(Minghui.org) Praktykujący Falun Gong zorganizowali wiec na Parliament Square i konferencję prasową przed ambasadą Chin w dniu 30 sierpnia 2019 r. Potępili prześladowania Komunistycznej Partii Chin (KPCh), zwłaszcza sankcjonowane przez państwo pobieranie żywych organów od praktykujących Falun Gong. Wezwali rząd brytyjski i społeczność międzynarodową do podjęcia działań w celu powstrzymania prześladowań.

Konferencja prasowa przed ambasadą Chin w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Wiec na Parliament Square z okazji dwudziestolecia pokojowego oporu praktykujących Falun Gong wobec prześladowań.

Trzech posłów do parlamentu wysłało listy poparcia do brytyjskiego stowarzyszenia Falun Dafa i potępiło pobieranie żywych narządów przez KPCh.

Poseł Ian Murray, poseł Chris Stephens i poseł Patrick Grady wysłali listy z pozdrowieniami. (zdjęcia z oficjalnej strony członków parlamentu)

Wiceprzewodniczący Friends of Falun Gong Europe: „Cały świat zwraca uwagę na prześladowania KPCh”

John Dee, wiceprezes Friends of Falun Gong Europe, zabrał głos podczas wiecu. Zwrócił uwagę, że prześladowania trwają od ponad 20 lat i należy je zatrzymać.

Powiedział: „Wzywamy chiński rząd do zaprzestania wszelkich form prześladowań praktykujących Falun Gong i bezwarunkowego zwolnienia wszystkich zatrzymanych praktykujących”.

„Jednocześnie apelujemy do obywateli wszystkich krajów o wspólne potępienie polityki Komunistycznej Partii Chin (KPCh) wobec Falun Gong. Minęło dwadzieścia lat. Za te złe prześladowania nie możemy dłużej tego tolerować”.

John Dee, wiceprezes Friends of Falun Gong Europe, przemawia podczas wiecu na Parliament Square w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Pełnomocnik China Tribunal: „Pobieranie żywych organów przez KPCh powinno zakończyć się dzisiaj”

Hamid Sabi, radca prawny China Tribunal, przemawiał na wiecu 30 sierpnia 2019 r.

Podczas wiecu przemawiał także Hamid Sabi, radca prawny China Tribunal (pozarządowy trybunał zajmujący się sprawami dotyczącymi przymusowego pobierania organów w Chinach). Zaznaczył, że pobieranie żywych narządów przez KPCh jest dewastującym zachowaniem i „czynem naruszającym ludzką godność”.

Podkreślił, że im dłużej trwają prześladowania, tym więcej KPCh popełnia przestępstw: „Ten rodzaj przestępczości musi zostać natychmiast powstrzymany i powinien zakończyć się dzisiaj”.

Na wiecu przemawiała Tamara Barnett, szefowa Human Trafficking Foundation (organizacja charytatywna zajmująca się zwalczaniem handlu ludźmi). Surowo potępiła handel KPCh organami od żywych praktykujących Falun Gong i wezwała rząd brytyjski do podjęcia działań w celu powstrzymania prześladowań.

Tamara Barnett, szefowa Fundacji Human Trafficking Foundation, potępia handel organami od żywych praktykujących Falun Gong prowadzony przez KPCh.

Przechodnie mają nadzieję, że przemoc KPCh zostanie powstrzymana

Sylvester zatrzymał się i wysłuchał konferencji prasowej przed ambasadą Chin w Londynie w dniu 30 sierpnia.

Sylvester pracuje w pobliskim banku i słyszał o Falun Gong. Powiedział, że w pełni zgadza się z zasadami Falun Gong: Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości oraz potępia prześladowania KPCh.

Sylvester powiedział: „Jestem bardzo wzruszony. Ważne jest, aby świat zobaczył, co dzieje się w Chinach. Teraz nadszedł czas, aby świat zaczął działać szybko, aby zatrzymać prześladowania”.

„To informacja nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale także dla całego świata: cały świat musi powstać i powstrzymać to skażenie — KPCh przeciwko ludzkości! Dość! KPCh musi natychmiast zaprzestać prześladowań.”

Helen Mc’Carren była zszokowana, słysząc szczegóły prześladowań i podpisała petycję, która wzywa do ich zakończenia.

Helen Mc'Carren zauważyła wiec na Parliament Square i chciała dowiedzieć się więcej. Była zszokowana, gdy usłyszała o pobieraniu żywych organów przez KPCh. Powiedziała: „To jest bardzo okrutne. Nie mogę uwierzyć, że to się stało! Podpisałam petycję i mam nadzieję, że pomogę to powstrzymać (prześladowania)”.

Powiedziała: „Jeśli na świecie jest wystarczająco dużo ludzi, aby o tym wiedzieć i jeśli rząd Wielkiej Brytanii wezwie gang KPCh, to ostrzeże ich, że nie mogą już tego robić”.

„Powinniśmy poinformować społeczeństwo o tym. Zdecydowanie opublikuję zdjęcia z wiecu w mediach społecznościowych i pozwolę wszystkim moim znajomym je zobaczyć.”

Konferencja prasowa przed ambasadą Chin

Podczas konferencji prasowej przed ambasadą Chin, Caroline, przedstawicielka brytyjskiego stowarzyszenia Falun Dafa, przedstawiła Falun Gong i wezwała rząd brytyjski oraz społeczność międzynarodową do zaprzestania brutalnych prześladowań KPCh.

Stojąc naprzeciwko ambasady chińskiej, trzech praktykujących Falun Gong mówiło o prześladowaniach, którym byli poddawani przez KPCh. Wezwali społeczeństwo do poznania Falun Gong i współpracy, aby zakończyć prześladowania.

Wersja angielska: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/6/179202.html