W "Nauczanie Fa na konferencji Fa w 2001 w Kanadzie" Nauczyciel, po raz pierwszy, uczył nas używania nadprzyrodzonych zdolności do usuwania zła w innych wymiarach:

"Inna rzeczą jest, że od teraz podczas grupowych ćwiczeń albo kiedy jest inna duża konferencja jak ta nasza, nasi uczniowie mogą wyciszyć swoje umysły na pięć minut, siedząc z rękami w pozycji dzieyin (jieyin) myśląc o wyeliminowaniu złych myśli, karmy, złych wyobrażeń i zewnętrznych interferencji w ich umysłach. Gdy jesteś w takim stanie, pomyśl że umrą i wtedy zostaną wyeliminowane. Wystarczy pięć minut. Pięć minut wystarczy. Kiedy zbieramy się na grupowe ćwiczenia, myślcie o wyeliminowaniu zła w Trzech Sferach, trzymając jedną rękę pionowo li dżang (li zhang) przed klatka piersiową, i po prostu myślcie Prawdziwymi Myślami przez pięć minut - to powinno załatwić sprawę. To zadziała, ponieważ jesteście, w końcu, wspaniałymi kultywującymi i jesteście odmienni od zwykłych ludzi."

Od tego czasu, w licznych wykładach Nauczyciel mówił na temat kwestii eliminacji zła za pomocą prawych myśli. Ostatnio Nauczyciel wyraźnie polecił uczniom:

"Więc w celu bardziej efektywnego przeprowadzania rektyfikacji Fa podczas wyjaśniania faktów musicie potraktować wysyłanie prawych myśli bardzo poważnie i w odpowiednim czasie wyczyszczać zło i swoje własne problemy, tak byście nie zostali wykorzystani przez zło. " ("Prawe myśli")

Zatem zgodnie z tym możemy powiedzieć, że Fa którego uczył nas Nauczyciel, o wysyłaniu prawych myśli (dosłownie, do wyczyszczania zła za pomocą nadnaturalnych zdolności), nie ogranicza się tylko do kwestii wyczyszczania złych istot. Zamiast tego, całościowo ma dwa znaczenia. Po pierwsze, odnosi się do korzystania z prawych myśli w celu usuwania wszystkich złych istot w innych wymiarach, które niszczyły i niszczą Dafa oraz prześladują praktykujących Falun Dafa. Po drugie, odnosi się to do oczyszczania nas samych z różnych zdegenerowanych myśli, pojęć, karmy i tak dalej. Jednakże zjawisko to może być widoczne w komunikowaniu się z innymi praktykującymi i podczas czytania w Internecie sharing'ów doświadczeń: w zakresie zewnętrznego oczyszczania złych istot za pomocą prawych myśli, rzeczywiście zrobiliśmy niezłą robotę; jednak jeśli chodzi o wyczyszczanie prawymi myślami naszych własnych problemów, to nie udało nam się potraktować tego wystarczająco poważnie, ani nie spisaliśmy się dobrze - mamy nawet jakieś błędne rozumienie Fa. Bardzo niewielu praktykujących siadało i celowo spędzało czas na wyczyszczaniu swoich własnych problemów; zaledwie niektórzy praktykujący rozważali wyeliminowanie własnych problemów jako niezbędny krok przed wzniesieniem dłoni do eliminowania złych istot w innych wymiarach, myśląc, że rezultatem tego jest [jedynie] eliminacja przypadkowych myśli i skupienie uwagi oraz włożenie wysiłku w wyczyszczenie zła i wysyłanie czystego gongu. Niektórzy praktykujący, którym nie udaje się uspokoić umysłu podczas eliminowania zła pomijają nawet eliminację własnych problemów z rękami w dziejin; zamiast tego trzymają tylko wzniesione dłonie, by wyeliminować złe istoty z innych wymiarów. Wszystko to dzieje się dlatego, że nie mają oni dobrego zrozumienia [odnośnie] wyczyszczania swoich własnych problemów za pomocą prawych myśli, jak określa to Nauczyciel - nie rozumieją głębokiego znaczenia Fa w tym zakresie. Oni nie rozumieją Fa z Fa. Jest to luka w kultywacji.

Jestem kultywującym, który kultywuje z odblokowanymi nadprzyrodzonymi zdolnościami. Spisuję to, co widziałem i do czego oświeciłem się w moim własnym wymiarze, wszytko to w celu omówienia i podzielenia się moim zrozumieniem Fa z praktykującymi kolegami.

1. Powinniśmy poważnie potraktować oczyszczanie się z naszych własnych problemów za pomocą prawych myśli

Nie tak dawno temu, historia dostarczyła nam doskonałą okazję, do wyeliminowania zła. Nie tylko byliśmy w absolutnie korzystnej pozycji pod względem różnicy w mocy, mieliśmy również wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się. Po tym, wielu praktykujących próbowało szukać przyczyn na zewnątrz na podstawie zaobserwowanych powierzchownych zjawisk. Niektórzy pomyśleli, że zło nie mogło zostać wyeliminowany bez względu na to jak bardzo staramy się je wyeliminować, a nawet, że prześladowania w niektórych lokalnych środowiskach wciąż się pogarszają. Zatem są oni zaskoczeni ta manifestacją. Niektórzy powątpiewali czy gong, który wysyłali naprawdę wywarł tak wielki wpływ i tak dalej. Właściwie to wszystko na co napotykamy oraz nasz własny wpływ, wszystko to ma z tym coś wspólnego. Problemy, które istnieją w naszych własnych wymiarach również są sprawami, które muszą zostać wyeliminowane; zawierają tego typu pytania, wątpliwości, a nawet szukanie przyczyn na zewnątrz siebie.
Chociaż kosmos jest rzeczywiście bardzo skomplikowany, stopień jego złożoności, który osobiście wyczuwam podczas pomocy Nauczycielowi w rektyfikacji Fa nie może być opisany za pomocą ludzkiego języka, jest poza ludzkimi wyobrażeniami. Jednak ogromna siła rektyfikacji Fa pędzi przed siebie, czyści, eliminuje i asymiluje z prędkością, która przekracza wszystkie czasy i przestrzenie.

"... w każdej minucie niezliczone ogromne wszechświaty są zmiatane przez siłę rektyfikacji Fa i jednocześnie są szybko rektyfikowane przez Fa". ("Efekt prawych myśli")

Co do etapu, jaki osiągnęła dziś rektyfikacja Fa, to resztki starego kosmosu istnieją tylko w kosmicznych ciałach, które odpowiadają naszym praktykującym Dafa oraz w tych Trzech Sferach, gdzie istnieje ludzkie społeczeństwo. Oczywiście te kosmiczne ciała również są ogromne, bezkresne kosmiczne ciała. Również to ludzkie społeczeństwo odpowiada innym niezliczonym ludzkim społeczeństwom w mikrokosmosie. W wymiarach, w których Fa zakończyło rektyfikację, zasady Fa starego kosmosu zostały wyeliminowane - nic z nich już nie istnieje, a całe ich wymiary obecnie zieją pustką. Jak zatem moglibyśmy nadal szukać zewnętrznych przyczyn?

"Powiem wam wszystkim, że ci którzy pozostają i przez to mogą prześladować Dafa istnieją z powodu uczniów Dafa. Uczniowie, którzy nie brali i nie biorą na poważnie wysyłania prawych myśli: zło nie zostało wyeliminowane w wymiarach, które macie ochraniać i za które jesteście odpowiedzialni. To jest tego przyczyną. " ("Wykład Fa na konferencji w USA, Floryda")

W kosmicznych ciałach, które odpowiadają praktykujący Dafa oraz w Trzech Sferach, gdzie jesteśmy, w tych miejscach stare zasady Fa wciąż skuteczne działają, hamując wszystko. Złe myśli, karma i złe nawyki, zewnętrzne zakłócenia itp. w umysłach praktykujących Dafa są elementami fizycznymi, które są używane przez siły używają do przeszkadzania w rektyfikacji Fa. Jeśli te zdegenerowane elementy nie zostaną wyeliminowane, to będą nam poważnie utrudniać poprawę sinsing i będą ciągle odgrywać destrukcyjną rolę, zakłócając naszą kultywację. Weźmy przykład z eliminowania złych substancji w innych wymiarach, które chronią głowę zła. Jest to czynione w celu stworzenie rzetelnego, sprawiedliwego i pokojowego środowiska do wyjaśniania prawdy zanim nadejdzie ogromna siła rektyfikacji Fa, po to by na szeroką skalę zaoferować ocalenie istot, które nieświadomie zostały sprowadzone przez zło na skraj zagłady. To jest prawdziwe Shan (dobroć), które praktykujący Falun Dafa kultywują w Dafa. Jednakże, podczas gdy stare siły desperacko chronią głowę zła, ich zestawy zdegenerowanych rozwiązań - włączając w to zakłócanie i utrudnianie każdej myśli i każdego działania praktykujących - sprawiły, że zawodzimy w wypełnianiu takiej świętej misji. W procesie eliminacji złych elementów w innych wymiarach za pomocą prawych myśli, różne niepokojące myśli pojawiały się i pojawiają w naszych umysłach. Na przykład: "czekanie i patrzenie", "wątpliwość", "wyobraźnia" i "podejrzenie" to czynniki, które stare siły używają, by osłabić naszą wiarę w eliminowanie zła. Złe myśli, nienawiść, wojownicza mentalność, emocje, nadpobudliwość, nastawienie na realizację zadania i tak dalej, zmniejszyły i zmniejszają efekt naszego eliminowania zła. Ponadto, patrzenie na zewnątrz, a nie patrzenie do wewnątrz i zła współpraca pośród praktykujących Falun Gong, wszystkie są zakłóceniami i szkodami powodowanymi przez stare siły. Te "problemy w nas samych", w tym karma myślowa, oglądane z innego wymiaru, są elementami fizycznymi, które stare siły używają, aby powstrzymać nas od wznoszenia się w kultywacji i są materialnie istniejącymi elementami, których stare siły używają, by ingerować w nasze eliminowanie zła. Widziałem następującą sytuację: gdy umysły praktykujących nie były dość czyste i klarowne, to kolory gongu, który wysyłali nie były czyste i jasne, a moc gongu była bardzo słaba i naprawdę nie był on w stanie całkowicie wyeliminować złych substancji, warstwa po warstwie aż do korzenia i źródła pochodzenia zła. Niektóre były w stanie zniszczyć tylko złe substancje w kilku wymiarach. Doprowadziło to do sytuacji, w której choć niektórzy praktykujący rzeczywiście na co dzień eliminowali zło, to w sumie nie wyeliminowali go za wiele. Ponieważ korzeń zła nie został wyeliminowany, to zło regeneruje się bardzo szybko. Dlatego bardzo ważne jest, aby wyeliminować nasze własne problemy za pomocą prawych myśli, aby oczyścić je z pokrzywionych, fizycznych elementów, które przeszkadzają nam w innych wymiarach. Powinniśmy wziąć to na poważnie.
Nauczyciel mówi:
"Jak wiecie, prześladowania, które cierpią uczniowie Dafa w Chinach są dość ciężkie, więc każdy uczeń musi dobrze, wyraźnie uświadomić sobie, co jest jego zadaniem, a kiedy wysyła prawe myśli, musi być w stanie rzeczywiście uspokoić swój umysł i naprawdę wywołać efekt prawych myśli. Więc to jest coś bardzo istotnego, niezwykle ważnego. Wówczas, jeśli każdy student byłby w stanie to zrobić, to mogę wam powiedzieć, że po pięciu minutach wspólnego wysyłania prawych myśli, zło w Trzech Sferach nie zaistniałoby już nigdy więcej - tak ważne to jest". ("Wykład Fa na konferencji w USA, Floryda")

2. Patrząc z innych wymiarów, nasze własne problemy można uznać za poważny, częściowy współczynnik przeszkadzający w rektyfikacji Fa przez stare złe siły.

Podczas historycznej aranżacji, która trwa od milionów tysiącleci, wszechświat bardzo się pogorszył po tym, jak podążył za starymi zasadami Fa tworzenia, zastoju, degeneracji i zniszczenia. Czujące istoty masowo zboczyły z drogi.

Warstwy nad warstwami starych sił chciały tylko chronić swoje własne interesy. Chciały zmienić innych, ale nie siebie. Ich wypaczone myśli i opór oraz przeciwstawianie się Dafa wykształciły ogromną ilość złych istot. My uczniowie Dafa również byliśmy częścią starego świata, zanim uzyskaliśmy Fa i byliśmy również wśród tych, którzy zostali zanieczyszczeni. Wiele naszych skrzywionych myśli, wyobrażeń i przywiązań było ściśle związanych ze starymi siłami. Patrząc w inne wymiary, były one pewnymi czynnikami starych sił przyczyniającymi się do poważnego zakłócania rektyfikacji Fa i uniemożliwiającymi otrzymanie Fa przez czujące istoty. Ponieważ stare, zdegenerowane Fa wszechświata nie zostało zniszczone, to nadal odgrywa rolę w swoich wymiarach. Dlatego stare Fa będzie nadal rządzić wszystkimi istotami, które pozostały do ocalenia. Podczas gdy rektyfikacja Fa eliminuje zło i ponownie pozycjonuje czujące istoty zgodnie ze standardem nowej Kosmosu, gdy uczniowie Dafa nieustannie asymilują się z Dafa i przekształcają odpowiadające im ciała kosmiczne i ocalają czujące istoty w tych ciałach kosmicznych, to napotykają na poważny opór i przeszkody ze strony starych sił. Dlatego każdy krok na drodze naszej kultywacji będzie trudny. Nasza kultywacja jest procesem wytrwałego studiowania Fa i kultywacji naszych serc, przedzierania się przez egoizm, odrywania się od wpływu starych sił oraz odzyskiwania [prawdziwego] siebie, aby stać się nowym życiem, które spełnia normy ustalone przez Dafa.

Widzę, że każde przywiązanie, jakie mamy w ludzkim świecie do reputacji, własnych interesów, sentymentalizm czy egoizm oraz każda myśl i spostrzeżenie, które nie odpowiada [wymogom] Dafa, w innych wymiarach są czynnikami, które mogą zostać wykorzystane przez stare siły do osłabienia rektyfikacji Fa. Wszystkie czujące istoty żyjące w odpowiadających nam ciałach kosmicznych były całkowicie zanurzone w tej czarnej, żrącej i zdegenerowanej substancji. Po zanieczyszczeniu na skutek zanurzenia, czujące istoty były jakby w stanie hibernacji . One nie okazywały żadnych oznak życia. Różne przywiązania i wykształcone sposoby percepcji odpowiadają poszczególnym czującym istotom na różnych poziomach i w różnych wymiarach. Niektórzy koledzy praktykujący mieli silne przywiązania, zwłaszcza ci, którzy nie pozbyli się nawet swojego podstawowego przywiązania. Odpowiadające im czujące istoty były zanurzone w tej czarnej, zdegenerowanej substancji. W rzeczywistości istnieją niezliczone ciała kosmiczne od góry do dołu, a każde ciało kosmiczne reprezentuje niepoliczalną liczbę czujących istot.

"Powodem jest to, że gigantyczne kosmiczne ciało, które jest pod tobą, jest prawie takie jak twoje ciało, gdyż ty jesteś tak gigantyczny. Istnieją tam niezliczone czujące istoty i niezliczone kosmiczne firmamenty wewnątrz niego." ("Przemierzając Północną Amerykę by nauczać Fa")
Widziałem, że w przypadku wszystkich tych praktykujących, którzy nie mogli pozbyć się ich podstawowego przywiązania i którzy pod przymusem, wbrew własnemu sumieniu podpisali "trzy listy" (dokumenty potępiające Dafa) (nie złożyli formalnego oświadczenia na Minghui i nie wznowili swej kultywacji), ich boskie ciała w innych wymiarach uległy rozpadowi.

U tych, którzy oświecili się na ścieżce zła, odpowiadające im ciała kosmiczne były ciemne i ponure, bez światła słonecznego. W innych wymiarach ich ciała nie miały już Fashen Nauczyciela ani Falun. Ich ciała były całe czarne. Zdegenerowane złe istoty w tamtym wymiarze nie tylko kontrolowały i prześladowały praktykujących, ale także przenikały wymiary odpowiadające innym praktykującym i prześladowały ich w tych wymiarach. Niektóre złe istoty bezpośrednio uczestniczyły we wspieraniu głowy zła.

Widziałem całe działanie akademickiej indoktrynacji partii rządzącej, manifestujące się jako demon - jako zdegenerowana substancja w innych wymiarach. W przypadku kolegów praktykujących, którzy pracowali dla partii i organizacji rządowych, zwłaszcza w przypadku tych, którzy byli zaangażowani w dziedzinie nauk społecznych, substancje te zostały wciśnięte w ich głowy i bezpośredni wpływały na ich wymiary. Wszystkie te zdegenerowane substancje były żywe. Pod wpływem ich interferencji, ci praktykujący nie mogli osiągnąć spokoju, w swych umysłach czuli niepewność a ich głowy nie mogły chłonąć Fa, do tego stopnia, że nawet podczas studiowania Fa widzieli inne słowa i zwroty.

Co więcej, tym praktykującym, którzy praktykowali nieprawdziwy czigong, fałszywy czigong i owładający czigong oraz ci praktykujący, którzy studiowali i badali Zhouyi, Bagua, Taiji, Hetu, Luoshu, Danjing, Daozang i inne dzieła religijne i pisma, Nauczyciel oczyścił ciała i usunął te wszystkie złe rzeczy, po tym jak zaczęli ćwiczyć. Jednakże te przesłania uformowane ze starych wspomnień został wciśnięte w ich głowy. Nadal pozostawały fragmenty w innych wymiarach. Powodowały one zakłócenia podczas studiowania Fa i kultywacji przyjmując postać karmy myślowej.

Wszystkie wyżej wymienione objawy były naszymi własnymi problemami. Patrząc z innych wymiarów, były pewnymi czynnikami przyczyniającymi się do poważnego zakłócania rektyfikacji Fa, [były czynnikami] złych sił uniemożliwiającymi uzyskanie Fa przez czujące istoty. Musieliśmy usunąć je wszystkie za pomocą prawych myśli.

3. Rozwiązywanie naszych własnych problemów za pomocą prawych myśli jest eliminowaniem starych sił i niesieniem zbawienia istotom w naszym kosmosie.

Nauczyciel wyraźnie powiedział praktykującym w " Przemierzając Amerykę Północną Nauczając Fa"
"... wasza własna kultywacja ratuje czujące istnienia w gigantycznych ciałach kosmicznych, które reprezentujecie."

Za każdym razem, gdy siedzę w pozycji lotosu z moimi rękami w dziejin i cicho recytuję,
"... siedząc z rękami w pozycji dziejin (jieyin) myśląc o wyeliminowaniu złych myśli, karmy, złych wyobrażeń i zewnętrznych interferencji w ich umysłach. Gdy jesteś w takim stanie, pomyśl że umrą ... " ("Nauczanie Fa na Konferencji w 2001 w Kanadzie", Prowadzenie Podróży)
Widzę, że Falun automatycznie pomaga mi wyeliminować zdegenerowane substancje w innych wymiarach; za każdym razem uświadamiam sobie, że niektóre silne przywiązania i zakłócenia zewnętrzne są przejawem starych sił, więc wznoszę dłoń, aby je wyeliminować, mój gong dezintegruje te substancje. Gdy moje prawe myśli wyeliminowują te wewnętrzne problemy, to przywiązania i nabyte przeze mnie zdegenerowane wyobrażenia zmniejszają się; mój sinsing poprawia się, a Fa tego korespondującego ciała kosmicznego, w którym stare siły zwykły ograniczać i blokować istoty przed uzyskaniem prawdziwego Fa, zostają wyeliminowane. Czarna, zdegenerowana substancja, która przenika istoty, ulega rozpadowi. Ocalone istoty migoczą złotymi promieniami; z okazji ich wybawienia, pozdrawiają cię z obiema rękami uniesionymi w górę i są nieskończenie wdzięczne za uratowanie ich.
"... oni naprawdę potraktują cię jak swego Pana, ich Króla i będą darzyć cię bezgranicznym szacunkiem, ponieważ je ocaliłeś, poświęciłeś się dla nich, i dałeś im wszystko, co [teraz] posiadają." ("Przemierzając Północną Amerykę by nauczać Fa")

Odnośnie wyczyszczania naszych własnych problemów za pomocą prawych myśli, mówiąc ogólnie, im czas eliminacji jest dłuższy i im bardziej konkretni i ukierunkowani jesteśmy na [dane] problemy, tym wynik jest lepszy.

Rozwiązywanie naszych własnych problemów za pomocą prawych myśli wymaga, jako warunek wstępny, sporej dawki studiowania Fa.

"Powodem jest to, że twoja powierzchnia, która jest wciąż asymilowana z Fa, musi być stale udoskonalana, a gdy stale się doskonalisz, to rzeczy, które potrzebujesz wykultywować muszą zostać dla ciebie zaaranżowane. Każdy wymiar ma swój stan bycia. Jeśli pozostaniesz w stagnacji, to na pewno nie będziesz w stanie nadążyć za rektyfikacją Fa ... Jako uczeń Dafa, bez względu na sytuację czy okoliczności, musisz studiować Fa i nie możesz lekceważyć własnego asymilowania się i doskonalenia; nie możesz zapomnieć o studiowaniu Fa". ("Nauczanie Fa na Konferencji Fa w 2002 roku w Bostonie")

"Fa może zerwać wszelkie przywiązania, Fa może zniszczyć wszelkie zło, Fa może zniszczyć wszystkie kłamstwa i Fa może wzmocnić prawe myśli." ("Wypędzić zakłócenia," z "Istoty dla dalszego postępu II")
Praktykujący Dafa różnią się od wszystkich innych istot. Kultywujemy w dobie rektyfikacji Fa. Poprzez naszą kultywację i udoskonalenie się zmieniamy wszystko, co odpowiada naszemu kosmosowi. Jest to proces ciągłego studiowania Fa i asymilacji z Dafa. Gdy nasz ludzki umysł studiuje Fa, to możemy nagle uświadomić sobie [pewną] zasadę Fa i w rezultacie tego będą zachodzić spektakularne zmiany w korespondujących kosmicznych ciałach; być może ze względu na nasze udoskonalanie się w Fa, niezliczone poziomy wszechświata i istoty w tych ciałach kosmicznych będą w stanie zasymilować się z Dafa i staną się nowymi istotami, które dostosują się do standardów przyszłego firmamentu.

Podczas kultywacji zawsze pilnie studiowałem i studiuję Fa oraz eliminuję przywiązania, nabyte poglądy i inne rodzaje problemów. Dzięki studiowaniu Fa Nauczyciela zdałem sobie sprawę z tego, że eliminowanie w odpowiednim czasie naszych własnych problemów, za pomocą prawych myśli, jest sprawą najwyższej wagi. Tak oto kultywowałem w tym okresie podczas asystowania Nauczycielowi w rektyfikacji Fa. Zdałem sobie sprawę z tego, że proces eliminacji naszych własnych problemów za pomocą prawych myśli jest procesem eliminacji zła i niesie zbawienie czującym istotom; jest to proces poprawy siebie i osiągania wyższych poziomów; jest to proces ucieczki spod panowania starych sił i przemiany z człowieka w istotę boską.

Widzę, że gdy nasze własne problemy wypełniają nasze umysły, czujemy się skołowani, mamy zamęt w głowie i nie jesteśmy w stanie poprawnie studiować Fa. Bardzo szybko zapominamy to, co właśnie przestudiowaliśmy. Studiowanie Fa w ten sposób, jest stratą czasu. Jak Fa może być dane tym złym rzeczom? Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest robienie tak, jak uczył nas Nauczyciel w Dżuan Falun - wylej brudną wodę z butelki:

"Wylewasz trochę nieczystości z jej brudnego wnętrza. Im bardziej opróżnisz butelkę, tym wyżej wypłynie na powierzchnię wody. Jeśli zostanie całkowicie opróżniona, to cała będzie unosić się na powierzchni."

Studiując Fa ponownie, po wyeliminowaniu tych zdegenerowanych substancji, Fa będzie wlewać się w nasze głowy jak płynąca rzeka. Oczywiście, czasami zjawiają się złe istoty z naszych własnych zewnętrznych wymiarów i zakłócają one nasze studiowanie Fa, nasze robienie ćwiczeń i wysyłanie prawych myśli. W takiej sytuacji, należy najpierw wyeliminować zakłócenia ze strony złych zewnętrznych istot, a następnie wyeliminować własne problemy. Musimy mieć jasne cele, jednak by osiągnąć skuteczne rezultaty, nie możemy do niczego dążyć podczas wysyłania prawych myśli, .

Po wyeliminowaniu naszych własnych problemów za pomocą prawych myśli, musimy dobrze pamiętać o tym, aby kultywować wnętrze i patrzeć do wewnątrz. Kultywowanie wnętrza i patrzenie do wewnątrz jest sferą jaką powinni osiągnąć praktykujący Dafa . Tylko poprzez ciągłe patrzenie do wewnątrz, możemy w każdym momencie zobaczyć i być świadomi naszych własnych problemów oraz możemy szybko oświecić się do podpowiedzi, które Nauczyciel uprzejmie podsuwa nam od czasu do czasu podczas naszej kultywacji. Tylko wtedy możemy wyeliminować powstające, różnego rodzaju problemy i poprawić się.

Widzę obecnie że każdego dnia, wiele złych istot ucieka do Trzech Sfer z odpowiadających im kosmicznych ciał naszych praktykujących Dafa. Prześladują one Dafa i praktykujący Dafa i wspierają szefa zła. Dlaczego istnieją złe istoty w odpowiadających im kosmicznych ciałach praktykujących Dafa? Zostało to wyjaśnione przez Nauczyciela: zanim uzyskaliśmy Fa my praktykujący Dafa byliśmy również częścią starego kosmosu. Podczas procesu powszechnej degeneracji i dewiacji istot, my również zostaliśmy zanieczyszczeni. Te zdegenerowane myśli i pojęcia starego kosmosu są w pełni odzwierciedlone w naszych praktykujących.

Jeśli nasza zdegenerowana część, która odeszła od Fa i stawiała mu opór zanim uzyskaliśmy Fa, nie uległa zasadniczej zmianie poprzez kultywację i część naszego umysłu, który odstaje od Fa nie asymiluje się z Dafa; jeśli praktykujący nie patrzą na sprawy z perspektywy Fa ale zamiast tego rozumieją sprawy rozbieżnie lub nawet przeciwnie do Fa, to w moim rozumieniu, ta część z nas, która odstawała od Fa i stawiała mu opór zanim uzyskaliśmy Fa, będzie stwarzać złe istoty, jako że nie zasymilowała się jeszcze z Dafa, a Fa, które odpowiada naszemu staremu kosmosowi nadal wszystko tam powstrzymuje. Ci praktykujący, którzy oświecili się na ścieżkach zła i sprzeciwiają się Dafa mają wiele złych istot w odpowiadającym im kosmosie. Ponieważ kultywujemy w okresie rektyfikacji Fa, możemy zmienić wszystko w naszych kosmosach poprzez ciągłe asymilowanie się z Fa. Kiedy poprawiamy się w ludzkim wymiarze poprzez studiowanie Fa i kiedy rozumiemy zasady Fa na pewnym poziomie, to istotne elementy, które odbiegają od Dafa i opierają mu się oraz stwarzają złe istoty w odpowiadających nam kosmicznych ciałach, znikną, gdy tylko zasymilujemy się z Dafa. Wówczas w tym samym momencie Fa starego kosmosu rozpadnie się. Gdy eliminujemy przywiązania i nabyte zdegenerowane pojęcia, to istotne elementy w odpowiadającym nam kosmosie, które utrudniają istotom otrzymania Fa, są eliminowane a istoty są ocalane. Powinniśmy pielęgnować wnętrze i patrzeć do wewnątrz. Dlatego też Nauczyciel często przypominał nam, że najbardziej fundamentalne i najważniejsze jest to byśmy więcej studiowali Fa, eliminowali więcej przywiązań i prawdziwie czynili postępy względem Fa.
"Twoja kultywacja określa, czy te gigantyczne grupy istot są dobre, czy złe i czy mogą pozostać, czy nie." ("Przemierzając Północną Amerykę, by nauczać Fa")

W tym samym czasie, kiedy usuwamy jakieś przywiązanie poprzez kultywację, Nauczyciel przekształca nasz gong i uszlachetnia to, co dotyczy pewnych części naszego świata. Jest to bardzo uporządkowany i złożony proces. Dlatego musimy upewnić się, że nadążamy za rektyfikacją Fa i dobrze wykonujmy to czego wymaga od nas Nauczyciel.

Moje zrozumienie jest takie, że używanie prawych myśli do wyeliminowania zła jest specjalnym Fa, którego nauczał Nauczyciel swoich uczniów z okresu rektyfikacji Fa, podczas tego bezprecedensowego okresu rektyfikacji Fa kosmosu i że dotyczy to wyjątkowego problemu szerzących się starych sił próbujących zniszczyć Dafa. Ukazuje to bezgraniczną dobroć Pana Buddy wobec czujących istot, a my powinniśmy niesamowicie to cenić i starać się.

"Więc wysyłanie prawych myśli musicie traktować poważnie. Bez względu na to, czy uważacie, że macie umiejętności, czy nie i tak powinniście to robić. To co wyeliminujecie z własnego umysłu jest tym, co ma wpływ na rozwój waszego własnego ciała; w tym samym czasie, musicie wyeliminować zewnętrzne rzeczy, które są bezpośrednio związane z wymiarami w których jesteście. Jeśli ich nie je wyeliminujecie, to nie tylko będą was prześladować i powstrzymywać ale również będą prześladować innych studentów, innych uczniów Dafa ". ("Wykład Fa na konferencji w USA, Floryda")

4. Oczyścić nasze własne problemy za pomocą prawych myśli i poprawić się jako jedno ciało - jest to sposób, w jaki możemy osiągnąć zaaranżowaną przez Nauczyciela Doskonałość.

Patrząc na uczniów Dafa jako całości, nadal mamy duże różnice w liczbie praktykujących korzystających z prawych myśli do oczyszczania swoich własnych problemów. Z mojego poziomu widziałem, że ci praktykujący, którzy nie zwracali uwagi na oczyszczanie się z własnych problemów, ani nie szukali wewnątrz, by się polepszać, uratowali tylko 20 do 30 procent istot z ich kosmicznych ciał - a niektóre nawet mniej. Tylko bardzo niewielu praktykujących ocaliło od 70 do 80 procent swoich czujących istot. Widziałem, jak czujące istoty w innym wymiarze, który nie został jeszcze ocalony, naprawdę czekają z upragnieniem, aż ich panowie będą dobrze kultywować i tym samym ocalą ich. Podczas asystowania Nauczycielowi w rektyfikacji Fa, spotkałem boga, który powiedział mi, że jego pan mieszka na wsi, na południu i że jest bardzo sumienny w kultywowaniu siebie. Był bardzo dumny, kiedy to powiedział. Zrozumiałem jego uczucia. Kultywujemy w matni. [Jeśli będziemy pilniej kultywować, to] chociaż różnica w wysiłku jaki włożymy w kultywację w tym wymiarze może nie być nadzwyczajna, to w innych wymiarach, różnica będzie ogromna. Czujące istoty w niebie widzą to wyraźnie. Serca czujących istot, które pragną być ocalone są bardzo niespokojne, ponieważ niecierpliwie czekają na to, że będziemy pilnie kultywować.

"... kiedy dobrze kultywujecie, to w gigantycznym kosmosie kilka istot stanie się złymi i niewiele z nich zostanie wyeliminowanych."
"... jeśli nie kultywujecie dobrze, to wiele istot zostanie wyeliminowanych ..."
"Gdy powrócą ci, którzy dobrze kultywowali, to prawdziwie osiągną Doskonałość- wszystkie czujące istoty, które pokładały w nich nieskończoną nadzieję zostaną przez nich ocalone."
"Jeśli nie kultywujesz dobrze, wiele istot zostanie wyeliminowanych, a kiedy osiągniesz Doskonałość, gdy powrócisz do swojego miejsca, to przekonasz się, że bardzo duża liczba istot, które w tamtym czasie pokładały w tobie nieskończoną nadzieję, została wyeliminowana. Wówczas możliwe jest, że w tym kolosalnym, kosmicznym firmamencie, ciała kosmiczne, które reprezentujesz będą połamane i niekompletne, a niezliczone czujące istoty zostaną wyeliminowane. " ("Przemierzając Północną Amerykę, by nauczać Fa")

"W chwili obecnej, każdy dzień ludzkości jest aranżowany na nowo zgodnie z potrzebami Dafa; dokonania uczniów Dafa w ludzkim świecie będą zapisane w dziejach historii." ("Czym są nadprzyrodzone zdolności" Istoty dalszych postępów II)

"Uczniowie Dafa są obecnie jedyną nadzieją czujących istot na ocalenie" ("Prawe myśli")
"Ceń obecny czas i jak najlepiej z niego korzystaj --- ten czas jest przeznaczony dla uczniów." ("Nauczanie Fa w Waszyngtonie na międzynarodowej konferencji Fa", Prowadzenie Podróży)
Ponieważ nadchodzi rektyfikacja Fa ludzkiego świata, to misja uczniów Dafa wydaje się coraz bardziej żmudna, a obowiązki jakie mamy do spełnienia zdają się być coraz bardziej znaczące. Mamy nie tylko kultywować dobrze samych siebie, ocalać czujące istoty w naszych ciałach kosmicznych i osiągnąć Doskonałość uczniów Dafa w osobistej kultywacji, ale także razem wkładać wysiłek w poprawianie się jako całości, pozwalając czującym istotom we wszystkich kosmicznych ciałach uczniów Dafa zostać ocalonymi i jako zintegrowana całość osiągnąć wspaniałą Doskonałość uczniów Dafa. Co ważniejsze, będziemy wyjaśniać prawdę podczas przedzierania się przez prześladowania starych sił, ocalać wszystkie czujące istnienia, które zostały zatrute przez zwodnicze kłamstwa i doprowadzone na skraj śmierci i będziemy tworzyć wielką Doskonałość w historii rektyfikacji Fa kosmosu.

Uczniowie Dafa są zintegrowaną całością.
"Wspólnie, z całego serca podążajcie w górę,
Droga przed wami jest jasna."
("Harmonizując się z Fa," Hong Yin)

W latach, kiedy Nauczyciel nauczał Fa, forma kultywacji jaką nam pozostawił była następująca

"... wykonujcie ćwiczenia grupowo w parkach, w celu utworzenia środowiska. Środowisko to jest najlepszym sposobem na to, by zmienić pole osoby. " ("Środowisko", Istoty Dalszego Postępu)
Szalone prześladowania ze strony zła zniszczyły środowisko kultywacji w Chinach kontynentalnych. Przez to uczniowie Dafa stracili środowiska do kultywacji i miało to wpływ na ich kultywację. Niektórzy młodzi praktykujący zobaczyli, że ostatni test kultywacji uczniów Dafa jest po to by sprawdzić ich zdolność do wzajemnej współpracy i aby sprawdzić uczniów Dafa jako całość. Zwrócono uwagę na to, że celem otwarcia niebiańskiego obwodu jest wprowadzenie w ruch wszystkich kanałów za pomocą jednego kanału energetycznego i otwarcie wszystkich innych kanałów energetycznych. Czy naprawdę zrozumieliście zasady tego? Jest to podobne do dwóch osób grających w chińskie warcaby. Nie ma wielkiego znaczenia, jeśli tylko jednym lub kilkoma pionkami przejdziesz na drugą stronę planszy, tylko wtedy, gdy wszystkimi pionkami dotrzesz na drugi koniec, możesz wygrać. Czy nie uważamy tych wokół nas, którzy nie zrobił kroku na przód, lub którzy spadli w dół lub nawet poszli w przeciwną stronę, za uczniów Dafa?

"Jeśli chodzi o tych, którzy podczas tych prześladowań przeszli na drugą stronę, lub nawet robili straszne rzeczy, to pozwólcie mi powiedzieć, że Mistrz nadal nie chce z nich zrezygnować." ("Przemierzając Północną Amerykę, by nauczać Fa")

Pomyślcie, jak wcześniej traktowaliśmy tych kolegów praktykujących. Czy potępialiśmy ich, narzekaliśmy na nich i patrzyliśmy na nich z góry, czy też użyliśmy naszych współczujących serc i zachowaliśmy się odpowiedzialnie, aby pomóc im poprawić się z punktu widzenia Fa? Czy nie ocalałoby to również ogromnych grup istot, gdybyśmy pomagali kolegom praktykującym, którzy upadli na samo dno, powrócić na prawą ścieżkę? Ponadto, nasz osobisty postęp w kultywacji jest również częścią procesu. Wiemy, że wielokrotnie Nauczyciel uczył nas tego jakie znaczenie ma nasza poprawa, nas jako całości.

"Jeśli kultywujący może w każdych okolicznościach porzucić myśl o życiu i śmierci, to zło z pewnością będzie się go lękać. Jeżeli każdy student będzie w stanie to zrobić, to zło samo w sobie nie będzie już istnieć. " ("Wyeliminować Ostatnie Przywiązania", Istoty dalszych postępów II)

"Mogę wam powiedzieć, że jeśli każdy student byłby w stanie to zrobić, to w przeciągu pięciu minut wspólnego wysyłania prawych myśli, zło w Trzech Sferach nie zaistniałoby nigdy więcej - jest to tak ważne." ("Wykład Fa na konferencji w USA, Floryda")

Każdy z nas jest częścią tej integralnej całości i jest cząstką Dafa. Potraktujmy nauki Mistrza jako wzajemną motywację.

Aby wypełnić świętą misję ratowania czujących istot, którą obdarzyła nas historia, uczniowie Dafa, pierwszym warunkiem jest, ażeby każdy z nas dobrze kultywował i abyśmy poprawiali się jako całość. Niestety, niektórzy koledzy praktykujący nie wiedzą, jak cenić ten okres czasu. Nie robią najlepszego użytku z czasu by kultywować siebie i ocalać czujące istoty. Zamiast tego, po prostu czekają na dzień, kiedy Fa zacznie rektyfikować ludzki świat, liczą na to, że już wkrótce nadejdzie i że złe istoty zostaną wyeliminowani. Czekają na to aż Nauczyciel użyje swoich boskich mocy by zmienić ohydne, lokalne środowisko. To jest pokrętna myśl szukania pomocy na zewnątrz. Dobro zostanie nagrodzone dobrem, podczas gdy zło spotka kara i nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Fa ostatecznie zrektyfikuje ludzki świat. Jednakże, czy myśleliśmy o tym jak kultywujemy? Jak wiele czujących istot ocaliliśmy? Czy jako uczniowie Dafa wypełniliśmy nasze misje i obowiązki? Gdy ten dzień naprawdę nadejdzie, czy wciąż będziemy mieć szansę naprawienia tego, czego nie zrobiliśmy dobrze? W rzeczywistości spowodowane jest to przez aranżacje starych sił. Stare siły poczyniły szczegółowe aranżacje (wliczając w to każdą myśl, jaką będziemy mieć) i zbiorowe aranżacje tak jak i wyjątkowe, skrzywione aranżacje. Wśród nich, najgłębiej zakorzenioną [aranżacją] jest szukanie na zewnątrz, a nie wewnątrz i pragnienie zmieniania tylko innych, a nie siebie. Wśród uczniów tej samej dyscypliny, gdy coś jest nie tak z pewnymi uczniami, to inni przyglądają się obojętnie, nieodpowiedzialnie mówią o tym, albo to oceniają, a nawet narzekają żeby się wyżyć, lub krytykują, a nawet ośmieszają ich. Celem tej aranżacji jest to, aby utrudnić nam poprawienie siebie podczas kultywacji i powstrzymanie nas od tworzenia skonsolidowanej, integralnej całości. Powinniśmy za pomocą prawych myśli wyeliminować aranżacje starych sił. Kiedy użyjemy prawych myśli do wyeliminowania skrzywionych aranżacji starych sił i do wyczyszczania naszych własnych problemów, to zdamy sobie sprawę z uciążliwości naszej misji i doniosłości naszej odpowiedzialności. Powinniśmy cenić każda minutę i każdą sekundę czasu naszej kultywacji. Dopiero w tym momencie naprawdę poczujemy i zrozumiemy, że Nauczyciel dał wszystkim czującym istotom, jedna po drugiej, szansę zasymilowania się z Dafa oraz że ciągle przedłużał i wciąż przedłuża uczniom Dafa czas potrzebny na kultywację. Jest to ogromne miłosierdzie Nauczyciela i tolerancja. Gdy to zrozumiemy, będziemy przyspieszać i pilnie podążać naprzód w naszej osobistej kultywacji i uformuje się zbiorowa siła, jako że uformuje się jedno ciało. Co więcej, będziemy mogli lepiej realizować naszą misję, którą historia nas obdarzyła.

Koledzy praktykujący, w tym ostatnim historycznym momencie rektyfikacji Fa, niech każdy z nas pokłada 100% wiary w Dafa, 100% wiary w naszego Nauczyciela, podążajmy za Fa Nauczyciela, by robić to, co mamy robić, zwracając szczególną uwagę na oczyszczanie się z naszych własnych problemów i najlepiej jak potrafimy wykorzystajmy czas, aby dobrze pracować!

W trakcie pisania tego artykułu, przeżyłem i uświadomiłem sobie obszerność i głębię Dafa. Jest ono tak ogromne, jak morze i bezgraniczne, niezależnie od miejsca, w którym w nie wkroczysz. Ograniczony moim poziomem, mogłem zrozumieć, to w moim sercu, ale było mi bardzo trudno wyrazić to lub nie byłem w stanie precyzyjnie tego wyrazić. To co napisałem jest niepełne i płytkie. Chciałbym prosić kolegów praktykujących, by w swej dobroci skorygowali, to co nie jest poprawne.

Obecnie w Chinach odbywa się 16 Zjazd Partyjny. W innych wymiarach, masywne złe istoty ponownie zbierają się w Pekinie. Jest to kolejna okazja do przedarcia się przez skrzywione aranżacje starych sił i do bezpośredniego wyeliminowania złych czynników w innych wymiarach. Powinniśmy podsumować nasze doświadczenia, dowiedzieć się, gdzie są nasze niedociągnięcia i lepiej zrozumieć Fa z perspektywy Fa. Podczas dobrego studiowania Fa, szukając wewnątrz i oczyszczając się z naszych własnych problemów, korzystajmy z okazji, aby wytrwale wysyłać czyste i potężne prawe myśli. W pełni przykładajcie wagę do wysyłania prawych myśli, aż stare siły zostaną całkowicie wyeliminowane.