(Minghui.org) Od stycznia do czerwca 2015 r. 2539 praktykujących Falun Gong w Chinach zostało aresztowanych, a 430 z nich zostało skazanych. Sprawy te nadzoruje rząd centralny i są one rozpowszechnione w 30 prowincjach, regionach autonomicznych i gminach. Licząc pod względem liczby aresztowanych, prowincja Shandong jest na szczycie listy mając 379 aresztowanych (51 skazanych), następnie prowincja Liaoning (248 aresztowanych, 115 skazanych), trzecią z kolei jest prowincja Jilin (194 aresztowanych).

Aresztowani i skazani praktykujący wywodzą się z różnych środowisk, wśród nich są policjanci, prokuratorzy, inżynierowie, profesorowie uniwersyteccy, urzędnicy państwowi, a także kobiety zajmujące się domem.

Wykresy 1 i 2 wskazują odpowiednio ilość aresztowań i wyroków według prowincji i gmin:

Więziony i poddany torturom

Wielu praktykujących poddawano torturom i wymuszono od nich, bądź ich rodzin spore sumy pieniężne. Poniżej jest kilka przykładów:

Pan Lu Jinyu - profesor koledżu z miasta Bexin (prowincja Liaoning) został aresztowany 13 kwietnia 2015 r. w Shenyang. Na komisariacie Huangcheng, funkcjonariusze policji wlewali mu do gardła wodę z pieprzem. Obecnie jest więziony w Pierwszym Zakładzie Karnym w Shenyang. Przed tym aresztem, Lu był przetrzymywany w więzieniu Liaoning przez dziewięć lat - od 2002 do 2009 r. gdzie był bity, przykuwany do żelaznego łóżka, karmiony siłą, rażony pałkami elektrycznymi i pozbawiany snu.

Pan Ma Fujian z miasta Zibo (prowincja Shandong) został aresztowany 1 maja przez funkcjonariuszy z miasta Guoli i osadzony w Zakładzie Karnym Huantai. Przez cztery dni był przykuty do żelaznego łóżka. Rozpoczął strajk głodowy, przez co zaczęto go karmić siłą. Policjanci z zakładu karnego wymusili od jego żony 2000 juanów.

Pan Du Shishan z miasta Henshui (prowincja Hebei), 4 maja został aresztowany przez policję w powiecie Gucheng, a następnie umieszczony w zakładzie karnym. Funkcjonariusz Zhai Hongjun żądał od jego rodziny pieniędzy, grożąc, że wymierzą Du sprawę w sądzie i zamkną w więzieniu. Rodzina Du zaoferowała funkcjonariuszowi 20 tys. juanów, lecz Zhai odmówił, twierdząc, że kwota jest niewystarczająca. Rodzina Du musiała powiększyć sumę, którą wraz z wieloma prezentami, przekazali Zhaiowi. Całość była warta ok 100 tys. juanów. Dopiero wtedy Da Shishan został uwolniony.

Czerwiec 2015: wyroki wynoszą od trzech do ośmiu lat

Wykres 3 przedstawia długość wyroków wymierzonych 82 praktykującym w czerwcu 2015 r. Wynoszą one od 3 do 8 lat, ze średnią około 4 lat. 45% praktykujących skazano na 3 lata. W prowincji Liaoning padło ich najwięcej - 22 wyroki, w prowincji Sichuan - 17 i w prowincji Shandong - 13.


Zdjęcia niektórych skazanych praktykujących


Li Mingzhe - starszy inżynier z miasta Anshan (prowincja Liaoning) został skazany na trzy lata i sześć miesięcy.

Chen Zhongxuan - były szef policji z powiatu Huining (prowincja Gansu) został skazany na sześć lat.

69 letni Ye Shaoxue z miasta Guiyang (prowincja Guizhou) został skazany na osiem lat.

Chen Yinghua z Shijiazhuang (prowincja Hebei) został skazany na cztery lata.

66-letni Wang Xinmin - starszy agronom z Mudanjiang (prowincja Heilongjiang) w październiku 2003 r. został skazany na 14 lat i uwięziony w Więzieniu Mudanjiang. W styczniu 2014 r. z powodu tortur wystąpiły u niego ciężkie choroby. W czerwcu 2014 otrzymał zwolnienie lekarskie. Gdy jeszcze chorował, policja zesłała go z powrotem do więzienia 4 czerwca 2015 r. Zdjęcie zrobiono gdy przebywał na zwolnieniu lekarskim.