Komentarz Mistrza:

Ten artykuł jest znakomity. Zrozumienie w nim zawarte dlaczego uczniowie Dafa dają świadectwo Fa jest jasne, prawe myśli za nim są mocne, jest on logiczny i przejrzysty. Mam nadzieję, że wszyscy uczniowie Dafa w Chinach go przeczytają. Uczniowie Dafa dają świadectwo Wielkiemu Prawu i nie powinni być przywiązani do rezultatu zebrania tej nikczemnej partii. Tak jest, ponieważ wszystko w ludzkim społeczeństwie istnieje dla Dafa i dla doskonalenia się uczniów Dafa. Niezależnie, czy coś jest prawe czy niegodziwe, może działać jedynie zgodnie z potrzebami Dafa.

Li Hongzhi

Wrzesień 19, 2004

Poprawione 8 października, 2005


(Clearwisdom.net) Ponieważ zwykli ludzie przygotowują teraz czwarte posiedzenie plenarne, niektórzy praktykujący uważają, że pewien przywódca w rządzie centralnym jest dobry i mają nadzieję, że głowa zła przekaże władzę temu przywódcy, razem z innymi myślami, które pokładają nadzieję w zwykłych ludziach. Niektórzy praktykujący codziennie obserwują te wiadomości, a ich nastrój zmienia się wraz z nimi. W rzeczywistości, Nauczyciel w kółko wyjaśniał te kwestie, więc dlaczego niektórzy ludzie wciąż są tak przywiązani do nadziei, że krzywy wyrządzone Falun Dafa zostaną zadośćuczynione lub uzyskamy sprawiedliwe środowisko poprzez jakieś źródło siły pochodzące od zwykłych ludzi? Dlaczego w krytycznych momentach zawsze zapominamy Fa, które Nauczyciel objaśnił, szczególnie celując w nasze przywiązania?

Na wyjaśnianie prawdy przez praktykujących Falun Dafa nie mają wpływu siły zewnętrzne. Niezależnie od tego, czy głowa zła ustąpi ze stanowiska, czy nie, wciąż wszyscy musimy szeroko i kompleksowo wyjaśniać prawdę. Nawet jeśli głowa zła ustąpi, nadal musimy dokładnie wyjaśniać ludziom świata fakty o prześladowaniach, które miały miejsce w ostatnich latach, aby więcej z nich mogło zrozumieć, co się stało. Jeśli głowa zła ustąpi, ale nadal zakulisowo będzie kontrolować prześladowania, ujawnimy jego nowe zbrodnie, jednocześnie ujawniając prześladowania. Jeśli będzie się trzymała swojego stanowiska, powinniśmy dokładniej poszukać wewnątrz, jeszcze bardziej się oczyścić i starać się lepiej, eliminując zło i wyjaśniając prawdę.

Jeśli chodzi o przywódców chińskiego rządu, nie ma znaczenia jaką rangę zajmują w zwykłym świecie. Jeśli odnieść to do nas, czy oni wszyscy nie są czującymi istotami? Czy ich przyszłości nie determinuje stosunek wobec Falun Dafa i prześladowań? Przywiązanie do dążenia, poleganie na codziennych ludziach, oraz obserwowanie nurtu społeczeństwa, stanowią poważne przeszkody w wyjaśnianiu prawdy. Te nieczyste stany umysłu często powodują, że wynik jest odwrotny od założonych intencji. Tego rodzaju lekcje nie powinny się co jakiś czas powtarzać.

Co więcej, poprzez kontakt z praktykującymi z różnych rejonów, zauważyłem zjawisko w Shijiazhuang i miastach sąsiadujących. Materiały, które nie pochodzą ze stron internetowych Dafa, są rozpowszechniane w różnym stopniu. Niektóre zostały opracowane przez ludzi, którzy chcą uszkodzić Falun Dafa, jak na przykład: "Wielka Złota Świetlista Droga". Niektóre zostały opracowane przez praktykujących, którzy prowadzą centrum produkcji materiałów wyjaśniających prawdę, jak na przykład: "Co dzieje się w Chinach".

Treść materiału "Co dzieje się w Chinach" została zaczerpnięta ze strony internetowej zwykłych ludzi. Zasadniczo mówi o tym, jak wysocy rangą urzędnicy w chińskim rządzie, otwarcie i grupowo ćwiczyli Falun Gong w kompleksie rządowym, oraz o zaciekłej debacie na temat Falun Gong podczas posiedzenia Komitetu Centralnego, gdzie prawie doszło do wymiany ciosów, oraz inne, niepotwierdzone informacje, które krążą wśród zwykłych ludzi. W rzeczywistości są to wszystko stare wiadomości ze stron zwykłych ludzi. Dzisiaj, nawet te strony przestały się zajmować tymi sprawami.

Gdybyś był zwykłym obywatelem zamiast praktykującym Falun Dafa, używałbyś innego standardu do kierowania swoim postępowaniem. Dla ludzi w społeczeństwie kwestia zakazu angażowania się w politykę, nie istnieje. Ale jeśli my, kultywujący, bierzemy treść polityczną i przekształcamy ją w materiał wyjaśniający prawdę i rozpowszechniamy go wśród zwykłych ludzi na dużą skalę, efekt będzie wyjątkowo negatywny, ponieważ bezpośrednio narusza wymagania Falun Dafa. Mówimy, że nie angażujemy się w politykę, ale kiedy zwykli ludzie nie rozumieją prawdy, oni nie tylko słuchają tego, co mówisz - oni naprawdę obserwują co robisz. Kiedy zobaczą co robisz i poczują, że angażujesz się w politykę, rozwiną negatywne wrażenie, a wtedy będzie im bardzo trudno to zaakceptować, bez względu na to, jak usprawiedliwiasz swoje działania. Czy to nie odpycha ludzi?

I. Kultywacja Falun Dafa zabrania angażowania się w politykę

Obecnie Komunistyczna Partia Chin odbywa czwarte posiedzenie plenarne. Wiele raportów wskazuje, że głowa zła została zmuszona do rezygnacji i przekazania władzy. Jak zatem nasi praktykujący Falun Dafa powinni patrzeć na tę kwestię? Jeśli to prawda, czy powinniśmy się trochę rozluźnić i poczuć, że otoczenie staje się łatwiejsze, czy też powinniśmy pokładać nadzieje w nowej osobie u władzy, która zadośćuczyni krzywdom wyrządzonym Falun Dafa?

Obecnie niektórzy praktykujący uważają, że pewien przywódca w rządzie centralnym jest dobry i mają nadzieję, że głowa zła ustąpi. Nauczyciel wyjaśniał wykład po wykładzie: praktykujący Falun Dafa mają swoje misje ratowania ludzi na świecie i nie powinniśmy odwracać się i polegać na zwykłych ludziach, żeby zadośćuczynili krzywdom wyrządzonym Falun Dafa; tym bardziej nie powinniśmy lekceważyć wyniku jaki ostatecznie otrzymają ludzie i zapomnieć o naszych obowiązkach, trzymając się nadziei, że nasze własne cierpienie zakończy się tak szybko, jak to możliwe.

Kiedy zwykła osoba występuje naprzód, by poprzeć Falun Dafa i mówi, że Falun Dafa jest dobre, jest to manifestacja dobroci tej istoty i jej właściwe upozycjonowanie się w rektyfikacji Fa. Jako uczniowie rektyfikacji Fa, powinniśmy z czystym umysłem kroczyć prawą ścieżką, strzec czystości Falun Dafa i pamiętać w sercu nauki Nauczyciela:

"Wielokrotnie podkreślałem, że absolutnie nie angażujemy się w politykę, absolutnie nie wtrącamy się w politykę i absolutnie nie bierzemy udziału w polityce". (Nauczanie Fa na Pekińskiej Międzynarodowej Konferencji wymiany doświadczeń).

Bez względu na to co się dzieje w zwykłym społeczeństwie, nasze umysły powinny być niewzruszone. Ścieżka praktykującego Falun Dafa jest ścieżką uprawomocniania Fa, którą Nauczyciel dla nas przygotował. Sposób w jaki dobrze sobie teraz radzić, leży w trzech rzeczach, których Nauczyciel od nas wymaga.

Z mojego ostatniego studiowania Fa, zrozumiałem, że obecna sytuacja jest bardzo korzystna dla naszego wyjaśniania prawdy. Zło w innych wymiarach nie może się dłużej utrzymać. Dwie, wielkie decydujące bitwy w Pekinie i Nowym Jorku, to poważne starcia w czasach, gdy rektyfikacja Fa dobiega końca. Już wkrótce zło nie będzie mogło kontynuować i bardzo duża zmiana nastąpi również w zwykłym świecie. Jednakże, bez względu na to, jak duża zmiana może nastąpić, my, jako praktykujący Falun Dafa, powinniśmy być niewzruszeni i nie powinny na nas wpływać zmiany w świecie zewnętrznym. Być może głowa zła w Chinach ustąpi (a być może będzie się kurczowo trzymała swojego stanowiska), być może wiele krajów i organizacji spoza Chin udzieli nam ogromnego wsparcia, ale uczniowie Falun Dafa mają nauki Nauczyciela, które nam pokazują, jak czynić dobrze czynić każdy krok. Nie powinniśmy sobie poluzowywać z powodu jakichkolwiek zmian w warunkach zewnętrznych, ani rozwijać myśli i zachowań podobnych do tych u zwykłych ludzi.

Z drugiej strony, gdy wielu praktykujących, którzy nie byli pilni, czytało ostatnie wykłady Nauczyciela, niemal nie mogli w to uwierzyć: rektyfikacja Fa naprawdę dobiega końca i pierwszy, wielki proces eliminacji naprawdę się zbliża. Wielu się obudziło i powrócili do Falun Dafa, jeden po drugim. Widzimy, że czas naprawdę bardzo nagli; czas na ocalanie czujących istot też całkiem nagli. Gdy ta sprawa dobiegnie końca, ci ludzie którzy nie rozumieją prawdy, nie zostaną zbawieni. Dlatego praktykujący Falun Dafa powinni wykorzystać czas i dołożyć wszelkich starań, aby ratować ludzi świata. Dzisiejsi ludzie są także reinkarnacjami istot wysokich poziomów, które bardzo wiele przeszły, aby dotrzeć do dzisiejszych czasów. Jak ważne jest ratowanie żyć!

Na tym końcowym etapie rektyfikacji Fa, nasze umysły powinny być spokojne i stabilne, "biorąc Fa za Nauczyciela". Jedyną nadzieją i jedyną rzeczą, na którą czujący istoty mogą dziś liczyć, są praktykujący Falun Dafa w tym świecie, więc powinniśmy kroczyć prawą drogą praktykujących Falun Dafa. Bez względu na to, w jaki sposób uprawomocniamy, chronimy Falun Dafa i ratujemy czujące istoty, musimy przestrzegać wymagań Falun Dafa i nie możemy obniżać naszego standardu, a tym bardziej nie powinniśmy zachowywać się jak zwykli ludzie, ani zbaczać z drogi lub szkodzić Falun Dafa.

II. Przyjmowanie Fa jako Nauczyciela w najsurowszym znaczeniu

Niektórzy ludzie doszli do pewnego zrozumienia jednego z wierszy Nauczyciela z Hongyin II:

„Minghui ocala tych z przeznaczeniem

Xinsheng oczyszcza umysł ze złych myśli

Przypominająca sztylety proza Renmin wytrąca z równowagi demony

Falun Dafa jest Zhengjian*”.

Przypis: Minghui (ClearWisdom), Xinsheng, Renminbao i Zhengjian (PureInsight) to nazwy chińskich stron internetowych. Ostatnia linijka w języku chińskim ma podwójne znaczenie, ponieważ "zhengjian" oznacza, "właściwe spojrzenie".

Wierzą, że "Renmin" odnosi się do strony internetowej Renminbao, a ponieważ Renminbao pozytywnie pisze o Dafa, wierzą, że przedrukowując artykuły z Renminbao, dopasowują się do Dafa.

Takie postępowanie jest interpretacją słów Nauczyciela poza kontekstem i ukrywaniem własnych przywiązań, a jeśli osoba nie może tego rozpoznać i skorygować, wtedy łatwo zejść na manowce.

Zaledwie kilka dni po opublikowaniu Hongyin II zobaczyłem ulotkę w domu pewnego praktykującego. Wszystkie artykuły w ulotce pochodziły z Renminbao, a jej zawartość była podobna do innych ulotek pod różnymi nazwami, które pojawiły się później. Wyraziłem swoją opinię i powiedziałem, że jako uczniowie Falun Dafa, nie powinniśmy rozpowszechniać tego rodzaju ulotki jako materiałów wyjaśniających prawdę. Niestety, stało się jasne, że inni praktykujący byli obojętni i nikt nie próbował powstrzymać ludzi odpowiedzialnych za wprowadzanie tych ulotek w obieg. Wszyscy uważali, że wystarczy o tym porozmawiać i każdy ma swoje własne zrozumienie - wszystko było w porządku, dopóki oni sami nie rozdawali tych ulotek. Nie myśleli, aby być naprawdę odpowiedzialni wobec Fa, siebie samych, innych praktykujących, którzy stworzyli te ulotki, oraz ludzi, którzy je czytają.

Później, w ciągu ostatnich dni spotykałem praktykujących z innych regionów i wszyscy widzieli te ulotki. Mówili, że powiedzieli praktykującym, którzy je rozdawali, że nie są one artykułami Minghui i że nie powinny być rozpowszechniane jako materiały wyjaśniające prawdę, lecz nie wskazali im solennie konsekwencji ich rozdawania i szkód, jakie mogą wyrządzić.

Podczas ostatniego etapu rektyfikacji Fa, złe siły powodują wielkie wewnętrzne interferencje pomiędzy praktykującymi Dafa. Zawsze jest ktoś, kto robi rzeczy niepojęte, które odbiegają od Dafa, a nawet rzeczy, które podważają Dafa. Te rzeczy powinny być przedmiotem głębokiej troski ze strony uczniów Dafa. Tylko dlatego, że jesteśmy w końcowej fazie, nie możemy stosować skrótów, ani nie myśleć uważnie, czy coś jest zgodne z Dafa.

Niedawno, niektórzy praktykujący z miasta Wuhan kupili gotowe posążki Buddy w celu promowania Dafa. W niektórych rejonach, praktykujący robili rzeczy odbiegające od Dafa, grając jednocześnie na bębenkach. W niektórych rejonach, praktykujący zmienili komendy i formę wysyłania prawych myśli, co także wystąpiło tu lokalnie. Niektórzy w naszej okolicy udają, że studiują Fa na powierzchni, ale tak naprawdę nie studiują i uciekają przed rektyfikacją Fa. Zebrali się razem w grupę i cały dzień robili pomieszane rzeczy.

Dlaczego ci ludzie nie zachowują się zgodnie z wymogami Dafa i często robią dziwne rzeczy, a wciąż myślą, że postępują właściwie.

Zanim Nauczyciel opublikował najnowsze wykłady, podczas dzielenia się doświadczeniami, czuliśmy, że moc i rezultaty wyjaśniania prawdy nie były zbyt dobre. Czuliśmy, że obszar pokryty naszym wyjaśnianiem prawdy był zbyt mały, liczba osób, które zrozumiały prawdę i zostały ocalone, była zbyt mała, pomimo faktu, że w ciągu ostatnich lat rozpowszechniliśmy tak wiele ulotek, płyt VCD i innych materiałów. Więc dlaczego tak jest?

Zastanawiając się nad tym, Nauczyciel zawsze uczył nas, aby wyjaśniać prawdę. Uczniowie Falun Dafa z Chin kontynentalnych nie mają do dyspozycji żadnych mediów. W szczególności telewizja ma ogromny wpływ ma ludzi, ponieważ widzą ją swoimi własnymi oczami, jakby komunikowano się z nimi twarzą w twarz, więc oczywiście wpływ jest największy. Ponieważ nie mamy własnego kanału telewizyjnego, możemy dystrybuować płyty VCD, które powinny być w stanie całkiem dobrze wyjaśnić prawdę. I rzeczywiście, rozdaliśmy mnóstwo płyt VCD. Czytanie gazet też jest głównym sposobem uzyskiwania przez ludzi informacji, więc opracowaliśmy wiele ulotek i broszur wyjaśniających prawdę, które dostarczają odpowiednią ilość informacji. Ponadto, nagraliśmy taśmy audio i udało się nam podłączyć do audycji telewizyjnej. Zrobiliśmy wszystko o czym mogliśmy pomyśleć.

Praktykujący Dafa są głównym ciałem w kultywacji podczas rektyfikacji Fa. Zbytnio polegaliśmy na materiałach wyjaśniających prawdę i przez długi czas ignorowaliśmy nasza własną moc i wartość. Materiały są jedynie narzędziem, które pomagają nam w wysiłkach wyjaśniania prawdy na dużą skalę. Pomimo, że inni praktykujący pisali w Internecie artykuły, które stale przypominały nam o znaczeniu wyjaśniania prawdy twarzą w twarz i poprawieniu naszych zrozumień zasad Fa, nie poświęciliśmy temu zagadnieniu wystarczającej uwagi.

Chcę powiedzieć, że gdy podświadomie uczniowie Dafa nie rozumieją lub nie dorastają do wymagań, które Dafa ma wobec nas w tym okresie, zło wykorzysta te luki. Zrobi wszystko, co może wymyślić, aby nas ograniczyć, powstrzymać nas przed poprawą w zakresie Fa i zmusić nas do robienia rzeczy w sposób pasywny i mało wydajny. Podczas dzielenia się doświadczeniami, uświadomiliśmy sobie, że większość praktykujących, którzy rozdawali ulotki w ciągu ostatnich kilku lat, znajdowali się w wyżej wspomnianej sytuacji (oczywiście, nie zawsze to jest prawdą), a duża część innych praktykujących, ledwie cokolwiek rozdawała. Oni tylko czytają wykłady Nauczyciela, a niektórzy czytają także artykuły ze strony Minghui. Jeśli chodzi o praktykujących, którzy rozdają ulotki, niektórzy uważają, że nie są uzdolnieni językowo, więc nadrabiają rozdając więcej materiałów. Niektórzy uważali, że rozdawanie ulotek jest ich mocną stroną; inni myśleli: "Jest tak wielu ludzi, ile czasu zajmie, gdybym ze wszystkimi rozmawiał używając tych jednych ust? Powinienem po prostu rozdawać ulotki - robiąc to, i tak nie ma wystarczająco czasu". W rezultacie, większość praktykujących wyjaśniała prawdę twarzą w twarz w bardzo małym lub niewystarczającym zakresie, co ograniczało wynik wyjaśniania prawdy jako całości.

W rzeczywistości, dla wielu z tych praktykujących, którzy nie mają mentalnych blokad w tym obszarze, gdy rozdawali ulotki, rozmawiali z ludźmi. Po kilku latach, metodą prób i błędów, ich sposób myślenia i mówienia poprawił się. Co ważniejsze, jeśli chodzi o to, czy osoba naprawdę zrozumiała prawdę, jak poprawić wyjaśnianie prawdy, jakie materiały działają lepiej, a które należy poprawić - tylko ci, którzy często rozmawiają twarzą w twarz podczas dystrybucji materiałów, są w stanie bezpośrednio uzyskać wystarczająco informacji zwrotnych. Na podstawie tych informacji są w stanie osiągnąć obiektywne, dokładne zrozumienie i osąd, dzięki czemu, mogą naprawdę pomóc ludziom uformować prawe myśli, poprzez przekazane im materiały, w racjonalny i mądry sposób. Brak rozdawania materiałów jest zdecydowanie działaniem tylko z jednej strony, ale rozdawanie ich jak najwięcej, też nie jest naszym celem. Naszym celem jest pomoc ludziom w ustanowieniu prawych myśli w stosunku do Dafa i zrozumieniu natury prześladowań.

Jeśli nie możemy porzucić przywiązania do polegania na innych, doprowadzi to do złych konsekwencji, bez względu na to, na kim polegaliśmy. Wielokrotnie przechodziliśmy przez lekcję polegania na zwykłych ludziach, na przykład na byłym premierze Chin, Komisji Praw Człowieka ONZ, kładliśmy nadzieję w zjazdach partii i innych. Mieliśmy wystarczająco bolesnych lekcji. Wynikające z tego straty i trudności znajdują odzwierciedlenie w tym, jak robiliśmy rzeczy później. Mimo, że tutaj opiera się na centrum produkcji materiałów prowadzonym przez uczniów Dafa, jeśli wszyscy polegają na centrum produkcji materiałów, wtedy zło skupi się na jego zniszczeniu, aby nikt nie mógł czytać artykułów z Minghui, ani uzyskać materiałow zawierających prawdę. Gdybyśmy wszyscy porzucili naszą mentalność zwykłych ludzi i aktywnie uczestniczyli w uprawomocnianiu Fa prawymi myślami, czynili wszystko, co powinniśmy z czystym współczuciem i wielką wyrozumiałością uczniów Dafa, nie przechodzilibyśmy tak wielu bolesnych lekcji. Powinniśmy zakładać centra produkcji materiałów i każdy powinien być źródłem produkcji materiałów dla siebie. Powinniśmy proaktywnie wyjaśniać prawdę i eliminować ingerencje zła w kierunku centrów produkcji materiałów. Nie powinniśmy tylko składać gołosłownych deklaracji, ale po uświadomieniu sobie co robić, naprawdę wprowadzić to w praktykę! Starszy uczeń Dafa w Pekinie kupił małą przenośną kopiarkę i rozwiązał problem tworzenia materiałów wyjaśniających prawdę. Niektórzy praktykujący robią kopie taśm audio i rozpowszechniają je. Niektórzy praktykujący znajdują powody, by wychodzić do miejsc publicznych i wyjaśniać ludziom prawdę, oraz rozdają ludziom małe prace ręczne, które zrobili, a które zawierają słowa wyjaśniające prawdę itp. Dlaczego więc jest to tak trudne w naszej okolicy?

Głównym powodem jest to, że skoncentrowaliśmy się tylko na robieniu rzeczy, zamiast na kultywowaniu, podczas robienia ich. Musimy zadać sobie pytanie, jak bardzo wierzymy w Fa, w jakim stopniu wierzymy, jak wiele zarezerwowaliśmy dla siebie i w jakim stopniu - możemy odrzucić swoje ja i stopić się z rektyfikacją Fa, czy też chronimy siebie i zostawiamy trudności innym? Oczywiście, praktykujący, którzy nie są w stanie robić pewnych rzeczy, nie mogą zostać zmuszeni do robienia ich przez innych, ale jak wiele serca naprawdę wkładamy w robienie tych rzeczy rektyfikacji Fa i czy naprawdę wierzymy w Dafa?

Nauczyciel powiedział w swoim ostatnim artykule: "Pozbądźcie się ludzkich przywiązań i ocalajcie ludzi tego świata":

"Szczególnie dotyczy to uczniów Dafa w Chinach: każdy z was musi wyjść na zewnątrz i wyjaśniać prawdę, niosąc ją do każdego zakątka, każdej wsi, góry i doliny, nie pomijając ani jednego skrawka terenu, gdzie znajdują się ludzie. Co się tyczy ludzi, którzy po wyjaśnieniu im prawdy chcą nauczyć się praktyki, powinniście jak najszybciej zadbać o sposób i miejsce dla ich studiowania Fa i wykonywania ćwiczeń.

Oni będą następną grupą kultywujących uczniów. Gdy wyjaśniacie prawdę, musicie uczynić studiowanie Fa sprawą pierwszorzędną. zaprzestańcie czytania i przekazywania sobie nawzajem tych fałszywych skryptów wymyślonych przez zgniłe demony, które działają na szkodę Fa i które są rozpowszechniane przez zło wykorzystujące uczniów, którzy niezbyt przykładają się do studiowania Fa i skrywają silne ludzkie przywiązania. Podtrzymujcie prawe myśli i prawe czyny, bądźcie rozważni oraz w sposób racjonalny i rzetelny ocalajcie ludzi tego świata. "

Moje osobiste zrozumienie jest takie, że uczniowie Dafa powinni doceniać tę okazję i rozpowszechniać prawdę o Dafa do każdego zakątka Chin, zamiast dystrybuować materiały wyjaśniające prawdę bez wyraźnego celu. Powinniśmy wystąpić naprzód i bezpośrednio rozmawiać z Chińczykami, bez czekania, czy polegania na innych; bądźmy proaktywni. Powinniśmy wejść w kontakt z Chińczykami w najbardziej bezpośredni sposób, wyjaśniając prawdę z mądrością i racjonalnością. Robiąc to, powinniśmy dystrybuować więcej materiałów, obejmując większy obszar, stosując do tego różnorodne sposoby. Nie chodzi o to, aby przestać rozdawać materiały. Dzięki naszej bezpośredniej obserwacji i kontaktowi, z pierwszej ręki poznamy ich reakcje i nauczymy się jak obudzić ich dusze. Nasze materiały będą zatem dokładniejsze i skuteczniejsze, oraz będą w stanie bezpośrednio rozwiać ich zdezorientowanie i naprawdę zaoferować zbawienie. Jeśli tylko rozdamy ulotki i nie będziemy z nimi rozmawiać, nie będą nawet wiedzieć gdzie pójść, aby nauczyć się ćwiczeń.

Ci ludzie, którzy rozpowszechniają złe rzeczy, powinni przestać kierować się przywiązaniami i zaprzestać bycia używanymi przez zło do zakłócenia Dafa. Co więcej, nie powinni lekceważyć miłosierdzia Nauczyciela i traktować swojego życia jak żart.

III. Rozpoznaj rolę Clearwisdom w rektyfikacji Fa

Jako godna zaufania i na której można polegać strona internetowa dla uczniów Dafa z okresu rektyfikacji Fa, Clearwisdom ma dalekosiężne funkcje i znaczenie. Jest to strona, która naprawdę postrzega Fa za nauczyciela i jest miejscem, które służy zarówno praktykującym, jak i całemu społeczeństwu, miejscem gdzie kultywujący mogą się wymieniać doświadczeniami i gdzie Dafa jest promowane. Clearwisdom jest latarnią, którą Nauczyciel przekazał nam, do oświecania naszych dróg, oraz dróg ludzi świata. Jest czysta i prawa. Nauczyciel powiedział: "Nie chodzi o to, że strona Minghui nigdy się nie myli, ale jeśli chodzi o poważne sprawy, musicie patrzeć na stanowisko Minghui. Kiedy opublikowałem swoje zdjęcie i "Serce, które wie" na stronie Minghui, celem było ustanowienie wiarygodnej strony dla was".

Nie możemy polegać na zwykłych ludziach w uprawomocnianiu Dafa. Potwierdzanie Dafa oraz zrozumienia uczniów Dafa i zwykłych ludzi są filtrowane, przetwarzane, oczyszczane i rektyfikowane poprzez Clearwisdom, a następnie powracają do uczniów Dafa i ludzi świata. Ten cykl i proces oczyszczania trwają nieustannie i nic w zwykłym społeczeństwie może się temu równać. Nauczyciel przegląda tę stronę internetową. Tak więc artykuły na Clearwisdom mają czystą i prawą moc nadaną przez Dafa, pomagają uczniom Dafa w niesieniu wspaniałej misji uprawomocniania Dafa i ofiarowaniu zbawienia ludziom świata, więc uczniowie Dafa powinni podążać za ogólnym kierunkiem Clearwisdom w głównych kwestiach uprawomocniania i podtrzymywania Dafa. Na Clearwisdom nie pojawił się raport dotyczący czwartego spotkania plenarnego. Zamiast tego, ciągle są publikowane artykuły o wyjaśnianiu prawdy i kultywowaniu. Czy to nie jest wymowny kierunek?

To, co napisałem powyżej, to moje osobiste zrozumienie. Inni praktykujący, proszę wskażcie jeśli jest coś niewłaściwego.

Kończąc, pozwólcie mi podzielić się ze wszystkimi wierszem Nauczyciela: “Spiesz się i powiedz im”:

"Uczniowie Dafa wyjaśniajcie prawdę

z waszych ust słowa jak ostre miecze

rozrywają kłamstwa podłych duchów

Nie trać czasu i ratuj ich

Śpiesz się i powiedz im"

Link do artykułu: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/28/52908.html