(Minghui.org) Według danych zebranych przez Minghui, od stycznia do czerwca 2015 r. 182 praktykujących w Pekinie zostało zaaresztowanych. Ponadto 12 było szykanowanych w ich własnych domach (nie zostali aresztowani) i 5 uznanych jest za zaginionych. Podejrzewa się, że ci zaginieni, również są uwięzieni.

Najwyższy stopień zatrzymań przypada an kwiecień - 56, średnio dwa dziennie. Zbiega się to z datą 25 kwietnia - 16. rocznicą wielkiego pokojowego protestu w Pekinie, która jest uważana przez reżim za szczególnie wrażliwą. Maj jest drugim miesiącem o najwyższym wskaźniku aresztowań - 37, co zbiega się z datą 13 maja - rocznicą przekazania praktyki Falun Gong publicznie, która również jest uznana za wrażliwą przez władze.

Pośród 36 aresztowań w czerwcu, 6 osób zostało zatrzymanych na poczcie podczas próby przesłania pozwów wobec Jiang Zemina - przywódcy Komunistycznej Partii Chin, za rozpoczęcie brutalnych prześladowań Falun Gong. Jeden praktykujący został zatrzymany w drukarni, podczas kopiowania materiałów na pozew.

Od maja, ponad 103 tysiące osób, w tym 1926 praktykujących w Pekinie, złożyło pozwy wobec Jiang Zemina. Jednakże władze w wielu miejscach, odpowiedziały poprzez zakazanie urzędom pocztowym przetwarzanie tych wniosków, czy wręcz zatrzymywanie praktykujących na miejscu.

Wśród aresztowanych praktykujących, 55% miało miejsce, gdy praktykujący byli na zewnątrz i rozmawiali z ludźmi o prześladowaniach Falun Gong lub próbowali wysłać swoje pozwy przeciwko Jiangowi. Ok 16% miało miejsce w domach praktykujących, co wskazuje, że byli już pod obserwacją policji. Pozostałe 29% aresztów wymaga dalszych badań, by określić dokładne miejsce zatrzymania. Po aresztowaniach policja przeszukuje domy praktykujących i rekwiruje rzeczy osobiste.

Spośród 182 aresztowanych, 5 zostało zwolnionych warunkowo z przyczyn zdrowotnych, 56 zostało zwolnionych bezwarunkowo, a 31 wciąż pozostaje w aresztach. Miejsca pobytu pozostałych 90 praktykujących pozostają nieznane.

W pierwszej połowie 2015 r. 15 praktykujących zostało także skazanych na kary więzienia od 3 do 4 lat. Obejmuje to praktykujących aresztowanych zarówno w 2015 jak i latach ubiegłych.