(Clearwisdom.net)

Komentarz Mistrza:

Ujawnianie niegodziwych policjantów i złych osób, oraz upublicznianie ich złych czynów jest niezwykle skuteczne w szokowaniu i powstrzymaniu tych irracjonalnych, niegodziwych ludzi. Jednocześnie, wyjaśnianie ludziom faktów na poziomie lokalnym, najbardziej bezpośrednio ujawnia i zwiększa świadomość o niegodziwych prześladowaniach. To także świetny sposób na ocalenie ludzi, którzy zostali zatruci i oszukani przez kłamstwa. Mam nadzieję, że wszyscy uczniowie Dafa i nowi studenci w Chinach kontynentalnych, zrobią to dobrze.

Li Hongzhi

15 listopada 2003

Poprawiony 8 października 2005


Mistrz powiedział w wykładach Fa, że zło poza Chinami, które prześladuje Falun Gong, odniosło całkowitą porażkę. Nawet w Chinach prześladowania zła zmierzają w kierunku niepowodzenia. Gdy rektyfikacja Fa jest w końcowej fazie, a zło jest całkowicie eliminowane i nie może utrzymać jednego końca bez utraty drugiego, to dlaczego wciąż szaleje w niektórych rejonach? Oczywiście, istnieje więcej niż jeden powód, ale w oparciu o moją wiedzę na temat ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w naszym regionie podczas rektyfikacji Fa oraz sytuacjach w innych regionach poprzez czytanie strony Clearwisdom, myślę, że istnieje jeden aspekt w którym nie radzimy sobie wystarczająco dobrze, a nawet przeoczyliśmy go. Nie chcę przez to powiedzieć, że poluzowaliśmy sobie w wysyłaniu prawych myśli, czy ujawnianiu zła w Internecie, ale raczej pominęliśmy ujawnianie zła dziejącego się lokalnie wśród miejscowej ludności.

Poprzez nasze doświadczenie, poczuliśmy, że umożliwienie miejscowej ludności, w tym rodzinom sprawców, przyjaciołom, sąsiadom i tym, którzy ich znają, dowiedzenia się o ich zbrodniach w prześladowaniu praktykujących Dafa w najbliższym otoczeniu, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyeliminowanie zła oraz wyjaśnienie prawdy w głębszy i dokładniejszy sposób. Artykuł „Wszyscy uczniowie Dafa bezprawnie uwięzieni w mieście Xiangcheng w prowincji Henan zostali uwolnieni” [link do artykułu 42317 - nie tłumaczony] jest zwycięskim przykładem, gdzie praktykujący Dafa współpracowali jako jedno ciało i aktywnie ujawnili zło dziejące się lokalnie. Aby dokładniej wyjaśnić tę kwestię, podzielę się ostatnimi zrozumieniami i doświadczeniami praktykujących z mojego regionu. Mam nadzieję, że pomoże to innym praktykującym w niektórych częściach Chin.

Latem 2003 r. ujawniliśmy na dużą skalę zbrodnie popełnione przez zastępcę szefa powiatowego aresztu śledczego. Ten sprawca nie szczędził wysiłku w podążaniu za dyrektywami Jianga Zemina od rozpoczęcia prześladowań i fanatycznie represjonował praktykujących Dafa. W ciągu ostatnich czterech lat, prawie wszyscy praktykujący Dafa, którzy byli bezprawnie przetrzymywani w tym obiekcie, byli brutalnie przez niego bici. Stosował nikczemne i nieludzkie środki w torturowaniu praktykujących. Pomimo, że ujawniono go na stronie Clearwisdom, odmówił zmiany swojego postępowania i nadal prześladował lokalnych praktykujących. Starając się ujawnić jego zbrodnie, nasi praktykujący z rejonu wspólnie pracowali i rozmieszczali ulotki wyjaśniające prawdę wzdłuż ulic i alej miasta. Kilka dni później, lokalna gazeta poinformowała o prowadzonej kontroli i reorganizacji aresztu śledczego. Jednocześnie, z punktu widzenia wyjaśniania prawdy i ratowania ludzi, napisaliśmy list otwarty do żony oprawcy i jego syna, który uczęszczał do szkoły średniej. Kolportowaliśmy również tę ulotkę jako zwykły materiał wyjaśniający prawdę z położeniem nacisku na miejsce pracy oprawcy i jego żony, wokół ich domu oraz okolic. Ulotkę rozdawaliśmy lub wysyłaliśmy pocztą. Naszym celem było poinformowanie o prawdzie tych ludzi, którzy znali oprawcę. Uznaliśmy to za najskuteczniejszy sposób na wyeliminowanie zła i wyjaśnienie prawdy w głębszy i dokładniejszy sposób. Oczywiście, pisząc list i tworząc ulotki, powinniśmy zwracać uwagę na właściwy dobór słów i użycie odpowiedniego tonu, gdy kierujemy ją do różnych osób. Na fundamentalnym poziomie, wyjaśniamy prawdę i ocalamy ludzi. Nie podejmujemy działań odwetowych jak zwykli ludzie, dlatego musimy być życzliwi, a nasza wypowiedź uprzejma. Jednakże, kiedy rozmawiamy ze sprawcą lub o nim, musimy okazać powagę i godność Dafa. Materiał wyjaśniający prawdę, którego użyliśmy w tym działaniu, został opublikowany w artykule: „List otwarty do żony zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Chaoyang — Hao Naifenga”. [link do artykułu 42316 - nie tłumaczony]

Wkrótce potem przyszła wiadomość, że wszyscy praktykujący Dafa nielegalnie przetrzymywani w powiatowym areszcie śledczym zostali uwolnieni, z wyjątkiem kilku, którzy wcześniej zostali skazani na więzienie i wysłani do innych miejsc. Były kolega z klasy oprawcy powiedział praktykującym Dafa, że rozmawiał z nim i mówił, że „już tego [prześladowania] nie zrobi”. W tym okresie, otrzymaliśmy pomoc od praktykujących z zagranicy. Ten kolega z klasy ujawnił, że w tym czasie do aresztu przychodziły liczne telefony, a dzienniki połączeń składały się na wielki stos papieru.

Dzięki tym działaniom, nabyliśmy bardziej szczegółowego zrozumienia na temat demaskowania zła i ujawniania zła, które dzieje się lokalnie wśród lokalnych mieszkańców. Jednak, będąc bardziej dokładnym, w tym czasie byliśmy tylko zachęceni wynikiem, ale nie rozumieliśmy tego jasno i racjonalnie z Fa, co spowodowało, że napotkaliśmy pewne przeszkody w naszych ostatnich wysiłkach ujawniających zło na szerszą skalę. Wyjaśnię to dokładniej pod koniec tego artykułu.

Ujawnienie zła nie jest celem; naszym celem jest wyeliminowanie go. Podstawowym celem jest wyjaśnienie prawdy i uratowanie ludzi. Aby lepiej wyjaśnić prawdę, konieczne jest zrozumienie mentalności codziennych ludzi. Zwykły człowiek bardziej przejmuje się krostką na szyi niż 40 trzęsieniami ziemi, które miały miejsce na Antarktydzie. Innymi słowy, codzienni ludzi najbardziej troszczą się o rzeczy, które są im najbliższe i są najbardziej wrażliwi na zmiany w swoim środowisku życia. Dlatego możemy oprzeć nasze wyjaśnianie prawdy na tym fakcie, aby uzyskać lepsze wyniki. Mogliśmy to ujrzeć przez następujące zdarzenie. W dniu Święta Środka Jesieni pewien praktykujący został napadnięty przed budynkiem, w którym mieszka. Wiele osób obserwowało incydent, lecz policja rozpowszechniła kłamstwa wśród zgromadzonych gapiów, skutecznie oszukując niektórych z nich. Następnie, napisaliśmy list otwarty do mieszkańców budynku i wydrukowaliśmy ulotki, aby ujawnić zło i wyjaśnić prawdę o tym incydencie oraz rozdaliśmy je głównie w sąsiedztwie i okolicach domu praktykującego. Reakcje były świetne. Ludzie nie tylko przeczytali ulotkę, ale przekazywali ją dalej znajomym i współpracownikom. Głównym powodem, dla którego osiągnęliśmy taki rezultat, było to, że incydent wydarzył się tuż obok nich, więc było to dla nich czymś namacalnym. Ponadto uważaliśmy do pewnego stopnia, że było to znacznie bardziej przekonujące niż dystrybucja ulotek i broszur opisujących inne rzeczy. Powód jest taki sam. Warto również zwrócić uwagę na to, że powinniśmy brać pod uwagę bezpieczeństwo danego praktykującego i jego rodziny, kiedy materiały wyjaśniające prawdę omawiają jego konkretny przypadek.

Niedawno, przeprowadziliśmy jeszcze jedną akcję ratowania praktykujących, którzy byli od dłuższego czasu przetrzymywani w innym areszcie na terenie miasta, poprzez ujawnienie zła dziejącego się lokalnie, a wyjaśniając prawdę na szerszym obszarze. Z powodu stanów kultywacji współpraktykujących, napotkaliśmy problemy. Przypomina mi to drugą rozprawę, która odbyła się 7 października w amerykańskim sądzie rejonowym w północnej części stanu Illinois. Przed rozprawą, szybko rozpowszechniliśmy wiadomości wśród praktykujących i wszyscy wysłaliśmy prawe myśli w tej sprawie. Wszyscy wiemy, że wynikiem było utrzymanie przez sędziego pierwotnej decyzji. Potem, stopniowo uświadomiłem sobie, że nie było czymś złym wysyłanie prawych myśli, ale wciąż rozwijaliśmy przywiązanie do wyniku tej sprawy, co jest niepoprawne. Naprawdę żałuję, że nie przedyskutowałem tego tematu z praktykującymi w odpowiednim czasie. Teraz pojawił się ten sam problem. Poprzez dzielenie się doświadczeniami, czuliśmy, że rezultat nie był tak dobry jak ostatnim razem, a kiedy spojrzeliśmy wstecz, przypomnieliśmy sobie, że gdy ujawniliśmy zbrodnie zastępcy szefa aresztu śledczego, nie mieliśmy żadnych przywiązań i po prostu chcieliśmy zdemaskować i wyeliminować zło. Nie mieliśmy innych dążeń i wynik był niesamowity. Jednak podczas tej akcji, mieliśmy tak silne przywiązanie do dążenia. Mimo, że akcja wciąż trwa, już zdążyła ukazać luki w całym ciele praktykujących. W rzeczywistości, Fa jest tym co ujawnia zło. Tylko wtedy, gdy prawdziwie zespolimy się z Fa, zanegujemy i wyeliminujemy to złe prześladowanie z głębi naszych serc, nie mieszając do tego żadnych ludzkich poglądów, może zostać zamanifestowana bezgraniczna moc Fa.

Ponieważ wciąż staram się pogłębić swoje zrozumienie, zatrzymam się tutaj. Drodzy praktykujący, poprawcie i uzupełnijcie mój artykuł, jeśli znajdziecie coś niewłaściwego.

Link do artykułu: https://en.minghui.org/html/articles/2003/11/17/42315.html