(Minghui.org) Pani Che Pingping, która jest praktykującą Falun Gong i nauczycielką w Instytucie Wychowania Fizycznego w Jilin, jest więziona od października 2013 r. Za odmówienie wyrzeczenia się Falun Gong, a także odmówienie noszenia uniformu więziennego i wykonywania ciężkiej pracy fizycznej, była bita i poddana torturze "przymusowego karmienia".

Pani Che Pingping

Gdy adwokat pani Che chciał się z nią spotkać, został zawrócony przez personel więzienny. Twierdzili, że pani Che nie przestrzega reguł więziennych, dlatego inni nie mogą jej odwiedzać.

Ponieważ odmówiła poddania się "transformacji", została dotkliwie pobita przez dowódcę więzienia o nazwisku Wang i innych. W celu protestu rozpoczęła strajk głodowy, przez co zaczęto ją brutalnie karmić siłą.

Kilku więźniów, aby zdobyć przychylność kierownictwa więzienia, bili i nękali panią Che. Jeden z nich - Sun Dong, po pobiciu, wyrwał z jej głowy kępę włosów.

Pani Che zwykle cieszyła się dobrym zdrowiem, lecz od kiedy jest w więzieniu, jej stan zdrowia pogarsza się.

Prześladowania Pani Che i innych praktykujących

Ponad 30 praktykujących Falun Gong z Jilin zostało aresztowanych dnia 18 października 2013 r. Funkcjonariusz Bai Shan z Posterunku Policji Beishan monitorował mieszkanie pani Che i ukrył się w budynku na szóstym piętrze. Gdy panie Che około 7:00 opuściła mieszkanie, Bai Shan i dwóch innych funkcjonariuszy w cywilu zaaresztowali ją i zabrali na posterunek.

Wobec dziesięciu praktykujących, wraz z panią Che, wniesiono bezprawne oskarżenia. Ich rodziny wynajęły prawników, lecz władze nie zezwoliły, by ci reprezentowali ich w sądzie. Nie zezwolono im nawet na wgląd w akta spraw, co mogłoby pomóc w przygotowaniu argumentów obrony.

Tło:

Pani Che ma 40 lat i posiada stopień magistra. Jej ojciec był prezesem kolegium nauczycieli. Ciężko pracowała i była podziwiana przez swoich studentów.

Za odmowę wyrzeczenia się Falun Gong, pani Che mając zaledwie 25 lat, stała się ofiarą prześladowań. Od tego czasu była wielokrotnie aresztowana, więziona i przetrzymywana w ośrodkach prania mózgu.