(Clearwisdom.net) Niektóre osoby spoza Chin tworzą i promują książki elektroniczne, w których nagrane treści dzieł Nauczyciela są odczytywane żeńskim głosem. Wielu praktykujących na całym świecie kupiło te e-booki, co jest absolutnie niedopuszczalne. Tak długo, jak w nagraniu nie ma głosu Nauczyciela, nie ma znaczenia czy głos jest generowany komputerowo, czy podkładany jest głos rzeczywistej osoby, dźwięk niesie w sobie ogromną karmę tej osoby i odzwierciedlenie całości jej myślenia. Praktykujący absolutnie nie mogą tego używać do studiowania Fa, a tym bardziej, rozpowszechniać. Praktykujący na całym świecie powinni pamiętać, aby nie kupować tego rodzaju e-booków. Ci, którzy już je kupili, powinni je zwrócić. Ludzie, którzy stworzyli te ebooki, powinni je wszystkie wycofać. Muszą odzyskać wszystkie sprzedane książki, aby naprawić wyrządzone szkody. Prawdziwi uczniowie, którzy studiują Fa ze spokojnym umysłem, tak jak Nauczyciel nas prosił, będą znali wymagania Nauczyciela odnośnie studiowania Fa, bez potrzeby przypominania. Będą również wiedzieć, kiedy coś sprowadza się do podważania Fa i będą znali konsekwencje takiego postępowania.

Aby Dafa "pozostało niezmienione na zawsze", obowiązkiem każdego praktykującego jest przestrzeganie surowych standardów. Musimy przestrzegać formy kultywacji danej przez Nauczyciela. Istnieje szeroka gama nowoczesnych technologii i niektórzy praktykujący mają silne przywiązanie do chęci tworzenia nowych rzeczy, aby się wyróżnić. Ale często zapominają o instrukcjach Nauczyciela. Na przykład, dla wygody lub zaoszczędzenia wysiłku, umieszczają treści Dafa na niektórych urządzeniach elektronicznych lub szukają kogoś, kto czytałby wykłady Dafa, a potem je nagrywał. Studiowanie Fa staje się zatem wygodniejsze i wymaga mniej wysiłku, ale czy naprawdę jest bardziej skuteczne? Co to oznacza w kontekście ochrony Dafa? Jeśli zmienimy dziś nieco formę kultywacji, a trochę bardziej jutro, z czasem forma kultywacji nadana przez Nauczyciela zostanie zmieniona. Studiowanie Fa to słuchanie nagrań wykładów Nauczyciela lub samodzielnie czytanie książek Nauczyciela. W niektórych nietypowych okolicznościach, na przykład gdy praktykujący jest analfabetą lub ma słaby wzrok, powinien czytać wraz z innymi praktykującymi i pracować nad tym, aby być w stanie czytać samodzielnie.

Od 1992 r. w ciągu zaledwie 17 krótkich lat, tak wielu ludzi nieświadomie dodało różne rzeczy do Dafa i tak wielu ślepo za nimi podążało. Zastanówmy się nad tym uważnie. Jeśli nie będziemy ostrożni przy takich sprawach, to co stanie się z tą formą kultywacji za dziesięć tysięcy lat? Ktoś mógłby stworzyć robota do nauczania ćwiczeń, przy czym taka osoba z pewnością byłaby demonem. Powodem, dla którego buddyzm zniknął w Indiach, jest to, że kolejne pokolenia dodawały do niego własne rzeczy, stopniowo zmieniając tę dyscyplinę. Niektórzy ludzie lubią wymyślać nowe rzeczy i być inni, aniżeli postępować zgodnie z wymogami Fa z należytą surowością. Jeśli ktoś podważył Dafa, to jak osoba może zapłacić za ten grzech? Kultywacja jest poważna. Jeśli tacy ludzie nie przestaną, zanim będzie za późno i nie naprawią krzywd, które wyrządzili, konsekwencje będą niewyobrażalnie okropne.

Wszelkie nagrania audio z wykładów Fa muszą mieć podłożony głos Nauczyciela, ponieważ to jest Fa. Tylko wtedy będą posiadały czystą i prawą moc Dafa. Poza Chinami, nawet nagrania audio z tłumaczeniem na angielski mają głos Nauczyciela w połączeniu z angielskim lektorem. W ten sposób praktykujący, który mówi, tylko tłumaczy wykład Nauczyciela, a nie czyta Fa innym. Nikt nie może mieszać własnego głosu w nagraniach audio wykładów Dafa. Każdy, kto to zrobi, będzie transmitował swoją własną karmę, w tym samym czasie podważając Fa i zakłócając studiowanie Fa u innych praktykujących.

Mistrz powiedział nam dawno temu:

„Musicie zdać sobie sprawę z tego, że ta forma kultywacji, którą wam pozostawiam, nigdy nie może być zmieniona; czego ja nie czynię, wy też nie powinniście tego czynić, czego ja nie używam, wy też nie powinniście tego używać; tak jak ja mówię przy kultywacji, tak wy też mówicie. Uważajcie! Nieumyślne zmienianie Fa buddy jest tak samo podważaniem Fa buddy!

Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że wasza uprzednia natura właściwie opiera się na zajmowaniu się samym sobą i na samolubności, tak więc w przyszłości, jeśli coś robicie, to powinniście najpierw myśleć o innych; kultywujcie się, aż staniecie się prawymi oświeconymi, wolnymi od samolubności i zajmowania się samymi sobą, którzy myślą najpierw o innych, a potem o sobie. Tak więc cokolwiek w przyszłości będziecie robić czy mówić, to powinniście myśleć o innych, a nawet o przyszłych pokoleniach, tak aby Dafa pozostało wiecznie niezmienione!” (W naturze buddy nic nie jest pominięte – Istota Dalszych Postępów)

„Każdy krok, który ja Li Hongdży podejmuję, ustanawia niezmienną i niezniszczalną formę rozpowszechniania Dafa dla przyszłych pokoleń. Tak ogromne Fa nie przeminie jak fala mody, nie może być najmniejszego odchylenia aż po wszystkie czasy. Chronienie Dafa zaczyna się od samego siebie i pozostaje to na zawsze także obowiązkiem uczniów Dafa, jako że Dafa należy do wszystkich istot wszechświata wraz z tobą.”( Stabilność Fa – Istota Dalszych Postępów)

Praktykujący, którzy zajmują się lokalnymi stronami internetowymi Dafa powinni rozważyć publikacje linków do treści wykładów Dafa na stronie www.falundafa.org (zamiast publikowania wykładów na własną rękę). W ten sposób można uniknąć problemów, takich jak braki słów w publikowanych książkach, różne błędy w tekście, nieaktualne wersje i tak dalej.

Są też ludzie, którzy dzielą nagrania wykładów Nauczyciela na mniejsze części i umieszczają je na multimedialnych stronach internetowych zwykłych ludzi i blogach osobistych. Jest to równoznaczne z cytowaniem Nauczyciela poza kontekstem i jest głęboko lekceważące. Jeśli ktoś umieści wykłady Nauczyciela na stronie internetowej bez pozwolenia, jest to, w zwykłych warunkach, poważne naruszenie praw autorskich. Z punktu widzenia kultywującego jest to w rzeczywistości zakłócanie kultywacji praktykujących i zakłócanie ludzi, którzy mają otrzymać Fa. Można sobie wyobrazić jak poważny jest to grzech. Nie podważajcie Fa dla wygody i pragnienia wyróżnienia się, przestańcie rujnować siebie i krzywdzić innych. Dafa i studiowanie Fa to niezwykle poważne i uroczyste sprawy. Z całą pewnością, przy takich sprawach, nie możesz robić tak, jak ci się podoba.

Komentarz Mistrza:

Uczniowie Dafa nie powinni pozwalać ludzkim myślom kierować ich działaniami. Nikt nie jest w stanie zaburzyć Fa, więc każde zachowanie, który służy jako zakłócenie, może jedynie zostawić brudny ślad na czyjejś kultywacji. Dla kogoś, kto kultywuje, nie radzenie sobie z przejściem testu przez długi czas lub robienie złych rzeczy po podjęciu kultywacji, stanie się ogromną barierą stojącą między tobą, a linią mety. Jak sobie wtedy z tym poradzisz?

Li Hongzhi

November 13, 2009

Link do artykułu: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/18/112446.html