(Minghui.org) Praktykujący Falun Dafa ze Słowacji, Czech i Turcji zorganizowali w Sylwestra czuwanie przy świecach. Apel odbył się przed ambasadą Chin w Bratysławie, stolicy Słowacji i miał na celu zwrócenie uwagi na trwające prześladowania Falun Gong w Chinach.

Czuwanie przy świecach przed Ambasadą ChRL w Bratysławie

Pokojowy protest w wyraźnym kontraście do hucznych uroczystości noworocznych, przyciągnął uwagę wielu przechodniów, którzy wyrażali swoje poparcie. Wielu ludzi życzyło praktykującym sukcesów i pięknego Nowego Roku.

Szesnaście lat prześladowań

Brutalne prześladowania Falun Gong rozpoczęły się w 1999 r. z rozkazu byłego przywódcy KPCh Jiang Zemina. Od tego czasu, tysiące praktykujących zmarło w aresztach, miliony zostało uwięzionych i torturowanych, a tysiącom pobrano organy wewnętrzne, których KPCh używa w lukratywnym biznesie transplantacyjnym.

Od maja 2015 r., praktykujący Falun Dafa na całym świecie złożyli ponad 200,000 pozwów sądowych wobec Jiang Zemina do Najwyższego Sądu Ludowego Chin oraz Najwyższej Prokuratury Ludowej.

Ponad 500 obywateli Słowacji, w tym trzech posłów podpisało petycję wspierającą pozwy karne wobec Jianga.