Minghui.org ustanawia centrum wydawnicze i publikuje raporty o prawach człowieka po angielsku

Aby pozwolić większej ilości ludzi dowiedzieć się i zyskać głębsze zrozumienie Falun Gong (także znanego jako Falun Dafa), redakcja Minghui uruchomiła Centrum Wydawnicze Minghui, organizację non-profit, której misją jest produkowanie drukowanych i elektronicznych książek i magazynów, artykułów i treści multimedialnych, jak i partycypowanie w ważnych wydarzeniach.

Kanada: Posłowie i przechodnie wspierają Falun Gong

Jako część działań z okazji 27 rocznicy upublicznienia Falun Dafa, praktykujący z Toronto zorganizowali wiec i wykonali ćwiczenia Falun Dafa przed budynkiem parlamentu prowincji Ontario 5 czerwca 2019 roku. Praktykujący informowali przechodniów o prześladowaniach kierowanych przez Komunistyczną Partię Chin wymierzonych w Falun Dafa, które mają miejsce od 20 lat.

Muzyka do ćwiczeń Falun Dafa (wersja 2018)

Ostatnie wiadomości

© Copyright Minghui.org 1999-2019