(Minghui.org) W trwających już 16 lat prześladowaniach Falun Gong, sytuacja dla praktykujących wciąż pozostaje ciężka. W niniejszym sprawozdaniu, podsumujemy przypadki aresztowań praktykujących Falun Gong w Szanghaju, jednego z największych miast w Chinach.

Według niepełnych raportów opublikowanych na stronie Minghui.org, w pierwszych czterech miesiącach 2014 r., pięćdziesięciu sześciu praktykujących z Szanghaju zostało bezprawnie zatrzymanych.

Z racji na czwartą Konferencję o Interakcji i Budowania Zaufania w Azji (CICA), zaplanowaną w maju w Szanghaju, władze obawiają się, że praktykujący mogą protestować w trakcie tej międzynarodowej konferencji. Jako środek zapobiegawczy, zamiast zwalniać tych praktykujących, wysyłani są oni do centrów prania mózgu w celu dalszych prześladowań.

Tabele 1-2 podsumowują zebrane informacje o aresztach praktykujących Falun Gong w okresie od stycznia do kwietnia 2014 r. w Szanghaju.