(Minghui.org) Trzy kobiety z dzielnicy Yanqing w Pekinie spotkały się z tym samym sędzią 30 stycznia 2017 r. Kobiety sądzono za rozdawanie materiałów informujących o prześladowaniach Falun Gong (praktyki doskonalącej ciało i umysł w oparciu o zasadę Prawdomówności, Życzliwości, Cierpliwości) przez reżim komunistyczny.

Pani Chen Zhonglian, pani Wang Jinlan oraz pani Liu Xueping zostały aresztowane 15 września 2017 r. Pani Chen została osądzona rankiem 30 stycznia, podczas gdy dwie pozostałe praktykujące osądzono razem po południu.

Tylko trzech członków rodziny każdej praktykującej mogło wziąć udział w procesie. Resztę miejsc zajmowali agenci lokalnych Biur 610 - stojącej ponad prawem agencji oraz posiadającej moc podważania decyzji systemu sądownictwa, której zadaniem jest eliminacja Falun Gong.

Pani Chen i pani Wang wynajęły własnych prawników, aby bronili ich niewinności. Prawnik wyznaczony przez sąd dla pani Liu został zmuszony do orzeczenia jej winy.

Panią Wang wwieziono na salę na wózku inwalidzkim. Jej prawnik zeznawał przeciwko policji i strażnikom aresztu, którzy maltretowali ją do tego stopnia, że zmuszona jest poruszać się na wózku.

Sędzia Wang Jingmin z Sądu Rejonowego Yanqing przewodniczył na obu procesach, w którym uczestniczył także prokurator Liu Xueyan i sekretarz Li Shuang.