​Nauczanie Fa na międzynarodowej konferencji Fa w Nowym Jorku 2009 r.

Li Hongdży

7 czerwca 2009 r.

Dzień dobry (Uczniowie: Dzień dobry Mistrzu!)

Ciężko pracujecie. (Uczniowie: Mistrz ciężko pracuje!)

Jestem zachwycony, że mogę was wszystkich widzieć, ponieważ nie widzieliśmy się ponad rok (oklaski). Celowo unikałem wykładania zbyt wiele ponieważ jestem świadom tego, że im dokładniej coś omawiam, tym większych trudności przysporzy to waszej kultywacji i tym więcej problemów czynniki starych sił będą wam przysparzały. Fa już zostało wyłożone i Mistrz powiedział wam, że tak długo jak jesteście zdeterminowani w kultywowaniu według tego Fa, wszystko będzie wasze. Zdecydowanie tak jest, więc tak długo jak studiujecie je pilnie, będzie tak samo jakbym ja bezpośrednio was nauczał. Więc po zastanowieniu się nad tą kwestią postanowiłem, że będzie lepiej rozmawiać z wami rzadziej, pozostawiając wam więcej okazji aby się poprawić, żeby dojść do waszych własnych zrozumień i żeby przejść waszą własną ścieżkę. Kiedy nauczam Fa rzadko, z kolei, to co mnie najbardziej martwi to nie są trudności albo próby które przechodzicie, które sami wiecie, że są bardzo ciężkie. One nie są najtrudniejszą rzeczą; w końcu pomimo tego jak ciężkie te trudy mogą być, one się kończą po tym jak się przez nie przebijacie i wtedy wszystko staje się dla was jasne. Wręcz przeciwnie, cicho kultywując w stanie samotności, bez możliwości dostrzeżenia nadziei jest rzeczą najtrudniejszą. Podejmowanie się jakiejkolwiek formy kultywacji zawiera w sobie przejście przez próbę taką jak ta i kroczenie ścieżką naznaczoną właśnie takimi cechami. Tylko wtedy, kiedy osoba jest w stanie iść naprzód z determinacją i ciągle robić postępy, tylko wtedy można to nazwać bycie prawdziwie pilnym. Łatwo o tym mówić, ale przekładanie to na czyny jest niesamowicie trudne. Dlatego się mówi, że nieustannie kultywując tak, jakbyście dopiero zaczynali, z pewnością doprowadzi was do waszego ostatecznego poziomu.

Wszyscy widzieliście, że w dzisiejszym społeczeństwie negatywne zjawiska są wszędzie i one pobudzają przywiązania ludzi, wpływają na ich umysły i dusze, ciągle ciągną ludzi na tym świecie w dół. Jest to przerażające. Praktykujący Dafa są ludźmi, którzy kultywują, a nie bogami, którzy kultywują, więc jako ludzie, którzy kultywują będą do pewnego stopnia pod wpływem różnych zakłóceń. Jeżeli nie są w stanie poradzić sobie z tym dobrze, to wtedy będą tacy jak zwykli ludzie i wtedy, kiedy będą pod wpływem różnych zakłóceń, ich zachowanie będzie w dużej mierze zachowaniem zwykłych ludzi. Niektórzy uczniowie nie napotkali wiele jeżeli chodzi o ciężkie próby i stopniowo zaczęli sobie odpuszczać. Oznacza to, że uformowali przywiązania do różnych pokus zwykłego społeczeństwa i zostali ściągnieci na dół przez jego pokusy. Oczywiście różni ludzie mają różne ludzkie myśli podczas gdy kultywują i ich wrodzona podstawa się różni, tak jak i różnią się ich nastawienia wobec kultywacji. Najcenniejszą rzeczą jest, aby udało wam się robić ciągłe postępy, będąc w tym bardzo trudnym środowisku, poddawani presjom i bez możliwości dostrzeżenia nadziei. To jest najcenniejszą i zarazem największą rzeczą.

Odkryłem, że wielu uczniów w tym czasie kiedy mnie nie widzieli stało się dosyć wyluzowanych i nie tak surowych wobec siebie. Kultywacja jest naprawdę czymś o wielkiej wadze. Dwie ziemie minęły od stworzenia świata i ta historia trwająca eony tkwi w oczekiwaniu na ten ostateczny moment, który objawia się dzisiaj. Ten okres czasu, z perspektywy bogów, jest w rzeczywistości jedynie mrugnięciem oka albo machnięciem ręki. Ale w tym ludzkim wymiarze wymaga to pewnego procesu, który trwa jakiś czas. Jakkolwiek coś długo trwa w czasie tego ludzkiego wymiaru i tak jest to jedynie mrugnięciem oka dla bogów. Wiele lat musi minąć w tym ludzkim miejscu i podczas gdy czas się wydłuża, niektórzy uczniowie mają tendencję do stania się mniej pilnymi i trochę sobie odpuszczają. Musicie być czujni pod tym względem. Myślę, że dobrze sobie z tym poradzicie, tak długo jak będziecie na to zwracali uwagę od tej chwili. Patrząc na to z innej perspektywy, ścieżka którą przemierzyliście i wszystko na co napotkaliście i przez co przeszliście, jak również szerokie rozpowszechnienie Dafa i czyny naszych kultywujących, żadne z tych rzeczy nie mogły się wydarzyć przypadkowo. Zwykli ludzie nigdy nie mieliby szansy żeby doświadczyć wszystkiego tego, przez co wy przeszliście. Objawienie się wydarzenia tak wielkiego jak to w ludzkim świecie oczywiście nie mogłoby być przypadkowe. Zastanówcie się nad tym trochę a spostrzeżecie, że to naprawde jest niezwykłe. Ponieważ przeszliście już tak wiele lat, to dlaczego nie możecie dobrze sobie poradzić na tym ostatnim odcinku tej podróży? Nie bycie pilnym w kultywacji, w rzeczywistości nie jest żadną trywialną sprawą. W momencie kiedy sobie odpuszczacie zostaniecie odprowadzeni przez ludzkie myślenie i zaczniecie iść w tył, albo podejmiecie okrężną drogę i wtedy kiepsko będziecie ze sobą współpracowali podczas uprawomacniania Fa i wyjaśniania faktów.

Każdy projekt naszych praktykujących Dafa, który wyjaśnia fakty i ratuje ludzi jest organizowany przez was samychw sposób dobrowolny a także ma na celu uprawomacnianie Fa i sami widzicie to, co osiągnęliście. Działalności i sieci medialne, które praktykujący Dafa stworzyli i wszystko to, co osiągneliście, to wszystko napawa strachem złe elementy. Zła Partia komunistyczna zmobilizowała cały aparat państwowy Chin -- nie tylko ich organy propagandowe -- w wyniku czego wszystkie ich zagraniczne przedsięwzięcia uległy stagnacji. To wszystko istnieje wyłącznie aby prześladować Falun Gong. Podczas gdy praktykujący Dafa wyjaśniają fakty, w rzeczywistości robią to na zasadzie jedna osoba kontra sto, a nawet jedna osoba kontra tysiąc i skutecznie ujawnili tę wielką próbę, którą zło stworzyło i skierowało na uczniów Dafa. W ostatnich kilku dekadach, zła KPCh ciągle przedstawiała fałszywą twarz i udawała pokój i dobrobyt, tak aby przekonać cały świat do uznania słuszności rządów złej Partii. Obecnie zło w innych wymiarach zostało zdziesiątkowane i ich zdolność kontrolowania ludzi osłabła. Więc dla praktykujących Dafa ogólna sytuacja stała się coraz bardziej komfortowa i wygodna. Ale w tym samym czasie, kiedy środowisko staje się bardziej komfortowe, ciśnienie się obniża; a kiedy ciśnienie się obniża, to prowadzi do pożądania komfortu, do chęci większej wygody, do odpuszczania sobie i szukania wytchnienia. Ale rzeczywistość jest taka, że życie każdego praktykującego Dafa zostało ściśle powiązane z jego kultywacją, jak ogniwa w łańcuchu. Więc kiedy sobie odpuszczacie, równa się to z odpuszczaniem sobie w kultywacji.

Niektórzy praktykujący Dafa pracują nad projektami, które mają za zadanie ratowanie ludzi, są zajęci i ciężko pracują. Jestem tego wszystkiego świadom i wiem, że niektórzy praktykujący Dafa mają bardzo mało czasu na odpoczynek i stawiają czoła wielu wyzwaniom. Ale jakkolwiek by nie było, czy dzisiejszy moment nie jest tym, na co od dawna oczekujemy? Czy to było tak, że złożyłeś przysięgę w historii albo przybyłeś konkretnie dla tego wydarzenia, to co przedstawia się przed nami w tym momencie, dzisiaj, jest tym co praktykujący Dafa mają zrobić i na co od dawna oczekują. Chociaż to co robicie jest ocalaniem ludzi, wy mimo wszystko kultywujecie się także, więc to, co się objawia w tym ludzkim środowisku nie będzie w pełni takie jak boskie. Jeżeli ludzie tego świata byliby w stanie dostrzec wasz boski wygląd i cuda, które czynicie, złamałoby to czar iluzji, który czyni to zwykłym ludzkim miejscem. W takim wypadku, nie byłoby czegoś takiego jak kultywacja uczniów Dafa ani ocalanie ludzi i trudy by zniknęły. A bez tych rzeczy, wasza kultywacja stałaby się mniej święta. Więc z tego względu wyglądacie jak zwykli ludzie i jest jeszcze coś więcej. Tak jak już powiedziałem, ten rodzaj środowiska kultywacyjnego, gdzie osoba nie jest w stanie dostrzec tego, co leży w przyszłości i kiedy osoba jest całkowicie zanurzona w długotrwałej samotności, to jest najtrudniejszą rzeczą do zniesienia i ma najwiekszą tendencję do doprowadzenia człowieka do odpuszczenia sobie. To jest największy test w kultywacji.

Oczywiście złe czynniki w Chinach kontynentalnych wciąż są stosunkowo nieokiełznane w niektórych miejscach. Pomimo tego, że większość złych czynników zostało usuniętych, w niektórych miejscach i niektórych środowiskach wciąż udaje im się kierować złymi ludźmi i czynić zło, więc pewna ilość naszych uczniów naprawdę będzie czuła wielką presję, gdy wyruszy żeby coś zrobić. Jest tak samo poza Chinami, to znaczy ci, którzy prawdziwie są na pierwszej lini frontu różnych czynności, będą odczuwali to ciśnienie. Jednak co by się nie działo i bez względu na to, w jakim rodzaju środowiska oni się znajdują, wszyscy praktykujący Dafa muszą dobrze postępować.

Wczoraj rozmawiałem z naszymi praktykującymi Dafa z NTDTV, omawiałem z nimi niektóre bieżące sprawy. Inna bieżąca sprawa, której wszyscy jesteście świadomi, jest taka, że uczniowie, którzy nie byli pilni – ludzie, którzy nie wyszli naprzód przez bardzo długo i zostali bardzo daleko w tyle -- zaczęli wychodzić naprzód ciągłym strumieniem wskutek zmiany klimatu. W Chinach kontynentalnych dosyć dużo praktykujących Dafa w rejonach o największych prześladowaniach, gdzie doświadczają bardzo ciężkiej presji wychodzą naprzód po tym, jak bardzo długo tego nie robili. Są także ludzie, którzy przybyli tutaj z Chin i konflikty się pojawiły kiedy te osoby próbowały współpracować razem z praktykującymi Dafa, którzy mieszkają za granicą. To doprowadziło do sytuacji, w której praktykujący Dafa na całym świecie czują, że sprawy skomplikowały się. Jednak główną tego przyczyną jest coś innego niż ich stan kultywacji.

Pojęcia, które ludzie z Chin kontynentalnych posiadają, zostały utworzone pod wpływem kultury złej Partii komunistycznej. Ich pojęcia, ich sposoby myślenia, ich sposób na życie i codzienne zachowanie, to wszystko zostało ukształtowane w takich okolicznościach. Ludzie w społeczeństwach zachodnich albo w tych społeczeństwach, w których zła Partia komunistyczna nie pełni władzy, żyją w ludzki sposób, który jest naturalny i różnice między nimi są jedynie kulturowe. W naturalnym środowisku takim jak to, ludzie dzielą wspólny sposób na życie, który ceni bycie spokojnym, bycie życzliwym i otwartym, i niezachowywanie się defensywnie w kontaktach z innymi ludźmi. To jest normalne. I zanim zła Partia się pojawiła na scenie, Chińczycy także tacy byli, ale w dzisiejszym chińskim społeczeństwie, zła Partia komunistyczna ciągle wykorzystuje kłamstwa, nienawiść i walkę, aby edukować ludzi od urodzenia do dorosłości. Oni nieustannie wykorzystują fałszywe zasady aby edukować ludzii ciągle robią to w oparciu oswoje własne potrzeby, w wyniku czego zachowanie ludzi staje się coraz bardziej zgodne z tym czego Partia chce, podczas gdy ich codzienne zachowanie coraz bardziej się pogarsza. Niektórzy ludzie w Chinach kontynentalnych jednak wciąż nawiązują do starożytnych tradycji i niektórzy wciąż mają wartości tradycyjne. Obecność takich ludzi była tym, co sprowokowało Rewolucję Kulturalną i dlatego pojawiły się tam przeróżne ruchy polityczne, żeby ciągle atakować i niszczyć tradycje Chińczyków. Dzisiejsza młodzież dorasta wyłącznie w kulturze i kłamstwach Partii i nic poza tym. Ich sposoby myślenia zostały ukształtowane w środowisku tych kłamstw jak również ich zachowanie i podejście do różnych spraw zdecydowanie różnią się od podejścia ludzi z innych nacji. W innych społeczeństwach, kiedy dwie osoby spotykają się, są w stanie otwarcie omówić cokolwiek i nawet jeżeli się wcześniej nie znały, są w stanie porozmawiać szczerze i otwarcie. A to jest absolutnie niemożliwe dla ludzi z Chin kontynentalnych. Więc uczniowie, którzy przybyli z Chin kontynentalnych działają i wchodzą w interakcje z innymi inaczej niż robią to osoby mieszkające poza Chinami. Uczniowie spoza Chin nie rozumieją uczniów stamtąd i nie są w stanie zrozumieć co oni mówią i robią, i się zastanawiają "Jak oni mogą działać w ten sposób? Dlaczego ta osoba jest taka dziwna?" Rzeczywistość jest taka, że ci Chińczycy, którzy zostali zmuszeni przez złą Partię w wielu kampaniach politycznych do "walk" przeciwko sobie i krytykowania się nawzajem, po doświadczeniu tego typu prześladowań odizolowali się instynktownie, szczególnie w kontekście prześladowań praktykujących Dafa. Jednak praktykujący Dafa powinni być wyrozumiali wobec siebie. Z kolei osoby z Chin kontynentalnych, po uformowaniu tego rodzaju sposobu myślenia w Chinach, nie są w stanie zrozumieć osób mieszkających za granicą i oni się zastanawiają, "Jak ci ludzie mieszkający za granicą mogą być tacy głupi?" Ani też nie są w stanie zrozumieć Chińczyków, którzy od dawna mieszkają poza Chinami i zadają sobie pytanie, "Dlaczego oni działają w ten sposób?". W rzeczywistości, jako człowiek, każdy powinien po prostu zachowywać się normalnie. To jest obszar, w którym potrzebujecie być wyrozumiali wobec siebie i dobrze współpracować.

Z uwagi na odmienny sposób myślenia uczniów z Chin kontynentalnych, bezowocną współpracę, ich nienormalną perspektywę na różne sprawy, ich ciągłe wchodzenie w konflikty z innymi oraz ich izolowanie się od innych, niektórzy praktykujący Dafa mieszkający poza Chinami zastanawiają się, czy uczniowie z Chin kontynentalnych są szpiegami. W wielu miejscach to spowodowało sporo zamieszania i dosyć dużo zakłóceń. Myślę, że pamiętacie to, co już wcześniej powiedziałem, a mianowicie, że uratuję także szpiegów. On może być szpiegiem w tym życiu, ale w poprzednich życiach być może był wyjątkowo dobry. I oni wszyscy przybyli dla tego Fa. Więc dlaczego mielibyśmy oceniać go tylko i wyłącznie na podstawie tego obecnego życia. Czy w takim razie nie powinniśmy już go nie ratować? On po prostu ma inny zawód, to wszystko. Oczywiście to, co robi w kontekście swojej pracy rzeczywiście jest w stanie przynieść szkody i oznacza, że popełnił grzechy przeciw Dafa. Jednak uważam, że Fa jest potężne – w końcu jest Wielkim Prawem wszechświata -- więc jest w stanie rozwiązać wszystko. Tak długo jak jesteście w stanie otworzyć wasze serca i być tolerancyjni, uważam, że wszystko może się zmienić. Dawniej, kiedy rozpowszechniałem Fa w Chinach, było wielu ludzi, którzy byli członkami złej Partii i weteranami kadrowymi z Armii Czerwonej, było wielu sekretarzy Partii, wielu uczniów z rządowych i publicznych biur bezpieczenstwa i wielu uczniów służących w wojsku, nawet członkowie trzeciego i drugiego dyrektoratu wywiadu wojskowego. I to nie jest tak, że te osoby prawdziwie przeszły na drugą strone podczas prześladowań, ale to było tak, że byli przepełnieni strachem i przestali trzeźwo myśleć w obliczu nacisków. W końcu człowiek jest człowiekiem i jest w stanie uczynić cokolwiek pod presją. Jednak kiedy ta osoba zacznie trzeźwo myśleć, na pewno wróci, jest to tylko kwestia czasu.

Ratowanie ludzi jest tym właśnie, ratowaniem ludzi, i wybiórcze podejście do tego nie byłoby miłosierne. To jest szczególnie prawdą teraz, kiedy społeczeństwo ludzkie doszło do obecnego etapu i wszystko się rozsypuje. Obecnie jedynym kryterium jest to,co dana osoba sama chce. Omawiałem to wczoraj. Powiedziałem, że historia nigdy nie widziała epoki, w której ludzie stali się tak źli, jakimi są dzisiaj. I to szczególnie dotyczy ludzi w Chinach, których całkowity upadek moralny doszedł do najniższego punktu wszechczasów. Jeżeli idziesz ulicą i przyglądasz się myślom ludzi, zauważysz, że u bardzo niewielu z nich występuje tam coś dobrego. Wielu z nich nieustannie myśli o złych rzeczach i większość tego, co czynią, jest złe. Społeczeństwo jako całość napędza te rzeczy i zła Partia także pociąga ludzi w dół. Więc jeżeli chodzi o praktykujących Dafa, to te prześladowania pozwolą im -- niezależnie jaka byłaby sytuacja, bez względu na to, ile cierpienia fizycznego lub cierpienia psychicznego to im przysparza i bez względu na to, jak surowe są prześladowania -- wyeliminować ich karmę i doprowadzić ich do doskonałości. To, co czeka praktykujących Dafa, to są najlepsze rzeczy. Czy nie jest to celem waszej kultywacji? Aczkolwiek według złych aranżacji starych sił, te sterowane przez złą Partię prześladowania całego świata -- a szczególnie Chińczyków -- które były zaaranżowane przez stare siły żeby rzekomo „pomóc praktykującym Dafa osiągnąć doskonałość” są bezprecedensowe w swojej brutalności. Korumpując ludzi i zmuszając ich do grzeszenia przeciw Dafa, czy nie równa się to ze spychaniem Chińczykow bliżej ku destrukcji? Pomimo tego, że to stare siły zaaranżowały te okropne prześladowania, stało się to ze względu na praktykujących Dafa, że Chińczycy znoszą taką hańbę i cierpienie. Więc z tej perspektywy, czy nie powinniście iść i ich ratować? Czy praktykujący Dafa nie powinni szeroko otworzyć swoich serc? Czy nie jest tak, że nawet ci, którzy przeprowadzają te prześladowania – pomijając głowę zła -- nie są również celem prześladowań?

Więc chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że w sytuacji, w której wiele z waszych różnych projektów ma za mało ludzi, niektórzy praktykujący Dafa, którzy przybyli z Chin kontynentalnych, wciaż nie zostali przydzieleni do żadnego projektu. Uważam, że nie powinniście się przejmować tym, czy te osoby dawniej zostały poddane "transformacji" czy nie. Tak długo jak osoba ta opuściła to złe środowisko, odzyska swoją klarowność myślenia i pożałuje [to, co zrobiła]. Pomimo tego, że było to hanbą, tej osobie trzeba dać szansę na powrót. W końcu kultywujący muszą mieć ludzkie myśli żeby kultywować. Wrażliwe punkty takiej osoby staną się drażliwe kiedy się na nie wskaże i czasami ta osoba bedzie sie broniła, stosując jakieś argumenty w obawie przed krytyką. Więc bez względu na to w jaki sposób udało mu się stamtąd wydostać, on wciąż powinien móc przyłączyć się do tego środowiska praktykujących Dafa. Nie możecie odpychać tych ludzi. Wręcz przeciwnie, powinniście się do nich zbliżyć i okazać im ciepło. Bez względu na to, co oni myślą i robią i bez względu na to, jak odmienny jest ich sposób myślenia, oni stopniowo poznają i docenią jak ludzie w innych krajach prowadzą swoje życie. Otwórzcie wasze serca i umysły, ponieważ są to wasi wspołpraktykujący -- uczniowie Dafa Mistrza. Więc potrzebujecie okazać im tolerancję. Jeżeli rzeczywiście czujecie dyskomfort przydzielając taką osobę do danego projektu, albo dając mu pewne zadania do wykonania, to możecie spytać się praktykujących Dafa w Chinach z regionu skąd ta osoba pochodzi o konkretne okoliczności związane z tą osobą. Tak długo jak ta osoba była praktykującym Dafa na początku, to nie sądzę, że przydzielenie go do projektu bedzie stanowiło problem. Dafa jest w stanie wzmocnić nawet diament, wiec czy może być tak, że nie jesteśmy w stanie pomóc jednemu takiemu człowiekowi poprawić się? Żadne środowisko nie jest w stanie dorównać środowisku praktykujących Dafa. Tak długo jak wasze prawe myśli, jako praktykujący Dafa, stają sie trochę silniejsze i współpracujecie trochę lepiej, zmniejszą ilością konfliktów, to moc waszych wysiłków aby ratować ludzi będzie większa.

Obecnie niektóre z waszych projektów wymagają dużo ciężkiej pracy. Szczególnie ważne pod tym względem są projekty związane z mediami, które pochłaniają dość dużą ilość zasobów ludzkich. Żeby działalność medialna naprawdę miała efekt ratowania ludzi i żeby prawdziwie wykorzystać siłę działalności medialnej, musicie być solidnie ugruntowani w ludzkim społeczeństwie. Posiadanie solidnego ugruntowienia w zwykłym ludzkim społeczeństwie nie jest czymś, o czym można tylko sobie rozmawiać, wręcz przeciwnie, jest to coś, co naprawdę trzeba wdrażać. Jeżeli chcecie mieć solidne ugruntowienie w zwykłym społeczeństwie musicie dobrze prowadzić tą działalność. A ostateczny cel i punkt wyjścia dla jakiejkolwiek firmy w zwykłym społeczeństwie jest robić interesy i zarabiać pieniądze. Pomimo tego, że wasz punkt wyjściowy jest ocalanie ludzi, i tak musicie stać sie dobrze zakorzenieni w społeczeństwie i wejść w pozytywny cykl finansowy i stosować sie do metod zarządzania występujących w społeczeństwie tak daleko, jak jest to możliwe. Jeżeli coś nie byłoby właściwe dla ludzkiego społeczeństwa, na pewno nie zostałoby szeroko przyjęte. Więc kiedy wszyscy stosują pewne metody zarządzania to oznacza, że one są dopasowane do potrzeb ludzi i że bogowie pozwalają na taką formę w społeczeństwie. W ostatnim wieku albo dwóch, sposób w jaki korporacje działają okazał się sensowny. I można powiedzieć, że jest to wynikiem tego, czego zwykli ludzie się nauczyli poprzez doświadczenie, więc dlaczego my nie możemy stosować tych metod kiedy prowadzimy nasze przedsięwzięcia?

Praktykujący Dafa wszyscy mają taką myśl, „Wszyscy się rzucimy na linie frontu, bez względu na to, jak cieżkie albo wyczerpujące to może być, nawet jeżeli to oznacza długie noce bez spania, możemy i uczynimy wszystko to, co sytuacja wymaga”. Ale jeżeli chodzi o zarządzanie, oni się wykruszają. Ale czy nie powiedzieliście przed chwilą, że jesteście w stanie uczynić cokolwiek sytuacja wymaga? Czy nie przeszliście od stanu, w którym nie wiedzieliście co robić, do stanu, w którym wiecie? To dlaczego nie jesteście w stanie dobrze sobie z tym poradzić? Tylko poprzez dobre prowadzenie działalności medialnej jest ona w stanie nabierać sił i osiągać większe efekty. Ile czasu jest teraz marnowanego na zastanawianiu się jak podtrzymywać tą działalność i na rozglądaniu się za pieniędzmi, aby ją podtrzymać. Jak wiele trudu to was kosztuje! Ale jeżeli naprawdę zastanowicie się nad tym i włożycie w to wysiłek, to uważam, że wynik bedzie świetny. Czy będzie to dotyczyło poszukiwania sponsorów albo pozyskiwania reklamodawców, cała ta praca na zapleczu, która ma na celu zdobywanie kapitału dla firm medialnych jest na równi z pracą tych, którzy stanowią twarz tej firmy. Potężna cnota jest dokładnie taka sama. Jest niemożliwe, żeby potężna cnota danego człowieka była większa tylko dlatego, że on pisze artykuły, pracuje jako redaktor, służy jako tłumacz, często pojawia sie w tym czy tamtym medium, albo dlatego, że ma jakieś wyszukane zadanie. Wszyscy z was, którzy biorą udział w tej działalności medialnej, jako praktykujący Dafa, jesteście tacy sami, bez względu na charakter waszych zadań.

Jednak kiedy zmagacie się z tą sprawą, która od dawna wam sprawia dużo kłopotów, kiedy dostrzegacie wyzwania, które stoją przed wami i uświadamiacie sobie je w pełni, to cofacie się zamiast iść naprzód i nie chcecie się tego podejmować. Chce wam powiedzieć tutaj, że jako wasz Mistrz popieram dobre zarządzanie firmami medialnymi. Powiedziałem osobom odpowiedzialnym za działalności medialne, że powinni włożyc w to trochę wysiłku. Ale jest dużo wiecej ludzi, którzy nie mają na to klarownego spojrzenia i myślą krótkoterminowo, mianowicie, "Kiedy rektyfikacja Fa wymaga czegoś, to zrobimy to, a kiedy to się zakończy, kończy się też nasze zaangażowanie". Ale nie tak to działa. Kiedy praktykujący Dafa coś robią, to nie jest to tylko i wyłącznie dla tej jednej sprawy. Cokolwiek robicie, musicie wziąć pod uwagę teraźniejszość, jak i przyszłość, oraz musicie wziąć pod uwagę zadanie samo w sobie jak i wszystko, co jest z nim związane. Obecnie ta forma kulturowa jest wykorzystywana żeby ratować ludzi i uprawomacniac Fa, ale czy ta forma nie przejdzie do przyszłości? Czy nie zostanie przekazana ludziom przyszłości, żeby mogli według niej postępować?

Więc jest jeszcze inna sprawa dotycząca zarządzania, związana ze sposobem prowadzenia firmy medialnej. Wszyscy macie takie podejście, "Jeżeli ja chcę coś zrobić, to to zrobię. Ale kiedy ktoś mi powie, żebym coś zrobił, to wtedy tego nie zrobię." Jak mogłoby to działać? Jesteście praktykującymi Dafa. Kiedy pracujecie w zwykłej firmie, robicie to, co szef wam każe. Więc dlaczego jeżeli chodzi o jakiś projekt Dafa, kiedy robicie coś dla Dafa, nie chcecie się słuchać jak inni coś wam mówią, jak ktoś wam każe coś zrobić albo daje wam jakieś zadanie do wykonania? Zastanówcie się nad tym. Czy to jest właściwe? Jeżeli chcemy zdobyć solidne ugruntowienie w ludzkim społeczeństwie i chcemy doprowadzić do sytuacji, w której dana działalność medialna skuteczniej odgrywa swoją rolę, to musicie prowadzić ją stosując zwykłe metody. Właśnie to powiedziałem stacji telewizyjnej, stacji radiowej, gazecie Epoch Times, jak i innym działalnościom medialnym. To właśnie im powiedziałem. Jeżeli chcecie wykorzystywać te formy medialne, żeby wyjaśniać fakty i ratować ludzi, to musicie obrać to podejście. Cokolwiek zwykli ludzie robią i jakkolwiek oni prowadzą firmy, musicie to robić w ten właśnie sposób. Tyle że waszą motywacją jest ratowanie ludzi, na tym polega różnica.

Doświadczenia z życia pokazały, że ludzki styl zarządzania jest dosyć skuteczny, więc dlaczego go nie stosujecie? Być może ta forma działania ma być zachowana dla przyszłości. Ale jeżeli mówicie mi, że według waszych procesów zarządzania, nikt nikogo nie słucha, to czy ta forma mogłaby zostać przekazana przyszłości? Nie, to by nie działało. Jeżeli ludzie nie chcą słuchac się, kiedy daje się im jakieś zadanie do wykonania i po prostu chcą robić cokolwiek im się podoba i każdy robi coś na swój własny sposób, czy to mogłoby działać? To tak jak pięść - jest mocna kiedy wszyscy są zwarci (Mistrz robi pięść). Ale jeżeli mówisz, że ten chce robić to, a tamten chce robić tamto i kolejny chce robić jeszcze coś innego, (Mistrz rozprostowywuje dloń i wskazuje na każdy palec z osobna) to jest to słabe i w momencie gdy pięść wychodzi jest nieskuteczna, prawda? Więc musicie mieć plan i organizować rzeczy, dobrze koordynować i ze sobą współpracować.

Niektórzy ludzie mogą myśleć, "Dlaczego powinienem słuchać się tego i tego? Według mnie ja lepiej od niego kultywuję". Nie powinniście tak mówić. Tylko ktoś, kto dobrze kultywuje, będzie się godził na to, żeby podejmować się powierzonych mu zadań, a myślenie w ten sposób tylko pokazuje, że wcale dobrze nie kultywujesz. Powiedziałem, że firmy medialne, które prowadzicie, nie są częścia Dafa i obowiązki, które są powiązane z przydzieloną wam rolą, nie odzwierciedlają waszego poziomu w kultywacji. Jesteście praktykującymi Dafa i zebraliście się razem z własnej woli w celu ratowania czujących istot i uprawomacniania Fa. Rozbudowaliście ten projekt żeby ratować ludzi i uprawomacniać Fa. I tak te sprawy powinny być postrzegane. Ponieważ ta firma nie jest częścią Dafa, powinna zdobyć solidne ugruntowienie w społeczeństwie i być zwykła. Dlaczego coś zwykłego nie powinno być zarządzane zwykłymi metodami? Praca zwykłego człowieka wcale nie odzwierciedla wysokości poziomu, na jakim on kiedyś był w niebiosach, ani nie reprezentuje jak wysoki jest obecny poziom, na którym kultywujący się znajduje, ani jak dobrze kultywuje. Skoro rozumiecie tę zasadę i wiecie, że tylko dlatego, że ktoś wami zarządza nie oznacza, że ta osoba dokultywowała do wyższego poziomu, więc czy wciąż powinny występować jakieś kwestie niezadowolenia czy zazdrości w tej sytuacji? Jest w porządku żeby ktoś wami zarządzał, ponieważ to jest czynione dla Dafa. Czy praktykujący Dafa nie powinni być w stanie dostosować się do różnych okoliczności? Kiedy doznawaliście surowych prześladowań w więzieniach, kiedy byliście bici i opluwani przez złych ludzi i kiedy wami pomiatano, czy wtedy poddaliście się niezadowoleniu? No to dlaczego jest tak, że w tej sytuacji kiedy robicie coś tak świętego, nie jesteście w stanie tego zrobić??

Dzisiaj siedzi tu przede mną tak wielu praktykujących Dafa, więc chciałem to jasno opisać. Bardzo dobrze wam idzie z działalnościami medialnymi, które już miały olbrzymi efekt w ratowaniu czujących istot. Więc to jest coś, co trzeba zrobić dobrze. Życzeniem Mistrza jest abyście uczynili z nich działalności o solidnym ugruntowaniu w społeczeństwie i uczynili z nich solidne biznesy z pozytywnym cyklem finansowym, które dzięki temu bedą miały jeszcze wiekszą siłę uderzenia i bedą w stanie jeszcze wiecej zrobić, aby ratować czujące istoty. To chciałem powiedzieć. A jeżeli chodzi o sprawy zarządzania, powinniście mieć działy, poziomy kierownicze, jak również ludzi, którzy wykonują dane zadania. Ich role się różnią, ale wszyscy mają coś wspólnego, czyli ten jeden cel uprawomacniania Fa. Ci, którzy zarządzają sprawami i ci, którzy wykonują dane zadania otrzymują taką samą poteżną cnotę. Wy utrzymujecie formę tej działalności medialnej i wykorzystujecie ją do ratowania czujących istot, więc wasz wpływ jest taki sam.

Mam dużo do powiedzenia, ale cokolwiek bym poruszył, położyłoby to zbyt duży nacisk na daną kwestię, więc nie będę mówił wiele więcej. Chciałem też porozmawiać z wami ogólnie o obecnej sytuacji. Jeżeli macie jakieś pytania, które naprawdę czujecie, że musicie zadać, albo które pilnie potrzebują być rozwiązane, to możecie mi je podać wkrótce na kartkach papieru i odpowiem na nie. (Aplauz)

Przyglądając się esencji obecnej sytuacji, możemy powiedzieć, że czynniki zła są skończone i że zły duch złej Partii został unicestwiony. Tyle, że niektóre z jego przesłań wciąż istnieją, na przykład w niektórych książkach czy obrazach z przeszłości, połączone z jego złymi czynnikami, chociaż większość z tych złych czynników już zostało zniszczonych. Krzywda wyrządzona praktykującym Dafa pochodzi z chaotycznego skupiska całkowicie najniższych duchów i zgniłych demonów, które istnieją w miejscach na niskich poziomach, które zostały poruszone rektyfikacją Fa. Te rzeczy są bezpośrednio kontrolowane przez złe czynniki i stare złe czynniki z nawet wyższych poziomów oddziałują na każdym poziomie, poziom po poziomie. Ale w Chinach, ten zły duch Partii komunistycznej już od dawna jest skończony. Jak wiecie, istnieją czynniki tego złego ducha, które stoją za złą Partią. Kto wcześniej ośmielałby się powiedzieć, że zła Partia jest zła? Ludzie nie ośmielaliby się powiedzieć czegokolwiek, nawet za zamkniętymi drzwiami we własnych domach. Ludzie nawet bali się tej myśli i mieli takie poczucie, że coś ich ciągle obserwuje, ale obecnie każdy, od centralnych władz złej Partii aż do zwykłych ludzi, ośmiela się przeklinać ją publicznie. Kiedykolwiek oni się razem zbierają to przeklinają złą Partię. To pokazuje, że złe czynniki, które dawniej kontrolowały ludzi już nie istnieją, są skończone. Ale dlaczego ich moc polityczna jest wciąż nienaruszona? To jest po prostu banda zbirów, którzy chcą represjonować i wykorzystywać ludzi i utrzymywać się przy władzy. Jest to strasznie zdeprawowana banda, która tutaj oddziałuje, trzymając władzę. Ale oni robią to, co chcą złe czynniki starego wszechświata, które wykorzystują ich złe myśli aby stworzyć nacisk i utrzymać ten zły klimat dla tych praktykujących Dafa, którzy jeszcze nie wyszli naprzód, albo którzy dobrze nie kultywują. Ale tamto społeczenstwo jest obecnie całkowicie przegniłe.

Jeżeli miałbym tę sprawę zakończyć teraz, zbyt wiele przyszłych istnień zostałoby zniszczonych. Ci ludzie, którzy przybyli tutaj żeby uzyskać Fa, ci ludzie, którzy przybyli z uwagi na możliwość uzyskania Fa, przybyliby daremnie. Bez względu na to, co te istnienia obecnie robią, one były dawniej bogami. Zobaczyli jak przerażająco jest tutaj, a jednak ośmielili się zejść tutaj, ośmielili się tutaj przybyć. Dlaczego tak było? Ponieważ pokładali nadzieję na rektyfikację Fa i Dafa i przybyli tutaj z głębokiego poczucia wiary. Bez względu na to jak się teraz zachowują, potrzebujemy przyjrzeć się jak te sprawy wyglądały na początku i spojrzeć na ich historię, jakie te istnienia kiedyś były i musimy dołożyć wszelkich starań, aby je uratować. W końcu jest to Wielkie Prawo wszechświata i dla niezliczonej ilości świadomych istnień, jest to okazja, na którą bardzo trudno napotkać. Pojawiła się tutaj tylko ten jeden raz i jeżeli te istnienia są w stanie pozostać, to pozostaną, jeżeli nie są w stanie, to znikną na zawsze. Więc czuję, że potrzebujemy to robić i potrzebujemy wciąż ich ratować. Jeżeli ludzie, którzy uzyskali Fa dzisiaj nie byliby wami, tylko tamtymi i wy bylibyście tamtymi w tamtych okolicznościach i bylibyście wśród zwykłych ludzi, to zastanówcie się nad tym, czy nie zasługiwalibyście na litość? Jeżeli chodzi o Chińczyków, którzy cierpią najbardziej surowe prześladowania, oni są prześladowani do takiego stopnia tylko ze względu na to, że stare siły starają się wam przeszkodzić. Więc tu istnieje jeszcze większa przesłanka, żebyście ich ratowali. Obecnie jest oczywiste, że musicie dobrze czynić trzy rzeczy i kultywować się dobrze. Miejcie silne prawe myśli. Kiedy dobrze się kultywujecie, wasze prawe myśli oczywiście będą silne. Więc jeżeli chodzi o was wszystkich, ratowanie czujących istnień jest waszym obowiązkiem i waszą misją historyczną oraz jest czymś zarazem potężnym jak i trudnym.

Wiecie, że nie jest dla nas trudne uratować człowieka; trud polega na tym, że istnieją interferencje oraz naciski ze strony zła. Kiedy osobie udaje się zrozumieć prawdę i zostać ocalonym to oznacza, że mówiąc na podstawowym poziomie, wszystkie istnienia w kosmicznym systemie stojące za nim i które on reprezentuje, są uratowane razem z nim. To oznacza, że niezliczona ilość czujących istnień i potężnych systemów, tak wiele istnień, jest uratowanych. I to właśnie jest czynnik, tak bardzo znaczący, który powoduje, że trudno jest tej osobie natrafić na szansę żeby usłyszeć prawdę i zrozumieć to, co jest przed nią. To przybiera formę przeróżnych złych czynników, które przysparzają zakłóceń naszemu wyjaśnianiu faktów, ale w samym sednie jest to spowodowane obecnością tego głównego czynnika, który stoi za tym wszystkim. Właśnie powiedziałem, że odpowiedzialność, którą mają praktykujący Dafa, jest ogromna i że ta historyczna misja nie jest czymś, co każdy mógłby podjać. Tylko praktykujący Dafa są tego godni. Jest to wielkie, naprawdę wielkie.

Chciałem też do czegoś nawiązać przy okazji. Jest to coś, o czym nie rozmawiałem z wami wcześniej. Nawiązałem do czegoś podczas wczorajszego spotkania i potrzebuję to powtórzyć dzisiaj. Inaczej zostanie to przekazane nie do końca precyzyjnie. W przeszłości, jako część rektyfikacji Fa, bogowie na każdym poziomie odnieśli się do kwestii ustalenia co się stanie z ludzkością po ukończeniu rektyfikacji Fa. I bogowie na pewnym poziomie zaaranżowali, że ma być wielki sąd ostateczny. To można znaleźć w tradycji zachodniej, która mówi o tym, że ludzkość stanie przed wielkim sądem. Ale to nie miało być ograniczone tylko do ludzkości: wszystkie istnienia całych trzech sfer miały przez to przejść. Nawet umarli byliby wskrzeszeni i mieliby stanąć przed tym sądem. Ten sąd miał być ostateczną konkluzją wszystkiego tego, co miało miejsce od stworzenia świata i miałoby obejmować początek i rozpowszechnianie Dafa, jak również stanowić koniec ratowania czujących istnień i w szczególności obejmowałoby wszystko to, co istnienia uczyniły podczas ostatecznego okresu rektyfikacji Fa -- to wszystko byłoby ujawnione w pełni. Kiedy mówiłem o „czujących istnieniach“, używałem tego pojęcia w szerokim, wszystko-obejmującym sensie, który zawiera wszystko we wszechświecie. Bez względu na to, czy nauka człowieka nazywa coś organicznym czy nieorganicznym, prawda jest taka, że wszystko żyje. Życia w różnych wymiarach, wszystkie czujące istnienia przybyły dla tego Dafa i środowiska, w których wszystkie czujące istnienia egzystują, same w sobie, zostały stworzone dla tego Dafa. Więc powiedziałbym, że na końcu to wszystko miałoby stanąć przed tym sądem. Nie mówiłem o tym wcześniej podczas nauczania Fa ponieważ aranżacje, które były zrobione na tamtym konkretnym poziomie już się nie liczą. Ostatecznie to ja będę tym, który będzie decydował co będzie miało miejsce. Ostateczny sąd, który oni zaaranżowali, nie był ograniczony do osądzania tych, którzy mieliby odgrywać negatywne lub opozycyjne role albo do tych, którzy mieliby czynić złe rzeczy. Ci, którzy odegrali pozytywne role także musieliby stanąć przed tym sądem. I czego oni mieliby doświadczyć? Podam przykład. Być może odgrywałeś pozytywną rolę podczas rektyfikacji Fa, ale pozostałoby pytanie, czy wypełniłeś swój obowiązek do najwyższego stopnia? Inny przykład jest taki – ci, którzy przybyli tutaj aby być praktykującymi Dafa, jaka była przysięga, którą złożyliście? Czy uhonorowaliście tą przysięgę? Co Najwyższy Stwórca wymagał od was? Czy zrobiliście to, czego wymagał Najwyższy Stwórca? Jeżeli nie uhonorowaliście tej pierwotnej przysięgi albo nie uczyniliście tego, czego wymagał od was Najwyższy Stwórca, to wtedy nie wypełnilibyście wszystkiego tego, co mieliście i w efekcie oszukalibyście Najwyższego Stwórcę. Więc skoro byście przyczynili się do strat w miejscach, w których się wtedy znajdowaliście i do strat w postępie rektyfikacji Fa, jak również i do czujących istnień, które wskutek tego nie zostały uratowane i wskutek tego wyrządzilibyście krzywdę i zruinowali różne poziomy wszechświata, to zostalibyście pociągnięci do odpowiedzialności. Omawiałem to wczoraj i musiałem to powtórzyć wam dzisiaj, żeby zapobiec przekazaniu tego nieprecyzyjnie. Nie omawiałem tego wcześniej i nie chciałem w to wchodzić, ponieważ wiem, że wy wszyscy przeszliście tak dużo. Ale ostatecznie bez względu na to w jakiej sytuacji się znaleźliście wobec rektyfikacji Fa i samych siebie, jeżeli nie udało się wam zrobić tego wszystkiego dobrze, to będziecie pociągnięci do odpowiedzialności.

A teraz możecie podać kartki papieru z pytaniami i odpowiem na wasze pytania.

Uczeń: Chciałbym poprosić Mistrza o omówienie funkcji i znaczenia występów Shen Yun w tym momencie w historii rektyfikacji Fa.

Mistrz: Do tej pory wszyscy zobaczyliście, że każdy z występów Shen Yun Performing Arts miał przynajmniej setki widzów a zazwyczaj jest ich przeszło tysiąc, nawet dwa albo trzy, do przeszło pięciu tysięcy, w zależności od wielkości teatru. Bez względu [na to] ilu ich jest, po obejrzeniu spektaklu przeszło 90% widzów zmienia swoje nastawienie wobec Dafa i rozumieją, czym jest zła Partia; ludzie ci stają się całkowicie pozytywnie nastawieni. Zmiana tak wielu ludzi naraz byłaby trudna do osiągnięcia przez samo wyjaśnianie prawdy. Pomyślcie, jak wielu uczniów Dafa musiałoby jednocześnie wyjaśniać prawdę, żeby osiągnąć taki wynik? Nie można oczywiście powiedzieć, że nasze media nie miały dużego wpływu. Raczej chodzi o to, że obecnie nic poza występem Shen Yun nie jest w stanie mieć tak silnego i natychmiastowego działania, jakie opisałem.

Każdy inaczej odbiera występ Shen Yun. Chińscy widzowie pojmują to racjonalnie. Nieskazitelne dobro i piękno tego, co rozgrywa się na scenie jest oszałamiające pod względem wizualnym jak również pod względem uczuć, jakie wzbudza, a tak jest szczególnie dlatego, że bazuje zupełnie na [chińskim] dziedzictwie kulturowym zainspirowanym przez bogów, jest pozbawione jakichkolwiek czynników kultury Partii oraz jest czymś prawdziwie ludzkim i częścią ludzkiego dziedzictwa. Toteż, kiedy pokazywane jest wielkie miłosierdzie i wytrwałość uczniów Dafa i po tym jak obnaża kłamstwa nikczemnej KPCh, to prawdziwie porusza chińską część publiczności. Ludzie zachodu i innych kultur również bardzo silnie to odbierają, niektórzy są nawet tak poruszeni spektaklem, że dostrzegają boskie istoty na scenie. Nigdzie wcześniej, poza spektaklami Shen Yun, nie widzieli artystów takiego kalibru ani z taką ilością pozytywnej energii na scenie. Po obejrzeniu [spektaklu] wielu mówi rzeczy takie jak: „To było nieziemskie”, „Bóg był z nimi”, „To daje nam nadzieję na przyszłość” albo „Shen Yun powoduje odrodzenie sztuki”. Wielu z autorów tych opinii to ludzie znani, którzy nie rzucają słów na wiatr. Niektórzy z nich są tak poruszeni, że mówiąc, ocierają łzy. To wskazuje, że występy naprawdę osiągają opisane powyżej cele. Wiemy więc, że pokazy Shen Yun naprawdę mogą ocalać ludzi. Toteż z perspektywy uczniów Dafa, kiedy bierzemy pod uwagę, że nawet jedno tournee jest w stanie ocalić setki tysięcy ludzi, to czy jest w tym coś, czego nie da się lubić?

Ok, to wszystko na ten temat.

Uczeń: Uczniowie z wszystkich krajów za granicą, którzy przybyli na konferencję Fa w Nowym Jorku przesyłają Mistrzowi pozdrowienia.

Mistrz: Dziękuję wam wszystkim! (gorące oklaski)

Uczeń: Czy Shen Yun mogłoby występować w Indiach? Do tego, jest wielu ludzi w Indiach, szczególnie uczniów w wieku szkolnym, którzy szybko otrzymują Fa i podejmują ćwiczenia. Ale, z racji ograniczonej ilości materiałów Dafa, nie możemy być pewni, czy pilnie ćwiczą albo zdobywają zrozumienie Fa po nauczeniu się go. Jak powinniśmy pomóc tym nowym praktykującym? Kolejną kwestią jest, czy możemy w najbliższym czasie wydawać angielską wersję Epoch Times w Indiach?

Mistrz: Shen Yun może tam występować. Możecie zacząć angielską edycję The Epoch Times jeśli warunki pozwolą. Nie ma żadnych ograniczeń co do tej działalności medialnej. Jeśli warunki pozwolą, to pewnego dnia pojawi się ona w Chinach.

Nowsi uczniowie potrzebują więcej studiować Fa; nie ma innej drogi. Jeśli popatrzeć na całościowy stan kultywacji uczniów Dafa, dotychczas przebyta droga daje nam dowody, które pokazują nam jak ważne jest studiowanie Fa. Istota ludzka jest jak pojemnik. Jeśli jest wypełniony Fa, to będzie – ponieważ jest to Fa wszechświata – w naturalny sposób miał prawe myśli i odgrywał pozytywną rolę. Tak jest na pewno. Zatem jest tylko jeden sposób, czyli studiować więcej Fa. Nie zamieniajcie ćwiczeń w formalność, poprzestając na nich. Wręcz przeciwnie, powinniście prowadzić wszystkich w kierunku częstszego studiowania Fa. Najlepszym sposobem jest zorganizowanie dla uczniów wspólne studiowanie Fa w różnych miejscach, i to by było szczególnie dobre w przypadku Indii, gdzie jest wielu uczniów w wieku szkolnym.

Uczeń: Kiedy promujemy Shen Yun i kiedy dzień czy dwa przed występem pozostaje jeszcze sporo wolnych miejsc, to koledzy praktukujący często mają różne opinie. Pierwsza jest taka, że powinniśmy obniżyć ceny biletów, ponieważ nie powinniśmy zostawiać pustych miejsc, a druga, że nie powinniśmy obniżać cen, ponieważ potrzeba stworzyć markę Shen Yun.

Mistrz: Skoro temat ten został poruszony, to chciałbym wobec tego coś powiedzieć. Wiecie, jest wiele cieszących się dobrą renomą marek, rozpoznawalnych na całym świecie i recesja gospodarcza nie ma zbyt dużego negatywnego wpływu na te dobrze znane marki. Ogólnie rzecz biorąc, zły stan gospodarki nie ma na nie dużego wpływu. Jest tak dlatego, że zły stan gospodarki zwykle uderza w niższe grupy społeczne, a wyższe mają oszczędności i dlatego nie odczuwają tego tak mocno. Patrząc z innej perspektywy, zdecydowanie jest tak, że w ludzkim społeczeństwie wyższe warstwy społeczne mają więcej błogosławieństw i ich wrodzona jakość jest lepsza. Nie jest to sztywna zasada, jednak obowiązuje w przypadku większości ludzi, jako że gdyby nie mieli przydzielonych błogosławieństw, to nie byliby uprawnieni do tego, co posiadają – w przeciwieństwie do wypaczonej logiki głoszonej przez nikczemną KPCh. Nie próbujemy rozróżnić bogatych i biednych, ponieważ dążymy do ocalenia wszystkich czujących istnień niezależnie od ich statusu w społeczeństwie. Toteż jest nie do przyjęcia, jeśli nie zadbamy o wyższe warstwy społeczne.

Drugą sprawą jest kwestia biletu. Jakość występu Shen Yun ma tak silne oddziaływanie, że jest obecnie uważany za najlepszy spektakl na świecie. (Oklaski.) Nie chodzi mi tylko o obecne czasy. Sprawdziłem jakość różnych widowisk z innych okresów w historii i nasz jest najlepszy. Odnoszę się do efektu występu, a to obejmuje formę artystyczną jak również zaprezentowane techniki. Prawdę mówiąc, występy codziennych ludzi nie mogą się równać. Mamy grupę kultywujących, dla których punktem wyjścia jest pragnienie ocalania świadomych istnień, a scena jest przepełniona boskimi istotami, które służą wsparciem. Czy występy codziennych ludzi mogą to osiągnąć? Nie, nie mogą.

Toteż, jeśli chodzi o cenę biletu to wiemy, że ludzie społeczeństw zachodnich mają klasy społeczne; nawet jeśli może się to nie podobać pewnym ludziom, podział na klasy społeczne faktycznie istnieje. Ludzie z różnych klas chodzą do różnych sklepów i miejsc. Nie ma co do tego wątpliwości. Jest to coś, czego Chińczycy, po latach rządów nikczemnej Partii, nie rozumieją. Jeśli poprosisz kogoś z wyższej klasy by wziął udział w wydarzeniu niższej klasy, to z pewnością tego nie zrobi. Wizerunek jest czymś o co wszyscy dbają, wszyscy chcą wyglądać dobrze, toteż wielu ludzi chce dostać się do wyższej warstwy społecznej. Jeśli więc znajdziesz dobre miejsce na nasze występy to będą chcieli przyjść ludzie tak z wyższych jak i niższych warstw. Z drugiej jednak strony – jeśli miejscem jest biedniejsza dzielnica albo miejsce, które wystawia słabe przedstawienia, to ani wyższa ani średnia klasa nie będzie się chciała tam pojawić. Cokolwiek można o tym pomyśleć, takie są realia społeczeństwa. Jeśli chcemy ocalić ludzi to gdy ich ocalamy musimy zwracać uwagę na ich uwarunkowania. Nie lekceważcie tego.

Takie mam podejście do sprzedaży biletów Shen Yun. Wszyscy mówicie o tym, co zrobić jeśli wciąż macie wolne bilety przed występem premierowym. Pozwólcie, że najpierw omówię to w kontekście kultywacji. To, jak idzie sprzedaż w danym miejscu jest po prawdzie realnym odzwierciedleniem tego, jak dobrze idzie kultywacja i współpraca pomiędzy tamtejszymi kultywującymi. (Oklaski.) Nie mówię tego tylko dlatego, ponieważ myślę, że Shen Yun jest tak ważne. To naprawdę odzwierciedla waszą kultywację. Asystenci z pewnych miejsc mają klapki na oczach. Będą pracować tylko z tymi ludźmi, w których „wierzą” i jeśli są inni ludzie, których nie mogą znieść, to nie pozwalają im na wzięcie udziału a nawet odpędzają ich. W pewnych miejscach są uczniowie, którzy mają w relacjach pomiędzy sobą silne ludzkie przywiązania i nie traktują współpracy za rzecz priorytetową. Kłótnie pomiędzy ludźmi toczą się tam bez końca, co w rezultacie czyni szkody w naszym uprawomacnianiu Fa oraz w sprzedaży biletów. W pewnych miejscach ludzie próbują przeciągnąć praktykujących na swoją stronę, każda grupa działa po swojemu i w ogóle nie współpracują. W pewnych miejscach rzeczywiście byli ludzie, którzy żywili złe intencje i tworzyli problemy. A w innych przypadkach, ludzie byli tak bardzo pochłonięci myślą, że szpiedzy dowiedzą się o ich planach, że ukrywali się z tym, co robili do tego stopnia, że [inni] praktykujący nie mieli pojęcia o tym, co się dzieje – i jak mieli w tym wypadku współpracować? (Oklaski.) Działają po cichu, jak gdyby robili coś nieodpowiedniego. Czy nie jest to coś, co powinniście robić z pewnością siebie i godnością? Powtarzałem w kółko: nie pozwalajcie pozorom albo złym czynnikom oszukiwać waszych oczu ponieważ ten okres historii jest dany uczniom Dafa by uprawomacniać Fa; jeśli możesz dobrze kroczyć tą ścieżką, to nic nie będzie cię w stanie zatrzymać ponieważ to wszystko jest kwestią tego, czy kroczysz nią w prawy sposób. Jeśli twoje myślenie jest tak wąskie, to jak osiągniesz to, co potrzeba? Nie będziesz w stanie tego zrobić. Oczywiście, zorganizowanie przedstawienia Shen Yun jest czymś, co praktykujący każdego obszaru robili z własnej inicjatywy. Jest to coś, co robicie ponieważ chcecie to robić. Jeśli nie chcecie, to nie jest tak, że Mistrz nalega. Jest to coś, co robią uczniowie Dafa z własnej inicjatywy w celu uprawomocnienia Fa. Zaobserwowałem jednak pewne wyraźne zjawisko. Zmiana, która ma miejse tam, gdzie Shen Yun występuje, jest ogromna. Tak wielu ludzi za jednym zamachem znajduje właściwe zrozumienie Dafa i zmieniają się na lepsze. Byłoby bardzo trudno osiągnąć to w normalnych okolicznościach. Dodatkowo też pewni ludzie wyszukują Dafa po przedstawieniu Shen Yun i podejmują kultywację. Często widzieliśmy coś takiego.

Jeśli natomiast chodzi o cenę biletów, pomyślcie, że jest to przedstawienie o najwyższym poziomie artystycznym na całym świecie, że boskie istoty biorą w nim udział oraz że problemy zdrowotne ludzi rozwiązują się, kiedy oglądają przedstawienie. Zastanówcie się, kiedy ktoś ogląda przedstawienie, napięcie występujące w życiu tej osoby z powodu obecnego kryzysu ekonomicznego, jakkolwiek wielkie by nie było, zostanie całkowicie rozpuszczone i rozładowane; problemy tej osoby mogą potem prawdziwie zniknąć, poczuje się jakby zobaczył światełko w tunelu (śmiech) i będzie sprawiał wrażenie odmienionego jako osoba, a może nawet pod względem swojej sytuacji finansowej (Oklaski.) To dzieje się ponieważ podejmując dobrą decyzję podczas przedstawienia, ludziom zostanie rozpuszczona ich karma i zostanie zamieniona w błogosławieństwa. Problemy zdrowotne wielu ludzi znikają po tym, jak zobaczą przedstawienie. Zatem jakie jest twoje zdanie: ile jest to warte? Wielu widzów powiedziało, mówiąc na najbardziej powierzchownym poziomie o jakości przedstawienia, że jeden bilet wart jest 500 dolarów – to znaczy 500 dolarow amerykańskich. (Oklaski.) Czy to w Europie, Ameryce, czy w innych miejscach, wielu ludzi powiedziało, że warte jest 500 dolarów.

Oczywiście, jeśli zostaną ci bilety to jest też inny tego powód; nie jest to wyłącznie spowodowane przez słabą współpracę uczniów Dafa. Mianowicie, w wielu miejscach ludzie nie wiedzą o Shen Yun. Abstrahując od wysokiej jakości występów Shen Yun, to te parę setek tysięcy ludzi, które je widziało, stanowi znikomy procent wobec przeszło 7 miliardów ludzi na Ziemi. Dodatkowo, na Zachodzie przedstawienia i grupy baletowe mają stuletnie historie, a rodzice zabierają swoje dzieci by je oglądały od małego. Wielokrotnie oglądają to samo widowisko aż do sędziwego wieku. Ludzie znają nawet szczegółowe informacje o takiej grupie baletowej, takie jak jej poziom w skali artystycznej, skład zespołu w ramach danej produkcji, to, jak się miewa dany artysta i tak dalej. Toteż kiedy taka grupa baletowa pojawia się w mieście, wystarczy tylko w reklamie ująć nazwę i datę i to wystarczy. Mogą to zrobić w bardzo prostej formie, a i tak się uda i ludzie przyjdą. Ale w naszym przypadku, nie ważne, jak dobre mamy reklamy, wciąż myślisz, że nie jest to wystarczająco dobre, a nawet myślisz, że zadziała tylko jeśli umieścisz w reklamie wszystkie możliwe informacje o spektaklu. Jednak nie jest to możliwe. Poza tym, nawet jeśli reklama będzie bardzo dobrze zrobiona to nie koniecznie przełoży się na to, że ludzie przyjdą. Dwa lata temu, w metropolii Nowego Jorku, ok. 10 milionów ludzi – czyli prawie każdy -- widział reklamę pięć razy. Pomimo takiego rozmachu ludzie i tak nie przyszli. Dlaczego? Ludzie myśleli: „Wiem, że przyjechaliście ale nie wiem czy spodoba mi się wasze przedstawienie i nie znam prezentowanego przez was poziomu.” Ich niepewność oznacza, że wciąż nie mieliśmy wystarczająco rozpoznawalnej marki. Dlatego też nie jest to kwestia naszej reklamy ani kwestia włożenia w to wystarczającego wysiłku. Wielu ludzi po prostu nie wie [o Shen Yun].

Jest też inny powód. Zastanówcie się, co się prezentuje ludziom z USA czy z innych krajów gdy zespoły muzykalno-taneczne przybywają z Chin. Jeden wielki miszmasz. Na przykład, mają techniki z baletu, klasycznego tańca chińskiego i tańca nowoczesnego oraz dodatkowo masę przypadkowych, nie pasujących do siebie rzeczy. Jak myślicie, czy ludzie na Zachodzie zainteresują się tym, skoro są przyzwyczajeni do formalnych, precyzyjnie zdefiniowanych form artystycznych? Chińczycy z Chin kontynentalnych tego nie rozumieją. Wypełnieni złą kulturą KPCh i uwięzieni w jej ramach, naród chiński – włączając w to choreografów, reżyserów i artystów – nie ma najmniejszego pojęcia o tych rzeczach ani o psychice normalnych ludzi. Ale zły duch wynaturzonej Partii rozumie to wszystko i od początku chciał skrzywdzić Chińczyków i zniszczyć ich kulturę. Pokierował więc Chińczyków by robili takie rzeczy. Dlatego ich występy są tak nieuporządkowane i brakuje im twórczości. Nie widać też, żeby ktokolwiek spoza Chin je chwalił, a to stworzyło znaczną przeszkodę dla występów Shen Yun. Jak tylko ludzie usłyszą „chińskie przedstawienie” to już mają złą opinię o nim.

W nawiązaniu, zauważyłem, że jakość najwyższego piękna przenikająca występy Shen Yun naprawdę może ocalić świadome istnienia oraz poruszyć duszę. Ten wpływ będzie stawał się coraz większy wraz z tym, jak Shen Yun będzie coraz więcej występowało w przyszłości. Prawdę mówiąc, stopień w jakim przedstawienia Shen Yun poruszyły i wpłynęły na społeczeństwo jest czymś nie do osiągnięcia dla innych spektakli. Jest do prawdy ogromny. Co więcej, osiągnięty jest przez połączone działanie siły Shen Yun oraz miejscowych uczniów Dafa organizujących wydarzenie. Po obejrzeniu występu ludzie będą publicznie mówić o nim z serca, od osoby do osoby, z ust do ust. Wkrótce zacznie wzrastać zainteresowanie i szybko będziemy w centrum uwagi. Wtedy będzie wystarczało napisać kilka słów i wszystko gotowe - „Shen Yun powraca!” Nie będzie wtedy trzeba rozkręcać kampanii reklamowej. (Oklaski.)

Co więc zrobić, gdy zostaną bilety? Nie poszło wam dobrze i dlatego zostały wolne bilety. Moim zdaniem nie powinniśmy obniżać cen. (Entuzjastyczne oklaski.) Pewni ludzie mogą się zastanawiać „Ale jeśli ratujemy ludzi, to czy nie byłoby miło zaprosić przynajmniej jedną osobę więcej? Czy więcej, to nie jest lepiej?”. To nie jest tak. Nie jest to tak, jak to sobie wyobrażasz. Pewni Chińczycy wciąż nie rozumieją jak to działa poza Chinami. Jeśli obniżycie ceny, jeśli naprawdę zdecydujecie się na ten sposób, to długoterminowy skutek jest bardzo zły. Dla przykładu, była raz osoba, która kupiła jedno z najdroższych miejsc. Podsłuchała kogoś siedzącego obok i dowiedziała się, że tamta osoba dostała zniżkę i to bardzo ją rozwścieczyło, do tego stopnia, że poszukała kierownika teatru i zrobiła mu awanturę. Inna historia – nasi praktykujący zaprosili publiczność siedzącą na trzeciej antresoli na poziom orkiestry. Nie podejrzewali, że ci co tam już siedzieli, wykupiwszy uprzednio najlepsze miejsca, wściekną się. Ludzie wstali i poszukali kierownika by zarządać zwrotu pieniędzy, mówiąc „Co wy sobie myślicie, przyprowadzając ludzi, którzy wykupili tańsze miejsca tu do nas ?”. Naprawdę się wściekli i czuli się upokorzeni. Nie chodzi o to, czy zachowali się dobrze, czy nie; nie krytykujmy ich. Chodzi mi o to, że jeśli chcemy ocalać ludzi to będziemy skuteczni jeśli weźmiemy pod uwagę realia danej społeczności. Inną sprawą jest, zawsze jak powstaje nowa marka to musi przejść przez trudny okres i zapewniając, że cena odpowiada jakości produktu, to sposób na wyrobienie o sobie dobrej opinii w zachodnim społeczeństwie. Inaczej jest obecnie w Chinach, gdzie ludzie chcą tylko zrobić szybki interes i chcą, żeby jak tylko dostawa dotrze na miejsce, towar od razu się sprzedał. Myślą, że pieniądz to pieniądz, więc nie patrzą na prestiż, opinię czy markę. Jaki jest tego końcowy rezultat? Skończą z niczym. Nie możemy tak się zachowywać. Musimy zapewnić jakość i wyrobić reputację w społeczeństwie i takie działanie przyniesie korzyści później, gdy będziemy ocalali jeszcze więcej świadomych istnień. Sądzę więc, że kluczową kwestią nie jest decyzja o obniżce cen czy nie, ale prędzej czy możecie poświęcić uwagę na utrzymanie dobrej współpracy. W ten sposób sprzedacie o wiele więcej biletów.

Uczeń: Ostatnio odkryłem, że trudnością w porzucaniu przywiązań jest w istocie brak determinacji w kultywowaniu i brak silnej woli. Dlatego też, im bliżej końca, ten problem jest szczególnie widoczny.

Mistrz: Jeśli to widzisz, to jest to dobry początek ponieważ zacząłeś się poprawiać. Będąc w stanie rozpoznać własne niedociągnięcia, możemy szybko nadgonić. Pewni ludzie obecnie wciąż nie są ich świadomi i nie chcą przyznać się do swojej sytuacji w kultywacji ani zobaczyć swoich niedociągnięć. Czy można więc nazwać to kultywacją?

Uczeń: Pewni koordynatorzy w Japonii forsują swoje pomysły podczas różnych działań i nie słuchają opinii innych ludzi. Doprowadziło to do powstania grupy uczniów sprzeciwiającej się tamtym i w wyniku tego wielu uczniów straciło entuzjazm. Myślę, że nie powinniśmy tracić nadziei wobec Stowarzyszenia oraz utknąć w miejscu kłócąc się o to, kto ma pozornie rację a kto nie. Omawiając to razem zgodnie z zasadami Fa powinniśmy być w stanie ostatecznie rozwiązać każdy problem. Powinniśmy starać się, zaczynając z czystym i poprawnym zamiarem wewnątrz nas, być tolerancyjnymi wobec niedociągnięć innych.

Mistrz: W kultywacji nie wolno patrzeć na zewnątrz. Jeśli ludzie nie słuchają twojego pomysłu, to czy wtedy nie staniesz się negatywnie nastawiony? Dla kogo kultywujesz? Wiecie przecież jak silnie te złe czynniki w Chinach zmuszają nikczemnych policjantów aby prześladowali uczniów Dafa? A jednak pomimo tych prześladowań, nikt z nich się nie załamał ani nie wpadł w rozpacz. A ty upadasz na duchu z tak błahej przyczyny? (Oklaski.) Powinniście czynnie wyjaśniać prawdę i iść własną ścieżką. Nie marnujcie swojej energii na przesadnym skupianiu się na koordynatorach.

Jednak prawdą jest, że ta sytuacja wpłynęła na pewnych nowszych uczniów, którzy nie studiowali dogłębnie Fa, więc muszę zmienić front i powiedzieć parę rzeczy koordynującym. Kiedy coś robicie, to myślcie o tym, jak Mistrz to robi i uczcie się z tego trochę. Tylko wtedy, kiedy uda ci się wypracować wielką wyrozumiałość stosowną dla kultywującego, będziesz w stanie poprowadzić więcej ludzi i ocalać ludzi. Pewne rzeczy trzeba załatwiać razem, wykonując polecenia Stowarzyszenia Dafa. W innych sytuacjach Stowarzyszenie musi rozluźnić kontrolę i umożliwić ludziom działanie na własną rękę. Jeśli jednak ludzie nie mogą dojść do zgody, to Stowarzyszenie będzie musiało zdecydować o tym co ma każdy zrobić; kiedy decyzja zostanie podjęta to tak będzie to wykonane i potrzebujecie współpracować. (Oklaski) Nie możemy pozwolić, aby różnice zdań wpłynęły na to, co ma być zrobione. Oczywiście jeżeli jesteście w stanie dojść do porozumienia i wspólnie się udoskonalić, to świetnie i tak to powinno być. Ale gdy jest mało czasu, a często tak jest, nie możemy pozwolić sobie, żeby czekać, aż każdy dojdzie do podobnego zrozumienia przed przystąpieniem do działania i wtedy czasami jest konieczne, aby wszyscy wykonywali polecenia Stowarzyszenia. Rozumiecie? (Entuzjastyczne oklaski)

Uczeń: Mój ojciec długo już praktykuje i żyje poza Chinami, ale nie ma odwagi wyjść naprzód [i wyjaśniać fakty]. Nie wiem, co mogę zrobić.

Mistrz: To znaczy, że nie dotrzymuje standardu. (Śmieje się) Po pierwsze, byłoby najlepiej, gdyby mógł sam uświadomić sobie co zrobić, ponieważ jest to w końcu kultywacja. Możesz też służyć jako katalizator dla niego i pomóc mu. Zło nie powie mu nagle jednego dnia „Nie będziemy cię już więcej prześladować”. Jeśli osoba chce kultywować, to powinna po prostu iść i to robić. To, co tu oddziaływuje, to strach. Każdy mówi o „odłożeniu myśli o życiu i śmierci,” ale kiedy presja rośnie troszkę to nie mogą przez to przejść. Nie bądź „człowiekiem niższej jakości, który słyszy Tao”.

Uczeń: Proszę pozwolić sobie usiąść...

Mistrz: Jest wiele próśb na kartkach, żebym usiadł, ale chyba postoję. (Wszyscy się śmieją, klaszczą) Minęło dużo czasu odkąd ostatnio się widzieliśmy, toteż chcę dobrze się wam przyjrzeć tak jak i wy chcecie zobaczyć mnie. (ciepłe oklaski)

Uczeń: Mam dziecko, które widziało zeszłoroczne przedstawienie Shen Yun i było bardzo poruszone. Nawet płakało. Zobaczył Shen Yun ponownie w tym roku i od pierwszej chwili, nawet przed podniesieniem kurtyny, zaczął płakać. Powiedział, że to ta sama scena pojawia się raz jeszcze przed jego oczyma oraz, że widział, jak wygląda Niebo. Dziecko ma więzy losu z Dafa i mocno wierzy w Dafa i w Mistrza. Ale czasem ma wątpliwości. Czy to jest spowodowane zakłóceniem?

Mistrz: Mówiłem o tym na moich wykładach Fa. Jeśli będziecie studiować Fa odrobinę więcej, to w rzeczywistości będziecie jasno to widzieć. Ludzie w naturalny sposób mają tak dobrą jak i złą stronę i wszystkie materialne rzeczy oraz stworzenia w trzech sferach składają się zarówno z dobrych jak i ze złych czynników i oba z nich mogą oddziaływać. Kiedy to boskość dominuje w działaniu, to człowiek jest dobry, kiedy zło dominuje w działaniu, to człowiek jest niedobry. Jeśli dobroci jest dużo w trakcie kultywacji, to będzie w odpowiednim stanie; jeśli brakuje dobroci, to jego głupota będzie się ujawniała. Jest to po prostu kwestia, który z tych czynników dominuje. Kultywacja polega całkowicie na usuwaniu poprzez kultywację rzeczy niedobrych, czy negatywnych, i oznacza wykultywowanie pozytywnej strony aż do uwieńczenia. Wtedy dobre owoce się pojawią. Nie powinieneś myśleć „wow, to dziecko jest niesamowite. Powinien być jak bóg, zawsze prawy”. Nie jest tak. Ludzie to ludzie. Jeśli ktoś może dostrzec bogów, to nadal jest człowiekiem; po prostu jego ludzki stan jest inny.

Uczeń: Moja matka kultywowała przez przeszło dziesięć lat ale odeszła niedawno. W czasie kultywacji bardzo mi pomagała w życiu. Ale mi nie udało się pomóc jej w przejściu przez próbę życia i śmierci.

Mistrz: Nie powinienieś mieć zbyt wiele myśli na ten temat. Jeśli myślisz zbyt dużo, to stanie się to przywiązaniem. Po prostu przyłóż się do kultywacji. Tylko jeśli będziesz kultywował dobrze, to będziesz w stanie pomagać świadomym istnieniom. Na uczniów Dafa, którzy odeszli czekają dobre rzeczy. Nie ma powodów do obaw.

Uczeń: Czemu jest tak, że wszystkie artykuły przesyłane do redakcji Minghui pochodzące z Chin zdają się zawierać pewne elementy kultury Partii?

Mistrz: W wielu artykułach przychodzących stamtąd [autorzy] wyrażają się tak jak się to robi w kulturze Partii. Ich autorzy nie znają innego stylu, jako że tak zostali wykształceni w takim środowisku. Ale po zredagowaniu ich możesz wykorzystać prawdziwe rzeczy, które tam się znajdują. Nie pozwól by ten fakt na coś wpłynął.

Uczeń: Jak mamy zrozumieć myślenie i zachowanie uczniów z Chin?

Mistrz: Spróbujcie myśleć z ich perspektywy i zrozumieć ich trochę. Oni też są kultywującymi i w istocie takimi samymi jak każdy inny. Także robią trzy rzeczy i również są moimi uczniami. To wystarczający powód, aby starać się pracować razem z nimi. Stopniowo będą coraz bardziej tego świadomi. Musisz to jasno rozumieć. Nie odpychaj ich tylko z tego powodu.

Uczeń: Czy powinniśmy nakłaniać naszych młodych uczniów do nauki tańca, gimnastyki artystycznej i muzyki?

Mistrz: Wiem, że wszystkim wam podobają się dzieci z Akademii Fei Tian i uważacie je za bardzo szczęśliwe – że tak dobrze radzą sobie na scenie. Chcecie, żeby wasze dzieci wstąpiły do Fei Tian i później zostały częścią Shen Yun, tak? Nie będzie tak wiele osób zdolnych do dołączenia do Shen Yun. Dodatkowo, same wymagania do wstąpienia do Fei Tian są wysokie, ponieważ Fei Tian przygotowuje uczniów do dołączenia do Shen Yun. Shen Yun jest światowej klasy zespołem i wymagania stają się coraz większe. Cechy fizyczne dzieci muszą spełnić wymagania zawodowych artystów a uczniowie tańca powinni być wysocy i szczupli, mieć smukłą budowę i długie nogi, być bardzo elastyczni i umieć wysoko skakać. Chłopcy również muszą spełnić te wymagania, toteż osoby tęższe i o masywnej budowie, albo niscy nie będą pasować. Uczniowie muzyki potrzebują mieć żyłkę muzyczną i dobre wyczucie rytmu, z taką różnicą, że Shen Yun wymaga aby już posiadali pewien poziom przed przyjściem [do szkoły]. Uczniowie Dafa mają wiele projektów i jeśli będziesz pracować nad czymś innym, to też jest dobrze. Ci, którzy naprawdę mają wymagane cechy nie przegapią swojej szansy, nawet jeśli nic nie powiesz. Jednak jeśli nie masz odpowiednich cech, to nie staraj się za bardzo na to nalegać.

Uczeń: Zawsze gdy mamy jakąś akcję, to ponieważ niewielu uczniów jest w stanie pomóc przy tworzeniu materiałów i promocji, często jestem jedyną osobą, która to robi i muszę się dwoić i troić, żeby się wyrobić. Ta sytuacja przysparza mi wiele problemów w zwykłej pracy i w rodzinie. (Mistrz: Rzeczywiście.) Dlatego jest mi ciężko wygospodarować czas na studiowanie Fa i kultywację.

Mistrz: Właściwie to wszyscy uczniowie Dafa stają przed takim wyzwaniem, pownieważ każdy ma swoją rodzinę, którą się opiekuje, a także każdy musi kultywować i uprawomacniać Fa. Tak jest ze wszystkimi. Wyważcie to dobrze. Oczywiście, często występują pewne wyjątkowe sytuacje, gdzie inni nie mają potrzebnych umiejętności albo jest tylko jedna osoba. W tym przypadku, postaraj się znaleźć kogoś, kto się może nauczyć tych umiejętności.

Uczeń: Nie znam treści swojej przysięgi. Pewni praktykujący mówią bym zrobił to, inni bym zrobił tamto ale ja nie mogę zrobić wszystkiego. Jak mogę się upewnić, jak wygląda moja ścieżka i jaką złożyłem przysięgę?

Mistrz: Nigdy nikomu nie mówiłem, że powinien zrobić to albo tamto. Ludzie potrzebni są na każdym froncie. Jeśli czujesz, że jesteś szczególnie uzdolniony w danej dziedzinie, albo że jest coś, co szczególnie lubisz robić, to idź i solidnie, wytrwale, dobrze pracuj w tym aspekcie. Tak długo jak ten wysiłek może ocalać świadome istnienia i masz w tym swój udział, to idź i to rób i tyle. Nie jest tak, że kiedy napisałeś swoją przysięgę to sprecyzowałeś, że przybędziesz konkretnie po to, aby być reporterem albo artystą. (Wszyscy się śmieją)

Uczeń: Czy mogę poprosić Mistrza o omówienie obecnego środowiska rektyfikacji Fa?

Mistrz: Warunki w Chinach i poza nimi różnią się. Problemy stojące przed resztą świata i ich okoliczności są jakie są. Uczniowie Dafa powinni kultywować z uwzględnieniem warunków, w jakich się znajdują a także uprawomacniać Fa i ocalać świadome istnienia zgodnie z tymi warunkami. Zło w pewnych obszarach Chin jest obecnie bardzo szalone, a w takich warunkach trzeba bardzo zwracać uwagę na bezpieczeństwo. Wyjaśnianie prawdy i osobista kultywacja są połączone. Jeśli czyjś stan umysłu nie jest właściwy albo prawe myśli danej osoby nie są wystarczająco silne, to pojawią się problemy będące tego konsekwencją, ponieważ twoja osobista kultywacja jest sprawą podstawową. Pamiętaj również, że zepsute demony i złe byty niskich poziomów bezpośrednio prześladujące uczniów Dafa nie chcą by świadome istnienia zostały ocalone.

Uczeń: Jest wiele projektów wymagających udziału uczniów Dafa, ale jest wielu uczniów, którzy jeszcze nie zrozumieli perspektywy na przyszłość jeżeli chodzi o media uczniów Dafa.

Mistrz: Tak, wiem o tym. Jest to szczególnie widoczne w związku z angielskim Epoch Times i innymi nie-chińskimi wydaniami gazet albo innych mediów. Brakuje nam rąk i dlatego często wiele rzeczy jest trudnych do zrobienia. Pytam więc: czy koordynacja naszych projektów, ogólnie patrząc, osiągnęła to co powinna? Czy wciąż pozostają jakieś braki? Jeśli naprawdę dobrze sobie z tym poradzicie, to one prawdziwie zaczną osiągać zakładany skutek, a to zmieni środowisko wokół nas; może nawet dojść do tego, że w efekcie działania mediów większa ilość ludzi w społeczeństwie będzie chciała je czytać albo oglądać, dowiedzieć się o prawdzie, a nawet szukać Dafa. Jeśli moglibyście naprawdę to osiągnąć, to będzie wystarczało ludzi, ponieważ będzie ich stale przybywać, a wśród nich będą naprawdę zdolni. Jeśli nie udało się wam poczynić tego kroku naprzód, to powinniście to przeanalizować i zadać sobie pytanie, czy jest to spowodowane pewnymi niedociągnięciami i dlatego macie takie trudności. Jeśli naprawdę sobie dobrze poradzicie, to zmieni się sytuacja – na lepsze. Naprawdę tak jest. Oczywiście to, co opisałem, nie jest jedynym powodem tej sytuacji. W końcu są złe czynniki, które przysparzają wam problemów. Utrzymują, że tylko kultywując w trudnych warunkach, pośród problemów i w trudnych okolicznościach, zyskasz potężną cnotę. Dlatego przeszkadzają. Tak wygląda obecna sytuacja.

Uczeń: Czy w czasie studiowania w grupie powinniśmy czytać na głos elementy nauk Fa Mistrza, takie jak podpis, data i wtrącenia nawiasowe jak „oklaski” i „Mistrz się śmieje”?

Mistrz: (śmieje się) Nie, nie ma potrzeby. Nie trzeba czytać podpisów, dat, przecinków albo wtrąceń (śmieje się)(wszyscy się śmieją). Wystarczy czytać Fa – zawartość Fa – i będzie w porządku. Jest taka sytuacja wśród uczniów z Chin, gdzie podczas studiowania Fa pewni ludzie myślą, że nie powinni czytać imienia i nazwiska Mistrza, kiedy na nie natrafią, uważając, że powinno się mówić po prostu „Mistrz” albo „szanowny Mistrz”. Czytanie Fa to czytanie Fa, więc nie powinniście tego zmieniać.

Uczeń: Uczniowie Dafa z Chin, którzy mieszkają w Korei, przesyłają Mistrzowi pozdrowienia!

Mistrz: Dziękuję.

Uczeń: Jak powinno kierownictwo naszych mediów podejść do kwestii wysłuchiwania pomysłów i opinii pracowników? A w szczególności, jak to robić, gdy pomysły i opinie uczniów różnią się od tych u szefów? Koordynatorzy oddziału gazety Epoch Times w Sydney wolą szukać w innych krajach, na peryferiach, w celu rekrutacji nowych ludzi i zdają się nie cenić uczniów, którzy pracowali w szeregach tego oddziału przez cały czas.

Mistrz: To prawda. Często tak robimy. To znaczy, kiedy ludzie nie wspópracują dobrze, to idą szukać innych ludzi i powtarzają to w kółko bo dalej nic nie wychodzi i w końcu Epoch Times staje się jednym wielkim punktem ćwiczeń. (wszyscy się śmieją)

Ale gdy już jestem przy temacie, to chcę powiedzieć parę słów o tym, jak pewni uczniowie skupiają swoją uwagę na kierownictwie. Gdyby to było w normalnym miejscu pracy, to czy mielibyście czelność być tak skupionymi na przełożonych? Czy moglibyście to robić? Nie, nie moglibyście. To dlaczego w takim razie podczas uprawomacniania Fa i osobistej kultywacji skupiasz się na kwestiach zewnętrznych? Co więcej, Mistrz powiedział wam, że kultywacja polega na kultywowaniu siebie; musisz kultywować będąc zwróconym ku wewnątrz, patrzeć do swojego środka. Jeśli wszyscy możecie tak postępować, to nie będzie problemu, którego nie dałoby się rozwiązać, a to jest najlepszą metodą współpracy oraz jest to magicznym narzędziem danym przez Fa. Czemu więc tego nie robicie? Ci, którzy zarządzają, są za to odpowiedzialni jak i ci, którzy powinni współpracować – każdy jest odpowiedzialny. A czy przyszło ci do głowy, że zawsze mówimy o tym, jak to inni „nie współpracują dobrze” i pewni ludzie zawsze mówią o tym, jak to zarząd ma ten albo tamten problem? W każdym przypadku jest to patrzenie na zewnątrz, kultywowanie do zewnątrz i przesadne skupianie się na tym, co inni robią. Czemu zamiast tego nie poszukać własnych niedociągnięć i prawdziwie spróbować postępować lepiej? Jeśli naprawdę jesteś w stanie postępować prawidłowo, to jak inni będą ciebie postrzegać? Z kolei kiedy ty, jako koordynujący, martwisz się tym, czy uda się coś skończyć na czas, czemu nie pomyślisz przez chwilę o tym, co mogłeś zrobić nieodpowiednio, co sprawiło, że uczniowie nie chcą wykonywać poleconych zadań? Musisz więc pamiętać, to jest kultywacja – dokładnie kultywacja!

Uczeń: Są pewni długo ćwiczący uczniowie w Chinach, którzy wierzą w prawdziwość rzeczy takich jak „Nieskrócone Fa” albo „Wykład Dziesiąty”.

Mistrz: To wszystko zostało przygotowane przez tych podłych tajnych agentów. Nie ma czegoś takiego jak to „Nieskrócone Fa” ani też nie ma żadnego „Dziesiątego Wykładu” ani żadnych innych zgniłych demonicznych rzeczy jak te. Co jeszcze wymyślą, „Fa Stopy”? (śmieje się) To przygotował zły duch używając umysłów tajnych agentów i używane jest do wprowadzania tych spośród nas w błąd, o których myślą, że nie są pilni, a którzy lubią wysłuchiwać plotek, czegoś nowego dla samej nowości albo tych, co lubią się popisywać. To ma wprowadzać tych ludzi w bład. Ale nie są w stanie zmylić nawet jednej porządnie kultywującej osoby.

Uczeń: Czy jest tak, że osoba oglądając nagranie DVD z Shen Yun w Chinach może być ocalona tak jak ktoś spoza Chin, kto ogląda przedstawienie w teatrze?

Mistrz: Tak długo jak ktoś może zobaczyć prawdziwe oblicze zła, jasno zrozumieć, że Dafa jest dobre, oraz że uczniowie Dafa to dobrzy ludzie, wówczas to wystarczy. Ale też oglądanie DVD nigdy nie będzie miało takiego samego efektu jak oglądanie przedstawienia w teatrze. Pewni ludzie zapytali, czy możemy odtwarzać nagranie na dużym ekranie, dzięki temu umożliwiając obejrzenie przedstawienia większej ilości ludzi, tak jakby oglądali Shen Yun na żywo. Nie, nie możecie. Zdecydowanie nie róbcie czegoś takiego poza Chinami, ponieważ to zniszczy ludzkie szanse na ocalenie. Gdybyście to zrobili, to by spowodowało, że ci, którzy mają zapisane w przeznaczeniu obejrzenie przedstawienia na żywo, nie byliby aż tak poruszeni jak w przeciwnym wypadku, albo gorzej, pomyśleliby, że jeżeli przedstawienie będzie takie samo [jak na DVD] w ogóle nie przyszliby. Toteż nie powinniście używać takiego sposobu. Gdy się ogląda przedstawienie na żywo, bezpośrednio na scenie są obecne boskie istoty, podczas gdy nagranie DVD nie posiada żadnej podobnej mocy, i co więcej, okoliczności, w których osoba ogląda nagranie może przysparzać jej zakłóceń. Jeśli chodzi o Chiny, to jest inaczej ponieważ nie można tam zobaczyć Shen Yun. Jeśli uda się im zobaczyć nagranie DVD, to może mieć to pewien efekt. Ale poza Chinami nie chcemy stosować tego podejścia.

Uczeń: Kluczowi działacze w naszych mediach często angażują się w inne porojekty, przez co staje się niemożliwe, aby zapewnić wysoką jakość naszej pracy. Jak możemy lepiej sobie z tym poradzić?

Mistrz: Właśnie. Kiedy ktoś, kto dobrze wykonuje swoje zadania nagle odchodzi do jakiegoś innego projektu, to natychmiast odczuwa się braki w zasobach ludzkich. Pewni uczniowie, w momencie gdy pojawia się coś, z czym się nie zgadzają, nie zwracają uwagi jak ich [odejście] wpłynie na innych, nie zastanawiają się jak to wpłynie na zadanie mające na celu uprawomacnianie Fa, po prostu robią co im się podoba. Zaobserwowałem to u pewnych uczniów, a bogowie też raczej nie są tym zachwyceni. Równocześnie jednak prawdą jest to, że inne projekty potrzebują ludzi. Jeśli masz trochę wolnego czasu, by im pomóc... duża liczba uczniów Dafa posiada jednocześnie wiele obowiązków i zasadniczo to nie powinno być problemem. Ale nie ważne jak wiele razy to omówimy, wszystko sprowadza się do problemu koordynacji i kultywacji.

Uczeń: Czy mógłby Mistrz pomówić o Dziewięciu Konkursach?

Mistrz: Telewizja New Tang Dynasty organizuje Dziewięć Konkursów od dwóch lat. Uczynili ją dramatycznymi i atrakcyjnymi i stały się sensacją. Tematem Dziewięciu Konkursów jest tradycyjna kultura – kultura przekazana przez bogów, prawdziwe kulturowe dziedzictwo człowieka. Jest to coś, co stopniowo zanikało. W dłuższej perspektywie czasowej konkursy spełnią rolę przekazania takich rzeczy dla przyszłości i przyszłym ludziom. Jeśli chodzi o teraźniejszość, oczywistym sposobem w jaki ta forma jest użyteczna to podnoszenie rangi NTDTV i zwiększanie oglądalności oraz, na bardziej podstawowym poziomie, ma ona nawet większy wpływ na wyjaśnianie prawdy oraz ocalanie czujących istnień. Kiedy jednak zawody się skończą, to skończmy z tym tematem i nie próbujmy ich ciągle promować. Jeśli zamierzacie organizować podobne widowiska w przyszłości, robiąc to dla międzynarodowej widowni, to promujesz sprawy zwykłych ludzi, jako że większość z zawartości, to mimo wszystko, zwykłe rzeczy. Konkursy mają pomóc promować stację telewizyjną, wzbogacić różnorodność programów i promować markę. Kolejną ideą kryjącą się za konkursami jest to, że ludzie współzawodniczą wedle zasad tradycyjnej kultury – [jest to] coś korzystnego dla ludzi przyszłości i coś, co im pomaga odzyskać tradycję.

Uczeń: Tegoroczne zawody śpiewu mają w planie tylko styl bel canto, nie mając chińskiego śpiewu ludowego. Czy jest to dlatego, że śpiew ludowy nie ma być uznany ani zachowany?

Mistrz: Wspomniałem wcześniej, że jest wiele stylów śpiewania na tym świecie. Każda narodowość odpowiada kulturze innego ciała kosmicznego. Być może dany styl śpiewania jest cechą charakterystyczną dla danej kultury w danym układzie ciała kosmicznego. Toteż nie skreślamy żadnego poszczególnego stylu śpiewania za wyjątkiem tych szkodzących społeczeństwu, tych złych. Nie zaakceptuję tych rzeczy. Z uwagi na to, że było tak wiele opcji, a nie mogliśmy użyć wszystkich, trzeba było niektóre z nich wziąc pod uwagę i odrzucić resztę. Jeśli chodzi o kwestię tego, co zostanie przekazane przyszłemu społeczeństwu, jest to sprawa przyszłości. Wszystko, co dobre, zostanie zachowane. W tym roku nie został wybrany chiński śpiew ludowy, ale bel canto tak. Ten styl może być używany przez niemalże każdą narodowość.

Uczeń: Chciałbym zapytać, czy organizacje takie jak Centrum Informacyjne Falun Dafa również powinny być zarządzane jak zwyczajne firmy.

Mistrz: Nie mogę omawiać spraw aż tak szczegółowo. Gdybym miał powiedzieć, jak powinno się prowadzić Centrum Informacjne, to obruszyłbyś się i powiedziałbyś: „Mistrz powiedział, że Centrum Informacyjne musi być zarządzane tak i tak”,oraz „Skoro Mistrz tak powiedział, to nikt nie powinien nawet myśleć o postępowaniu inaczej”. Dlatego nie mogę tego omówić aż tak szczegółowo. To, co mogę powiedzieć to to, że jeśli jesteś w stanie tak postępować albo masz dobre ku temu warunki, to możesz tak zrobić. Ale jeśli brakuje ci umiejętności lub warunki nie sprzyjają, to musisz działać powoli. Myślę jednak, że dla działalności medialnych takich jak Epoch Times czy NTDTV jest to niezbędne.

Uczeń: Pewien uczeń Dafa z Czangczun poprosił mnie o zadanie pytania w jego imieniu. Powiedział, że widzi, że chociaż wielu kolegów kultywujących jest naprawdę aktywnych w uprawomacnianiu Fa, to przez dłuższy okres nie są oni w stanie studiować Fa ani dobrze ćwiczyć. Czuje, że jest to poważny problem. Sam też przez jakiś czas byłem w takiej sytuacji. Skutkiem tego jest to, że kiedy pracujemy nad projektami uprawomacniania Fa, to nie jest to święte i trudno jest osiągnąć pożądany efekt. Konflikty pomiędzy praktykującymi pojawiają się również w wyniku niewystarczającego studiowania Fa, co powoduje pogorszenie umiejętności patrzenia się do wewnątrz czy współpracy.

Mistrz: Rzeczywiście. Też tak to widzę. Mam nadzieję, że uczniowie Dafa ze wszystkich rejonów Chin – nie tylko tych w Czangczun – będą potrafili jednocześnie wykonywać dobrze trzy rzeczy. Tylko w ten sposób prawdziwie dopełnicie tego co powinniście i tylko w ten sposób będziecie robić pilne postępy jako uczniowie Dafa.

Uczeń: Jest wiele zakłóceń w południowo wschodniej Azji. Czy jest tak, ponieważ wysiłki uczniów Dafa w celu wyjaśniania prawdy były niewystarczające?

Mistrz: Chociaż ta część historii jest dla uczniów Dafa w celu uprawomacniania Fa, środowisko jest skomplikowane i działają złe czynniki; stąd biorą się wyzwania. Jednak, jeśli tylko dobrze sobie radzicie, macie mocne prawe myśli i dobrze koordynujecie różne rzeczy, sytuacja ulegnie zmianie. Jeśli nie możecie tak postąpić, macie obawy albo zbyt wiele ludzkich przywiązań, to raczej będzie wam kiepsko szło. A kiedy wam kiepsko idzie, złe siły szaleją jeszcze bardziej, negatywne czynniki zdobywają przewagę, a wy będziecie widzieć tylko zakłócenia i trudy. Moi uczniowie Dafa... działacie na dużym terenie (pokazuje gestem) i każdy z was odpowiedzialny jest za pewne miejsce na tym świecie. Zmiany w waszym myśleniu mogą prowadzić do zmian w otaczającym was środowisku. To jak ludzie się mają w waszym rejonie jest wynikiem tego, do jakiego stopnia wyjaśniliście im prawdę. Środowisko kształtowane jest przez wasze ludzkie przywiązania. Kiedy środowisko jest złe, jest takie, ponieważ takim je uczyniliście. Oczywiście, jeśli teraz powiesz: „No to będę się zachowywał jak bóg”, i zaczniesz być nieracjonalny, wtedy będzie to inny przypadek sprowokowanych przez ciebie samego zakłóceń. Musicie zachować rozsądek, rozwiązywać problemy z pewnością i godnością oraz dobrze wiedzieć, co powinniście zrobić.

Uczeń: Rosyjscy uczniowie przesyłają Mistrzowi pozdrowienia.

Mistrz: Dziękuję. (Oklaski)

Uczeń: Bardzo staraliśmy się wyjaśniać prawdę ale sytuacja nie poprawiła się zbytnio. Co możemy zrobić by umożliwić występy Shen Yun w Rosji?

Mistrz: Tak, tam są czynniki polityczne, które doprowadziły do dużych wyzwań. Nie obawiajcie się. Jeśli nasi uczniowie Dafa naprawdę dobrze wykonywali swoje zadania ale sytuacja wciąż nie poprawiła się, to dajmy temu trochę czasu i zobaczmy. Złe czynniki starych sił widzą, że nikczemna KPCh jest skończona i gdyby istniał kraj przy północnej granicy [Chin], który rozprawiłby się z nią w sposób, w jaki robią to Stany Zjednoczone, to zło nie zdobyłoby się na prześladowanie uczniów Dafa. Więc istnieją tam specyficzne okoliczności, wobec których to nie tak, że uczniowie Dafa nie działali dobrze, a raczej szerszy kontekst zawiera coś takiego. Mając to na uwadze, poczekajmy i zobaczmy. Cokolwiek by się stało, uczniowie Dafa wciąż mają działać tak jak powinni w wyjaśnianiu prawdy oraz ocalaniu ludzi.

Uczeń: Natknęliśmy się na takie sytuacje jak następująca podczas sprzedawania reklam: pewni nasi klienci wysłuchali naszego wyjaśniania prawdy i dowiedzieli się o Dafa oraz zdecydowali się reklamować, ale po pewnym czasie przestali u nas zamieszczać reklamy, kiedy uznali, że efekty są minimalne. Czy było tak dlatego, że uczniowie nie poradzili sobie dobrze czy dlatego, że klient odszedł po zrobieniu tego co miał zrobić dla Dafa?

Mistrz: Osoba niekoniecznie ulega zmianie po wyjaśnieniu jej prawdy. Kiedy wyjaśniasz prawdę, musisz usunąć niewłaściwe poglądy danej osoby i pomóc jej zobaczyć, że zamiary KPCh są złe. Jeśli twoje wyjaśnianie prawdy jest nieadekwatne i efekt reklamowania minimalny, to oczywiste, że klient nie będzie chciał pozostać. Ale jeśli kontrakt został podpisany, to należy go uszanować. Jeśli wystąpi niedotrzymanie zasad kontraktu, co spowoduje jakiekolwiek szkody, wtedy ten, który spowodował szkody musi być pociągnięty do odpowiedzialności. Jeśli nie ma konsekwencji finansowych oraz jest to tylko sprawa tego, czy chcą kontynuować [wspólną pracę], to postąpcie zgodnie z daną sytuacją. Nie ma czegoś takiego jak to, że klient ma wykonać to czy tamto dla Dafa. Ocalasz świadome istnienia i tyle. Nie jest tak, że świadome istnienia powinny robić dla was pewne rzeczy. A w sprawie czy poradziliście sobie dobrze czy nie, Mistrz naprawdę nie ma potrzeby skomentowania tego typu rzeczy. Będziecie znać odpowiedź jeśli spróbujecie dojść do tego, co nie jest do końca właściwe.

Uczeń: Jak możemy sobie radzić lepiej z wyjaśnianiem prawdy Chińczykom mieszkającym w Brazyli, których jest 200 tysięcy?

Mistrz: Jesteście uczniami Dafa, więc po prostu dajcie z siebie wszystko. Wyjaśnianie prawdy jest waszą odpowiedzialnością. Jeśli pytacie się, jak to możliwe, żeby porozmawiać ze wszystkimi tymi ludźmi, których chcecie ocalić, to odpowiem – po prostu działajcie jak najlepiej potraficie – zróbcie ile tylko możecie. Kiedy uczniowie Dafa dobrze sobie radzą w swoich obowiązkach, sytuacja się zmienia.

Uczeń: Jest wielu nowych uczniów, którzy chcieliby dołączyć do pewnych projektów, ale nie przyznają się ponieważ obawiają się krytyki od strony praktykujących z dłuższym stażem. Są dodatkowo praktykujący, którzy uważają projekty za równorzędne kultywacji i popychają nowych uczniów do brania udziału w jak największej ich liczbie.

Mistrz: W takim razie problem leży po stronie tych doświadczonych kultywujących. W końcu nowi uczniowie są nowymi uczniami i czy my nie skupiamy się na ocalaniu czujących istnień? Nowi uczniowie dopiero co się przyłączyli i naprawdę potrzebują waszej pomocy. Co najważniejsze, powinniście zachęcać ich do częstego studiowania Fa.

Inna sprawa jest taka, że powinniśmy przestać brać udział w happeningach lokalnych, które wymagają uczestnictwa dużej ilości ludzi i w kontekście których nie jesteście w stanie bezpośrednio wyjaśniać prawdę (na przykład parady i działania w miejscach, gdzie nie mieszka wielu Chińczyków). Nie mają one zbyt znaczącego wpływu i nie są szczególnie efektywne.

Uczeń: Gdyby codzienni ludzie organizowali występy Shen Yun zamiast sytuacji, w której uczniowie Dafa odgrywają przewodnią rolę i prowadzą sprzedaż biletów, to czy widownia będzie ocalana tak samo?

Mistrz: Tak będzie. Ktokolwiek obserwuje widowisko, zostanie ocalony i jest tak niezależnie od tego, kto przy tym pracuje.

Uczeń: Pewni uczniowie wracają do Chin kontynentalnych prawie co rok. Czy mogą uczestniczyć w ważnych projektach?

Mistrz: Myślę, że najlepiej, żeby nie uczestniczyli. Któregoś dnia mogliby zostać porwani przez nikczemną policję złej Partii oraz w uścisku strachu mogliby powiedzieć wszystko. (Śmieje się, wzdycha)

Uczeń: Kiedy Shen Yun będzie mogło wystąpić w Chinach?

Mistrz: Dokładnie o tym myślę! (Oklaski) Ale bądźcie spokojni, na pewno tam pojadą! (Entuzjastyczne oklaski, wiwaty)

Uczeń: Wielu uczniów wie, że praca nie jest kultywacją, ale wciąż cenią wysoko osiągnięcia naszych mediów. Jak mamy, w kontekście osobistej kultywacji, utrzymać czysty stan umysłu i równocześnie być skutecznym w tym, co uczniowie Dafa mają robić?

Mistrz: Miejcie silne prawe myśli i bądźcie świadomi tego, że pracujecie z zamiarem ocalania ludzi. Punkt wyjścia tego, co robisz jako kultywujący, jest święty. Jeśli twoje podejście nie jest prawe to przyniesie zakłócenia i rzuci cień na waszą pracę i kultywację.

Uczeń: Czy obecny kryzys ekonomiczny spowodowany jest przez podupadanie moralności ludzkiej, a w szczególności w przypadku osób pełniących władzę?

Mistrz: Nie martwmy się o stan światowej gospodarki. To, kto jest u władzy albo co stanie się gdzieś pewnego dnia nie ma związku z naszą kultywacją. Kierujemy naszą uwagę na ocalanie ludzi i kropka. Normalne aranżacje ludzkiego społeczeństwa niemal na pewno bazują na zgromadzonych przez ludzi błogosławieństwach i ilości karmy.

Uczeń: Uczniowie Dafa z miast Donggang, prowincja Lioning; prowincji Sindziang; Gaomi, prowincja Szandong; Lanzhou, prowincja Gansu; Cingdao; parku Jujuantan w Pekinie; prowincji Szansi; dzielnica Jangpu, Szanghaj; Szanghaju; dzielnica Czangping, Pekin; Weifang, prowincja Szandong; Czongcing; Szendzen; wyspa Hulu, prowincja Liaoning; Szenjang; Czengde, prowincja Hebei; Nunming, prowincja Yunnan; Szidziaczuang, prowincja Hebei; Jantai, prowincja Szandong; Dzinan; prowincji Heilongdziang; Lianjungang, prowincja Dziangsu; Uniwersytecie Dżedziang; hrabstwo Guan, prowincja Szandong; Hefei, prowincja Anhui; Dziangmen; Guijang, prowincja Guidzou; Ci`an; Biuro Zdrowia samorządu Kuanczou; Czaojang, prowincja Liaoning; Wuxue; Huanggang, prowincja Hubei; chrabstwa Sziszui; Maczeng; Fuszun; Datong, prowincja Szansi; Hebi, prowincja Henan; Weihai, prowincja Szandong; Cicihar; Fujang; Tianjin; Dzinczang, prowincja Gansu; Czangczun; Handan, prowincja Hebei; Czaoszan; Szudżu oraz Tai`an przesyłają mistrzowi pozdrowienia.

Mistrz: Dziękuję wam wszystkim. (Gorące oklaski)

Uczeń: Pozdrowienia dla naszego miłosiernego, niezrównanego i szlachetnego Mistrza od uczniów Dafa ze szkół Minghui. Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Homeland Security) zapewnia fundusze dla nauki języka chińskiego organizacjom spoza Chin, w których są aktywni agenci KPCh. W tym samym czasie organizacje takie, jak nasza, udostępniające naukę normalnego języka chińskiego nie mają takich funduszy. Pewni uczniowie myślą, że powinniśmy użyć tej okazji do wyjaśnienia prawdy rządowi i ujawnienia zła. Niektórzy jednak myślą, że z racji tego, że nie jest to bezpośrednie prześladowanie, nie powinniśmy ingerować.

Mistrz: Podczas prześladowań możecie mówić światu o tym, co nikczemna KPCh robi za granicą, ale nie zajmujcie się tym za bardzo. Ocalanie świadomych istnień jest najważniejsze. Postarajcie się ocalać coraz więcej ludzi. Możecie ujawnić te złe elementy, jeśli pozwolą na to okoliczności. Właściwie to czasem miałem taką myśl: teraz, kiedy nikczemna KPCh jest niemal skończona, kto powinien otrzymać wszystko to, co Partia zdobyła poprzez kombinowanie, oszukiwanie i defraudowanie? Nie zostało jeszcze postanowione, co się stanie z tymi rzeczami.

Uczeń: Mistrzu, czy możesz powiedzieć parę słów uczniom Dafa uwięzionym w Chinach? Jak powinni się zachowywać i wzmacniać swoje prawe myśli podczas pobytu w więzieniu?

Mistrz: [Te miejsca]to mroczne nory, gdzie zło przyczaiło się w ostatnich dniach swojego istnienia. Okoliczności każdego z uczniów Dafa są różne, ale pod żadnym pozorem nie powinniście tracić swoich prawych myśli, nie wolno wam zapomnieć nawet na chwilę, że jesteście uczniami Dafa. Jeśli postawicie Fa na pierwszym miejscu, to utrzymacie prawe myśli i będziecie w stanie wytrzymać zło; będziecie wiedzieli jak się zachować wobec zła. Dodatkowo, sytuacja jest skomplikowana, a stany kultywacji u poszczególnych ludzi różnią się. Niektórzy mogą stracić życie a inni doznają ciężkich prześladowań. Sytuacja każdej osoby jest inna; przeszłość każdej osoby, jak również i to, co stare siły zaplanowały dla ucznia Dafa, gdyby udało się go oszukać, to wszystko bardzo komplikuje sytuację. Ale co by nie było, jeśli uda ci się utrzymać Dafa w sercu, poradzisz sobie. Nawet gdyby osoba straciła życie, to na pewno wróci na właściwe sobie miejsce. Nawet jeśli niektórzy ludzie wpadają czasami w zamęt, na pewno uda im się przez to przejść.

Uczeń: Jest pewne miejsce ćwiczeń w naszej dzielnicy i większość praktykujących to Afro-Amerykanie. Niektórzy z nich przychodzą od ponad ośmiu lat ale tylko robią ćwiczenia i przeczytali książkę raz czy dwa razy. Tak samo jest z nowymi. Jak moglibyśmy im pomóc?

Mistrz: Pomóż im studiować Fa, postaraj się skutecznie wyjaśnić im jak ważne jest studiowanie Fa.

Uczeń: Czy Europejski Chór powinien nadal próbować uświadamiać i ocalać ludzi świata używając formy chóru?

Mistrz: Zastanawiam się czasem czy wasze śpiewanie może naprawdę mieć taki efekt jak Shen Yun, czy może naprawdę ocalać ludzi? Byłoby to trudne. Jeżeli chór nie jest w stanie osiągnąć realnych skutków w ocalaniu świadomych istnień, to nie jest szczególnie znaczącym [przedsięwzięciem]. Mówię tak, ponieważ kiedy macie próby albo śpiewacie razem, to angażujecie w to wielu ludzi. Natomiast jeżeli jesteście w stanie odgrywać dużą rolę w ocalaniu świadomych istnień, to powinniście to kontynuować tak długo jak jakaś ilość ludzi jest rzeczywiście ocalana, nawet jeśli ich liczba nie jest duża. Ale absolutnie nie przywiązujcie się do chóru samego w sobie.

Uczeń: Oddział Tianti Books S.A. w Toronto pracuje już przez prawie rok, a ilość osób przychodzących do sklepu by dowiedzieć się prawdy i studiować Fa stopniowo wzrasta. Jednak strona biznesowa sklepu nie działa najlepiej. Czy sklep powinien być bardziej prowadzony jak działalności medialne i pracować nad marketingiem i reklamą?

Mistrz: Przychodzicie do mnie nawet z takim pytaniem? (Ludzie się śmieją) Po prostu zarządzajcie swoim biznesem i tyle; nie ma w tym niczego złego. Kiedy nie radzicie sobie dobrze, to zło będzie zakłócało i pojawią się trudności. Tak sprawy się mają w obecnym czasie. Jeśli chcecie coś zrobić, to zróbcie to dobrze.

Uczeń: W zeszłym tygodniu pewne zbiry we Fluszing próbowały wyrwać kamery z rąk naszych uczniów tuż przed śledczym federalnym z Wydziału Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Planujemy ich pozwać. Amerykańska policja postawiła im tylko zarzut „usiłowania kradzieży.”

Mistrz: No bo to było usiłowanie kradzieży, skoro nie udało im się niczego ukraść. (Śmieje się) To normalne, że policja mówi coś takiego. Nie mogliby powiedzieć, że coś zostało ukradzione, kiedy nie zostało. Gdyby te zbiry wzięły coś, to moglibyście ich pozwać.

Uczeń: Chcielibyśmy powiedzieć władzom federalnym, że przez dłuższy czas te zbiry miały nas na celowniku, próbowały sprowokować i groziły nam z racji naszego wyznania.

Mistrz: Nie jest to tylko kwestia wyznania. Jest tak, że nikczemna KPCh stoi za tym. Ludzie wiedzą o tym, nawet jeśli im nie mówicie – nawet policja o tym wie. Jednak nad czymś się zastanawiam. Nasi uczniowie we Fluszing, ci z pierwszej linii, mieli dobry początek – postawić się złu. To jest naprawdę dobre i popieram to. Ale, czy przypadkiem nie jesteście trochę za bardzo impulsywni? Pomyślcie o tym na spokojnie i rozszerzcie trochę swoje horyzonty. Jeżeli jesteście w stanie prawdziwie postrzegać każdego jako czującą istotę, którą chcemy ocalić i staracie się ich ocalić, to zobaczcie, czy coś się zmieni. Na pewno nie jest to przypadkiem, że zło ujawniło się we Fluszing i skłoniło ludzi do złych działań. Na pewno przyszło pokazać niedostatki naszych uczniów. Nie walczcie na ślepo z ich ludzką stroną. Waszym celem nie jest ich pokonać ale ich ocalić. Postępujcie z miłosierdziem i nieporuszonym umysłem i wtedy zobaczycie jak wam to pójdzie.

Uczeń: Kiedy dziennikarze odpowiedzialni za relacjonowanie z Shen Yun mają bardzo napięte terminy i zmagają się z dużą liczbą zadań, trudno jest dzielić się zasobami z naszymi mediami i dziennikarzami. To trudna sprawa. W wyniku czego było wiele problemów, gdzie dziennikarze rywalizowali ze sobą by dostać małą ilość przepustek dla mediów.

Mistrz: Rzeczywiście. Ale problem raczej nie polega na tym, że ludzie rywalizują ze sobą o ograniczoną ilość przepustek dla mediów. Bywało tak, że nie było tak wielu ludzi na widowni, ale reporterzy byli wszędzie i ludzi to peszyło. Idą na przedstawienie. Czy zastanowiliście się, jak widzowie was postrzegają? A pewni uczniowie lubią się popisywać. Chodzą z aparatem i „klik, klik, klik” nieustannie robią zdjęcia, na prawo i lewo. To irytuje ludzi. Nie chodzi tu tylko o twój charakter i o to, jak się zachowujesz; jest to raczej kwestia kultywacji. Nie postawiłeś ocalania świadomych istnień na pierwszym miejscu. Reportaże z przedstawień to dobra rzecz; twoim zamiarem jest pomoc w promocji wydarzenia. Ale jeśli jest zbyt wielu dziennikarzy, to może to naprawdę osiągnąć przeciwny skutek. Zarząd teatru też tego nie zaakceptuje. Toteż nie można nie ograniczać liczby przepustek prasowych.

Uczeń: Wszyscy uczniowie Dafa z pekińskiego przemysłu lotniczego; Wszyscy uczniowie Dafa z Ganjiakou, Drogi Zhanlan i Zewnętrznej Bramy Fuczeng w Pekinie; punkt ćwiczeń w Szuangsiu w dzielnicy Haidian w Pekinie; miasta Czangsza, Hunan; Akademii Nauk; Chińskiej Akademii Nauk Społecznych; miasta Dżuhaj; parku Hongdu w mieście Nanczang; Leijangu, prowincja Hunan; Czendzou; chrabstwa Hengnan; miasta Sining; miasta Liuczou, prowicja Guangsi; miasta Harbin; hrabstwa Dongguang, prowincja Hebei; chrabstwa Fuczeng; miasta Czengdu; miasta Benksi, prowincji Liaoning; Dystryktu 204, miasta Szenjang; dzielnicy Czangsing; miasta Ningbo, prowincja Czedziang; miasta Dongfang, prowincja Hainan; miasta Sinjang, prowincja Henan; miasta Dziangmen, Kanton; Uniwersytetu Finansów i Ekonomii Dongbei w Dalian oraz prowincja Dziangsu przesyłają Mistrzowi pozdrowenia.

Mistrz: Dziękuję wam wszystkim. (Oklaski)

Uczeń: Podczas promocji sprzedaży biletów Shen Yun (Mistrz: Jejku, to nie jest konferencja odnośnie Shen Yun. Czemu wszyscy o to pytają?), uświadomiłem sobie, że celem występów Shen Yun jest ocalanie ludzi oraz, że jako uczniowie Dafa pracujący tam, czynniki związane z naszą kultywacją na to oddziałują. Dlatego też wyjaśnianie faktów powinno być główną rzeczą, którą robimy. Ale pewni koledzy praktykujący myślą, że reklama w popularnych mediach jest głównym zadaniem.

Mistrz: Sprzedaż biletów to tylko sprzedaż biletów, a wyjaśnianie prawdy powinno być podjęte tylko w przypadku pojawienia się problemów. To na przedstawieniu ludzie są ocalani. Nie ma nic złego w reklamie w normalnych mediach, małych czy dużych. Co do sposobu reklamowania, działajcie zgodnie z waszą lokalną sytuacją. Jedni mówią, że wystarczy porozdawać ulotki, inni, że skupienie się na sprzedaży biletów jest podstawowe, jeszcze inni, że istotne jest reklamowanie. Jakkolwiek zadziałasz to będzie dobrze. W niektórych miejscach nie prowadzi się dużej kampanii reklamowej ale uczniowie dobrze współpracowali i sprzedali wszystkie bilety w kilku tylko punktach handlowych. Mówię o tym, żeby zrobić to zgodnie z warunkami danego miejsca.

Uczeń: Ci z nas, którzy pracują w mediach potrzebują studiować Fa w grupie, ale jesteśmy rozsiani po świecie. Czy dobrym rozwiązaniem jest studiować przez Internet?

Mistrz: Możecie spróbować. Myślę jednak, gdziekolwiek uczniowie Dafa się znajdują – w jakimkolwiek miejscu na świecie wykonują powierzone im zadanie – nie powinni stracić kontaktu z lokalnym Stowarzyszeniem Dafa. I najlepiej nie odłączać się od lokalnej grupy, także. Wszyscy powinniście studiować Fa razem z uczniami Dafa w miejscu, gdzie się znajdujecie.

Uczeń: Kiedy reżim złej Partii zawali się, to czy ludzie Chin będą wciąż mieli okazję, w tych znacznie lepszych okolicznościach, by pojąć Dafa i zostać ocalonymi? Co potrzebujemy zrobić, aby to osiągnąć?

Mistrz: Kiedy zło naprawdę upadnie i nastąpi czas korygowania ludzkiego świata przez Fa, to będzie występował inny porządek rzeczy specyficzny do korygowania ludzkiego świata przez Fa, inny od obecnego – zupełnie inny. Nie myślcie o tych rzeczach, ponieważ obecnie powinniśmy działać zgodnie z obecną sytuacją i ocalać ludzi.

Uczeń: Jak mamy odróżnić podpowiedzi Mistrza i zakłócenia pochodzące od starych sił?

Mistrz: Mistrz oraz pewni prawi bogowie z pewnością będą ci dawali jakieś wskazówki. Ale często będą to robić aby, dla twojego dobra, usunąć twoje przywiązania albo pomóc ci uniknąć niebezpieczeństwa i będą one służyły twojej kultywacji. Zakłócenia od strony złych czynników, przeciwnie, często przyjmują formę fałszywych podpowiedzi, które zgadzają się z twoimi przywiązaniami, twoim zbytnim entuzjazmem wobec czegoś, z twoimi preferencjami albo z którymikolwiek z twoich pozostałych przywiązań. Później staniesz się jeszcze bardziej zadowolony i jeszcze bardziej przywiązany i pójdziesz w złym kierunku, myśląc, że to Mistrz cię poprowadził. Tak to się zwykle dzieje. Jak więc można je odróżnić? Niektórzy ludzie mówią, że kultywują według duchowych przekazów otrzymywanych podczas snu. Powiedziałbym, że to nonsens. (Śmieje się) Przywiązanie do podpowiedzi podczas snu nie jest kultywacją ale raczej niebezpiecznym zboczeniem z drogi. Uczniowie Dafa kultywują stosując się do książki Dafa i biorą Fa za swój standard. Czy śnisz, czy w jakichkolwiek innych okolicznościach się znajdujesz, musisz używać Fa jako standardu oceniania dobrego i złego, i tylko wtedy nie padniesz ofiarą zakłóceń. Nigdy nie przekazałem wam żadnej metody kultywacji, w której nie musisz kultywować ale tylko robisz to, co ci każą moje faszen. Nie uznaję tego za kultywację. Nie każdy uczeń może być przy moim boku i dlatego nauczałem was „traktować Fa jako Mistrza”. Mając książkę Fa powinieneś wiedzieć, jak kultywować.

Uczeń: Po tym, jak Mistrz zrobił wykład Fa dla australijskich uczniów, ich sytuacja poprawiła się w pewnych aspektach. Jednak po pewnym czasie sytuacja znów się pogorszyła. Są problemy w porozumiewaniu się pomiędzy uczniami chińskimi i zachodnimi, a kiedy pojawiają się problemy to wielu uczniów mówi „Powinniśmy więcej studiować Fa”, albo „Odstawmy na bok nasze przywiązania”, ale tak naprawdę ludzie nie patrzą do środka.

Mistrz: Ludzkie przywiązania zawsze będą obecne. Gdyby to było takie proste, że Mistrz raz naucza ich Fa i wskutek tego wszystkie przywiązania znikają, to chętnie nauczałbym ich Fa codziennie. Ale po prawdzie Fa jest już z nami – pozostaje tylko kwestia stosowania się do niego. Kultywacja to proces i trzeba czasu by porzucić [przywiązania]. Ale pomimo tego, powinniście też zawsze patrzeć na zegarek. Musicie wykorzystywać każdą chwilę – naprawdę. Mówisz, że Stowarzyszenie Dafa wraca do starych metod i staje się na powrót zamknięte, ale czy naprawdę tak jest? Przyjrzę się temu. Ale jak by nie było, jako uczniowie Dafa, którzy się kultywują, powinniście sami dobrze postępować niezależnie od tego, czy Stowarzyszenie dobrze postępuje czy nie. Mistrz nigdy nie pokładał wszystkich jego nadziei albo wszystkich nadziei Australii w jednej osobie albo w Stowarzyszeniu. Nałożyłem je na każdego ucznia Dafa i na waszą umiejętność dobrego kultywowania. Jesteście nadzieją na ocalenie istnień w swoim rejonie, jesteście uczniami Dafa, którzy uprawomacniają Fa i pomagają Mistrzowi w rektyfikacji Fa. Nie tylko Stowarzyszenie pomaga Mistrzowi w rektyfikacji Fa i nie tylko asystenci. Jeśli przywiązania powodują, że skupiasz swoją uwagę na Stowarzyszeniu, to nie będzie to dobre. Jeśli Stowarzyszenie naprawdę ma problemy, to wyprostuję je, ale nie będzie to działanie podjęte w odpowiedzi na twoje przywiązanie.

Uczeń: Czy będziemy świadkami wielkiego Sądu Ostatecznego?

Mistrz: Nie powinniście przywiązywać się do czegokolwiek, co Mistrz mówi. (Publiczność śmieje się) Nie zaprzątajcie sobie tym głowy. Dobrze sobie poradźcie z tym, co macie do zrobienia.

Uczeń: Pewni uczniowie są bardzo aktywni w pracy nad projektami Dafa i kultywują swój sinsing. Ale nie udaje im się robić ćwiczeń oraz nie traktują wysyłania prawych myśli zbyt poważnie. Czy tacy uczniowie mogą osiągnąć uwieńczenie [kultywacji]?

Mistrz: Jeśli tak jest, to może nie wkładał odpowiednio dużo serca w kultywację, ale jeśli postanowi poświęcić temu trochę więcej uwagi, to wszystko się uda. Ale z drugiej strony, rzeczywiście są tacy ludzie, którzy nie studiują Fa lecz tylko pracują. Potrzebujecie robić wszystkie trzy rzeczy. Jeśli tylko pracujesz a nie studiujesz, to jest to zwykły człowiek, który wykonuje pracę dla Dafa, a zwykły człowiek wykonujący pracę dla Dafa nie może osiągnąć uwieńczenia [kultywacji]; może tylko gromadzić cnotę. Gromadząc cnotę, czy błogosławieństwa, oznacza, że człowiek ten będzie posiadał błogosławieństwa gdy się ponownie narodzi, ale nie osiągnie uwieńczenia [kultywacji]. To czy nie powiedziałbyś, że wszystkie twoje wysiłki były na nic? Czy jest do przyjęcia, żeby kultywujący nie kultywował? Kiedy idziesz wyjaśniać prawdę, to tylko wtedy, kiedy twój umysł nagromadził wystarczająco Fa będziesz w stanie ocalać ludzi. Tylko wtedy twoje słowa będą miały moc, aby ich poruszyć.

Uczeń: Kiedy wyjaśniałem prawdę to natrafiłem na codziennych ludzi, którzy powiedzieli, że znali takiego czy owego ucznia Dafa, który nie był nawet tak dobry jak przeciętny niepraktykujący i choć jego słowa brzmiały naprawdę dobrze, to jego zachowanie było naprawdę kiepskie.

Mistrz: Też słyszałem o takich rzeczach. Jeśli twoje zachowanie nie przystaje na ucznia Dafa, to odgrywasz rolę, którą stare siły chcą, żebyś odgrywał i to jest niebezpieczne. Ale jednocześnie mam nadzieję, że ci z was, którzy usłyszą jak ludzie mówią takie rzeczy, zastanowią się w jaki sposób to może ich dotyczyć? Czy rozumiecie to, co powiedziałem?

Uczeń: Jestem dwunastoletnim uczniem Dafa. Przegapiłem szansę przystąpienia do Akademii Sztuk Fei Tian, ponieważ mój ojciec był temu przeciwny. Czy będę miał kolejną szansę?

Mistrz: Ponieważ nie jesteś jeszcze dorosły, prawo stanowi, że twoi rodzice decydują za ciebie. Jeśli twoi rodzice nie popierają tego, to się nie uda. Jeśli masz talent i wymaganą sprawność fizyczną, to zawsze będzie okazja. Jeśli nie, to staraj się nie przywiązywać do tego.

Uczeń: Czy podczas nauki języka chińskiego, zachodni praktykujący powinni uczyć się uproszczonych czy może tradycyjnych znaków?

Mistrz: Nie ma to większego znaczenia. Można uczyć się uproszczonych, można też tradycyjnych – żadna opcja nie stanowi problemu. Mówię to, ponieważ ci, którzy uczą się uproszczonych znaków wciąż mogą czytać te tradycyjne i na odwrót. Ludzkie sprawy załatwione zostaną w przyszłości. Tym, czym obecnie się zajmujemy to ocalanie świadomych istnień. Powinno się jednak zaznaczyć, że wiele uproszczonych znaków zostało stworzonych przez nikczemną KPCh i ich powiązania nie są dobre. Ale kiedy tak wielu ludzi, przeszło miliard, używa uproszczonych, to trzeba zostawić to na później.

Uczeń: Kiedy mówi się, że „zło jest skończone,” to czy znaczy to, że nikczemna Partia zaraz się rozpadnie?

Mistrz: Czynników stojących za nikczemną Partią już nie ma. Jest tak jak powiedziałem, ci, którzy utrzymują ten ustrój chcą po prostu utrzymać się przy władzy.

Uczeń: Wielu tajnych agentów przybyło do mojej okolicy. Jak sobie z nimi poradzić?

Mistrz: Są ludzie służb bezpieczeństwa czy wywiadu Stanów Zjednoczonych, czy tajna policja, która śledzi agentów. Tajny agent stworzony przez nikczemną kulturę KPCh jest kimś, kto sam został oszukany przez kulturę nikczemnej Partii i z tego powodu jest w niebezpieczeństwie. Kiedy ocalamy świadome istnienia, to dajemy szansę wszystkim. Ale są pewni ludzie, którzy zawsze kłócą się i robią problemy pośród nas, a ty możesz myśleć, że to tajni agenci chociaż nimi nie są; jednak czyny tej osoby są gorsze niż prawdziwych tajnych agentów. Taka osoba myśli, że robi coś dobrego i nie myśli o tym, co takiego ma, co powoduje brak akceptacji u innych uczniów.

Uczeń: Wielu Chińczyków przekazało pozdrowienia Mistrzowi gdy telefonicznie wypisywali się z KPCh. Ich słowa wdzięczności wobec Mistrza są bardzo poruszające. Chciałbym przekazać je Mistrzowi.

Mistrz: Proszę, przekaż im moje podziękowania, kiedy będziesz miał okazję. (Oklaski)

Uczeń: Podejście zachodnich rządów wobec nikczemnej Partii stało się coraz bardziej pobłażliwe. Uczniowie czują, że nie starczy im siły, by ich ocalić i że jest zbyt mało uczniów, którzy są w to zaangażowani.

Mistrz: Nie przejmuj się tymi sprawami, to już tylko stare siły próbują zachować równowagę. Nie pozwolą obecnie jednej stronie zdominować drugą. Wierzą, że zło nie jest już wystarczające do sprawdzania uczniów Dafa, dlatego starają się to wyrównać. Mimo to, całokształt rzeczy ulega zmianie, sytuacja jako cała się zmienia – i to na lepsze.

Uczeń: Przez ostatnie dwa dni nieopodal siedziby ONZ zobaczyłem parę osób ubiegających się o azyl i jedna z nich miała na sobie żółtą koszulkę [Dafa]. Kiedy o nią zapytałem to człowiek ten powiedział, że jeden z uczniów mu ją pożyczył.

Mistrz: Kto mu ją pożyczył? Ubrania, które nosicie reprezentują uczniów Dafa. Jeśli bez namysłu pożyczysz ją zwyczajnej osobie, a ona zrobi rzeczy nie pasujące do Fa albo takie, których robić nie należy, to czy ocalasz świadome istnienia czy je rujnujesz? Zawsze mamy ludzi, którzy nie spełniają wymagań. (Śmieje się.) Gdyby każdy umiał zachować się jak trzeba, trudności, przeciw którym stajecie nie byłyby takimi jakimi są.

Uczeń: Uczniowie Dafa zmienili teksty pewnych piosenek nikczemnej Partii i je śpiewają. Oczywiście, teksty sprzeciwiają się złej KPCh ale melodie pozostają takie same i nieprzyjemnie się ich słucha.

Mistrz: Moim zdaniem uczniowie Dafa nie powinni tego śpiewać. Zwykli ludzie mogą to robić.

Uczeń: Podczas wyjaśniania prawdy w Chinach, [natrafiamy na ludzi] z dwiema różnymi postawami; jedni zgadzają się na „trzy wycofania” ale nie identyfikują się z Dafa; inni identyfikują się z Dafa ale nie chcą stosować się do „trzech wycofań.” Kiedy zacznie się proces eliminacji, jaki będzie ich los?

Mistrz: To znaczy, że nie zmienili się fundamentalnie; jest tak, że prawda nie została im właściwie wyjaśniona. Co do ich losu, to tu jest podział w tej sprawie. Po której stronie on stoi, do tej strony należy i nie ma żadnej niejednoznaczności. Być może osoba zgodzi się z tym albo tamtym, a w rzeczywistości w sercu wcale się nie zmieniła. Może mówi tylko miłe rzeczy by być uprzejmym, ale w istocie nic się nie zmienił i jest tylko uprzejmy.

Uczeń: W Nowym Jorku wielu ludzi zaczęło przychodzić do Dafa z zamiarem zdobycia azylu politycznego. Wielu kolegów kultywujących jest zniesmaczonych ich zachowaniem i chce ich odsunąć.

Mistrz: Myślę, że choć to niedobre motywy przyprowadziły szukających azylu do kontaktowania się z uczniami Dafa, to to co robimy, to mimo wszystko starania w celu ocalania ludzi. Jeśli możesz potraktować ich z miłosierdziem, to może na zawsze zapamiętają twoje słowa i czyny. To może mieć wpływ na osobę a być może jest to jak zasadzenie nasionka przyszłego powiązania z Dafa. Jeśli nie potraktujesz ich dobrze, to być może to powiązanie przepadnie. Ale co by nie było, powinniśmy wiedzieć, że to, co robimy, jest ocalaniem ludzi.

Uczeń: Kiedy natrafiam na zdegenerowaną sztukę podczas mojej zwyczajnej pracy to czy mogę, przy zachowaniu prawych myśli, poprawić te zmienione czynniki podobnie, jak to robi Shen Yun?

Mistrz: Jeśli zaingerujesz i poprawisz sztukę nowoczesną zwyczajnych ludzi, to czy myślisz, że cię będą słuchać? A poza tym, nie mamy czasu by zajmować się tymi sprawami teraz. Teraz macie ocalać ludzi, więc nie potrzebujecie zwracać uwagi na te rzeczy. Na ten czas możecie po prostu zignorować wszystkie te rzeczy. Podczas gdy Fa koryguje ludzki świat, Fa będzie naturalnie miało środki by skorygować tamte rzeczy.

Uczeń: Jest duża liczba firm przemysłowych i komercyjnych oraz duża społeczność imigrantów w miejscu ujścia Rzeki Perłowej Kantonu, a pewne miasta przybrzeżne są sporych rozmiarów, mają też dużo mieszkańców.

Mistrz: Poszczególne warunki danych obszarów w Chinach różnią się, i nie macie innego wyjścia jak tylko działać zgodnie z lokalnymi okolicznościami. Równocześnie ważnym jest, żeby uważać na bezpieczeństwo. Którakolwiek jest to część Chin, uczniowie Dafa wiedzą, za co są odpowiedzialni, to znaczy, za osobistą kultywację i ocalanie świadomych istnień. I to jest to, co powinno być zrobione. Im więcej ludzi, którzy mogą być zbawieni, tym lepiej, ponieważ ta odpowiedzialność spoczywa na was.

Uczeń: Jeżeli chodzi o naszą pracę w telewizji, niektóre umiejętności jeszcze nie osiągnęły profesjonalnego poziomu. Czy byłoby w porządku współpracować ze zwyczajnymi ludźmi w tym obszarze?

Mistrz: Gdybyście chcieli nająć zwyczajnych ludzi do pewnego projektu to nie powinien być to problem. Aczkolwiek, najlepiej byłoby byście nie zakładali spółek albo współpracowali [jak równy z równym] przy takim czy innym projekcie. Jeśli osobę spotkają zakłócenia to zaczną się kłopoty. Było zbyt wiele takich przypadków. Jesteś uczniem Dafa a to, co robisz jest święte, podczas gdy to, co on robi, jest ludzkie; w niewielkim stopniu można to połączyć. Jeśli prowadzisz własną firmę i chcesz nająć osobę jako pracownika to w porządku, ponieważ będzie robił to, co mu każesz. Ale jeśli z nim współpracujesz to często prowadzi to do problemów. Taka osoba łatwo ulega zakłóceniom.

Uczeń: Doświadczeni praktykujący, którzy uzyskali Fa wiele lat temu odeszli od Dafa ponieważ utknęli w pułapce pewnych blokad psychicznych i przywiązań. Nie mamy sposobów na rozwiązanie tych blokad, jest nam przykro i martwimy się o nich. Jak możemy im pomóc?

Mistrz: Ostrożnie do tego podchodźcie. Spróbujcie dostrzec, jaki jest fundamentalny problem danej osoby. Jeśli naprawdę trzyma się ona nikczemnej KPCh albo na fundamentalnym poziomie nie chce kultywować, a dawniej przyłączyła się tylko dla zabawy, to zostawcie ją. Jakkolwiek by to wyglądało, jako uczniowie Dafa powinniście spróbować ocalać świadome istnienia niezależnie od tego, jaka jest ich sytuacja i właśnie to powinniście robić. Jeśli widzisz kogoś, kogo możesz ocalić, to idź i to zrób. Jeśli ci się nie uda, to nie będzie to twoja wina.

Uczeń: Jest wiele projektów, w których mógłbym wziąć udział. Z wyjątkiem Shen Yun, nie jestem pewien jak odróżnić, które z nich są mi przeznaczone.

Mistrz: Nie jest to coś, co możesz rozpoznać, a jeśli myślisz o tym zbyt długo to jest to przywiązanie. Idź i zrób to, co uczniowie Dafa powinni robić a to, co zrobisz, będzie właściwe.

Raczej nie będę już zajmował więcej waszego czasu. Nie było wam łatwo zorganizować podróż i powinniście kontynuować waszą konferencję wymiany doświadczeń. Mam nadzieję, że dzięki tej konferencji wszyscy poprawicie się, widząc jak inni dobrze sobie radzą oraz podpatrując ich podejścia i zabierzecie ze sobą do domu dobre rzeczy. Jeśli możesz prawdziwie wynieść coś z tej konferencji, to będzie to z korzyścią dla twojej kultywacji i będzie to znaczyło, że nie przybyłeś na marne. Wydatki związane z każdą konferencją nie są małe. W sumie, zgodnie z naszymi wyliczeniami, same ceny lotów tym razem mogły być liczone w milionach. Wydatki były naprawdę spore. Nie pozwólcie więc, by stało się to formalnością i nie przyjeżdżajcie tylko dlatego, że inni przyjeżdżają. Nie powinniście też przyjeżdżać z ciekawości, chcąc usłyszeć, co Mistrz ma do powiedzenia. Mistrz powiedział wam, że powinniście twardo stawiać ostatnie kroki podróży i wypełnić swoją misję. I to będę wam zawsze powtarzał.

Na koniec, mam nadzieję, że nie zmniejszy się wasza determinacja. Czy nie widzicie już promyków wschodzącego słońca? Zło jest skończone a im bliżej końca, tym więcej powinieneś mieć energii. Wypełnijcie to, co powinniście wypełnić jako uczniowie Dafa i ocalajcie więcej świadomych istnień. Tu leży potężna cnota. Za każdą osobą, którą ocalasz, znajduje się cała masa istnień. Cóż za niesamowita rzecz.

Wielu z was przekazało swoje pytania napisane na kartkach papieru, które organizatorzy mi przynieśli, a wielu z was jeszcze chce zapytać o więcej rzeczy. Czy zapytasz czy nie, w naszej książce Fa możesz znaleźć odpowiedź. Więcej ją czytaj. Kultywujesz pośród złudzeń i nie możesz zobaczyć prawdziwego oblicza tej książki Fa. Kiedy prawdziwie ją zobaczysz, słowa będą nieodpowiednie, zwyczajnie zbyt pozbawione wyrazu, by to opisać. Powiedziałem wam wcześniej, że za każdym słowem znajdują się Buddowie, Tao i Bogowie, poziom po poziomie. Nie możesz też pojąć, co to znaczy, kiedy Mistrz mówi, że wszystko zostało zebrane w książce Fa, ponieważ obecnie nie możesz pojąć tego ludzkimi myślami. Wszystko można tam uzyskać; wszystko zależy od tego, ile serca w to wkładasz oraz jaki jest twój stan umysłu. Wszystko można uzyskać poprzez tę książkę Fa. Ale kultywacja to poważna sprawa i absolutnie nie możecie być pod tym względem niedbali. Jeśli zachowasz w umyśle jakąkolwiek z pośród wielu możliwych nieczystych myśli podczas studiowania Fa, czyli tej książki, to nic nie zobaczysz i niczego nie uzyskasz. Wielu uczniów Dafa mówiło, że kiedy osoba jest prześladowana przez długi czas, to jest to tak jakby ktoś w ogóle nie poprawił się poprzez czytanie Fa. W rzeczywistości, problem polega na tym, że wtedy twój mózg zajęty jest prześladowaniem i nie możesz się wyciszyć. Kultywacja to poważna sprawa. Musisz być w stanie utrzymać czysty i szczery stan podczas studiowania i musisz kultywować i tylko wtedy będziesz się poprawiać i osiągać wyniki.

Skończę znanym już wam akcentem. Mam nadzieję, że wszyscy przejdziecie ostatni odcinek podróży dobrze i będziecie godni tytułu „ucznia Dafa”. Dziękuję wam wszystkim. (Długie, entuzjastyczne oklaski)

(ostatnia aktualizacja 3 styczeń 2010 r.)