(Clearwisdom.net)

Komentarz Mistrza:

Bądźcie świadomi

Jako uczeń [Dafa], jeżeli nie przestrzegasz wymagań Mistrza, to zdecydowanie nie jest to

prosta sprawa. Stare siły przygotowały dla wszystkich uczniów Dafa zestaw swoich rzeczy, więc jeżeli uczeń Dafa nie postępuje według wymagań Mistrza, z pewnością podąża aranżacją starych sił. Stare siły to istotnie olbrzymie próby i trudności, które towarzyszą wam w każdym momencie, aby zobaczyć, czy podczas rektyfikacji Fa, uczniowie rektyfikacji Fa mogą wystąpić do przodu.

Jeżeli po przejściu tych demonicznych utrudnień, niektórzy uczniowie nie są nadal

świadomi, to stracą [okazję daną przez to] wszystko. Tylko postępując według wymagań

Mistrza możesz dać świadectwo Fa i kultywować samego siebie i praktykować jako uczeń

Dafa, tylko wtedy jesteś prawdziwym uczniem Dafa.

Li Hongzhi

8 maja 2004


Uczeń Dafa z miasta Jilin

Kilka dni temu, do naszej okolicy dotarły dwie płyty VCD z prowincji Shanxi. Jedna zawierała wykład Mistrza z Festiwalu Lampionów, a druga wyłączny wywiad Mistrza dla NTDTV. Niektórzy praktykujący zdążyli obejrzeć zawartość, niektórzy planowali je rozpowszechnić, a niektórzy nawet chcieli robić kopie. Po obejrzeniu zawartości, przeszukaliśmy stronę Clearwisdom i wszystkie inne strony Dafa, lecz nie znaleźliśmy materiałów z tych dwóch płyt VCD. Mamy nadzieję, że praktykujący, którzy wciąż oglądają i rozpowszechniają te płyty, będą potrafili porzucić swoje przywiązania, bezwzględnie przyjmą Fa jako Nauczyciela, zaprzestaną rozpowszechniania wszelkich materiałów, które dotarły do regionu, ale nie są opublikowane w Internecie i natychmiast je zniszczą, by uchronić właściwą formę rozpowszechniania Dafa. Następnie, przejrzyjmy i wspólnie przeczytajmy jingwen Mistrza: „Zawsze pamiętać”.

Zawsze pamiętać

Do Stowarzyszenia Dafa:

Uważam, że każdy uczeń powinien natychmiast zniszczyć wszystko to, czego ja oficjalnie nie opublikowałem, a co jest rozprowadzane bez zezwolenia, tak jak moje wykłady wydane w Czengde, to co uczący się z Pekinu opowiadał o nadprzyrodzonych zdolnościach, przemówienie kierownika ośrodka asystenckiego w Dalian, opowieść o jaskini, pochodzącą od kierownika ośrodka asystenckiego w Guidżou oraz inne mowy; mowy osób odpowiedzialnych z różnych miejscowości; także to co uczniowie opowiadali po widzeniu się ze mną oraz przemówienie kierownika Stowarzyszenia Badawczego Dafa i temu podobne; do tego dochodzą teksty moich wykładów odręcznie spisane bez zezwolenia, nagrania, taśmy wideo i temu podobne. Wszystko to należy z miejsca zniszczyć i pod żadnym pozorem nie wolno tego przechowywać. Czym jest chronienie Dafa? To właśnie jest najbardziej gruntowne chronienie Dafa i według tego można osądzić, czy uczniowie stosują się do tego, co powiedziałem i czy są naprawdę moimi uczniami! Mówię wam jeszcze raz, że właśnie tak podważono Fa objaśniane przez Siakjamuniego; to jest historyczną nauczką. Od teraz nikomu nie wolno nagrywać na kasety lub na wideo żadnych przemówień osób odpowiedzialnych w Dafa z różnych miejscowości ani przemówień innych uczniów, co więcej nie wolno ich redagować w teksty lub rozprowadzać i czytać. To nie jest problem jakiejś osoby, ani krytyka jakiejś osoby, ale poprawianie Dafa. Zapamiętajcie sobie, że poza konferencjami uczących się Dafa dla wymiany doświadczeń i studiowania Fa oraz poza działaniami organizowanymi przez miejscowe główne ośrodki asystenckie, a zatwierdzonymi przez Stowarzyszenie Badawcze, wszystko, co jest rozprowadzane w Dafa, a nie należy do Dafa, podważa Dafa.

Li Hongzhi

18 czerwca 1997

Link do artykułu: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/11/47970.html