekretarzem Partii PLAC w Yingkou.

W trakcie kadencji Jianga w wyniku prześladowań zmarło 35 praktykujących

Jako zastępca dyrektora Biura 610 w Liaoning w latach 2015 – 2017, Jiang nadzorował prześladowania praktykujących Falun Gong, w tym: aresztowania, naloty na domy, zatrzymania, wsadzanie do więzień i pranie mózgów.

Ponad 100 praktykujących Falun Gong z całej prowincji Liaoning zostało aresztowanych w samym tylko czerwcu 2016 roku. Przed aresztowaniami policja monitorowała praktykujących: śledząc ich, obserwując ich domy, namierzając pozycje GPS, podsłuchując rozmowy telefoniczne oraz monitorując cyberprzestrzeń.

Według informacji zebranych przez Minghui.org w latach 2016 – 2017, w prowincji Liaoning było prześladowanych za swoją wiarę 4079 praktykujących. Wśród 4079 prześladowanych praktykujących 35 zmarło w wyniku tych prześladowań; 400 skazano na więzienie; 117 osądzono i czeka na wyrok; 47 oskarżono i czeka na rozprawę; 180 wydano oficjalne nakazy aresztowania i oczekuje na akt oskarżenia; 1361 znalazło się pod nadzorem policji i oczekuje na wydanie oficjalnego nakazu aresztowania; 49 zwolniono za kaucją i oczekuje na wydanie oficjalnego nakazu aresztowania; a 1890 szykanowano lub uniknęło aresztowania. Co najmniej 622 z 4079 praktykujących doświadczyło nalotów na swoje domy i wyłudzeń pieniędzy na łączną kwotę 5,11 miliona juanów.

Niektórzy z praktykujących z prowincji Liaoning, którzy stracili swoje życia w wyniku prześladowań (od lewej do prawej, spis zawiera zarówno nazwisko jak i miasta)

Rząd górny: Wang Yuguan (Jinzhou), Cheng Fuhua (Dalian), Gao Lianzhen (Fuxin), Shao Zhongye (Dandong)

Rząd środkowy: Du Jingqin (Fushun), Tian Caiying (Fushun), Ren Guixia (Jinzhou), Wang Yanqiu (Jinzhou)

Rząd dolny: Shen Zhenlan (Anshan), Wu Jingmei (Dalian), Xu Guixia (Shenyang), Lu Yuanfeng (Shenyang), Wang Guiling (Mudanjiang)

Sala szpitalna zamieniona na salę sądową

Pan Song Yuegang z miasta Benxi został aresztowany za złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez byłego chińskiego dyktatora Jianga Zemina polegającego na zainicjowaniu prześladowań Falun Gong. Z domu pana Songa zostały zabrane banknoty z wydrukowaną na nich informacją o Falun Gong i zostały one wykorzystane jako „dowód” przeciwko niemu. Ponadto policja przeszukała jego dom i skonfiskowała 9000 juanów.

Najpierw pan Song stawił się 13 grudnia 2016 r. w Sądzie Dzielnicowym w Xinhu, rozprawa jednak została odroczona, kiedy nagle zasłabł i musiał zostać zabrany do szpitala. Obrońca pana Songa domagał się jego zwolnienia za kaucją, ale żądanie to zostało odrzucone.

Druga rozprawa odbyła się 22 grudnia 2016 roku w sali szpitalnej pana Songa. Strażnik musiał go posadzić, bowiem miał problem, żeby samemu usiąść prosto. Pielęgniarka zbadała jego ciśnienie krwi i było ono bardzo wysokie (157/116). Pomimo jego stanu sędzia przeforsował rozprawę a następnie skazał go na trzy lata więzienia.

Skazany na pięć lat za swoje wierzenia

Pan Wang Qing z miasta Beipiao został skazany za swoją wiarę w Falun Gong na pięć lat więzienia. Jego rozprawa apelacyjna odbyła się w sądzie w Beipiao 22 czerwca 2016 roku. Sędzią prowadzącym sprawę był Meng Fanshi z Sądu Apelacyjnego w Chaoyang. Wiele razy przerywał on panu Wangowi zabraniając mu wspominania o Falun Gong, czy o powództwie wobec Jianga Zemina. Shi Fulong, obrońca pana Wang, zgłosił protest przeciwko postępowaniu Menga do urzędnika prokuratury.

Shi bronił wolności pana Wanga, takich jak wolność przekonań i prawo do składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec Jianga Zemina, w oparciu o prawo. Wykazał również, że rzeczy osobiste — w tym pendrive, wachlarz i sentencje znalezione w domu pana Wanga, które nosiły informacje o Falun Gong — nikomu nie czyniły krzywdy i nigdy nie powinny być użyte jako dowody w procesie sądowym skazującym go na pięć lat więzienia.

Wyrok sądu apelacyjnego pozostaje do zbadania — czy wyrok skazujący pana Wanga został podtrzymany, czy unieważniony.

Sędzia używa gróźb, aby wywrzeć presję na obrońcy i przyznanie się do winy

Pani Song Guixiang z miasta Dandong stawiła się w sądzie w Yuanbao 7 lipca 2016 roku. Jej mąż był jedynym członkiem rodziny, który dostał pozwolenie na udział w procesie. Rozprawę prowadził Ma Shuhe, przewodniczący sądu karnego, który wcześniej skazał wielu praktykujących.

Przed rozprawą Ma usiłował powstrzymać obrońcę pani Song przed nie przyznaniem się do winy w jej imieniu, grożąc wydaniem dłuższego wyroku więzienia.

Pomimo gróźb Ma, obrońca wniósł o uznanie pani Song za niewinną i obronił w sądzie jej niewinność.

Siostra sądzonej praktykującej Falun Gong zatrzymana na wiele godzin

Pani Zhang Jihong, praktykująca z miasta Huludao, stawiła się w sądzie w Suizhong 20 czerwca 2016 roku. Jej siostrę zatrzymano na zewnątrz i aresztowano na kilka godzin, kiedy odmówiła przeklęcia założyciela Falun Gong, którego domagał się policjant Liu Huanyu, który również dopytywał się, czy jest ona praktykującą Falun Gong.

Kolejna rozprawa odbyła się 30 czerwca 2016 roku. Pani Zhang została skazana na dwa lata więzienia.

Zastraszanie świadków

Pan Chen Yan z prefektury Faku miał początkowo stawić się w sądzie w Faku 14 czerwca 2016 roku. Dwa dni przed rozprawą jego żona i jego świadek, pani Wang Guizhi, przybyli do gmachu sądu, aby wypełnić wymagane dla świadków dokumenty. Sędzia Sun Kai powiedział im, że proces zostanie odroczony do 16 czerwca, bo pan Chen ma świadka zeznającego w jego obronie.

15 czerwca Hou Dongbo, zastępca naczelnika komisariatu policji w Faku, wysłał swoich funkcjonariuszy do domu pani Wang. Grozili jej aresztowaniem, jeśli pojawi się w sądzie, żeby bronić pana Chena.

W trakcie procesu sądowego prokurator Yao Tianchi odtworzył nagranie wideo sprzed czterech lat z przesłuchania pani Wang przez policję i powiedział, że widać na nim jak przyznała się ona do tego, że pan Chen przekazał jej materiały o Falun Gong.

Wideo pokazało jednak, że przesłuchujący ją policjanci nigdy nie zadali jej pytań o pana Chena a tylko podsunęli jej, ponieważ była niepiśmienna, przygotowany dokument do pobrania na nim jej odcisków palców. Obrońca pana Chena wykazał zatem, że wideo to nie było wiarygodnym dowodem.

Wciąż trwające przestępstwa Jianga Qingminga w mieście Yingkou

Po tym jak Jiang został mianowany Sekretarzem Partii PLAC w Yingkou w lutym 2017 roku, kontynuował kierowanie prześladowaniami wobec praktykujących Falun Gong. Poniżej kilka przykładów.

Panią Li Xiufeng aresztowano 5 grudnia 2017 roku, kiedy udała się na posterunek policji w Xinxing, aby dostarczyć tam kopie rządowych dokumentów pokazujących, że praktykowanie Falun Gong jest zgodne z prawem. Policja wysłała ją do zakładu karnego w Yingkou. W trakcie rozprawy w sądzie w Zhanqian 6 sierpnia 2018 r. zarówno pani Li jak i jej obrońca bronili jej niewinności. Została jednak skazana na trzy lata więzienia i wysłana do żeńskiego więzienia w Shenyang.

Pani Sun Guilan z dzielnicy Bayuquan została aresztowana 29 września 2017 roku przez policjantów z komisariatu policji w Chentum, kiedy na targu rolnym opowiadała ludziom o Falun Gong. Została aresztowana i osądzona przez sąd w Bayuquan 5 czerwca 2018 roku.

Inna praktykująca z dzielnicy Bayuquan, pani Yan Chunxiang, została aresztowana w listopadzie 2017 roku, kiedy rozprowadzała kalendarze zawierające informacje o Falun Gong. Została zesłana do zakładu karnego w Yingkou, a rozprawę miała w sądzie w Gaizhou 18 maja 2018 roku. Została skazana na 7 miesięcy więzienia.

28 czerwca 2016 r. policjanci z komisariatu policji w Zhanqian i posterunku policji w Jianshe aresztowali 65-letnią Gao Xiuhua. Po przesłuchaniu jej w kwietniu 2017 roku, sąd w Xishi skazał ją 19 marca 2018 r. na dwa lata więzienia. Została później wysłana do więzienia Masanjiazi.

Policja z dzielnicy Laobian aresztowała 2 maja 2018 r. panią Liu Xingyan i panią Ma Suyuan. Liu była przetrzymywana w zakładzie karnym Yingkou, podczas gdy pani Ma została zwolniona za kaucją z powodu złego stanu zdrowia. Sąd w Laobian skazał panią Liu na dwa lata więzienia. Pani Ma została skazana na trzy lata więzienia i została warunkowo zwolniona ze względu na swój stan zdrowia.

Pokrewne raporty:

Rozprawa sądowa pana Song Yuegang przeprowadzona w szpitalnej sali

Pomimo sprzeciwu sędziego, obrońca wnosi o uniewinnienie dla pani Song

Praktykujący skazany potajemnie na dwa lata więzienia za upowszechnianie Falun Gong

Kategoria: Prześladowania