Rozpocząłem praktykowanie Falun Gong w 1998 roku w wieku 15 lat, a obecnie mam 35 lat. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że praktykowałem przez większość mojego życia. W ciągu tych lat dojrzewałem i potykałem się na ścieżce kultywacji, ale Mistrz mnie podnosił.

Dorastanie z Falun Dafa

Kultywacja jest zdumiewająca

Otrzymałem Fa podczas letnich wakacji, kiedy matka zabrała mnie ze sobą na grupowe studiowanie Fa. Robiłem tam także ćwiczenia, i czasami również w parku. Były też przypadki, kiedy rozmawiałem z ludźmi o Falun Dafa.

Wszyscy w grupie studiowania Fa czytali kolejno na zmianę i czasami po studiowaniu omawialiśmy różne kwestie dotyczące Fa. Jako że byłem jeszcze młody, byłem ignorantem w dziedzinie kultywacji, ale czułem, że studiowanie Fa i kontakty z grupą są dobre.

Moja mama powiedziała, że w naszym regionie było 100 osób praktykujących Dafa, więc podzielono grupę na kilka mniejszych grup. Wszyscy, w tym inni młodzi praktykujący, byli bardzo przyjaźni.

Chociaż byłem młody, kiedy zacząłem praktykowanie, czułem, że mam szczęście, mogąc uczestniczyć w konferencjach Fa organizowanych przez praktykujących, a także w porannych ćwiczeniach na placu miejskim, w których brało udział bardzo wiele osób.

Praktykujący byli bardzo pilni w kultywacji, studiowaniu Fa i wykonywaniu codziennych ćwiczeń. Gdy po raz pierwszy usiadłem w pozycji lotosu, zdecydowałem, że bez względu na to, jak bolesne by to nie było, muszę siedzieć w pozycji lotosu przez pół godziny. Wciąż pamiętam, że momentami było to bardzo bolesne, ale wytrwałem i w końcu zdałem ten test.

Mistrz chronił mnie przez cały czas i dawał mi wskazówki, gdy były potrzebne. Kiedyś po raz pierwszy w życiu zabolał mnie ząb. Ponieważ byłem młody, uwielbiałem oglądać japońskie filmy animowane i postacie, również fabuły z tych filmów ciągle pojawiały się w moim umyśle. Kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że jestem do tego przywiązany i przestałem je oglądać, ból zęba minął. Kultywacja jest naprawdę wspaniała.

Dafa dało mi mądrość i odwagę

Żaden praktykujący nie zapomni utrapień, jakich doświadczył po rozpoczęciu przez Komunistyczną Partię Chin prześladowań Falun Dafa w 1999 roku.

Doświadczyłem utrapień, kiedy przybyłem do Pekinu, by domagać się sprawiedliwości dla Falun Dafa, i zostałem aresztowany. Przepełnia mnie wdzięczność za ochronę Mistrza, dzięki czemu uniknąłem niebezpieczeństw, wyszedłem praktycznie bez szwanku.

Prześladowania nie miały wpływu na moje studia. Nawet gdy moja matka została uwięziona, moje wyniki w nauce nadal należały do najlepszych. Dafa dało mi mądrość i odwagę.

Jako że byłem młody, nie oświeciłem się do wielu zasad Fa. Jednakże ponieważ mam nieskończony szacunek dla Mistrza i Dafa, broniłem Mistrza i Dafa,. Myślałem, że będę robić to, co powiedział Mistrz, będę pewnie kultywować w Dafa, i nie porzucę swojej wiary.

Pewnego wieczoru po skończeniu prac domowych, nagle pomyślałem o mojej uwięzionej matce. Bardzo za nią tęskniłem i przez to płakałem. To był jedyny raz, kiedy płakałem w trakcie wielu lat kultywacji.

Wiedziałem, że pomimo ogromnej presji, jest droga, którą musiałem podążać i że będę nią podążać, jeśli utrzymam prawe myśli. Niezależnie od tego, jak silne są prześladowania, nie ugaszę światła Fa w moim sercu.

Dojrzewanie w Dafa

Mistrz powiedział:

Może teraz doświadczyliście jak trudna jest kultywacja. Ponieważ jest trudna, wasza kultywacja może się powieść.” - Nauczanie Fa na międzynarodowej Konferencji Fa w Waszyngtonie z „Prowadzenia podróży”

Doświadczyłem nie tylko trudności w kultywacji, ale także procesu przemiany ze zwykłej osoby w boską istotę oraz powagi, wartości i niezwykłości Dafa.

Po osiągnięciu dojrzałości nie pojmowałem już kultywacji tak jak wcześniej, gdy byłem jeszcze młodym ignorantem i gdy moje działania były impulsywne. Zasady Fa są wyryte w moim umyśle i mam jaśniejsze zrozumienie kultywacji w Dafa.

Radzenie sobie z wyzwaniami

Często zastanawiałem się, co jest największym wyzwaniem, jakie jestem zmuszony podjąć w kultywacji. Potem zrozumiałem, że jest nim przywiązanie do mojej matki, ponieważ to ona zapoznała mnie z kultywacją.

Status dorosłego praktykującego może mieć przez jakiś czas pozytywny wpływ na dzieci. Z uwagi na swoją wrodzoną naturę, dzieci ufają rodzicom i polegają na nich. Jako że byłem ignorantem w dziedzinie kultywacji, polegałem na motywacji ze strony mojej matki. Kiedy mama zrozumiała zasady Fa, wywarło to na mnie znaczący wpływ. To prawie doprowadziło mnie do porażki we własnym zrozumieniu zasad Fa.

Uświadomienie sobie tego bardzo mnie przeraziło. W wieku 18 lat nadal zachowywałem się jak młody praktykujący. podświadomie zawsze czułem się jak młody praktykujący i sądziłem, że Mistrz nie będzie dla mnie zbyt surowy. To prawie powstrzymało mnie przed samodzielnym zrozumieniem zasad Fa.

Po spojrzeniu do wewnątrz zrozumiałem, że nikt nie może za mnie kultywować, ani ja nie mogę kultywować za innych. Wszyscy muszą podążać za Fa samodzielnie. Boskie istoty zaakceptują i uznają tylko tych, którzy przezwyciężą trudności i wykultywują cnoty.

Proces kultywacyjny: poprawianie siebie

Kiedy postanowiłem nie polegać na innych, ale prawdziwie kultywować siebie, poczułem, że kwalifikuję się do tego, aby stać się prawdziwym uczniem Dafa.

Gdy nauczyłem się Lunyu na pamięć, cztery słowa pojawiły się w moim umyśle: "Zmień swoje ludzkie myślenie!"

Mistrz powiedział:
Czy wiesz, że uczniowie Dafa przeradzali i przeradzają się ze starego kosmosu i wyłonili się ponad stare zasady Fa, ale stary kosmos, stare zasady Fa, stare istoty... wszystko, stara się ciebie powstrzymać!” - Nauczanie Fa w Los Angeles

Kultywacja praktykującego Dafa wymaga tego, by używać Fa jako drogowskazu i zmienić wszystkie ludzkie myśli w myśli boskich istot. Proces samodoskonalenia jest naszym procesem kultywacyjnym.

Jestem leniwy i mam przywiązanie do komfortu, przywiązanie którego nie chciałem porzucić. Za każdym razem, kiedy zaangażowałem się w jakiś projekt, zawsze narzekałem i denerwowałem się, gdy dostałem więcej pracy.

Co więcej, chciałem iść wcześnie spać licząc, że nie będę zmęczony następnego dnia w pracy. Ta myśl kontrolowała mnie przez kilka lat, i nie dopuszczała do tego, abym wydajnie funkcjonował, kiedy się nie wyspałem. Niewyspanie było dla mnie jednoznaczne z nie wykonywaniem dobrze swojej pracy.

Mistrz powiedział:

Jednak w rzeczywistości to, co ludzkie społeczeństwo uważa za prawdy, z perspektywy kosmosu, jest odwrotnością prawd; kiedy ludzkość przechodzi przez przykre doświadczenia i cierpi, dzieje się tak, żeby mogła spłacić karmę i dzięki temu doświadczyć szczęścia w przyszłości. Kultywujący natomiast potrzebuje kultywować stosując prawe zasady. Przechodzenie przez przykre doświadczenia i cierpienie jest wspaniałą okazją do usunięcia karmy, do oczyszczenia się z grzechu, oczyszczenia ciał, podniesienia swojej sfery myślowej oraz podwyższenia swojego poziomu – jest nadzwyczaj dobrą rzeczą. Jest to prawa prawda Fa.” – „Istota dalszych postępów III.”

Ta prawda Fa pomogła mi zrozumieć, że używałem zasad zwykłych ludzi do zrozumienia kultywacji. To całkowicie niewłaściwe. Mistrz powiedział:

Osiągając doskonałość, otrzymując stopień Buddy
Ciało w znoju żadną przykrością.

(„Cierpieniem serce hartować” z „Hong Yin”)

Jak mogę kultywować, jeśli patrzę na rzeczy z niewłaściwej perspektywy?

Kiedy to zrozumiałem, Fa ukazało mi głębsze znaczenie tej zasady. Oświeciłem się do tego, że trudności, szczęście, zmęczenie, zimno, gorąco, pragnienie, głód, ból, wygoda i niewygoda, to są pojęcia zwykłych ludzi. Muszę się ich pozbyć, by naprawdę wyrwać się z człowieczeństwa. Musimy usunąć z umysłu myśli o trudnościach, zmęczeniu, i senności.

Mistrz powiedział:

Jak wiecie, podczas waszej kultywacji, nie tylko wszystkie elementy, które tworzą twoje człowieczeństwo, będą starały się powstrzymać cię od uwolnienia się z bycia człowiekiem, ale również wszystko, co wchodzi w skład ludzkiego środowiska, nie będzie pozwalało ci na odejście. Musisz przebić się przez wszystko i przezwyciężyć wszelkiego rodzaju przeciwności. Największą manifestacją tego jest cierpienie jakie dla ciebie tworzą.” –„Nauczanie Fa na konferencji Fa dla asystentów w Changchun”

Czy nie czujecie się śpiący, jak tylko zaczynacie czytać książkę, czy nie łapie was senność, kiedy studiujecie Fa? Pozwólcie, że coś wam powiem, to są bogowie na poziomie tego ludzkiego wymiaru. Gdy nie potraficie się przez to przebić, to pozostajecie ludźmi. Oni nie robią wam niczego celowo - oni wszystkich tak traktują. Dlatego ludzie czują się zmęczeni i senni. Jeśli chcesz się wyrwać z bycia człowiekiem, to zanim to osiągniesz, musisz przedrzeć się przez to wszystko. Jeśli dostosujesz się do nich, to będą myśleć, że jesteś tylko człowiekiem.” –
„Nauczanie Fa na konferencji Fa dla asystentów w Changchun”

Kultywacja staje się łatwa po tym, jak zrozumie się zasady Fa. Ta myśl o tym, że "niewystarczający odpoczynek równa się nie wykonywaniu dobrze swojej pracy" została całkowicie zanegowana i usunięta z mojego umysłu. Jeśli ta myśl ponownie by się ukazała, by mi przeszkodzić, usunąłbym ją bez wahania, ponieważ wiem, że nie jest mną.

Bez zakłóceń ze strony ludzkich myśli stopniowo ograniczałem czas snu i trwałem przy wczesnym wstawaniu w celu wykonywania porannych ćwiczeń.

Już nie myślę, że pójście spać późno wpłynie na moją pracę następnego dnia. Chociaż nadal jestem tak zajęty, jak wcześniej, nie mam już mentalnego obciążenia w postaci obawy przed zmęczeniem, i mogę łatwo stawić czoła wszystkiemu.

Ulepszanie metody wyjaśniania faktów

Wyjaśnianie faktów jest obowiązkiem praktykującego. Kiedy stopniowo dojrzewałem, zyskałem głębsze zrozumienie zasad Fa. Zrozumiałem, że miałem wiele przywiązań i ludzkich myśli. Zauważyłem, że brakowało mi zapału i przekonania i zależało mi na ilości i cnotach. Praktykujący są zaangażowani w szlachetną sprawę, ja jednak używałem ludzkich idei i traktowałem to lekko.

Po uświadomieniu sobie swoich problemów zacząłem zwracać uwagę na te przywiązania. Sądziłem, że jeśli praktykujący naprawdę chce powiedzieć ludziom prawdę, musi używać swojego serca, a także akceptowalnego języka, stosować się do zasad, i mieć właściwy do tego stosunek.

Zdecydowanie nie możemy mówić na zbyt wysokim poziomie. Odkryłem, że jeśli mam serce do poprawiania się, Mistrz da mi mądrość.

Pewien pacjent przyszedł na ponowną konsultację i jako że znaliśmy się dobrze, rozmawiałem z nim o Falun Dafa z perspektywy trzeciej osoby, a on wyraził swoją opinię. Próbowałem rozmawiać z nim spokojnie i także przedstawiałem mu zasady, które mógłby zrozumieć, by rozwiać jego wątpliwości. Gdy wychodził, uzyskał dobre zrozumienie Dafa.

Kiedy pewnego lata wyjaśniałem fakty, spotkałem kobietę z wnuczką. Ta pani słuchała z uwagą przez długi czas i gdy mówiłem, kiwała głową. Wnuczka próbowała ją odciągnąć, ale ona powiedziała, że chce usłyszeć więcej.

Pozbywanie się strachu

W drodze z pracy do domu rozdawałem płyty DVD, ale przywiązanie do strachu wciąż przysparzało mi zakłóceń. Po przejściu długiego dystansu nie dałem nikomu ani jednej płyty, ponieważ bałem się, że dana osoba może nie być wystarczająco dobra.

Byłem w depresji i nienawidziłem siebie za niesprostanie wymaganiom. Potem przypomniałem sobie słowa Mistrza:

Ani Niebiosa ani Ziemia nie mogą
powstrzymać mnie w misji naprawiania Fa
Tylko ludzkie serca uczniów mogą to sprawić

(„Utrapienia” z Hong Yin III)

Mój umysł natychmiast się rozjaśnił, i pomyślałem: "Czy to nie ludzkie przywiązania mnie blokują?" W tym momencie pozbierałem się i zacząłem rozdawać płyty DVD.

Publikowanie na stronach Dafa

Od 2009 roku pisałem artykuły wyjaśniające fakty na strony internetowe Dafa. Próbowałem używać różnych stylów pisania, co stanowiło cenny proces kultywacyjny.

Mistrz powiedział:

Eseje zawierają głównie racjonalną analizę i odkrywanie niedociągnięć, oraz są wymianą poglądów w celu dania świadectwa Fa, zmniejszenia strat, pomagania współpraktykującym myśleć i zachowywać się w sposób prawy, znajdowania sposobów aby pomóc współpraktykującym którzy są prześladowani, i ratowania większej ilości czujących istot. Brak już w nich kwiecistych wyrażeń mających na celu pokazanie się: eseje te są pełne treści, i są precyzyjne, czyste, i wolne od ludzkiej sentymentalności. Nie są czymś co normalna osoba mogłaby napisać, gdyż wewnętrzny świat kultywującego jest przejrzysty i czysty.” – „Dojrzałość” z „Istoty dalszych postępów III”

Odkąd wziąłem długopis, ściśle przestrzegałem wskazówek Mistrza. W ciągu wielu lat pisania artykułów pisałem o tym, do czego oświeciłem się z Fa.

Potrafiłem szybko skończyć artykuł. Jednakże, nigdy nie zastanawiałem się dogłębnie nad wyższym znaczeniem kryjącym się za tym, aż Mistrz ukazał mi to po tym, jak oddałem artykuł na stronę Minghui.

Kiedy czytałem opublikowany artykuł, by w celu poznania swoich niedociągnięć zobaczyć zmiany, jakich dokonali redaktorzy, nagle w moim umyśle pojawiła się scena: ogromny obszar kosmicznego ciała, który odbiegł od natury wszechświata, został naprawiony.

Byłem zaskoczony i zrozumiałem, że pisanie artykułów jest pomaganiem Mistrzowi w naprawie Fa! Za każdym razem, kiedy do czegoś się oświecamy i wznosimy się, w innych przestrzeniach zachodzą wstrząsające zmiany!

Teraz dogłębnie pojmuję, że strony Dafa są klejnotami mądrości praktykujących, i to Mistrz jest tym, który nam je podarował, byśmy mogli wziąć tę wielką odpowiedzialność i wypełniać naszą misję.