(Minghui.org) Aby osiągnąć pożądany efekt, występy Shen Yun poza Chinami należy oglądać tylko na żywo, bez udostępniania filmów. Wyłącznie w Chinach kontynentalnych dostępny jest nakład płyt wideo zawierający występy Shen Yun oraz istnieje wyraźnie mówiąca zasada, że te płyty z tego nakładu w Chinach kontynentalnych mają być dystrybuowane bezpłatnie i tylko w Chinach, gdzie trwają prześladowania. Jednak w ostatnich latach niektórzy praktykujący z Chin zabrali za granicę płyty lub pliki wideo z występami Shen Yun dla Chin kontynentalnych. Niektórzy usprawiedliwiali takie zachowanie stwierdzeniami, że było to dla ich osobistego lub rodzinnego użytku a niektórzy chcieliby pokazać je dla małej grupy, itd.

Jeśli chodzi o powyższą sytuację, Mistrz powiedział, że poza granicami Chin pokazy muszą być oglądane na żywo, a wywóz filmów z występów poza Chiny jest surowo zabroniony. Ktokolwiek to robi, zakłóca i niweczy występy Shen Yun. Jeśli ludzie będą to kontynuować, wówczas w przyszłości filmy z występami Shen Yun nie będą rozpowszechniane, nawet w Chinach kontynentalnych.

Do praktykujących, którzy zabrali za granicę płyty DVD Shen Yun lub pliki wideo z Chin kontynentalnych, prosimy o natychmiastowe zniszczcie tych płyt DVD lub plików wideo.

Publikujemy to ogłoszenie w celu rozwiązania tego problemu.

Redakcja Minghui

13 stycznia 2016