(Minghui.org) W dniach 12-16 kwietnia praktykujący Falun Gong zostali zaproszeni do uczestnictwa w Targach Zdrowia w Nowogrodzie. Przedstawili praktykę Falun Gong (znany również jako Falun Dafa) lokalnym mieszkańcom, opowiadając o korzyściach zdrowotnych oraz prześladowaniach w Chinach. Wielu ludzi z przyjemnością słuchało o trzech zasadniczych cechach Falun Gong: Prawdomówności, Współczuciu i Cierpliwości, oraz wyrażali życzenie nauczenia się go.


Pokaz ćwiczeń

Odwiedzający zatrzymują się, by dowiedzieć się o Falun Gong

Praktykujący przedstawili ćwiczenia Falun Gong oraz odtwarzali wideo o praktyce i historii prześladowań w Chinach. Wykonali również tradycyjny chiński taniec w kolorowych strojach.

Wielu uczestników wyrażało swoje wsparcie po zapoznaniu się z pokojową praktyką i sytuacją w Chinach. Inni wystawcy zatrzymywali się przy stoisku i dziękowali praktykującym za uczestnictwo i niestrudzone wysiłki mające na celu podniesienie świadomości na temat łamania praw człowieka w Chinach.