(Minghui.org) Dnia 13 maja, lokalni praktykujący Falun Dafa przeprowadzili aktywności w parku przy Uniwersytecie Łotewskim, aby w ten sposób uczcić Światowy Dzień Falun Dafa - 25. rocznicę przekazania Falun Dafa publicznie. Wielu ludzi wzięło w nich udział, dzięki czemu dowiedzieli się o praktyce.


Łotwa: podnoszenie świadomości o Falun Dafa i prześladowaniach w Chinach

Przechodnie zatrzymywali się, aby obejrzeć pokaz ćwiczeń i przeczytać plansze przedstawiające rozwój Falun Dafa na całym świecie i korzyści jakie przynosi osobom praktykującym.
Praktykująca wyjaśnia czym jest praktyka Falun Dafa

i dlaczego Komunistyczna Partia Chin (KPCh) prześladuje go.