(Minghui.org) 31 grudnia 2016 r. czescy praktykujący Falun Gong zorganizowali akcję na praskim Moście Karola, w celu podniesienia świadomości o prześladowaniach KPCh wobec praktyki. Wielu turystów z całego świata odwiedza Pragę, a Most Karola jest główną drogą prowadzącą do Zamku Praskiego i Pałacu Prezydenckiego.

Praktykujący ustawili plakaty informacyjne, przygotowali materiały wyjaśniające fakty w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Zbierali też podpisy pod petycją wzywającą do zakończenia prześladowań oraz usankcjonowanej przez rząd Chin zbrodni grabieży organów od żywych praktykujących Falun Gong.

Falun Gong został upubliczniony w 1992 r., a z powodu niezwykłych efektów zdrowotnych i pozytywnych zasad moralnych, szybko rozprzestrzenił się po całych Chinach. Przed represjami, niemal 100 mln ludzi uprawiało praktykę. Szerokie zainteresowanie zwróciło uwagę komunistycznego reżimu. Ówczesny przywódca KPCh - Jiang Zemin, pozazdrościł Falun Gong popularności, a jednocześnie dążąc do utrzymania kontroli, w 1999 r. nadużył swej władzy i zainicjował prześladowania.

Podczas aktywności, praktykujący także wzywali do postawienia Jianga Zemina przed sądem. Niektórzy z nich demonstrowali ćwiczenia, a inni rozdawali materiały turystom. Chińscy praktykujący rozmawiali z turystami z Chin i wyjaśniali fakty o prześladowaniach. 


Praktykujący Falun Gong rozdają materiały
wyjaśniające fakty o prześladowaniach KPCh.

Pokaz ćwiczeń Falun Gong

Szczególnie turyści z Chin byli zainteresowani poznaniem faktów o prześladowaniach. Słuchali praktykujących jak wyjaśniali fakty oraz pobierali materiały do czytania.

Wielu ludzi fotografowało ćwiczących, a inni robili zdjęcia plakatów. Niektórzy Chińczycy byli wyraźnie wzruszeni. Czterech z nich na miejscu wypisało się KPCh i jej pokrewnych organizacji (ruch Tuidang). Wielu wzięło materiały informacyjne.

Jeden z Chińczyków powiedział: "Przeczytamy je po powrocie do hotelu. Dziękujemy za poinformowanie nas o faktach odnośnie Falun Gong. Nie znaliśmy prawdy o Chinach". Dwóch turystów z Malezji po wysłuchaniu praktykującego, podpisali petycję.
Turyści podpisują petycję wzywającą do

zakończenia grabieży organów i prześladowań.

Dwóch chińskich studentów z Finlandii słuchali wyjaśnień praktykującego. Jeden z nich powiedział: "Wiemy, że Falun Gong jest dobre. Mój dziadek był zamordowany przez KPCh. Nienawidzimy Partii i nigdy nie zapisaliśmy się do jej organizacji".

Przed odejściem jeden powiedział: "Proszę, dajcie nam więcej materiałów informacyjnych. Będziemy je czytać w hotelu".


Turyści czytają plakaty informacyjne