(Minghui.org) Dnia 10 grudnia na Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, praktykujący Falun Gong z całej Bułgarii zebrali się na pokojowej demonstracji przed ambasadą chińską w Sofii. Niektórzy z nich przemierzyli ponad tysiąc kilometrów, aby dołączyć do protestu.

Alexandra Boteva z Sofii powiedziała: "Każdy z nas zgromadzonych tutaj wierzy w zasady Prawdomówności, Miłosierdzia i Cierpliwości. Jesteśmy tu, aby pokazać światu, a zwłaszcza rządowi chińskiemu, że te zasady są dobre dla każdego na świecie oraz że nie akceptujemy prześladowań Falun Gong".

Deklaracja Praw Człowieka została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r. Dokument ten wyraźnie stwierdza, że każdy człowiek na świecie: "ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany religii lub przekonań, oraz wolność, zarówno indywidualną jak we wspólnocie z innymi, publiczną lub prywatną, uprawiania swej religii lub przekonań poprzez nauczanie, praktykowanie, oddawanie czci i przestrzeganie".

Przy demonstracji w Sofii ustawiono dwa stoiska informacyjne. Setki mieszkańców i gości bułgarskiej stolicy dowiedziało się o prześladowaniach Falun Gong w Chinach, o tym jak ludzie są aresztowani, torturowani, więzieni, a nawet zabijani dla ich organów, tylko dlatego, że praktykują Falun Gong.

Wielu rezydentów podpisało też petycję wzywającą postawienie Jiang Zemina przed sądem - architekta prześladowań i byłego przywódcę Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

W sumie zebrano ponad dwa miliony podpisów pod petycją w sprawie zaprzestania grabieży organów, która rozpoczęła się w lipcu 2015 r. W tym, ponad 700 tys. podpisów zebrano na Tajwanie. W sumie, 18 krajów europejskich zebrało prawie 156 tys. podpisów. Bułgarscy praktykujący w 2015 r. zebrali ich 1807 a w 2016 r. 5921. 

Kategoria: Wiece i apele