(Minghui.org) Przykładanie wagi do zabezpieczeń i bezpieczeństwa jest niezbędne

Wielu praktykujących postępuje zgodnie z zaleceniami zawartymi w ogłoszeniu redaktorów Minghui: „Co wszyscy uczniowie Dafa muszą wiedzieć” — odkąd zostało ono opublikowane w czerwcu tego roku. Jednak, wielu praktykujących wciąż nie ma jasnego zrozumienia powagi tematu zabezpieczeń i dalej wspierają prześladowania.

Ci praktykujący, którzy nie dbają o zabezpieczenia i bezpieczeństwo, nie tylko wymieniają się wiadomościami na swoich smartfonach bez zastanowienia, ale także zawsze noszą swoje telefony ze sobą. Wielu praktykujących uważających się za zdolnych i mających wysokie mniemanie o sobie — włączając w to koordynatorów wolontariuszy w niektórych prowincjach i miastach — promuje Telegram oraz inne komunikatory odkąd odinstalowali WeChat.

Obecnie, wielu praktykujących w Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Sichuan, Guangdong, Hainan oraz innych prowincjach i miastach jest aktywnymi lub pasywnymi użytkownikami wyżej wspomnianych aplikacji, które zagrażają bezpieczeństwu im oraz innych uczniów Dafa. Wykorzystują te aplikacje do koordynacji wielkoskalowych działań Dafa, do kontaktu między regionami i prowadzenia grupowego studiowania Fa online oraz wysyłania prawych myśli. Takie powszechne zachowania ułatwiły złu podsłuchiwanie i monitorowanie uczniów Dafa. Także zwiększyli zakłócenia wewnątrz grup uczniów Dafa oraz spowodowali dodatkowe udręki praktykującym w ich własnej kultywacji.

Wszyscy prawdziwi uczniowie rozumieją, że nasze przywiązanie do strachu musi zostać porzucone. Jednak, posuwamy się do skrajności, jeżeli myślimy, że nie musimy dłużej martwić się potrąceniem przez samochód skoro mamy Dafa lub że kładzenie nacisku na bezpieczeństwo jest tym samym co skrywanie strachu. Problemem jest myśl, że jeżeli nie zaaresztowano nas, to znaczy to, że mamy silne prawe myśli i nie musimy zwracać uwagi na bezpieczeństwo.

Jeden z uczniów zapytał na „Nauczaniu Fa podczas Festiwalu Lampionów na Konferencji Fa Zachodnich Stanów Zjednoczonych w 2003 r”: „praktykujący używają Internetu do wymieniania się zrozumieniami i doświadczeniami. Czy ta forma jest dobra, czy zła?”.

Mistrz odpowiedział:

„Myślę, że poza Chinami Kontynentalnymi nie stanowi to problemu, ale nie rozmawiajcie o konkretach jakie robicie uprawomocniając Fa. Jeżeli jest to w Chinach Kontynentalnych, to najlepiej byłoby gdybyście na pierwszym miejscu postawili swoje bezpieczeństwo i nie pozwalali starym siłom wykorzystywać luk. Nie jest to kwestia bania się lub nie, chodzi o nie pozwalanie złu na wykorzystywanie jakichkolwiek luk.”

Uprzejmie ponownie przypominamy wszystkim o bezwarunkowym przestrzeganiu tego, czego Mistrz nauczył nas o bezpiecznej komunikacji. W szczególności odnosząc się do zasad Fa, które Mistrz objaśnił krystalicznie czysto: będziesz świadomie odstępował od Fa, jeśli nadal nie będziesz przestrzegał tego, co jest wymagane od ciebie. Zło z pewnością wykorzysta twoje długotrwałe luki.

Prześladowanie jeszcze się nie zakończyło i poprzez podkreślanie bezpieczeństwa komunikacji, my kultywujący jesteśmy odpowiedzialni względem siebie i innych praktykujących. Wy którzy przez długi czas nie zwracacie uwagi na bezpieczeństwo i zabezpieczenia, jakie znajdziecie nowe wymówki, aby odeprzeć stare siły, wykorzystujące wasze luki i prześladujące was? Czy jesteście gotowi stracić życie? Stare powiedzenie mówi: „Płonące bramy miasta przynoszą katastrofę rybom w fosie”. Kiedy jesteś prześladowany, nie tylko ty cierpisz, ale twoja rodzina i te czujące istoty, które liczą na ciebie, aby je ocalić, one także są negatywnie dotknięte.

Kultywacja jest poważna. Jakiekolwiek ludzkie poglądy nadal mamy, staną się one przeszkodą na naszej drodze kultywacyjnej. Dodatkowo, żaden z uczniów Dafa nie chce spowodować jakichkolwiek problemów w rektyfikacji Fa Mistrza ani wydłużyć oczekiwania Mistrza z powodu naszej porażki w poprawie nas samych. Nie ważne jak wiele lub jak wyraźnie widzi kultywujący, jest to tylko część ogromnej całości, ziarnko piasku na pustyni. Tylko Mistrz zna prawdziwy obraz całości. Co jest dla nas prawdziwie dobre, jest tylko znane Mistrzowi. Jedynie zwiększając wiarę w Mistrza i Fa, biorąc Fa za Mistrza, porzucając nieustannie nasze przywiązania i ludzkie poglądy oraz spełniając wymogi Fa, naprawdę kultywujemy.

Redakcja Minghui

3 listopada 2018