(Clearwisdom.net) Ostatnimi czasy praktykujący więcej wymieniali się doświadczeniami i przemyśleniami na temat procesów sądowych wymierzonych w nikczemnych sprawców prześladowań. Wymieniając się doświadczeniami stwierdziliśmy, że bez względu na to czy praktykujący Dafa biorą w tym udział czy nie, to każda pojedyncza myśl każdego praktykującego odgrywa ważną, decydującą rolę. Dopóki jesteśmy uczniami okresu rektyfikacji Fa, będziemy testowani jako całość. Zastanawialiśmy się, dlaczego taka sytuacja ma miejsce tylko wtedy, kiedy zajmujemy się procesami sądowymi. W wyniku dzielenia się doświadczeniami wśród praktykujących zdaliśmy sobie nagle sprawę, że właściwie nie odnosi się to tylko do procesów sądowych, ale do wszystkich projektów nad którymi pracujemy. Tyle tylko, że przy procesach sądowych, to co dobre, a co złe, uwidacznia się bardziej wyraziście jako rezultat zwycięstwa lub porażki, a dotkliwość prześladowań jest bardziej oczywista.

Prawdę mówiąc, pomimo tego że przydzielamy sobie różne projekty, to zło nie traktuje nas różnie w zależności od różnych projektów, w których uczestniczymy. Każdy projekt testuje nas jako całość i to, czy każdy projekt odniesie sukces czy nie, ukazuje podejście naszego całego organizmu do tego projektu. Odzwierciedla się to w tej ludzkiej przestrzeni następująco:

Jeśli uważamy, że praca z mediami jest czymś, co dotyczy tylko zespołu medialnego, wtedy odzwierciedli się to w tej przestrzeni w ten sposób, że praca zespołu medialnego nie odniesie większego sukcesu i niewielu dziennikarzy przyjdzie na nasze konferencje prasowe. Jeżeli wszyscy myślimy, że praca w projekcie telewizyjnym jest jedynie obowiązkiem zespołów TV, odzwierciedli się to w tej przestrzeni w ten sposób że, nasze programy telewizyjne nie będą skutecznie wyjaśniać prawdy lub niewiele osób będzie je oglądać. Jeżeli wszyscy potraktujemy wyjaśnianie prawdy Chińczykom tylko jako pracę ekip czatów internetowych lub faksowych, wtedy odzwierciedli się to w tej przestrzeni w postaci wielkich trudności w przełamaniu blokady informacyjnej w Chinach. Jeżeli uważamy wysyłanie prawych myśli przed chińską ambasadą czy konsulatem za coś w rodzaju obowiązku „odbijania karty zegarowej” lub za sprawę innych, wtedy odzwierciedli się to w tej przestrzeni w formie wielu problemów i zakłóceń.

Kiedy my jako jednostki uważamy projekty, do których nie jesteśmy przydzieleni jako sprawy innych, to cały nasz organizm zostanie mimo naszej woli podzielony na wiele drobnych cząstek, a potężna siła całości zostanie osłabiona i rozproszona na odosobnione enklawy siły. Ponadto, kiedy mamy różne opinie czy się spieramy, to dodatkowo osłabiamy wzajemnie nasze siły.

Celem dzielenia zadania ocalania czujących istot na różne projekty jest raczej wygoda w wykonywaniu tej pracy, niż celowe tworzenie podziałów. Wciąż powinniśmy być jednym ciałem i powinniśmy być w stanie tworzyć jedno ciało o każdej porze i w każdym miejscu — taki właśnie powinien być właściwy stan. Możemy mieć różne zrozumienie Fa z powodu różnych poziomów w kultywowaniu. Te różnice nie powinny nas osłabiać, lecz wzmacniać. Powinniśmy razem podążać w tym samym kierunku i nawzajem się wspierać. Powinniśmy się troszczyć o wszystko tak, jakby to było nasze własne, mieć jasne zrozumienie na każdy temat i rozumieć wszystko w oparciu o Fa tak, jak najlepiej potrafimy, abyśmy nie tworzyli żadnych podziałów w obrębie naszego całego ciała. Tylko osiągając to możemy nadążać za postępem rektyfikacji Fa. W przeciwnym razie, zło nie będzie potrzebowało podejmować starań, aby nas dzielić, gdyż sami już właściwe podzieliliśmy się na wiele cząstek. Czy nie jest to poważne przeoczenie? Ponadto, powinniśmy kłaść nacisk na studiowanie Fa i dbać o to, aby nie zaniedbywać studiowania Fa dlatego, że jesteśmy zajęci. Nasze prawe myśli i prawe działania wywodzą się z Fa. Zło chce sprawić, abyśmy byli zbyt zajęci, aby mieć czas na studiowanie Fa, powodując, że zostaniemy odseparowani od Fa z własnej woli. W Chinach zło prześladuje praktykujących Dafa uniemożliwiając im studiowanie Fa i wykonywanie ćwiczeń stosując przemoc, prowadząc ich do oddzielenia się od Fa. Jeśli chodzi o praktykujących za granicą, to zło czyni nas tak zajętymi, iż wydaje się, że wcale nie mamy czasu na studiowanie Fa. Niektórzy praktykujący ulegają tym zakłóceniom do tego stopnia, że ich świadomość główna nie jest wystarczająco silna, aby wziąć książkę i studiować Fa, co powoduje nieświadome akceptowanie prześladowania.

W końcowym momencie rektyfikacji Fa musimy się wzajemnie doskonale zharmonizować i uzupełniać tak, aby uformować pełny organizm, który jest wolny od niedociągnięć. Cały wszechświat będzie doskonały i wszechogarniający oraz będzie się składał z cząsteczek, które są zgodne z Fa. Jeśli cokolwiek nieczystego dostanie się do środka, to wtedy wszechświat nie będzie już czysty, a to nie jest dozwolone w nowym wszechświecie. Dlatego musimy mieć wobec siebie surowe wymagania. Każdy uczeń okresu rektyfikacji Fa jest odpowiedzialny za wszystkie projekty rektyfikacji Fa. Jeśli chodzi o projekty, w których nie możemy brać udziału, wciąż powinniśmy postrzegać je, mając prawe myśli tak, aby zapobiec zaprzepaszczeniu naszej siły.

„Sprawy drugiej osoby są twoimi sprawami, a twoje sprawy są jej sprawami”. („Nauczanie Fa na konferencji Fa w Waszyngtonie”, 22 lipca 2002 r.). Przejawem tego nie jest wzajemna troska i jedność, o której mówią świeccy ludzie, lecz nasze podejście do ponoszenia odpowiedzialności za Fa oraz minimalne wymaganie wobec nas jako prawych istot, które muszą być odpowiedzialne za prawe komponenty tego wszechświata.

Mój osobisty poziom jest ograniczony, dlatego proszę o wskazanie wszystkiego co niewłaściwe.Dobrze powiedziane. Droga kultywacji i praktykowania każdego jest różna, sposób w jaki każdy daje świadectwo Fa jest różny, ich klasy społeczne są różne, ich zawody są różne, ich środowiska są różne, ale każdy może kultywować i praktykować, to jest właśnie droga, którą Dafa pokazuje uczniom Dafa. Uczniowie Dafa tworzą jedno ciało, wszystko co robią podczas rektyfikacji Fa uznaję za pozytywne, wszyscy robicie to, co uczniowie Dafa powinni robić. Różne podejścia są po prostu środkami, które Fa rozdziela zasadniczo na zgrane zadania w działaniu Fa, a moc Fa jest wyrazem jednego ciała.

Li Hongzhi

16 lutego 2003

Poprawiony 8 października 2005

Wersja angielska: http://en.minghui.org/html/articles/2003/2/17/32250.html