Do uczniów Dafa w Chinach i poza nimi:

1. nie możecie wydobywać, promować ani handlować cyfrową walutą pośród praktykujących Dafa i uczniów Dafa;

2. uczniowie Dafa nie mogą uczestniczyć [w takich działaniach];

3. nie możecie angażować się [w takich działaniach] w imieniu Mistrza.

Ci którzy naruszają niniejsze ogłoszenie, sabotują Fa.

Prosimy każdego praktykującego, aby trwał w prawdziwym studiowaniu Fa oraz aby patrzył do wewnątrz w celu kultywowania siebie w tym burzliwym świecie.

Jedynie będąc racjonalnymi i trzeźwo myślącymi w Fa, możemy nie zostać zakłóceni ani pociągnięci w dół przez stare siły.

Redakcja Minghui

5 lipca 2018