(Clearwisdom.net)

Komentarz Mistrza:

„Sugeruję, żeby wszyscy uczniowie Dafa przeczytali ten artykuł.”

Li Hongzhi

1 listopada 2003


Kilka dni temu przeczytałem artykuł praktykującego Falun Gong „Podchodźmy do okresu rektyfikacji Fa z jak najczystyszym umysłem”, który zawierał opowieść omawiającą zagadnienie czystości osoby w jej chęci kultywowania. Historia jest następująca: pewien rzeźnik spotkał dwoje ludzi kultywujących do stopnia Buddy. Tych dwoje ludzi powiedziało mu, że idą na Zachód, by spotkać tam Buddę i próbowało przekonać go, by poszedł z nimi. Rzeźnik powiedział: „Jestem po prostu zbyt brudny i niegodny. Lecz proszę, weźcie moje szczere serce ze sobą.” (to pokazało, że nawet jeśli zawód tego człowieka nie był dobry, wciąż miał szczere serce do szacunku i tęsknoty za Buddą). Tak więc rzeźnik wyjął swoje serce i dał je im (to pokazało, że rzeźnik nie miał zastrzeżeń ani wątpliwości, co do swojego szacunku i tęsknoty za Buddą). Tych dwoje ludzi kultywujących do stopnia Buddy zgodziło się wziąć ze sobą jego serce i poszli na Zachód. Kiedy zbliżyli się do Buddy, ten wskazał im wielki kocioł wypełniony wrzącą wodą i zapytał ich, czy odważyliby się do niego wskoczyć. Byli bardzo niezdecydowani, więc pomyśleli: „Może najlepiej byłoby wrzucić serce do kotła i zobaczyć, co się stanie?” (to pokazało, że ci kultywujący nie mieli całkowitej wiary w słowa Buddy i wciąż oceniali je ludzkim sercem). Wrzucili więc do kotła serce rzeźnika, które przemieniło się w złotego Buddę (odbicie stanu wewnętrznej istoty tej osoby). Widząc to, oni również natychmiast wskoczyli (to pokazało, że te dwie osoby miały bardzo słabą zdolność zrozumienia i trwały w mentalności „widzieć to wierzyć”). Wynik tego był taki, że stali się dwoma kawałkami pieczonego ciasta (co było odbiciem stanu ich wewnętrznej istoty).

W innym artykule: „Ostateczne osiągnięcie stanu bez ludzkich myśli”, praktykujący opowiedział również historię dwojga ludzi. Jedna osoba była wspaniała na zewnątrz (robiła wszystko dobrze i należycie, dlatego każdy ją chwalił). Po jej śmierci, ludzie otworzyli ją, zobaczyli, że wewnątrz była brudna i zepsuta, a każdy wspominał ją, jako „wspaniale świecącą na zewnątrz, lecz gnijącą i nieuporządkowaną wewnątrz” (złe rzeczy wewnątrz tej osoby były ukryte i nie zostały oczyszczone na fundamentalnym poziomie). Inna osoba była bardzo przeciętna na zewnątrz i niczym się nie wyróżniała. Popełniła samobójstwo, ponieważ nie mogła rozwiązać banalnej sprawy. Po jej śmierci, kiedy ludzie ją otworzyli, zobaczyli, że ta osoba wspaniale świeciła wewnątrz złotym światłem. Wszyscy kiwali głowami w pożałowaniu tej osoby, mówiąc, że była ona „zwykła i przeciętna na zewnątrz, lecz przepiękna wewnątrz”. Wszyscy uważali to za hańbę dla tej osoby, iż zrezygnowała ze wszystkiego, co osiągnęła. W rzeczywistości ta osoba kultywowała naprawdę dobrze, lecz po prostu nie mogła tego zobaczyć. Ponieważ popełniła samobójstwo z powodu banalnej sprawy, której nie mogła rozwiązać, wszystkie jej wcześniejsze osiągnięcia w kultywacji były daremne.

Po przeczytaniu tych dwóch opowiadań, czułem, że były one bardzo dobrym przypomnieniem dla mnie i wszystkich praktykujących, żeby lepiej kultywować swój xinxing (natura umysłu, charakter moralny) i lepiej rozumieć Fa. Z pierwszej opowieści zrozumiałem, że wykonywanie pewnej pracy na rzecz Dafa przez długie okresy czasu, nie myśląc o niczym innym, nie oznacza koniecznie, że ta osoba jest ciągle w stanie, w jakim uczeń Dafa powinien być. Co do tego, jak naprawdę kroczyć swoją ścieżką należycie i prawie, nie jest to czymś, co może być jasno i dogłębnie od razu zrozumiałe.

W przeszłości, w czasie osobistej kultywacji, było wielu dobrze znanych prowadzących Centra Koordynacji Falun Dafa, pomocników i doświadczonych praktykujących, włączając praktykujących skupionych wokół Mistrza w Chinach i za granicą, którzy robili wiele rzeczy dla Dafa i byli bardzo zdolni, lecz część z nich miała oczywiste problemy ze swoim xinxing. Na przykład, często nie studiowali Fa lub nie studiowali Fa z mentalnością praktykującego (traktowanie Fa jako tylko źródła informacji albo studiowanie Fa z ciekawością czy rozpatrywanie jako rodzaj badań, itp.), bądź nie mieli życzliwości w swoich sercach, mieli biurokratyczną postawę zwykłych ludzi lub silne poczucie hierarchii, byli pewni siebie, zazdrośni, agresywni, zbyt skupieni na stracie i zysku, itp. Oczywiście, kultywowali przecież, więc nie podążali za sprawami zwykłych ludzi. Lecz wśród praktykujących i w kręgach kultywujących, kiedy chodziło o sprawy, które odbierali jako „zyski”, byli tak gorliwi w pogoni za nimi, że nie myśleli o tym. Tego typu problemy występują także u tych praktykujących, którzy nie są na odpowiedzialnych stanowiskach, co przejawia się na przykład zazdrością lub ślepym zachwycaniem się pewnymi „znanymi ludźmi”. To z kolei sprzyjało ich nieczystej mentalności, lecz skoro nie byli na odpowiedzialnych stanowiskach, nie uważali tego za tak ważne. W rzeczywistości, było to odbiciem ich własnej mentalności codziennych ludzi, ponieważ kultywacja w Dafa patrzy tylko na serce osoby, a nie na powierzchnię, nie ma znaczenia czy jesteś „sławną osobą”, czy nie.

Po rozpoczęciu prześladowań Falun Gong, 20 lipca 1999 r. w Chinach, wszyscy prowadzący Centra Koordynacji Falun Dafa i tzw. „sławni ludzie” natychmiast spotkali się z ogromną presją. Część z nich upadła bardzo szybko, niektórzy całkiem przeszli na przeciwną stronę, a inni ugrzęźli na długo w demonicznych zakłóceniach. Wprowadziło to wiele zamieszania i problemów dla niektórych praktykujących, a także mną również to bardzo wstrząsnęło. Myślałem: „najprawdopodobniej stało się tak, ponieważ mieli za dużo pracy na co dzień i nie skupiali się na zapewnieniu sobie czasu na poprawne studiowanie Fa, więc fundamenty ich kultywacji i xinxing nie były dobrze ułożone. Wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski z tej lekcji i więcej studiować Fa”.

Wtedy, skupienie na studiowaniu Fa polegało głównie na ilości przeczytanej treści, niż na świadomym skupianiu się, by mocno połączyć studiowanie Fa z kultywacją xinxing. Tak wiele problemów nie mogło zostać rozwiązanych, nie postępowało stałe zrozumienie zasad Fa i czasem było wiele problemów w studiowaniu Fa. Później, gdy nauczyciel wykładał coraz więcej na temat rektyfikacji Fa, stopniowo miałem głębsze zrozumienie na ten temat. Po pierwsze, ci ludzie prawdopodobnie nieświadomie mieszali entuzjazm codziennych ludzi wobec wykonywanej pracy, zdolności i ducha poświęcenia, z ich własnymi rolami w kultywacji Falun Dafa. Nie sądzili, że wciąż mieli fundamentalne przywiązania i nie kultywowali siebie na poważnie, kiedy stawiali czoła konfliktom spowodowanym przez ich własne problemy xinxing. Przeciwnie, z przyzwyczajenia czuli, że są „wyjątkowi” albo „uprzywilejowani”, zamiast uświadomienia sobie, że walczyli o coś albo dążyli do czegoś. Po drugie, obecność części z tych osób została zaaranżowana przez stare siły w celu wypróbowania ich i wyeliminowania tych, którzy mieli bardzo silną mentalność zwykłych ludzi. Część z nich została umieszczona, aby w krytycznych momentach wywierać na innych negatywny wpływ, ale nie robili tego, ponieważ ich xinxing był lepszy niż innych. Ale Mistrz chce ocalić wszystkie czujące istoty, więc zezwoliłby na wiele rzeczy i odwróciłby je zmieniając fundamentalną naturę planów starych sił i niszcząc aranżacje starych sił. Po trzecie, kiedy robili coś w kręgu kultywujących, musieli przeciwstawiać się przywiązaniom do sławy i zysku. Nie byli w stanie prawidłowo zachowywać się utrzymując silną świadomość główną. Doprowadziło to nawet do nasilenia się przywiązań do sławy i zysku, rywalizacji i zazdrości, prowadząc do nowych problemów z pracą nad sobą, jak i z kultywacją.

Przez cztery lata kultywacji Falun Dafa podczas rektyfikacji Fa, praktykujący w Chinach wypełniali zadanie uprawomocniania Dafa i ocalania czujących istot w każdy możliwy sposób, gdzie „wielka droga nie ma formy”. Każda osoba starała się być odpowiedzialna za własną kultywację i pracę na rzecz Dafa, współpracując z innymi. Można powiedzieć, że w rzeczywistości każda osoba stała się odpowiedzialna w czasie kultywacji podczas rektyfikacji Fa. Mimo, że za granicą są Stowarzyszenia Falun Dafa i Centra Koordynacji Falun Dafa oraz jest wiele zespołów pracujących nad różnymi projektami, a także pojawiło się wielu nowych odpowiedzialnych ludzi, to rzeczy, które przybierają specyficznie określoną formę są tylko po to, by dostosować się do form zwykłego społeczeństwa. Jeśli chodzi o prawdziwą kultywację rektyfikacji Fa, to każdy uczeń Dafa jest odpowiedzialny wobec siebie samego, wobec Mistrza i Fa oraz czujących istot. Tylko wtedy, gdy możemy w każdej chwili i w każdym miejscu wprowadzić Fa w nasze serca, aby ciągle mierzyć swoje serce z Fa, przykładać wagę do myślenia, jak być odpowiedzialnym wobec Fa, czujących istot i wobec naszej własnej kultywacji, wówczas każdy z naszych „odpowiedzialnych ludzi” może prawidłowo stawiać każdy krok.

Druga opowieść przypomniała mi o czymś innym. Kiedy zwykły człowiek popełnia samobójstwo, to tworzy bardzo wiele karmy i w konsekwencji bardzo komplikuje sobie sytuację. Kiedy kultywujący popełnia samobójstwo, popełnia grzech zabicia Buddy i konsekwencje tego są nawet bardziej skomplikowane i dotkliwe. Jest pewien epizod w opowieści o kultywacji Buddy Milarepy. Po tym, jak Milarepa doznał różnego rodzaju wielkich fizycznych i duchowych cierpień w trakcie poszukiwania prawego Fa, poczuł, że prawdopodobnie jego karma była zbyt wielka, i że nie będzie w stanie uzyskać prawego Fa w tym życiu. Dlatego w skrajnej agonii rozważał samobójstwo. Powiedział: „Skoro Marpa i żona Marpy mają kłopoty z powodu moich grzechów, a z moim obecnym ciałem nie będę w stanie kultywować, lecz tylko nagromadzę więcej grzechów, to zabiję się”. Tak, więc wyciągnął nóż, by popełnić samobójstwo. Wtedy, lama Ngokpa złapał go i powiedział do niego ze łzami w oczach: „Nie rób tego! Zdolności i sens każdego z nas są od urodzenia boskie, to byłby grzech zabicia Buddy. Nie ma większego grzechu na świecie, niż samobójstwo. Nawet w ezoterycznej tradycji Sutr nie ma większego grzechu, niż odebrać sobie życie. Skoro to wiesz, porzuć zamiar zabicia się”. To dotyczyło tylko sytuacji kultywującego podczas etapu osobistej kultywacji. Mówiąc inaczej, kultywacja podczas rektyfikacji Fa wymaga od nas myślenia najpierw o innych w każdej sytuacji i kultywowania prawego oświecenia całkowitej bezinteresowności oraz umieszczania innych zawsze przed sobą. Co więcej, uczniowie podczas okresu rektyfikacji Fa mają wyjątkowe, historyczne misje, więc kiedy wytrzymujemy cierpienia wśród zmartwień, czy myślimy o wytrzymałości Mistrza, bólach, które Mistrz przyjął, czyż nie czynimy tego dla wszystkich czujących istot?

Pewien praktykujący napisał: „Podczas prześladowań, wielu uczniów zostało zmuszonych do przemieszczania się z miejsca na miejsce i straciło pracę. Z perspektywy zwykłego człowieka, nie posiadają oni nic w kategoriach kariery i nie mają nic nadzwyczajnego. Lecz z perspektywy kultywujących i bogów, ci ludzie czynią najświętsze, najwspanialsze rzeczy uprawomocniania Dafa i ocalania czujących istot. W końcowym historycznym okresie rektyfikacji Fa kosmosu nie możemy absolutnie rozwijać żadnych przywiązań zwykłych ludzi, ani nie możemy sobie pozwolić na ociąganie się w kultywacji, ponieważ nie możemy zobaczyć owoców naszej własnej kultywacji lub nawet gorzej, porzucić kultywację w jednej chwili rujnując wszystko na koniec.

Poprzez studiowanie Fa zrozumiałem, jeszcze jedną warstwę znaczeniową, to jest, w rzeczywistości w kultywacji podczas rektyfikacji Fa nie chodzi o to, z czego zrezygnowaliśmy dla Dafa, co chcemy zrobić dla Dafa, albo jak wiele zrobiliśmy. Chodzi o to, czy możemy prawdziwie rozpoznać ogromne, wewnętrzne znaczenia rektyfikacji Fa i czy wiemy, jak cenić i pokornie zaakceptować przyszłość, którą Mistrz ustanowił dla nas. Bez Mistrza nie ma prawdziwej rektyfikacji Fa. Bez rektyfikacji Fa żadna z czujących istot starego kosmosu nie miałaby przyszłości. Rektyfikacja Fa jest bezgranicznie miłosierna i jednocześnie nieporównywalnie święta i poważna. Rektyfikacja Fa nie może być wykorzystywana przez żadną istotę, ani ludzkie przywiązanie.

Wersja angielska: https://en.minghui.org/html/articles/2003/11/2/41918.html