(Minghui.net) Ogłoszenie Stowarzyszenia Falun Dafa – prosimy o pomoc w informowaniu praktykujących na całym świecie:

Prosimy o natychmiastowe usunięcie wykładów Mistrza Li opublikowanych na stronach internetowych niezwiązanych z Falun Dafa, innymi słowy, poza stronami Dafa – Falundafa.org i Minghui.org. Wszystkie inne strony internetowe będące w posiadaniu osób indywidualnych, grup lub instytucji nie mogą publikować wykładów Mistrza Li Hongzhi, włącznie z materiałami drukowanymi oraz audiowizualnymi. W przypadku naruszenia tej zasady, prosimy o całkowicie usunięcie materiałów, w szczególności ze stron internetowych nie należących do praktykujących. Już teraz strony Zhengjian.org, Guangming.org, Yuanming.net i Zhengwunet.org stosują linki, które odsyłają do wykładów Mistrza i do stron Dafa.

Nikt nie może publikować wykładów Mistrza na innych stronach internetowych. W takim przypadku, należy natychmiast usunąć materiały pisemne oraz audio.

Jeśli ktoś nie stosuje się do tej instrukcji i umyślne narusza prawa autorskie lub znajduje różne wymówki do ignorowania wytycznych, to jest to przypadek podważania Fa. Taka osoba będzie musiała wziąć pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Ktokolwiek odmówi usunięcia treści zgodnie z wymaganiami, spotka się z poważnymi konsekwencjami, włącznie z zachorowaniem – bardzo szybko nastąpi spłata karmiczna.

Wiele osób w Chinach publikowało wykłady Mistrza Li na stronach internetowych włącznie z blogami, Weibo i osobistą kaligrafią. Zdawało im się, że dobrze sobie radzą z wyjaśnianiem prawdy. Ktoś zamieścił wykłady wideo Mistrza Li na Youtube i innych zwyczajnych stronach internetowych całkowicie ignorując prawa autorskie Mistrza Li. Niektóre osoby nawet edytowały materiały skracając treść wykładów i zmieniając kontekst. Niektórzy użyli kaligraficznych dzieł Mistrza oraz obrazów bez podania źródła, a nawet podpisali się własnym imieniem.

Praktykujący oczywiście mogą cytować fragmenty nauk Mistrza podczas dzielenia się doświadczeniami w kultywacji Dafa, jednak muszą podać źródło (Minghui.org lub Falundafa.org). Aby promować Dafa, ludzie mogą publikować linki do wykładów Mistrza znajdujących się na stronach internetowych Dafa, ale za zgodą. Jednak Stowarzyszenia Dafa i strony internetowe Dafa zastrzegają sobie prawo do zwrócenia się o usunięcie takich linków.

Stowarzyszenie Falun Dafa

2 lutego 2015