(Minghui.org) Wraz z postępem rektyfikacji Fa, nauczyciel powiedział nam w artykule „Prawe myśli uczniów Dafa są potężne”, że: „W rzeczywistości, niektórzy uczniowie i istoty w różnych sferach, które są w stanie posługiwać się ich nadnaturalnymi zdolnościami w różnych wymiarach, posługiwały się ich nadnaturalnymi zdolnościami i mocą gong (gongli) aby wziąć udział w eliminowaniu złych istot, które szkodzą Dafa. (...) W rzeczywistości każdy uczeń Dafa ma zdolności. Tylko po prostu te zdolności nie ukazują się w powierzchniowym wymiarze, więc myślą, że nie mają nadnaturalnych zdolności. Lecz niezależnie od tego czy mogą ukazywać się w powierzchniowym wymiarze czy nie, kiedy ukażą się Prawdziwe Myśli osoby, są bardzo potężne”. Praktykujący Dafa ściśle podążają za rektyfikacją Fa Nauczyciela, wysyłają prawe myśli, aby wyeliminować zło oraz ofiarowują zbawienie ludziom tego świata i wszystkim czującym istotom.

Po opublikowaniu przez Clearwisdom.net serii artykułów redakcyjnych: „Wysyłajcie Prawe Myśli”, „Wysyłajcie Prawe Myśli ponownie” oraz „Wysyłajcie Prawe Myśli po raz trzeci i wyeliminujcie zło”, praktykujący Dafa na całym świecie połączyli siły i wysyłali najbardziej zdeterminowane prawe myśli, skutecznie eliminując zło w Trzech Sferach. W tym samym czasie, Clearwisdom.net opublikował także eseje niektórych praktykujących, w których opisywali co wydarzyło się w innych wymiarach podczas rektyfikacji Fa. Niemniej jednak, powinniśmy trzeźwo myśleć, że te artykuły nie są Fa i nie mogą kierować naszą kultywacją, naszym zachowaniem i myślami pośród rektyfikacji Fa. Wszyscy praktykujący mogą widzieć tylko to, co pozwala się im zobaczyć. Nawet po ukończeniu swojej kultywacji, to co widzą jest jedynie manifestacją tego, co wolno im zobaczyć na ich poziomie i w wymiarach poniżej tego poziomu. Dlatego to, co mogą zobaczyć jest bardzo ograniczone i nie może reprezentować prawdy wszechświata.

Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy zapomnieć o naszej kultywacji pośród rektyfikacji Fa w czasie eliminowania zła. Powinniśmy pamiętać w każdej minucie naszego życia, że jesteśmy praktykującymi Dafa i kultywującymi. Eliminowanie zła obejmuje także pozbycie się wszystkiego w naszych umysłach, co nie jest zgodne z Fa. Pomoc Nauczycielowi w ludzkim świecie obejmuje też testy sprawdzające czy mamy prawe przekonanie i prawe oświecenie do Fa. Pomagając Nauczycielowi w ludzkim świecie i usuwając zło wewnątrz Trzech Sfer, powinniśmy pamiętać, by „traktować Fa jako Nauczyciela” i oceniać wszystko, co napotykamy i każdą myśl, którą mamy z Fa. Tylko postępując w ten sposób, możemy naprawdę zachować prawe myśli i dobrze stawiać każdy krok we wszystkich okolicznościach.

W artykule: „Co Shanshan widział w innych wymiarach (IV)”, czytamy: „Bombardowałem wiele demonów podczas Światowego Dnia Falun Dafa. Stale walczyłem z różnymi, dziwnymi formami życia i byłem bardzo zmęczony. Czasami, niektórzy przechodzący obok bogowie mi pomagali. Jeden z nich był Taoistą. Powiedział, że za chwilę musi pójść, zająć się innymi rzeczami i przekazał mi kij-Fa. Powiedział, że przybędzie tu wielki demon, a kij sam z siebie wyskoczy i poleci, by samemu pokonać demona”. Oczywiście wiemy z kolejnych artykułów o Shanshanie, że później zdał sobie sprawę, że nie powinien przyjmować tego kija-Fa od Taoisty. Pytanie brzmi: Czy czytelnicy zdali sobie sprawę z powagi zagadnienia „Być stałym w jednym systemie kultywacji” przed opublikowaniem kolejnych artykułów? Czy w skomplikowanej i nagłej sytuacji, w której „stale walczysz”, „czujesz się zmęczony” i „przechodzący bogowie oferują ci pomoc”, nadal pamiętasz słowa Nauczyciela: „Pewnego dnia nagle widzisz wysoką i wielką boską nieśmiertelną istotę. Ta wielka nieśmiertelna istota powie ci parę komplementów, a następnie czegoś cię nauczy. Jeżeli to przyjmiesz, to twój gong popadnie w bałagan. W sercu będziesz zadowolony, uznasz ją za swojego mistrza i pójdziesz do niej na naukę. (...) Gdy ujrzysz oświeconą istotę z innej dyscypliny, miej nieporuszone serce i kultywuj w jednej dyscyplinie. Jakikolwiek budda, jakikolwiek tao, jakiekolwiek bóstwo, jakikolwiek demon, nikt nie jest w stanie poruszyć mojego serca. Gdy postępuje się w ten sposób, sukces na pewno znajdzie się w zasięgu wzroku.” (Wykład szósty, Zhuan Falun).

Widzimy także takie słowa: „W międzyczasie, Wielcy Buddowie, którzy nas pilnowali, wzmacniali praktykujących, dostarczając nam energii, abyśmy nie czuli się zmęczeni i mogli wciąż wysyłać gong (energię).” (Co Shanshan widział w innych wymiarach (VII)) i „Kiedy wracałem wieczorem do domu, czułem się nieco zmęczony, więc postanowiłem zrobić piąte ćwiczenie, by uzupełnić swoją energię. Zanim zacząłem, myślałem w głowie: chciałbym, aby Buddowie, Tao i Bogowie mi pomogli.” (Zrób to dobrze, nie zwlekaj ...). Jako praktykujący Dafa, powinniśmy być wzmacniani tylko przez Nauczyciela. Nauczyciel powiedział: „Gdy Falun obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, potrafi automatycznie wchłaniać energię z wszechświata. Gdy obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to może energię emitować. Obracając się do wewnątrz (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) ocala ciebie, a obracając się na zewnątrz (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) ocala innych. Jest to cecha charakterystyczna naszej dyscypliny.” (Wykład piąty, Zhuan Falun). Czy powinniśmy prosić wielkich Buddów o wzmocnienie nas i uzupełnienie naszej energii? Czy powinniśmy mieć nadzieję, że „Buddowie, Tao i Bogowie nas wzmocnią?”.

Niektórzy praktykujący również wspominali w swoich artykułach, że byli w jakimś miejscu lub widzieli kogoś podczas snu lub medytacji. Uważam, że powinniśmy być nieporuszeni tym co widzimy i nie powinniśmy zastanawiać się, jaki mamy związek z tym, co widzimy. Bez względu na to, dokąd pójdziemy w śnie lub w czasie wyciszenia, zawsze powinniśmy pamiętać, aby wrócić. Bez względu na okoliczności, powinniśmy zawsze pamiętać, że jesteśmy kultywującymi Dafa i musimy utrzymywać prawy umysł.

Ponadto powinniśmy cenić Fa, które Nauczyciel przekazuje wszystkim czującym istotom. Powinniśmy studiować Fa z wyciszonym umysłem, inaczej nie będziemy w stanie zrozumieć prawdziwego znaczenia Fa, nie mówiąc już o użyciu Fa do kierowania naszą kultywacją i rektyfikacją Fa. Ktoś powiedział praktykującym: „Kultywacja w rektyfikacji Fa dobiegła końca. Wszystko, co pozostało to rektyfikacja Fa”. Uważamy, że w tym stwierdzeniu jest duży problem. Wypowiadanie takich słów bez względu na czas i okoliczności jest bardzo nieodpowiedzialne. Są też ludzie, którzy traktują wszelki opór i konflikty, które napotykają w wyjaśnianiu prawdy i szerzeniu Fa, jako zło, które należy wyeliminować, ignorując wagę patrzenia do wewnątrz i ulepszania własnego xinxing. Ta mentalność zostanie prawdopodobnie wykorzystana przez demony, a tym samym doprowadzi do zszargania reputacji Dafa. W tym krytycznym momencie rektyfikacji Fa powinniśmy utrzymywać spokojny umysł, usunąć nasze przywiązania i złe schematy myślowe oraz eliminować zewnętrzne zakłócenia. W przeciwnym razie, nasze umysły mogą być zakłócane przez zło i możemy nawet zrobić rzeczy, które podważają rektyfikację Fa.

Jak powiedział Nauczyciel: „W tym wielkim momencie w historii każdy pewny krok jest wspaniałym świadectwem historycznym i jest nieporównywalnie wspaniałą wszechmocną cnotą. Wszystko to jest zapisywane w historii wszechświata. Wspaniałe Fa i wspaniała epoka wykuwają najwspanialsze Oświecone Istoty”. („Wspaniałość uczniów”, Istota Dalszych Postępów II). Stawiajmy dobrze każdy krok w rektyfikacji Fa.

************

Ten artykuł jest bardzo dobrze napisany. Odnosi się do konkretnych kwestii, szczególnie do tych związanych z obecną sytuacją. Mam nadzieję, że wszyscy będą w stanie właściwie odnieść się do tego co omówił.

Li Hongdży

5 czerwca 2001

Wersja angielska: https://en.minghui.org/html/articles/2001/6/6/11161.html