Nauczanie Fa na konferencji Fa w Nowym Jorku w 2019 roku

Li Hongzhi

17 maja 2019 r.

Witam wszystkich!

(Wszyscy: „Witaj, Mistrzu!”)

Aby raz w roku wziąć udział w konferencji Fa, niektórzy z was przybywają z daleka, niektórzy z Chin kontynentalnych, a koszt jest dość znaczny. Każdego roku wydajecie dziesiątki milionów na coroczną konferencję Fa, na podróże, posiłki i zakwaterowanie, po prostu chcecie mieć możliwość zyskania poprzez konferencję Fa szansy na poprawę swojej kultywacji i uczenia się od siebie nawzajem. To znaczy, jako kultywujący, przywiązujecie wielką wagę do samej kultywacji. Uczniowie Dafa powinni dobrze wykonywać trzy rzeczy, a jeśli nie kultywujecie siebie dobrze, to nie robicie tego dobrze. Oczywiście niektórzy z was chcą skorzystać z tej okazji, żeby zobaczyć Mistrza, wiem o tym. Niezależnie od przypadku, Fa jest tutaj i może kierować waszą kultywacją.

Mistrz wiedzie zwyczajne życie wśród zwyczajnych ludzi i zachowuje się w zwyczajny sposób. Wiele ludzkich spraw nie może być tym samym co Fa. Dlatego proszę was wszystkich, abyście postępowali zgodnie z Fa i brali Fa za swojego Mistrza. Powodem, dzięki któremu dzisiaj uczniowie Dafa potrafili przetrwać do tego etapu, jest to, że Fa jest tutaj. Niezależnie od tego, czy jest to nasza konferencja Fa czy wasza osobista kultywacja, doszliście do tego dnia opierając się na Fa. To znaczy, bez tego Fa nie moglibyście przetrwać do dnia dzisiejszego. Dlatego dla uczniów Dafa kultywacja jest zawsze priorytetem, zwłaszcza jeśli dochodzimy do ostatniego okresu.

Oczywiście, mówiąc o ostatnim okresie, widzieliście również, że sposób, w jaki zmienia się klimat kosmiczny, jest taki sam jak w tym ludzkim świecie. Na przykład prześladowanie uczniów Dafa przez zło osiągnęło ślepy zaułek i trudno złu nawet zapewnić sobie przetrwanie. Tyle tylko, że maszyna do prześladowania uczniów Dafa nadal się kręci. Jednak, jak właśnie powiedziałem, zbliża się to do ostatniego etapu i tym bardziej powinniśmy robić dobrze to, co powinniśmy zrobić, ponieważ im bliżej końca, tym jest to istotniejsze. Od tamtej pory wytrzymaliście w tak trudnym i złym środowisku, nie macie powodu, aby pod koniec nie działać jeszcze lepiej. Kiedy zaczęły się prześladowania, wszystkie media na świecie przedrukowywały artykuły pełne kłamstw z mediów KPCh i trudno było ludziom na całym świecie stwierdzić, co się naprawdę dzieje. W tak trudnych sytuacjach uczniowie Dafa zmienili zrozumienie u ludzi na świecie poprzez wyjaśnienie w społeczności międzynarodowej [jak wygląda] prawdziwa sytuacja i przebrnęli przez to. Podczas tego ostatniego etapu sami powinniście cenić wszystko, co zrobiliście i co robicie, i nie możecie odpuszczać. Absolutnie nie możecie odpuszczać.

Obserwowałem to również u wielu uczniów Dafa, szczególnie w tym środowisku w Chinach kontynentalnych, [gdzie są] wypaczone stosunki międzyludzkie, wypaczone zachowania ludzkie i wypaczone sposoby myślenia – w tego rodzaju społeczeństwie trudno im uniknąć wpływu, jaki to wywiera. Uczniowie Dafa powinni zachowywać się zgodnie z Dafa, jednak kiedy wychodzicie za drzwi, tym, co napotykacie, są właśnie tego rodzaju relacje międzyludzkie w zwykłym ludzkim społeczeństwie. Całe społeczeństwo jest wypaczone, więc musicie robić takie rzeczy. W miarę upływu czasu wasze zachowanie staje się nie do odróżnienia od sposobu, w jaki ludzie wchodzą w interakcję ze sobą w tym społeczeństwie. Nawet sposób, w jaki myślicie o różnych sprawach, przyzwyczailiście do tego trybu z ludzkiej egzystencji i dlatego czujecie, że po prostu te sprawy tak się mają. Po opuszczeniu Chin kontynentalnych i przybyciu do społeczności międzynarodowej, wielu zastanawia się, dlaczego ludzie są tak prości i nawet ich wypowiedzi i działania są bardzo spokojne. W przypadku ludzi z Chin kontynentalnych wręcz przeciwnie niezależnie od tego, co robią, pragną zrobić wszystko w najbardziej ekstremalny sposób, osiągnąć maksimum i działać tak cały czas – wszyscy mają tę mentalność. To nie jest normalny ludzki stan, więc kiedy wprowadzają ten rodzaj myślenia i postępowania do społeczności międzynarodowej, wywołuje to negatywne reakcje ze strony społeczności międzynarodowej.

Ludzie z Chin kontynentalnych, prawie wszyscy, popadają w konflikty z ludźmi z innych krajów. Dlaczego Chińczycy to lubią? W rzeczywistości zła KPCh celowo zepsuła zachowanie i charakter Chińczyków, robiła to systematycznie, niszcząc tradycyjną kulturę i eliminując pojęcie ludzkiej moralności i uniwersalnych wartości. Teraz to wszystko jest tym ekstremalnym majdanem złej KPCh, który z pewnością nie jest tym, co tamto. Dopiero po długim okresie mieszkania w społeczności międzynarodowej będą mogli się zmienić.

Teraz część studentów przybyła z Chin kontynentalnych. Niektórzy mogli nie radzić sobie dobrze w tamtym środowisku Chin kontynentalnych, więc w nowym środowisku tym bardziej powinni lepiej kultywować i dobrze wykonywać to, co powinni robić. Nie działajcie dalej z taką skrajną mentalnością, która z łatwością odgrywa rolę zakłócania dla tego środowiska uczniów Dafa. Wiecie, że ludzie w społeczności międzynarodowej rzadko mówią o innych za ich plecami i wielu z nich ma nieskomplikowany sposób myślenia, pomysły, zachowania i przyzwyczajenia, które są powszechne. Mają tendencję do myślenia, że powinni być uprzejmi, być kimś, kto traktuje innych raczej dobrze i w normalnych okolicznościach nie robią rzeczy, które szkodzą innym, aby czerpać z tego korzyści. Zatem ci, którzy mają wiele zwyczajnych nawyków i wzorców zachowań nabytych w Chinach kontynentalnych, muszą się zmienić w społeczności międzynarodowej. Mówię o tym, ponieważ coraz więcej studentów przyjeżdża teraz z Chin kontynentalnych i ich liczba przewyższa pierwotną liczbę uczniów Dafa w społeczności międzynarodowej i możliwe, że nawet stali się większością. Więc musicie zwracać większą uwagę na te kwestie.

Czy wiecie, że kiedy w przeszłości miało miejsce przytłaczające prześladowanie uczniów Dafa, gdy w Chinach była taka sytuacja i jeśli nawet w społeczności międzynarodowej nie dopuszczano się przemocy, to rodzaj presji i dyskryminacyjnego traktowania, jakiego doświadczali uczniowie Dafa, były naprawdę trudne. Tak było, dlatego że wszystkie międzynarodowe media przedrukowywały kłamstwa propagandowe złych mediów KPCh i nikt nie znał prawdziwej sytuacji. Liczba uczniów Dafa za granicą była ograniczona, ale działali skutecznie. Założyli własne media i utworzyli wiele grup zadaniowych – niektóre ukierunkowane były na rząd, inne kierowały różnymi mediami w celu wyjaśnienia prawdziwej sytuacji; założyli wiele stron wyjaśniających prawdę, a także utworzyli media i strony internetowe i tak dalej. Zmienili sytuację poza Chinami, sposób myślenia ludzi indoktrynowanych na świecie przez kłamliwe media złej partii oraz ich zrozumienie na temat uczniów Dafa. To było naprawdę niezwykłe. Utworzenie tego środowiska nie było łatwe i oni bardzo je cenią. Nie pozwólcie, aby mentalność i zachowanie Chińczyków z kontynentu wywodzące się z kultury partyjnej zniszczyły to środowisko praktykujących. Mówię o tym dlatego, że widzę, iż wielu zwyczajnych ludzi z Chin kontynentalnych jest przyczyną złej reputacji [o Chińczykach] w społeczności międzynarodowej, co naprawdę sprawia, że człowiek czuje się zakłopotany i sprawia, że Chińczycy chowają głowy ze wstydu. Nie powinniście być tacy. Jesteście kultywującymi i powinniście znać swoje niedociągnięcia. To coś więcej niż kwestia wpływu na wizerunek naszej narodowości. Ponosicie odpowiedzialność za uratowanie wszelkiego życia na całym świecie, co ma jeszcze większe znaczenie, więc musicie zmienić własne myślenie i postępowanie.

Nie uważajcie ludzi ze społeczności międzynarodowej za naiwnych. Chociaż ich myślenie jest bardzo proste – właśnie dlatego, że im prostsze, tym jaśniejsze – są bardzo wnikliwi w postrzeganiu pewnych spraw. Oni po prostu nie wyrażą czegoś w ten sposób, nie powiedzą tego w ten sposób, ale będą bardzo otwarci. Struktura ludzkiego umysłu jest taka sama i ich poziom inteligencji jest taki sam i nie są mniej mądrzy od innych. Ich myślenie i postępowanie nie spada poniżej pewnych standardów i mają normy moralne, więc nie zrobiliby pewnych rzeczy w ten sposób. Z nawykami, które rozwinęliście w Chinach kontynentalnych, czy to w pisaniu, czy w robieniu innych rzeczy, po prostu lubicie popadać w skrajności. Tego rodzaju styl, taki rodzaj mentalności, jest bardzo trudny do zaakceptowania dla ludzi w społeczności międzynarodowej. W rzeczywistości przed pojawieniem się złej KPCh ludzie w Chinach kontynentalnych również mieli wartości, które podkreślały dobroć i cnotę. Powodem, dla którego zła KPCh mobilizowała jeden ruch za drugim, był fakt, że Chińczycy w tym czasie byli cywilizowani, szlachetni i dzielili te same ogólnoludzkie wartości; mobilizując jeden ruch za drugim, zła KPCh celowo zniszczyła chińską kulturę, wyeliminowała elity kulturowe i indoktrynowała ludzi złymi rzeczami nikczemnej KPCh. Jej cel był bardzo jasny: miało to zmienić myślenie i zachowanie Chińczyków w coś podobnego do śmieci. Ponieważ do społeczności międzynarodowej przybywa coraz więcej uczniów Dafa z Chin kontynentalnych, kwestia ta staje się coraz widoczniejsza. Trzeba się tym zająć i wszyscy muszą zwrócić na to uwagę.

Co więcej, działając w różnych zespołach wyjaśniających prawdę i biorąc udział w aktywnościach, które uczniowie Dafa zorganizowali spontanicznie, wywarliście bardzo znaczący wpływ na wyjaśnienie prawdziwej sytuacji i ocalenie czujących istot. Bardzo dobrze! Nie chodzi o to, jak bardzo ważna jest wasza praca, ale czy to, co zrobiliście, jest skuteczne, o to, w co wkładacie swoje serce i o to, czy jesteście kultywującymi. Ci, którzy przez cały rok zajmują swoje miejsca przed chińskimi konsulatami i w punktach wyjaśniania prawdy, są naprawdę niezwykli! Niektórzy z nich są stosunkowo starzy i inni twierdzą, że ci starsi znaleźli odpowiednią dla siebie rolę; a zatem ci z was, którzy nie są w podeszłym wieku, co zrobiliście? To wszystko jest tym samym i chodzi tylko o to, jak uczniowie Dafa robią różne rzeczy.

Pewnego razu uczeń zapytał mnie: Mistrzu, ilu ludzi powinno wycofać się z partii, aby zła KPCh upadła? (Mistrz się śmieje) Wyciągnąłem pięć palców. Więc pomyślał: „Och, jeśli pięć tysięcy ludzi się wypisze, zła KPCh upadnie”. (Publiczność się śmieje) Stało się tak, że liczba pięciu tysięcy, została szybko osiągnięta. „Hej, co się stało? Mistrz wyciągnął pięć palców, och, to musi być pięćdziesiąt tysięcy ludzi”. Szybko osiągnięto także pięćdziesiąt tysięcy. „To nie w porządku, dlaczego Mistrz pokazał pięć palców? Och, to musi być pięćset tysięcy ludzi”. (Mistrz się śmieje) Osiągnięto pięć milionów i pięćdziesiąt milionów, a teraz przekroczono trzysta milionów. Chiny mają ponad 1,5 miliarda mieszkańców, a wycofanie się z partii pięciu tysięcy nie wydaje się mieć żadnego wpływu. (Mistrz się śmieje) Właściwie, podałem to symbolicznie. Innymi słowy, te rzeczy, które robimy, są niezwykle ważne, co psychologicznie niszczy złą KPCh. W jakim stanie jest teraz KPCh? Poza tymi kilkoma osobami u władzy wszyscy myślą: „Kiedy się zawali?” i wszyscy przygotowują się do ostatecznego odwrotu, przygotowują się na koniec jej czasów. Przekazują pieniądze za granicę, wysyłają swoje dzieci z Chin i sami również ubiegają się o przyznanie im stałego pobytu za granicą i paszportu, więc gdy coś pójdzie nie tak, będą gotowi, by się wymknąć. Wszyscy mają nastawienie końca czasów [KPCh].

Oszukują siebie samych i innych, aby utrzymać panowanie tego reżimu. Wielu szpiegów pracuje dla tego demona ropucha i wszyscy oszukują obecnego przywódcę partii. Zanim obecni przywódcy partii przejęli władzę, tamci karmili ich fałszywymi informacjami wywiadowczymi; po przejęciu władzy nieustannie przekazują im fałszywe dane. Oni nie znają prawdziwej sytuacji, jaka panuje na zewnątrz, a informacje wywiadowcze, które otrzymują są wszystkie fałszowane przez osoby pracujące dla tego demona Jianga, a ich strategie polityczne nie wykraczają poza siedzibę partii – Zhongnanhai. Wzajemna walka za kulisami staje się coraz intensywniejsza – to walka na śmierć i życie. Obecna głowa partii jest nielubiana na wszystkich frontach; ci, którzy chcą iść ścieżką demokracji, już teraz mu nie ufają, a zła KPCh ufa mu jeszcze mniej; nikt nie traktuje go szczerze.

Widzicie, że zła partia nie utrzyma się długo. Cel istnienia złej KPCh i to prześladowanie uczniów Dafa – czy nie zostały zaaranżowane przez stare siły, aby przetestować uczniów Dafa? Chiny wykuwają uczniów Dafa, jak piec do hartowania dan z Najwyższego Taoizmu, a kiedy ogień płonie jeszcze gwałtowniej, niczym ciężka próba, eliminuje ludzkie poglądy i eliminuje przywiązania. Oczywiście, tego rodzaju cierpienie jest trudne do zniesienia, ale to, co zostaje wyhartowane, jest prawdziwym złotem. Zła KPCh jest jak węgiel drzewny, im gorętszy płomień, tym bardziej wydaje się podekscytowana. Gdy płomień zgaśnie, zobaczycie, że wykute zostało prawdziwe złoto. Co stało się ze złą KPCh? Popioły i jeden podmuch, „puf”, przepadnie. (Publiczność bije brawo) Nawet jeśli uczniowie Dafa wydawali się żałośni podczas prześladowań, to w rzeczywistości prawdziwie żałośni są ci, którzy idą za złą KPCh – są naprawdę najbardziej godni pożałowania, ponieważ muszą zapłacić za wszystkie grzechy popełnione przez złą partię w historii ludzkości.

Pomyślcie o tym wszyscy, ci źli wodzowie KPCh doprowadzili zło do ekstremum, chociaż wiedli życie w pobłażliwości. W swoim życiu wyrządzili wszelakie złe rzeczy i wykorzystali swoje błogosławieństwa. Obecna głowa partii nadal podąża za złą KPCh – inni wywiedli osła w pole, a ten z kolei zamierza teraz wyrwać palik, do którego go przywiązano, jednak i tak zostanie złapany. To znaczy, że wszystkie grzechy złej KPCh zostaną ostatecznie spłacone przez niego, czy nie tak to działa? Ponieważ jest głową złej KPCh. W rzeczywistości czasami myślę, że czuje on, iż zła KPCh może mu pomóc w utrzymaniu władzy. Tak było w przeszłości, a czy nadal tak jest? W przeszłości Chińczycy nawet nie ośmielali się krytykować złej KPCh, gdy byli sami w łazience – tak było naprawdę, ponieważ to złe widmo było wszędzie. Teraz widmo zła zostało już wyeliminowane i wszyscy potępiają złą partię. Kiedy kilka osób siada do posiłku i rozmawia, to jeśli [w trakcie tego] nie potępiają złej KPCh, czują, że ma niczego lepszego o czym można by porozmawiać, a jeśli ktoś nie krytykuje złej KPCh, to ludzie myślą, że coś jest z nim nie tak – doszło już do tego etapu. (Publiczność bije brawo) Zła KPCh doszła do punktu, w którym zapadnie się pod jednym naciśnięciem, a jednak ty chcesz polegać na złej KPCh, aby podtrzymała twoją władzę; czy nie oceniasz spraw w zły sposób? Zła KPCh polega na tobie, by przetrwać! Nie jest tak, że możesz polegać na złej KPCh, aby przetrwać! Jeśli obecne kierownictwo powie: „Aktualnie nie chcemy złej KPCh”, to zła KPCh nie będzie mogła przetrwać nawet jednego dnia i zniknie dnia następnego (publiczność bije brawo), ponieważ wszyscy czekają na ten dzień. (Publiczność bije brawo) Po prostu mówię, co za głupotę popełnia obecne kierownictwo.

Niezależnie od wszystkiego, z naszej perspektywy widzimy te kwestie bardzo wyraźnie i po prostu wyjaśniłem tę sytuację. Po dotarciu do tego etapu nie pozostało wiele czynników, które testowałyby uczniów Dafa. Niewiele węgla drzewnego pozostało, więc nie za wiele prawdziwego złota da się wytopić. Czy nie powiedzielibyście, że ten ogień wkrótce wygaśnie? Tak będzie. (Publiczność entuzjastycznie bije brawo) I co dalej? Czy uczniowie Dafa osiągną czy nie osiągną w kultywacji oświecenie? Osiągną czy nie? (Publiczność bije brawo) Nawet jeśli niektórzy uczniowie Dafa pójdą za Mistrzem do etapu Fa rektyfikującego ludzki świat – nawet jeśli tak będzie – to nadal postawimy znak końcowy. Ten proces, przez który przeszli uczniowie Dafa w okresie rektyfikacji Fa, jest bardzo ważny. Odnośnie tego, co będzie później, nie będę o tym za wiele mówić.

Wczoraj, na wieczornym przyjęciu na Górze, powiedziałem, że często mówiłem o starych siłach, więc wszyscy są w zasadzie świadomi tej koncepcji. Nadal jednak nie macie jasności odnośnie tego, jak powstają stare siły. Właściwie, to pomyślcie o tym wszyscy, powstawanie starych sił ma podłoże historyczne. Kosmos przechodzi przez proces formacji, stabilizacji, degeneracji i destrukcji, a ludzie przez etapy narodzin, starości, chorób i śmierci. Wszyscy wiecie, że kiedy człowiek dorasta do wieku kilkunastu lat, piętnastu, szesnastu lub siedemnastu albo osiemnastu lat, jest to proces „formacji”; kiedy osiąga osiemnaście, dziewiętnaście lub dwadzieścia lat, aż do trzydziestki, jest to proces „stabilizacji”; po czterdziestce i później zaczyna schodzić w dół i to jest proces „degeneracji”; kiedy jego ciało jest już w okropnym stanie i przestaje funkcjonować, starzeje się i umiera, to jest proces „rozpadu”.

Ten proces jest bardzo krótki w przypadku ludzkiego życia; jak długo to trwa w odniesieniu do przestrzeni tego wszechświata? Jak ta koncepcja wygląda w przypadku jeszcze większego obszaru ciała kosmicznego? Pozwólcie, że spróbuję to opisać na tyle na ile jestem w stanie to zrobić. Użyję niezliczonej ilości niezliczonych bilionów, aby zmierzyć liczbę lat, i to będzie proces „formowania”. W ciągu tych niezliczonych bilionów lat ile żywotów przeszło od narodzin do śmierci! Bogowie są tacy sami, gdyż przechodzą przez niekończące się cykle. Nie chodzi o to, że nie umierają, ale są świadomi swojej śmierci. Są również świadomi swoich narodzin, ale nie mają swoich wcześniejszych wspomnień. Ta śmierć i odrodzenie wydarzają się dopiero po upływie długiego okresu i przez ten czas zdążą się już znudzić życiem. W wyniku tego procesu, a cykl jest procesem odnowy życia, kto wie, ile niezliczonych bilionów razy takie istoty, które przechodzą ten cykl, rodzą się w procesie „formacji”. Używam tu bilionów, największej jednostki liczebników, z których często korzysta ludzkość – niezliczone biliony – użycie miliardów byłoby niewystarczające. Nawet bogowie tak mają, nie wspominając o ludziach. Ten kosmos jest niezwykle długowieczny.

Jeśli chodzi o proces „stabilizacji”, to jest to proces jeszcze dłuższy, najdłuższy. W tym okresie lata są tak długie, że po prostu nie da się ich opisać, bez względu na to, ile użyje się bilionów. W kosmosie nie ma ani jednego istnienia, które żyłoby w trakcie procesów „formacji, stabilizacji, degeneracji i destrukcji”. Nie ma nawet życia, które żyłoby od „formacji” do „stabilizacji”. Najwyższe istoty w kosmosie również zniknęły, bez względu na to, jak wysokimi były istotami, wszystkie zniknęły. Podobnie jak metabolizm komórek w ludzkim ciele, nie istnieją żadne oryginalne komórki. Tak jest w przypadku wszystkiego i wszystko przeszło przez taką sztafetę. W tym ogromnym i długotrwałym procesie, jeśli zapytalibyście istoty będące na etapie „stabilizacji”, jak to było na etapie „formacji”, to w ogóle by o nim nie wiedziały, a nawet nie mogłyby go sobie wyobrazić.

Dlatego, kiedy kosmos osiąga etap „degeneracji”, proces ten jest również niezwykle długi, niezmiernie długi okres niezliczonych bilionów lat, tak niezliczony jak liczba cząstek wypełniających tę przestrzeń – jest ich tak wiele. Ile cząstek jest w powietrzu!? Jeśli w trakcie procesu „degeneracji” zapytalibyście istoty z bardzo wysokiego poziomu, jaki był stan istot na etapie „stabilizacji”, to w ogóle nie miałyby o tym pojęcia. Dlaczego tak jest? Ponieważ nawet Fa ulega wypaczeniu w trakcie tego procesu i wszystko się zmienia po „narodzinach, starości, chorobie i śmierci” oraz „formacji, stabilizacji, degeneracji i destrukcji”.

Jeśli chodzi o etap „destrukcji”, proces ten jest również niezwykle długi, na koniec zmierza ku całkowitemu zniszczeniu. Na etapie „destrukcji” ten długi czas można również zmierzyć tylko niezliczonymi bilionami lat. Na wszystkich poziomach są niezliczeni bogowie, jeszcze więksi bogowie i jeszcze więksi Bogowie, Królowie, Panowie różnych wymiarów. Jeśli zapytalibyście ich, jaki kosmos był na początku i w środku, to nic by o tym nie wiedzieli.

Dlaczego stare siły pojawiły się podczas rektyfikacji Fa przez Mistrza? Gdyby Mistrz nie skorygował Fa do początkowego etapu „formacji, stabilizacji, degeneracji i destrukcji”, to czy byłoby to nazywane rektyfikacją Fa? (Publiczność bije brawo) Jednak wielu bogów z etapu „destrukcji”, poziom po poziomie, wcale nie wiedziało, o co w tym chodzi, ponieważ są bogami z etapu „destrukcji”. Po prostu wszystkie różne poziomy wciąż mogą się różnić i wymiary nadal mogą być zróżnicowane. Ale żaden poziom nie zachował oryginalnego standardu. Ponieważ uległy zepsuciu, powinny się rozpaść. Stare siły, uformowane na etapie „destrukcji”, powiedziały: „Nie możesz w ten sposób rektyfikować Fa; nie widzieliśmy tego wcześniej. To się nie uda, a my pomożemy ci odnieść sukces”. Więc to właśnie zrobiły. Jaki jest ich standard? Są Bogami z etapu „destrukcji” i Królami z etapu „destrukcji” kosmosu. Ci bogowie, którzy chcieli się w to zaangażować i pomagać mi w rektyfikacji Fa – co powiecie na temat tego, co mogliby zrobić? Ich najwyższym standardem jest etap destrukcji kosmosu. Jeśli użyję tego standardu do zakończenia tego zadania, to czy Fa będzie mogło zostać naprawione? Jeśli postąpię zgodnie z ich [standardami], czy będzie to w stanie naprawić Fa? Czy można użyć ich standardu, by powrócić do początkowego etapu „formacji”? Czy nie sprawiłoby to, że sprawy powróciłoby do etapu „destrukcji” i nic by się nie zmieniło? Jak daleko byłoby to od podstawowego standardu z „formacji” kosmosu?

Więc ludzie nie mogą dowiedzieć się, skąd mają taką śmiałość i jak śmią robić takie rzeczy? Oni naprawdę wierzą, że mają rację. Najwyższa spośród starych sił czuła: „Ja jestem najwyższym Bogiem i to właśnie wiem; nic nie jest wyższe od tego, co ja wiem. Taka jest prawda”. Nie wiedzą, że ich standardem jest etap „rozpadu”. Czasami, kiedy wykładam Fa, wszyscy uczniowie Dafa to rozumieją, ale one, przeciwnie, nie rozumieją. Czasami czuję, że one udają, że nie rozumieją. Dlaczego tak się zachowują? W rzeczywistości jest tak dlatego, że mam ludzkie ciało i ludzkie zachowanie, więc czują, że ich zachowanie jest zgodne z postępowaniem Bogów. „Jak możemy nie być lepsi od ciebie?” To właśnie im przeszkadzało! Fa, które Mistrz rozprzestrzenia, jest w zasadzie proste i przystępne w słowach i nie ma niczego do domyślania się, wszystko jest jasno określone. Ale istoty na etapie „rozpadu” mają ten nawyk: muszą się wszystkiego domyślać i doszukiwać. Kiedy coś im dasz, kopią głębiej, aby znaleźć prawdziwą rzecz i już się do tego przyzwyczaili. Dlatego, chociaż Fa, które Mistrz przekazuje, nie jest dezorientujące dla istot ludzkich, to jednak wszystkie one mając obsesję, wierzą, że Fa zdecydowanie nie powinno być takie proste i przystępne. Powierzchnia pozbawiona złudzeń zmyliła je i wszystkie są zdezorientowane przez brak złudzeń. (Mistrz się śmieje) Naprawdę taka jest sytuacja. Tak powstały stare siły.

Jeśli chodzi o to, czego naprawdę pragnę, żadna istota nie jest w stanie się tego dowiedzieć, ponieważ żaden z najwyższych bogów na tym etapie nie zna stanu kosmosu z czasu „formacji”, najwcześniejszego etapu „formacji”. Różnica jest po prostu zbyt wielka, więc tego nie rozumieją. Oni sami również powiedzieli: „Nie wiemy, jak robić to, czego chcesz, a to, co wiemy, to tylko tyle”. Zatem po co się angażować, skoro nie wiadomo, jak coś robić? Powiedzieli: „Nie mamy wyboru, ci wyżsi poprosili nas, byśmy to zrobili”. Kiedy schwytałem najgorszego, najwyższego, powiedział: „To, co mam, jest czymś najlepszym i pomagam ci”. Mimo to zniszczyli niezliczone istnienia i zniszczyli niezliczone istoty w kosmosie.

Jako uczniowie Dafa kultywujecie zgodnie z tym Fa. Mistrz powiedział kiedyś: „Wyznaczaj swój cel kultywacji tak wysoko, jak chcesz, tak długo, na ile starczy ci odwagi!” Wszyscy wiecie, że kultywacja nie jest łatwa: eliminowanie karmy, przechodzenie przez cierpienia; ile razy napotykasz na konflikty xinxing, nie wspominając już o tych poważnych udrękach? Jak możecie je przejść?! Ci, którzy rozumieją te kwestie, boją się ich na samą myśl o nich – są faktycznie trudne, naprawdę trudne! Kiedy coś dzieje się pomiędzy dwojgiem ludzi, bez względu na to, jak straszne by to nie było, musisz spojrzeć na to pozytywnie: „Och, to jest korzystne dla mojej poprawy”. W obliczu konfliktów, bez względu na to, kto jest winny, musisz najpierw spoglądnąć do wewnątrz. Jako kultywujący, jeśli nie potrafisz wyrobić sobie takiego nawyku, jeśli nie potrafisz patrzeć na sprawy w sposób odwrotny do ludzkiego, to na zawsze pozostaniesz człowiekiem; przynajmniej jeśli chodzi o ten konkretny krok, w którym nie radzisz sobie dobrze, jesteś człowiekiem.

Kiedy pojawiają się konflikty, nie jesteś spokojny. Kiedy się uspokajasz i spoglądasz wstecz, myślisz: „Jestem kultywującym i w tym przypadku się mylę i nie przeszedłem dobrze mojego testu”. To zdecydowanie test, wszyscy o tym wiecie. Dzieje się tak, dlatego że Mistrz powiedział, iż wszystko, na co napotkacie w swoim życiu, jak tylko wkroczycie do społeczności kultywujących, nie będzie przypadkowe i wszystko będzie dla waszej poprawy. Ale ilu z was patrzy na zewnątrz; nie tylko patrzysz na zewnątrz, [ale jeszcze] stałeś się bardzo sprytny. Czasami, gdy pomagałem niektórym ludziom w robieniu czegoś, to nawet kłamali mi prosto w twarz i używali słabych wymówek. Patrzyłem na nich i myślałem sobie, że jest to całkiem zabawne. Ale wiem też, że tacy właśnie są ludzie. Ta strona, która jeszcze nie została wykultywowana, jest pełna ludzkich przywiązań i tacy właśnie są ludzie.

Zachowałem dla was pewne rzeczy, których ludzie potrzebują, aby żyć wśród zwykłych ludzi, i nie wpłynie to na waszą kultywację. Możecie prowadzić swoje ludzkie życie. Ale kiedy naprawdę napotykacie konflikty, to dla uczniów Dafa mają one kluczowe znaczenie, szczególnie dla waszej osobistej poprawy i dla waszej współpracy przy robieniu dobrze trzech rzeczy, które powinniście robić! To bardzo ważne, abyście mogli się poprawić. Na początkowym etapie bardzo wiele kwestii zostało pomieszanych przez was samych i nie zrobiliście dobrze tego, co powinniście byli dobrze zrobić. Na wczesnym etapie prześladowań patrzyliście na sprawy poprzez ludzkie przywiązania i kłóciliście się między sobą, a nawet bardzo się gniewaliście. Wasz gniew i wasze przywiązanie, kiedy kłóciliście się z innymi, były ludzkie!

Współpracujcie dobrze w otwarty i godny sposób. Nie ma znaczenia, który pomysł jest najlepszy. Nawet jeśli czyjś pomysł nie jest dobry i nie wziął pod uwagę wszystkiego, po cichu nadróbcie to, czego brakuje! Wykonajcie tę pracę dokładnie! Tylko wtedy Bogowie zobaczą was jako niezwykłych i nie wspominajcie, że zrobiliście to po cichu! Kluczem nie jest to, czyim coś jest pomysłem, ale kto sobie dobrze radził podczas tego procesu – ktokolwiek się udoskonalał, ten się poprawił. (Publiczność bije brawo) Poruszając te kwestie, Mistrz mówi wszystkim, że doszliśmy do ostatniego kroku. Mogę wam jasno powiedzieć, że w aranżacji Mistrza na wczesnym etapie prześladowania miały się zakończyć w tym roku, (publiczność entuzjastycznie bije brawo) łączniedwadzieścia lat. Chociaż stare siły później ingerowały i zmieniały niektóre rzeczy, węgiel drzewny do wypalania w piecu się kończy, a ciepło z ognia nie jest wystarczająco silne, więc ta sprawa wkrótce dobiegnie końca. Zatem wszyscy powinni działać jeszcze lepiej. Uczniowie Dafa – pewnego dnia mówiłem właśnie o tym, powiedziałem, kto mógłby zostać uczniem Dafa? Co za wspaniały związek przeznaczenia.

Teraz, kiedy siedziałem w samochodzie, ktoś powiedział, że niektórzy ludzie nie rozumieją terminów z fizyki, takich jak cząsteczki lub molekuły. Zapożyczyłem język współczesnych ludzi żeby tego nauczać. W przeciwnym razie, jak miałbym uczyć? Ale naprawdę tak się rzeczy mają, gdy ktoś właściwie je opisuje. Jeśli planety i gwiazdy, które widzimy, stałyby się tak małe jak molekuły, to czy nie byłyby takie jak molekuły? Dla ogromnych istot w kosmosie sposób, w jaki postrzegają Ziemię i inne planety i gwiazdy w tym wymiarze, jest taki sam, jak my, gdy oglądamy molekuły, czyż nie? Następnie, z punktu widzenia jeszcze większych istot, kiedy nasza Ziemia staje się tak mała jak atom, zobaczcie, czy nie będzie to tym samym, jakby ludzie oglądali atomy? Z punktu widzenia bogów na wyższych poziomach tak właśnie jest. Planety i gwiazdy przenikają wymiary, a te, które widzicie, i te, których nie widzicie, to kwestia waszego wzroku. Jakkolwiek zaawansowane są technologie ludzkości, są one nadal blokowane przez różne bariery w kosmosie i nie widzą całości. Dlatego mówiłem o „ograniczonym obrazie” kosmosu, ponieważ ludzkość nigdy nie zobaczy prawdziwego ciała kosmosu.

To znaczy, niezależnie od tego, jaki to jest poziom, idea jest taka sama. Kiedy duża istota ogląda to, co znajduje się poniżej, widzi małą cząstkę; a kiedy mała istota ogląda to, co jest powyżej, widzi gwiazdę. Czy istoty żyjące na poziomie atomów nie postrzegają atomów jako swoich gwiazd? Dla istot żywych istniejących na poziomie molekuł, kiedy widzą naszą ziemię: „Och, jak niezrównanie wielka”. Taki jest związek cząstek na każdym poziomie z większymi lub mniejszymi cząstkami. Cząsteczki są na każdym poziomie. Ziemia też jest cząstką, tak samo jest ze słońcem, tak samo jak Droga Mleczna, którą widzimy i tak jest ze wszystkim. Zasadniczo taka jest struktura całego ciała kosmicznego.

Cząstki, które ludzie widzą manifestują się na wiele sposobów, i nie tylko cząstki i gwiazdy widoczne dla ludzi. Istnieją cząstki różnego rodzaju, których ludzie nie widzą. Podobnie, cząsteczki manifestują się w różny sposób również w tym wymiarze; na wszystkich różnych formach molekuł żyją niezliczone istnienia, na wszystkich w tym ludzkim wymiarze. Jednak w tym samym czasie co molekuły istnieją cząstki, które występują w innych formach – wszystkie one przenikają i nasycają wszystko. To tak, jakby ludzkość i istnienia na tym poziomie znajdowały się w warstwie brudu, a dzisiejsi naukowcy znają tylko te cząstki, które potrafią zobaczyć. Po prostu mówię o tym, używając teraz dostępnej ludziom wiedzy. W rzeczywistości jest tego o wiele więcej. To znaczy, wszystkie te żywe istoty są niezwykle liczne. Tyle żywych istot, a kiedy bierzecie oddech, to ile wdychacie cząsteczek tworzących powietrze? W molekułach też są gwiazdy i ile światów tam istnieje? Ile żywych istot tam jest? Zostały przez ciebie wciągnięte z oddechem, a w twoim ciele zostają przekształcane w składniki odżywcze, których twoje ciało potrzebuje. (Mistrz się śmieje)

Ponieważ to, co się z tym wiąże, jest zbyt głębokie, a w przeszłości wiedza ludzkości była ograniczona, więc w przeszłości bogowie nie mówili o tym, ani nie mieli sposobu w jaki mogliby to zrobić. Jezus powiedział, że ludzie zgrzeszyli. Czym dokładnie jest ten grzech? Nie wyjaśniono tego wyraźnie. Mówiłem wam o tym. Powiedziałem, że dopóki ludzie żyją, generują karmę: potrzebują jedzenia, schronienia, transportu i angażowania się w działania społeczne – wszystko to generuje karmę. Mówisz, że nie będziesz generować karmy powodowanej interakcjami międzyludzkimi w tej rzeczywistości i zostaniesz mnichem lub mniszką, albo będziesz medytować twarzą do ściany. Nawet kiedy tam siedzisz, generujesz karmę, (Mistrz się śmieje) twoje życie spowoduje, że wiele światów ulegnie zmianom z twojego powodu. W każdym razie nauczałem również pewnej zasady: Powiedziałem, że ludzie mają swoje środowisko życia, a cała karma wygenerowana w wyniku twojego istnienia nie liczy się jako twoja wina i oczywiście nie będzie się liczyć do twoich win. Ale dotyczy to innej kwestii, mianowicie takiej, że z pewnością generuje to karmę. To właśnie miano na myśli w Nowym Testamencie, kiedy mówiono o ludziach, którzy zgrzeszyli. Dlatego niektórzy ludzie mówią, że życie na tym świecie oznacza, że będzie się cierpieć. Jeśli nigdy w swoim życiu nie zachorujecie, po śmierci na pewno spadniecie do piekła. Dlaczego? Karma z całego waszego życia nie została wyeliminowana i stała się ogromna. Karma oznacza grzech, więc wasza karma może zostać wyeliminowana tylko w piekle. Takie jest tego znaczenie.

Zatem, dla kultywującego nie jest złą rzeczą znieść odrobinę trudności lub pocierpieć na codzień. Czasami, eliminując karmę, [możecie myśleć] „nie mogę tego znieść; jestem chory; jestem przeziębiony; albo czuję się źle tutaj i tam”. W rzeczywistości ma to na celu wyeliminowanie waszej karmy. Nowi uczniowie nie mają odnośnie tego jasności, więc mówią: „Och, kiedy jesteśmy chorzy, nie możemy mówić ‘chorzy’, mówimy ‘eliminowanie karmy’. Nie, to naprawdę eliminuje twoją karmę. Twoja ścieżka została zaaranżowana, a twojemu ciału nie wolno zachorować. Naprawdę, twoje ciało nie może być chore. Ponieważ dana choroba nie może już cię skrzywdzić, te wirusy zostaną zabite przez twoją pozytywną energię. Ale ludzie mają tendencję do generowania karmy, a kiedy karma jest generowana, sposób jej manifestowania na ciele jest taki sam jak choroba. Jeśli przejawia się to w twoim nosie, będziesz miał zatkany nos lub katar i „Cóż, mam przeziębienie”. Myślisz, że masz przeziębienie. (Mistrz się śmieje) Ale to nie jest przeziębienie. Jeśli ta rzecz objawia się w twoim żołądku, masz bóle brzucha i „Ojej, coś jest nie tak z tym, co dzisiaj zjadłem”. (Mistrz się śmieje) Nie, nie jest, to karma jest wysyłana w to miejsce. Ale dlaczego karma musi tam pójść? Nie chodzi o to, że musi tam pójść, może zostać wysłana tutaj lub może zostać wysłana tam. Dzieje się tak dlatego, że ty sam masz jakieś przywiązania i kiedy pomaga ci się w kultywacji, karma jest wysyłana w to miejsce.

Na przykład, zanim zacząłeś kultywację, miałeś poważną chorobę w jakimś miejscu. Dzięki kultywacji zostałeś wyleczony. Och, jesteś przeszczęśliwy. Ale od czasu do czasu myślisz o tym: „Kiedyś byłem poważnie chory i to może nigdy więcej się nie wydarzyć w przyszłości”. Kiedy zastanawiasz się w myślach: „Może mi się już nigdy nie przydarzyć”, to właściwie już się o to martwisz. Na powierzchni myślisz: „Och, nic mi nie jest”. Ale kiedy stare siły to widzą: „Co on robi?” (Mistrz się śmieje) To jedyny sposób, w jaki stare siły wiedzą, jak coś zrobić, prawda? W przeszłości tak właśnie prześladowali uczniów Jezusa i Siakjamuniego. Tak to robili. Mówią: „Pomagamy im kultywować”. W porządku, nie potrafisz tego porzucić, dobrze, kiedy twoja karma stanie się trochę większa, zbiorą całą twoją karmę i wrzucą ją w to miejsce. „Ach, moja choroba powróciła!” (Publiczność się śmieje)

Gdy kultywujesz, twoje serce będzie tak testowane. W takim momencie naprawdę jesteś poddawany próbie, aby zobaczyć, czy podchodzisz do niej jak kultywujący, czy też myślisz o niej poprzez ludzkie przywiązania. Jeśli myślisz poprzez ludzkie przywiązania, to równie dobrze możesz pójść do szpitala i równie dobrze możesz leczyć swoją chorobę. Ale w przypadku kogoś, kto nie jest pilny w swojej kultywacji lub jest nowym uczniem, sprawa jest postrzegana inaczej. Ponieważ jego xinxing nie osiągnął jeszcze określonego poziomu, to znaczy, że sfera jego myśli jeszcze tam nie dotarła, kiedy mówisz mu, że „to nie jest choroba”, to on naprawdę nie czuje się do tego przekonany. Ponieważ sfera jego myśli jest niewystarczająca, naprawdę uważa, że „To choroba”! Zatem powinien naprawdę udać się do szpitala, aby zobaczyć się z lekarzem, ponieważ gdy stare siły testują ludzi, nie mówią: „Tylko sobie z ciebie żartujemy”, one robią to naprawdę. „Nie chcę, żebyś stał się bogiem. Kiedy pochwycę twoje ludzkie przywiązanie, zdecydowanie ściągnę cię w dół. Ponieważ mówisz, że to choroba, naprawdę sprawię, że to miejsce będzie wyglądało tak, jakby było chore, sprawię nawet, że zdjęcia rentgenowskie lub testy laboratoryjne, będą wyglądać tak samo jak u chorego”.

Z tego powodu wielu ludzi zmarło. Czy to nie jest niesprawiedliwe? Ale nic nie można zrobić, ponieważ nie byli pilni. Niektórzy ludzie byli bardzo pracowici, z wyjątkiem sytuacji, w których doszło do tego problemu, po prostu nie mogli tego porzucić. To było dość skomplikowane. Radzili sobie dobrze w innych kwestiach z wyjątkiem tego problemu. Wszyscy wiecie, że w kultywacji kładzie się nacisk na brak niedociągnięć. Gdybyś miał niedociągnięcia, czy pozwolono by ci wznieść się do nieba? Tak to działa. Chociaż stare siły są istotami uformowanymi podczas etapu „destrukcji”, a ich standard stał się niższy, wymagania na ich poziomie nadal obowiązują. Zaaprobują was, jeśli nie macie danego przywiązania, a raczej, gdy z punktu widzenia ich standardu porzuciliście to przywiązanie – „Musisz osiągnąć mój standard”.

Ostatnio jeśli chodzi o różne projekty uczniów Dafa, niektóre z nich idą bardzo dobrze jak zawsze, a uczniowie podwajają swoje wysiłki. Jest też wielu, którzy podchodzą do tych spraw rutynowo, ponieważ nacisk nie jest tak duży jak wcześniej. Ale musicie pamiętać, że ocalacie czujące istoty i wszystko, co robicie, odgrywa rolę w ocalaniu czujących istot, więc nie możecie się ociągać, ponieważ tak wiele istot czeka na was, aby je ocalić. Naprawdę podziwiam niektórych uczniów z pewnych projektów Dafa, m.in. studentów pracujących dla Minghui. Oni nie mogą uczestniczyć w działaniach takich jak inni i nie mogą brać udziału w aktywnościach innych uczniów Dafa. Nawet jeśli biorą w nich udział, nie mogą mówić o tym, co robią, ponieważ jest to przecież wyjątkowy okres. Niektórzy mówią: Jestem reporterem „The Epoch Times” lub jestem redaktorem NTD, jestem tym lub tamtym. Uczniowie Dafa dźwigają wielkie obowiązki i zawsze mają poczucie honoru. Ale ci uczniowie nie mogą o tym mówić i bez względu na to, jakie wspaniałe są ich zasługi, muszą je zachować dla siebie. Jeden lub dwa dni nie stanowiłyby problemu, jeden lub dwa lata także, ale tu w oka mgnieniu minęło dwadzieścia lat. (Publiczność bije brawo) W rzeczywistości jest wielu uczniów, którzy po cichu pracują nad projektami Dafa i jest wielu innych, podobnych im uczniów Dafa, którzy też działają bez rozgłosu. To jest naprawdę niezwykłe. Z punktu widzenia Bogów są wyjątkowi. Po prostu podziwiam takich studentów. (Publiczność bije brawo)

Wykorzystam ten czas i powiem kilka słów o Shen Yun. Wszyscy wiedzą, że Shen Yun odgrywa ogromną rolę w ratowaniu ludzi, pod każdym względem musi osiągać wysoki standard; jego techniki muszą być o wiele lepsze, takie, których inni nie byli w stanie osiągnąć lub z którymi nie mogą się równać. Musi być lepsze pod każdym względem i tylko wtedy będzie odgrywać większą rolę i przyciągać dużą publiczność. W przeciwnym razie, gdyby miało stać się czymś zwyczajnym, nie odgrywałoby dużej roli.

Wszyscy wiedzą, jak w przeszłości zaczynało Shen Yun, o tym też mówiłem; współpraca między uczniami nie była najlepsza. Widziałem reakcje publiczności: mówili różne rzeczy. Jakość programu również nie była tak dobra. Niektórzy widzowie powiedzieli: „Och, to nie jest takie dobre”. Było mi naprawdę smutno, kiedy to słyszałem. Uczniowie Dafa wkładali w to serce. Ale co zrobić? Wszyscy ciężko pracowali, choć brakowało współpracy, wszyscy się starali. Więc pomyślałem: „Pozwólcie mi to zrobić. Poprowadzę ich w tym; poprowadzę ich, dopóki sami nie będą potrafili tego zrobić, a o resztę pomartwimy się później. Gdy już przejąłem prowadzenie tego, nie mogłem się od niego uwolnić, ponieważ nikt nie potrafi zająć mojego stanowiska.

Shen Yun jest wyjątkowe pod każdym względem. Pod wieloma względami, inne zespoły artystyczne w ogóle nie mogą się z nim równać. Shen Yun przewyższa inne techniki, wymagania jakościowe i sposób działania. Jednocześnie, ponieważ członkowie są kultywującymi, często mogą zrobić dwa razy tyle, wkładając w to o połowę mniej wysiłku. Dlaczego robimy to w ten sposób? Ponieważ jest to potrzebne do ratowania czujących istot. Oczywiście, w ratowaniu czujących istot, musi ono osiągnąć rzeczywiste rezultaty. Ponad dziewięćdziesiąt procent z jednego do dwóch tysięcy widzów po obejrzeniu przedstawienia całkowicie zmieniło sposób myślenia i zrozumiało, co się dzieje. (Publiczność bije brawo) Zrozumieli, jaką grupą ludzi są uczniowie Dafa i że wiara uczniów Dafa jest prawa i zrozumieli, dlaczego Komunistyczna Partia Chin prześladuje uczniów Dafa. Wszystkie kłamstwa zostają obnażone poprzez niemą prawdę ukazaną w przedstawieniu. (Publiczność bije brawo) Podczas całego spektaklu nie padają żadne słowa, za wyjątkiem [tych wypowiadanych przez] konferansjerów, niemniej jednak oglądający to ludzie wszystko rozumieją. Więc odgrywa ono ogromną rolę. Jeśli fakty na wszystkich frontach miałyby zostać wyjaśnione za pomocą innych sposobów, byłoby trudno zrobić to tak gruntownie, nawet gdyby wiele zostało powiedziane i wyjaśnione.

Poza tym Shen Yun osiąga ten cel za jednym podejściem. Niektórzy po obejrzeniu przedstawienia chcą poznać Falun Gong; niektórzy mówią, że rozumieją to, co robimy; a niektórzy widzieli Bogów na scenie, jasno i wyraźnie. Więc jego wpływ jest ogromny. Licząc, że przy sześciu zespołach na każdym występie było średnio 1500 osób, to daje to milion osób na tegorocznym tournée. (Publiczność entuzjastycznie bije brawo) To milion, milion widzów. Jak potężne jest to w ratowaniu ludzi, wszyscy to widzicie. Ponieważ wpływ Shen Yun jest coraz większy – mówiąc zwykłymi ludzkimi słowami: jego rynek staje się coraz większy – więc podaż nie może zaspokoić popytu. Co robić? W tym roku powstanie nowy zespół. (Mistrz się śmieje, publiczność entuzjastycznie bije brawo) Bez względu na to, jak KPCh próbuje się wtrącać, jest bezużyteczna. Ta pozostałość maszyny do prześladowania uczniów Dafa wciąż działa. Nie może stać bezczynnie. Ale nie jest już w stanie wywierać większego wpływu, ponieważ ludzie na całym świecie doszli do bardzo jasnego zrozumienia na temat Shen Yun.

W swojej działalności Shen Yun nie polegała na promocji medialnej, ale na przekazie ustnym. Wiecie, że kiedy przekazywałem Fa, żadne media nie pomagały mi promować Fa. Przekazywano to sobie od jednego do drugiego, przekazem mówionym. Plotka rozprzestrzenia się bardzo szybko. Tak samo jest dzisiaj z Shen Yun. Shen Yun zawdzięcza rozpoznawalność wśród całego społeczeństwa swojej własnej sile. Tylko wtedy ludzie czują, że jest naprawdę znakomite. Ludzie mówią o tym między sobą publicznie oraz w domu i ten rodzaj rozpowszechniania się informacji jest prawdziwy. Kiedy mówię przyjaciołom, że to jest dobre, nie okłamywałbym swoich przyjaciół; a kiedy mówię rodzinie, że to jest dobre, to nie okłamywałbym swojej rodziny. Więc jest to wiarygodne, podczas gdy reklamy nie dają takiego efektu. Dlatego coraz więcej ludzi chce oglądać Shen Yun. W miejscach, w których występy Shen Yun zostały odwołane z powodu pewnych okoliczności, ci, którzy otrzymywali zwrot pieniędzy, płakali. Dlaczego? Ponieważ wiele osób wie, o co w tym chodzi, a opinia, jaką ludzie rozpowszechniają między sobą, jest bardzo pozytywna. Niektórzy ludzie mówią jasno, o co w tym chodzi i wiedzą, co robi Shen Yun. Zauważyłem w ciągu ostatnich kilku lat, że ludzie stają się coraz bardziej świadomi tego, co robi Shen Yun. Dokładnie to chcemy zrobić.

W przeszłości wielu, którzy przekazywali prawe Fa, umarło z powodu prześladowań. Kiedy coś wpływa na ludzkie poglądy lub interesy osobiste, to oni zajmą się tym w sposób, który bazuje na ich ludzkich przywiązaniach. Shen Yun wydaje się być występem, a oglądanie go lub nie zależy od was samych. Nie wspominając o tym, że nie jest darmowe, musicie za nie zapłacić i to musicie wydać sporo pieniędzy. Przychodzicie z własnej woli, żeby to oglądać. Jeśli nie chcecie go oglądać, nie kupujecie biletów. To tak, jakby nic w nim nie było, jakbyśmy po prostu dawali występ. Ale czujące istoty czekają na to. Nikt nie myślał o użyciu tej formy do ocalania czujących istot. Jednakże społeczeństwo osiągnęło ten etap i wyciągnięto wiele wniosków z przeszłości. W każdym razie, uczniowie Dafa, myślimy o sposobach na ratowanie ludzi. O to w tym chodzi.

Powiedziałem właśnie, że KPCh kończą się sposoby na sprawianie problemów. Oni nawet podawali się za praktykujących i wygadywali jakieś bzdury. Kierownik pewnego teatru pokazał nam list i śmiał się, mówiąc, że naprawdę próbowali wszystkiego i wszyscy o tym wiedzą. Jeśli chodzi o przekupywanie ludzi, to kończą im się pieniądze. W każdym razie nie mogą już blokować Shen Yun, nawet za pomocą pieniędzy. Ponieważ wszyscy znają Shen Yun i wiedzą, że jest dobre i wszyscy chcą je zobaczyć. Czasami żartowałem sobie z ludźmi, mówiąc, że jeśli bilety nie sprzedają się dobrze w określonym miejscu, to trzeba zadzwonić do chińskiego konsulatu. (Publiczność się śmieje) Powiedzcie im, że Shen Yun tu występuje i że muszą podjąć pewne działania. (Publiczność się śmieje) Tak jest dlatego, że gdy tylko KPCh rusza z propagandą, próbuje wyrządzić jakąś krzywdę lub opublikować jakieś artykuły w gazecie, to och, wszyscy będą wiedzieć, że Shen Yun przybywa i natychmiast przyjdą je zobaczyć. (Publiczność bije brawo)

Pozostało jeszcze trochę czasu. Odpowiem na kilka pytań. (Publiczność bije brawo) Zatem możecie przekazać swoje kartki z pytaniami.

Pytanie: Dafa nauczane jest od dwudziestu siedmiu lat. Na otwarcie tegorocznego programu występów Shen Yun Mistrz powiedział: „Podążając za mną w schodzeniu do tego świata, Fa naprawia ten ludzki świat”. Czy to oznacza, że Fa naprawiając ten ludzki świat weszło w nową fazę?

Mistrz: Widowisko, oczywiście, jest tylko widowiskiem. Patrząc jednak na obecną sytuację wszyscy rozumiecie, że naprawa ludzkiego świata już tu prawie jest. (Aplauz widowni) Mówiąc o Shen Yun, gdy kontynuuje ono swoje występy, ludzie zrozumieją co mają robić. W trakcie waszej parady w Nowym Jorku, ktoś kto stał z boku zapytał: „Co ci ludzie robią?”. Czy wiecie, co człowiek z tłumu, który to oglądał, odpowiedział? A był to tylko zwykły widz i powiedział: „Oni ocalają ludzi całego świata”. (Aplauz widowni)

Pytanie: Środowisko jest teraz bardziej rozluźnione niż poprzednio. Niektórzy studenci nie zwracają już takiej uwagi na swoją kultywację i wyjaśnianie prawdy tak jak wcześniej oraz poświecili wiele swojej energii na codzienną ludzką pracę i codzienne życie. Co powinniśmy zrobić, aby pomóc sobie nawzajem mobilizować się i utrzymać stan większej pilności?

Mistrz: Trzy rzeczy, które uczniowie Dafa mają robić zostały jasno określone. Czy wszystkie je wykonujecie? Jeśli nie, to zacznijcie je robić. Nie myślcie, że miejsca wyjaśniania prawdy są aktywnością wyznaczoną dla starszych kobiet. Poza tym, tak długo jak chcecie, zasadniczo istnieje dla was wiele rzeczy do zrobienia. W swoim środowisku, nawet jeśli tylko umieścicie kilka porządnych artykułów w internecie, możecie odegrać swoją rolę. Jako uczniowie Dafa macie robić to, co powinniście.

Pytanie: Ten rok wyznacza dwudziestą rocznicę istnienia strony internetowej Minghui. Uczniowie Dafa pracujący dla Minghui podążali za Mistrzem w naprawie Fa przez dwadzieścia lat i czujemy się nadzwyczaj zaszczyceni i wyjątkowi. W procesie tym byliśmy hartowani, oczyszczani i tworzeni przez Dafa, oraz przeszliśmy przez to wszystko pośród testów i trudności. Każdy uczeń, który włożył swoje serce w tę pracę wierzy, że jest to niesamowicie opłacalne w porównaniu z tym, co poświęciliśmy. Przez ostatnie kilka lat liczba kartek z pozdrowieniami jakie strona Minghui corocznie otrzymuje w Światowy Dzień Falun Dafa wzrosła z dziesięciu tysięcy do ponad dwudziestu tysięcy. Z okazji Nowego Roku i innych świąt zwykle jesteśmy zajęci sortowaniem i publikowaniem życzeń przysłanych przez innych ludzi i rzadko mamy okazję wyrazić nasze własne życzenia. Z okazji dwudziestej rocznicy chcielibyśmy powiększyć naszą wdzięczność dla Mistrza za jego miłosierdzie i ocalenie przez powierzenie nam uczniom tak świętej misji, i stworzenie nas. (Mistrz się uśmiecha, aplauz na widowni)

Dwadzieścia lat minęło i niektórzy z naszego zespołu dobijają już do osiemdziesiątki, (Mistrz: Tak, to prawda, lat wam przybywa), a ci, którzy byli młodzi są teraz w średnim wieku. Chcielibyśmy zapytać Mistrza, kiedy dołączy młodsza generacja uczniów Dafa i przejmie obowiązki oraz odpowiedzialność za zadania Minghui tak, jak my to kiedyś zrobiliśmy?

Mistrz: Wygląda na to, że wszyscy młodzi ludzie mają skłonność do mierzenia zbyt wysoko i mają trudności w równoważeniu swoich umysłów. Jesteście uczniami Dafa, cokolwiek więc robicie powinniście to robić solidnie i odpowiedzialnie, gdyż jesteście kultywującymi. Dawniej, osoba mogła osiągnąć sukces w kultywacji w boską istotę siedząc tylko twarzą do ściany i medytując przez dziewięć lat. Bez robienia czegokolwiek innego, osoba mogła z sukcesem kultywować w boską istotę siedząc tylko przed ścianą. Jako że kwestia ocalania ludzi może powodować, że ktoś czuje się trochę osamotniony, to pomimo wszystko, zajęci jesteście sprawami jakie macie do zrobienia. (Aplauz widowni)

Pytanie: Są studenci, którzy kultywowali w Dafa przez kilka lat, a później przeszli na buddyzm. Czy będą w przyszłości dla takich ludzi nadal szanse?

Mistrz: Tak będą. Tak długo jak ktoś nie przejdzie na stronę zła, to ten ktoś wciąż ma szansę. (Aplauz widowni) To, co mówię, to to, że jeżeli jesteście uczniami Dafa, to nie zostało wam zbyt wiele okazji. Czas jaki mają uczniowi Dafa jest bardzo krótki, ponieważ kiedy to się skończy, nie będzie więcej żadnych okazji.

Pytanie: Kilka osób, które twierdzą, że są studentami pozywało i groziło uczniom Dafa naszego Stowarzyszenia Dafa, Minghui i pewnym naszym projektom przez uciekanie się do prawnych środków świeckich ludzi.

Mistrz: Pozwólcie, niech wam powiem, że ci którzy robią takie rzeczy, bez względu na to jakie są ich wymówki, angażują się w uczynki, które robią demony! Wszyscy uczniowie Dafa są pośród cierpienia i każdy walczy z prześladowaniami i ocala ludzi, wy jednak powodujecie zakłócenia i zamęt wśród uczniów Dafa. Czy sami nie wiecie jak poważny jest to grzech? Twierdzicie, że jesteście kultywującymi, jednakże mierzycie w kultywację korzystając z prawa świeckich ludzi. Prawa świeckich ludzi przewidziane są dla świeckich ludzi, odnosząc się do świeckich ludzi. Zamiast pozbywać się przywiązań, które macie i dobrze sobie radzić w swojej kultywacji, wykorzystujecie to prawo do usprawiedliwiania samych siebie przed usuwaniem tych przywiązań – robicie rzeczy jakie czynią demony. Nie ważne kto to jest, ktokolwiek jest tym, który chce pozywać projekty uczniów Dafa, Stowarzyszenia Dafa, czy jakiekolwiek osoby, czy cokolwiek co ma coś wspólnego z ocalaniem ludzi czy kultywacją, niech natychmiast zaprzestanie!! Szanse uciekają i czas się kończy również. A poza tym, musicie naprawić straty jakie spowodowaliście!! (Aplauz widowni)

Niektórzy ludzie mówią nawet o takich rzeczach jak „o pozbywaniu się tych złych ministrów z otoczenia imperatora”. Czy ja jestem świeckim człowiekiem? Jestem waszym Mistrzem. Czy jest coś czego nie wiem? Czy jest coś z czym nie wiem jak sobie poradzić? Czy potrzebuję kogoś się pozbywać? Czy jesteś tego warty? Jak mogłeś mówić takie rzeczy? Ja cię ocalam! Czy ty próbujesz mnie ocalić?! Kiedy tylko ktoś wejdzie na demoniczną ścieżkę, to odważa się wszystko powiedzieć.

Mistrz daje wam szansę, zatem pośpieszcie się i natychmiast naprawcie szkody złego wpływu jaki spowodowaliście. Bo nie ma zbyt dużo czasu, zróbcie to więc szybko! Stare siły desperacko cię dopadną sprawiając, że staniesz się nieracjonalny i bardzo uparty w tym co robisz.

Pytanie: Społeczeństwo ludzkie tworzy wiele informacji. Jest coraz więcej kamer monitoringu zainstalowanych w Chinach kontynentalnych. Dodatkowo istnieje rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie sylwetki i tak dalej, i jest też niepohamowane wykorzystywanie analiz tych danych. Czy uczniowie Dafa, którzy roznoszą ulotki i wyjaśniają prawdę stają przed problemem jeszcze większego niebezpieczeństwa? Czy też nie powinni robić z tego czegoś, czym mają się przejmować?

Mistrz: Uczniowie Dafa mają ścieżki uczniów Dafa. Jeśli postępujecie prawie, mniej będzie was zakłócać. Cały czas powtarzam, że kiedy podążacie swoją ścieżką prawie, nie będziecie mieć problemów. Jeśli jednak robicie rzeczy z ludzkimi przywiązaniami, to pomimo że robicie rzeczy dla Dafa, trudno będzie wam uniknąć wpadnięcia w kłopoty. W istocie, trudno jest jednak sprostać takim standardom i im dorównać. Bez położenia takich fundamentów, rzeczywiście trudno jest temu sprostać, więc napotkacie na problemy.

Z drugiej strony myślę jednak, że wszyscy wiecie iż ludzie na całym świecie myślą o produktach wytworzonych w Chinach jak o wyrobach o najgorszej jakości, prawda? Jeśli chodzi o te kamery monitoringu, to słyszałem, że na każde zainstalowane tysiąc, pięćset z nich jest zepsutych (śmiech i aplauz na widowni), a w chwili kiedy tylko coś uchwycą, to kolejna się psuje.Ich jakość, ich wyroby, wraz z faktem, że ludzie są nerwowi – w każdym razie, czego tylko KPCh nie robi staje się to odrażające. Czyż nie wprowadzają oni 5G na świecie? Po jakiejś chwili każdy wie, że ich rzeczy są słabej jakości, czy będą oni zatem w stanie to kontynuować? Wkrótce każdy to odrzuci? (Aplauz na widowni)

Pytanie: Kiedy pomagamy innym praktykującym, którzy cierpią z powodu poważnej karmy chorobowej przykładowo poprzez zaangażowanie się w dogłębne łączenie się z nimi i oczyszczanie ich pola przestrzeni,, to następnie sami również doświadczamy pewnych trudności takich jak znoszenie fizycznego i psychicznego cierpienia, czy stając się celem złych działań z innych przestrzeni. Czy jest to uważane za normalne poświęcanie się, czy też jest tak z powodu brakujących nam zdolności?

Mistrz: Naszą odpowiedzialnością jest pomaganie innym uczniom Dafa w pokonaniu ich trudności, powinno to być robione i nie jest to niewłaściwe. Jeśli jednak osoba sama się nie zmieni, polegając całkowicie na pomocy z zewnątrz, to wtedy to absolutnie nie zadziała. Z waszą pomocą osoba staje się coraz bardziej prawa i wspólnie z rolą jaką odgrywa wasza zewnętrzna pomoc staje się to coraz bardziej skuteczne. Tak to jest ze sobą powiązane.

Pytanie: Minęło dwadzieścia lat, a grupa ludzi spośród zagranicznych studentów uparcie twierdzi, że Minghui nie jest odpowiednie dla świeckich ludzi i dlatego odmawia promowania Minghui. Wśród zagranicznych studentów strona internetowa Minghui spotykała się przez cały czas z raczej dość znaczącym sprzeciwem i przydaje jej się dużo mniej znaczenia i uznania w porównaniu z tym jak jest w Chinach kontynentalnych. Cały czas zastanawiamy się, jak rozwiązać tego typu problem.

Mistrz: To rzeczywiście prawda, że część treści Minghui przeznaczona jest dla kultywujących i dla ich wymiany doświadczeń, a ci których poziom nie jest jednak taki, nie potrafią ich zrozumieć. Niektóre jednak artykuły są odpowiednie do czytania przez świeckich ludzi. W rzeczy samej, zawsze jednak są ludzie, którzy sami sobie stwarzają problemy. Minghui może być platformą dla kultywujących i mówi o kultywujących poprawiających swoją jakość serca i ducha, i niektórzy świeccy ludzi potrafią to zrozumieć.

Ludzie w tym społeczeństwie są na różnych poziomach. Widzimy normalnie wyglądających ludzi idących ulicą, ale ni wszyscy są różni. Moralność niektórych ludzi jest wyższa, i ich rozumienie jest inne. Niektórzy mają nawet jeszcze wyższe standardy moralności i ich rozumienie jest jeszcze bardziej różne. Niektórzy ludzie są bardzo zdolni, a niektórzy posiadają nawet jeszcze większe zdolności. Jest wielu takich ludzi i pochodzą oni też z różnych warstw społecznych. Dla ludzi z takimi zdolnościami ci z takim samym typem zdolności są tymi z którymi są w kontakcie, a ci z większymi zdolnościami są również w swojej klasie. Wszyscy oni są w stanie się ze sobą kontaktować. To ludzkie społeczeństwo nie jest tak proste, jak ktoś może to sobie wyobrażać. Nie patrzcie na ludzkie społeczeństwo ze sztywnymi poglądami.

Pytanie: Mój stan kultywacyjny przechodzi dobre i złe cykle. Czasami jestem przywiązany do rzeczy, które lubię: przeglądanie internetu na komputerze, granie w gry video, bawienie się telefonem, co powoduje cofanie się w kultywacji. Co powinienem zrobić, aby siebie przed tym powstrzymać i być pilnym?

Mistrz: Ludzie mówią, że są uzależnieni... pozwólcie, że powiem czym jest uzależnienie. Ludzie uważają, że medycznie jeśli nerwy uzależnionej osoby są pobudzane i stają się to mocne, to ten ktoś jest uzależniony. Właściwie, to nie jest prawdą. Czym to jest? W twoim ciele twoje „ja” jest gromadzone przez cały czas i nosi ten sam wygląd jak ty. Jednakże ma ono w sobie takie rzeczy i cię kontroluje. Ponieważ jest to bardzo silne przywiązanie i przybiera twój wizerunek, to jest ono wtedy tak bardzo silne, że potrafi kontrolować twoje serce. Jest tak dlatego, ponieważ zostało ono uformowane przez bardzo silne przywiązanie.

Nawet uzależnieni od narkotyków są tacy sami. Niektórzy ludzie, którzy biorą narkotyki mówią, że wszystko jest ok, i że branie narkotyków nie stanowi dla nich problemu. Z pewnością czuli się bardzo dobrze. Wziąć je znowu? Nie ma sprawy. Wziąć je jeszcze raz? Dobra, teraz jednak już nie potrafisz więcej tego kontrolować. Dlaczego tak jest? Po tym jak ta substancja zostaje wchłonięta tworzy cienką i subtelną warstwę ciebie. Jedno wzięcie wystarczy, ponieważ jest ona bardzo uzależniająca. Kiedy wchłoniesz ją po raz drugi, to cienkie i subtelne „ja” staje się bardziej konkretne. Kolejne dawki uczynią to jeszcze bardziej rzeczywistym. Kolejne branie uczyni to jeszcze bardziej rzeczywistym, tak że stanie się to coraz silniejsze. Ma to kompletny skład i strukturę twojego ciała, w tym i umysłu i jest demonicznym „ja” całkowicie złożonym z narkotyku. Oczywiście, może ono nie chcieć robić nic innego chcąc jedynie, abyś znowu wziął narkotyk. Nie działa to tak jeśli nie ma narkotyków, czy ktoś przestaje brać. Dlaczego? Ponieważ ono jest już żywe. Po tym jak stanie się żywe, to wiesz, jeśli przestaniesz brać narkotyki, zacznie stawać się to coraz delikatniejsze i subtelniejsze, ponieważ twoje ciało ma metabolizm i to umiera. To nie chce umrzeć, toteż chce ono, abyś zdecydowanie brał dalej i je wzmacniał.

To samo odnosi się do surfowania po Internecie na komputerze i grania w gry video, obowiązują tu te same zasady. „Masz zamiar zaprzestać. Zaprzestaniesz i pozwolisz mi umrzeć?” Ono ci na to nie pozwoli. „Muszę cię zmusić do surfowania po Internecie” Nie chcesz? Nie pozwoli ci pracować, nie pozwoli ci się uczyć, sprawi, że twój umysł będzie zajęty grami, Kiedy nie grasz, pozwoli ci grać w gry nawet w twoich snach.

Istoty ludzkie... tak sobie myślę... są łatwo kontrolowani przez inne istoty. Ludzkie ciało fizyczne jest tylko pojemnikiem przekazanym przez rodziców i jest karmione przez różne ziarna i żywność. Od jedzenia różnych ziaren i żywności rośnie. Jak kruche ono jest. Może być kontrolowane przez cokolwiek. Rzeczy uformowane w innych przestrzeniach wszystkie posiadają inteligencję. Mimo iż są nisko poziomowymi istnieniami, potrafią je kontrolować, ponieważ ciało ludzkie jest słabe.

Pytanie: Dziesiątki tysięcy turystów z Chin kontynentalnych przychodzi codziennie do naszych miejsc wyjaśniania prawdy w naszym regionie. Nie mamy wystarczającej ilości ludzi do wyjaśniania prawdy. Jednakże, rozumienie praktykujących w naszym regionie nie nadąża. Niektórzy mówią, że nie potrzebujemy już wyjaśniać prawdy. Inni nie wyjaśniają prawdy nawet kiedy idą do tych miejsc tylko studiują tam Fa lub bawią się telefonami. Studenci weterani rzadko przychodzą do tych miejsc, aby wyjaśniać prawdę.

Mistrz: Cóż, naprawa Fa nie skończyła się, toteż trzy rzeczy jakie mają wykonywać uczniowie Dafa nie kończą się! Co masz na myśli przez „jest skończone”, czy że „nie ma potrzeby wyjaśniania prawdy?” Przecież wiele istnień czeka na to, aby być ocalonymi, jak może być możliwe nie wyjaśnianie prawdy?! Nawet ja pomagam wam to robić! Ocalanie świeckich ludzi było pierwotnie waszym zadaniem. Ja ocalam was, a wy ocalacie świeckich ludzi. Teraz nawet ja wam pomagam to robić. Czy wciąż jesteście uczniami Dafa, jeśli tego nie robicie? Jak zostaniecie ocenieni w ostatnim momencie, kiedy wszystkie długi będą musiały być spłacone? Za późno będzie na łzy.

Pytanie: Nasze media zamieszczają pewne informacje dostarczane przez pewne „dobrze poinformowane osoby” takie jak prognozy polityczne, czy pojawianie się bądź upadek oficjeli. Wierzą oni w te tzw. poufne informacje dostarczane przez szpiegów KPCh, co wpłynęło na wiarygodność gazety. Doprowadziło to do niezrozumienia wśród świeckich ludzi i uważania przez nich, że nasze media wykorzystywane są przez KPCh.

Mistrz: Tak, Hongkong z pewnością jest skomplikowanym miejscem, powinniście więc być w pewnym sensie ostrożni. Co do pewnych osób, to musicie zobaczyć jak one się zachowują, wtedy dowiecie się jak one kultywowały; musicie zobaczyć jak one się zachowują, wtedy dowiecie się jakim typem osoby one są. Chodzi tu po prostu o to, żebyście nie używali ludzkich uczuć do oceny rzeczy. Jesteście bardzo blisko siebie i uważacie, że ta osoba jest całkiem dobra – używacie ludzkich przywiązań i ludzkich uczuć do oceny. Poznacie [prawdę] jeśli użyjecie do oceny to Fa i wtedy spojrzycie na tą osobę; poznacie nawet jej stan kultywacyjny i natychmiast rozpoznacie jakim jest typem osoby.

Pytanie: Chciałbym zapytać o to, że za każdym razem kiedy odbywało się wielkie wydarzenie w Hongkongu, niektórzy uczniowie Dafa, którzy przybyli z innych krajów by wziąć w nim udział mieli zabroniony wjazd i zostali odprawieni. Ostatnio straż graniczna Hongkongu staje się coraz bardziej podła.

Mistrz: Tak, znam te sprawy. Też je obserwuję. Uczniowie Dafa są jednak uczniami Dafa, są niezwykli.

Pytanie: Pewni studenci sami utworzyli grupy i udali się do różnych regionów promować Shen Yun, oraz pomóc w zapewnieniu wsparcia w trakcie przedstawień. Skład ludzi w tych grupach jest dość zróżnicowany, z nieznanym pochodzeniem pewnych ludzi. Większość z nich nie ma rekomendacji Stowarzyszenia Falun Dafa. Studenci ci spowodowali zakłócenia w środowisku kultywacyjnym lokalnych prezenterów Shen Yun.

Mistrz: Nie wygląda to na tak poważne. Aktywne wykonywanie rzeczy pomagających projektom Dafa, powinno być moim zdaniem wspierane. Co do tych osób, które nie pasują do tej roli, to powinniście powiedzieć o tym organizatorom. Idźcie i powiedzcie im, i jeśli to naprawdę nie zadziała, to możecie porozmawiać z menadżerem zespołu Shen Yun. Te sprawy nie są wielkim problemem.

Pytanie: The Epoch Times jest teraz płatną gazetą.

Mistrz: Jest to pokrzepiające i godne gratulacji. (Aplauz widowni) Wydanie The Epoch Times w Hongkongu stało się całkowicie płatną gazetą na stoiskach z gazetami, co oznacza, że są one w zdrowym obiegu, i to jest wspaniałe.

Pytanie: ... mówiono jednak, że sytuacja jest bardzo zła. Uczniowie uważają, że celem wydawania The Epoch Times jest wyjaśnianie prawdy i ocalanie ludzi.

Mistrz: Nie jest tak źle. Myślę, że jest osiągnięciem, jeśli nawet 100 egzemplarzy jest sprzedanych. Czy nie jest to dobrą rzeczą, kiedy The Epoch Times staje się medium głównego nurtu społeczeństwa? Powinniście patrzeć w szerokiej perspektywie. Jeśli chodzi o wyjaśnianie prawdy, to jeśli The Epoch Times nie byłby wykorzystywany, to moglibyśmy użyć innych mediów. Czy nie ma tam Vision Times? Możecie rozdawać za darmo jej egzemplarze. Te, które nie stały się płatnymi gazetami wciąż mogą wiele zrobić i zrobić lepszą robotę. Możecie przenieść ważne artykuły do innych wyjaśniających prawdę mediów. Nie powiem więcej. Macie moją akceptację w tej sprawie.

Pytanie: Mistrz już przemawia przez ponad godzinę.

Mistrz: Wszystko w porządku. (Aplauz widowni) Nie chcę zakłócać wam przerwy na lunch. Tak że, żadnych więcej pytań [w tej sprawie], proszę.

Pytanie: KPCh zinfiltrowała na Zachodzie sektory edukacji i mediów wpajając znaczącą ilość wypaczonych poglądów w umysły ludzi Zachodu, w tym naszych praktykujących powodując tym wzrost trudności w ocalaniu istot.

Mistrz: Trudność jest z pewnością, ale nie jest ona taka poważna. Powinniście im powiedzieć z czym wiąże się kultura KPCh. Czyż niektórzy ludzie nie czują, że nie mają z nią nic do czynienia? Spróbujcie to zrobić.

Pytanie: Odkryłem, że niektórzy sprzedawcy, którzy są świeckimi ludźmi wydrukowali na żółtych koszulkach napis „Falun Dafa” i sprzedają je uchodźcom po to, aby brali udział w działaniach dla Dafa. Co powinniśmy zrobić jeśli chodzi o tych sprzedawców?

Mistrz: W niektórych krajach przyjmujących imigrantów tego typu rzeczy mogą zmylić służby imigracyjne. Sytuacja taka rzeczywiście istnieje, lecz trudno jest sobie z nią poradzić. Idźcie i wyjaśniajcie prawdę tym sprzedawcom: pomimo, że zarobiliście pieniądze, co nie jest wcale takie ważne, to zrobiliście najstraszniejszą rzecz. Powiedzcie im o związanej z tym odpowiedzialności. W zasadzie, to patrząc z innej perspektywy, gdyby wszyscy ludzie na ziemi nosili koszulki z napisami „Falun Dafa jest dobre”, to KPCh byłaby przerażona. (Aplauz widowni)

Pytanie: Obecnie istnieje duży rozdźwięk pomiędzy kilkoma studentami, a Stowarzyszeniem Dafa i potrafi on być całkiem intensywny. Moim zdaniem, z jednej strony, to problemy na jakie studenci ci wskazują w Stowarzyszeniu Dafa rzeczywiście istnieją, a z drugiej strony, to rola jaką odgrywa Stowarzyszenie Dafa w procesie naprawy Fa jest nie do zastąpienia. Jako zwykli studenci, jak powinniśmy traktować te problemy?

Mistrz: Ci, którzy właśnie przybyli z Chin kontynentalnych prowokują tego typu rzeczy. Rzeczy poza Chinami inaczej się robi. Lokalne Stowarzyszenia Dafa pozwoliły uczniom Dafa przejść przez najtrudniejszy okres. Wiedzą one jak funkcjonuje społeczeństwo poza Chinami i jak jest manipulowane. To nie jest tak jak sobie wyobrażacie! Absolutnie nie ciągnijcie grupy ludzi, aby występowała przeciwko Stowarzyszeniu Dafa. Nie róbcie takich rzeczy! Robienie takich rzeczy jest tym co uszczęśliwia demony, tak się dzieje w każdym takim przypadku. Stowarzyszenie Dafa zaledwie prowadzi lub organizuje was do brania udziału w pewnych grupowych działaniach, czy też aranżuje dla was wspólne studiowanie Fa. Nie powinniście ich traktować jak Mistrza; nie powinniście o nich myśleć jak o pomyślnie kultywujących w Bogów i nie mających żadnych przywiązań. One odgrywają jedynie rolę w umożliwianiu wszystkim wspólnego działania. Te rzeczy powinny być inicjowane i robione w waszym własnym zakresie, wy jednak zawsze wypatrujecie ich na zewnątrz.

Jeśli chodzi o Stowarzyszenia Dafa, to kiedy sprawiacie, że wyglądają one niekorzystnie w oczach innych; oczywiście oni tam też są osobami, które kultywują. Kiedy serce jest poruszone, to oni z pewnością zechcą zachować twarz, i wtedy łatwiej im jest poprowadzić ludzi do wykonania różnych zadań. Tak więc, ich przywiązania również urosną. Im bardziej im coś utrudniacie, tym więcej ich przywiązań wypływa na powierzchnię. Czyż nie są te zakłócenia „własnym środowiskiem” uczniów Dafa?

Wiecie, że nie są ani bogami, ani ludźmi, którzy ukończyli kultywację. Są tacy sami jak wy tyle tylko, że Mistrz dał im zadania i poprosił ich o ich wykonanie. Zawsze dążycie do czegoś zewnętrznego i patrzycie na zewnątrz. Nie przenoście tutaj nawyków z Chin kontynentalnych!

Pytanie: Minęło już sporo czasu od kiedy redakcja Minghui opublikowała „Co wszyscy uczniowie Dafa muszą wiedzieć”. Wciąż jednak są studenci poza Chinami, którzy używają różnych wymówek, aby dalej korzystać z oprogramowania kontrolowanego przez KPCh. Uważamy, że za każdym razem, kiedy redakcja wysyła powiadomienia lub zapotrzebowanie, to jest to test dla praktykujących, aby wykroczyć poza bycie człowiekiem. Ci, którzy nie potrafią sprostać wymaganiom, nie chcą opuścić ludzkiej sfery,

Mistrz: Wszystkie telefony komórkowe, komputery i inne elektroniczne urządzenia jakie nosicie przy sobie, urządzenia, które łączą się z Internetem, wszystkie są urządzeniami podsłuchowymi. To nie tylko podła KPCh jest coraz bardziej zainteresowana uczniami Dafa. Pozwólcie sobie powiedzieć, że wiele krajów was monitoruje. Możesz myśleć, że jesteś zwykłym studentem i jesteś bezpieczny, jednakże oni zapisują nawet każdą twoją codzienną rozmowę, w tym kiedy idziecie do sklepu spożywczego po zakup żywności i analizują całe wasze życie. Czy wiecie jak wywiad gospodarczy analizuje różne biznesy? Jest to robione w taki sam sposób. Znają was bardzo dobrze, kiedy tylko macie telefon przy sobie.

Pytanie: W Chinach kontynentalnych, ci prawnicy, którzy są wystarczająco odważni, aby bronić praw uczniów Dafa nieustannie są blokowani. Bardzo trudno jest różnym praktykującym, którzy są aresztowani i prześladowani znaleźć obrońców. Czy był to rezultat naszego zbytniego polegania na prawnikach? Jak powinniśmy do tego podejść?

Mistrz: Róbcie to, co chcecie zrobić. Jeżeli powiem wam co macie zrobić, to KPCh przygotuje się na to. Użyjcie swojej mądrości, żeby to zrobić.

Pytanie: Pewien student doświadczył ostatnio wielkich trudów w kultywacji i musiał porzucić swój projekt. Inni znajomi praktykujący mają już wiele przydzielonych ról i są bardzo zajęci w innych projektach. Nawet pomimo tego, że czasami chcą mu pomóc w pokonaniu trudności, to nie są w stanie tego zrobić tak, jak sobie tego życzą. Jak możemy lepiej zrównoważyć te rzeczy i lepiej pomagać innym praktykującym?

Mistrz: Cokolwiek wydarza się w kultywacji jest dla waszej kultywacji. Jeżeli chcecie mnie zapytać, to test zostanie usunięty, kiedy tylko powiem wam co zrobić. Pomimo, że jest on bardzo trudny – i ja wiem o tym, to czy nie jest ten problem tym z czym potrzebujecie się zmierzyć? Nie wszystkie konflikty są negatywne; niektóre konflikty są pozytywne. Jak sobie radzić z problemami jakie się przytrafiają –czyż nie jest to waszą kultywacją?

Często nasi praktykujący zarządzający w innych regionach, czy prowadzący projekty, usilnie chcą mnie zobaczyć. A ja po prostu nie chcę ich widzieć. Niektórzy ludzie zarządzający w swoich regionach chcą się ze mną spotkać. Jako, że są oni osobami zarządzającymi, Mistrz może się z nimi spotkać. Czasami myślę, jeśli się z kimś nie spotkam, a jest on osobą zarządzającą, to nie wygląda to na w porządku; więc się z nią spotykam – ale ja naprawdę nie chcę się z nią spotkać! Dlaczego nie chcę się z nią spotkać? Znacie powód? Jest tak dlatego, że jeśli się z wami spotkam, kiedy tylko odpowiem na pytania jakie zadaliście, to wszystkie te testy zostaną usunięte. Jeśli będę milczeć, kiedy się z wami spotykam, to nie będzie to wyglądać na w porządku – czyż nie jest tak również? Jesteście mimo wszystko kultywującymi, nie możecie zawsze mnie traktować, swojego Mistrza, jako wyższą instancję i prosić o wskazówki. Mistrz dba jedynie o kultywację; Mistrz nie jest szefem. Co do rzeczy nad jakimi pracujecie musicie znaleźć sposoby, aby podążać swoją własną ścieżką. Dobrze sobie radźcie samemu, to są wasze ścieżki jakie podjęliście w kultywacji i to jest wasza potężna cnota.

Rzeczy jakie wykonujecie same w sobie nie są kultywacją. Czy to jest firma, którą prowadzicie, wasz projekt Dafa, czy cokolwiek co robicie, to samo w sobie nie jest kultywacją. Ale nastawienie jakie macie w waszej pracy, jak podchodzicie do tych spraw i jak rozwiązujecie te problemy, podchodzenie do nich zgodnie ze standardem ucznia Dafa i kultywującego, i dobre sobie z nimi radzenie – to jest kultywacja! Wy jednak uważacie to za trudne i chcecie zapytać Mistrza jak to zrobić. „Muszę zapytać Mistrza, czy postępuję właściwie w tym przedsięwzięciu”. Zawsze spychacie swoją ścieżkę kultywacyjną na mnie. Nie wiecie, że kiedy się z wami spotkałem, byliście bardzo szczęśliwi mnie widząc, toteż zachowywałem się tak jakbym był zadowolony, ale wewnątrz byłem bardzo zmartwiony. (Mistrz się śmieje)

Jest tak dlatego, że jak wiecie, istoty ludzkie kultywują w iluzji i bez wiedzy o tym, czy kultywują właściwie czy nie, muszą to jednak kontynuować, aż do osiągnięcia na samym końcu doskonałości. Ponieważ osoba sama ocenia co jest właściwe, a co nie, to liczy się to, że to ona sama kultywuje. Gdybyście zadawali minpytania, to nie liczyło by się to. Czy nie robilibyście tego na próżno? Niektórzy mówią, że nie pytaliby o nic i byliby szczęśliwi tylko widząc Mistrza. Kiedy tylko mnie widzicie i wewnątrzczujecie się pewniej, to dana kwestia też już się nie liczy.

Ponieważ jesteście uczniami Dafa wymagania wobec was muszą być wysokie. Kiedy osoba siedzi w medytacji twarzą do ściany, to komu zadawałaby pytania? Siedząc przed ścianą, jej umysł wcale nie jest bezczynny. Wszelkiego rodzaju trudności mogą się pojawić. Jak mogłaby sobie z nimi poradzić? Nie ma nikogo kogo mógłby zapytać. Wymagania wobec was są po pierwsze wyższe niż takiej osoby – ona dąży do osobistej doskonałości, podczas gdy wy niesiecie na barkach olbrzymią odpowiedzialność ocalania czujących istnień. Jesteście uczniami Dafa i poziomy jakie osiągniecie w kultywacji są dużo wyższe niż takiej osoby i wymagania wobec was są też dużo wyższe. Czy wiecie, że stare siły próbowały zmusić mnie kiedyś, abym udał się na Arktykę? Nie chciały, żebym mógł się z wami widzieć i abyście wy mogli mnie znaleźć.

Pytanie: Jestem koordynatorem w mediach. Ostatnio wielu młodych ludzi przyłącza się do naszych mediów, a niektórzy są wieloletnimi praktykującymi. Bardzo ciężko pracują, ale poprawa ich umiejętności jest ograniczona. Powinniśmy...

Mistrz: Pytacie mnie o sprawy związane z pracą. (Mistrz się śmieje) Naprawdę traktujecie mnie jak szefa.

Pytanie: Co powinni robić uczniowie, aby maksymalnie zmniejszyć twój ciężar?

Mistrz: (Mistrz się śmieje) Nie ma potrzeby żebyście się o to martwili. Nikt z was nie może nic zrobić. Nie ma takiej opcji; nie mogę wam nawet powiedzieć o mojej sytuacji. Powiedziałem: „Wysokie poziomy niosą nieznośny chłód”. To nie jest tak jak wy to zrozumieliście: bycie wysoko postawionym urzędnikiem i brak kogoś z kim można porozmawiać, jest się coraz bardziej samotnym. Muszę znosić ogromną presję jak i trudności czujących istnień. (Aplauz wszystkich uczniów z wdzięczności)

Pytanie: Jak mamy podchodzić do pewnych fenomenów obecnego reżimu i wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami w naszych komentarzachpolitycznych?

Mistrz: Podła KPCh prześladuje Falun Gong, nieprawdaż? Ujawniajcie to i mówcie wszystkim o jej złu i brudach. Wszystkie metody jakich używa podły partyjny i zbójecki reżim są niezgodne z prawem. Wszystkie konflikty w ludzkich społeczeństwach powstały z tego powodu. Zwykli ludzie absolutnie nie powinni być po tej samej stronie co oni.

Pytanie: Kiedy tylko student doświadcza takich problemów jak fizyczne cierpienia czy inne trudności, to inni praktykujący zawsze mówią: „Z pewnością ma on jakieś problemy”, i bardzo mocno starają się pomóc mu spojrzeć wewnątrz siebie.

Mistrz: Pozwólcie mi przedstawić to w ten sposób: kiedy uczeń Dafa doświadcza pewnych problemów czy usuwania karmy, to musi w nim być przyczyna i powinien on szukać jej w sobie. Tak, po znalezieniu jej i dobrym się prowadzeniu, natychmiast po tym sytuacja powinna się odwrócić i zmienić w dobrym kierunku. Niektórzy ludzie nie chcą słuchać, kiedy inni wspominają o ich przywiązaniach. Zwłaszcza ten student, który jest w trakcie trudności który właśnie cierpi, i kiedy mu powiesz: „Na pewno masz problemy”, to jest on wtedy jeszcze bardziej poirytowany i niechętny, aby słuchać. Jeśli nie ma ochoty słuchać, rozważmy sposób w jaki do niego podejść.

Pytanie: Jest kilka zespołów, które koordynują działania w przeprowadzaniu dochodzeń z grabieży organów i wyjaśniania prawdy głównemu nurtowi społeczeństwa. Chciałbym zapytać, czy powinniśmy się łączyć i współpracować?

Mistrz: Jeszcze raz, lepiej będzie jeśli sami to omówicie i rozwiążecie. Róbcie to, co czujecie, że jest bardziej efektywne. Jeśli łączenie działań i współpraca jest efektywna, to wtedy tak zróbcie; jeśli dzialacie oddzielnie i odgrywacie pewne role w różnych rejonach, to też będzie inna sytuacja. W każdym przypadku sami decydujcie i każde podejście będzie w porządku.

Pytanie: Ostatnio sytuacja międzynarodowa uległa wielu zmianom, a sytuacja Tajwanu wydaje się być lekko przytłaczająca. Chciałbym poprosic Mistrza, aby powiedział kilka słów do uczniów z Tajwanu.

Mistrz: Powiem kilka słów skoro tak mówisz. (Śmiech na widowni, aplauz) Co do tego, czy Tajwan zostanie przyłączony do Chin przez podłą KPCh – o to martwicie się najbardziej, prawda? Pozwólcie sobie powiedzieć, że takie błogosławieństwo nie zostało dane KPCh. (Aplauz widowni) Odnośnietego, co się stanie, kiedy nie będzie już KPCh, bogowie mają na długo porobione aranżacje. Bez podłej KPCh nikt nikogo nie będzie zmuszał. Jeśli ludzie zechcą się połączyć, to się połączą; jeśli nie, to nie.

Jeśli chodzi o mnie, to nie troszczę się o te sprawy. W mojej głowie są ludzie tego świata. Nie ważne z jakiej grupy etnicznej jesteś, z jakiego jesteś regionu, ofiaruję wybawienie wszystkim i wszystkich ocalam. To samo odnosi się do uczniów Dafa, nie patrz z góry na tego czy tamtego. Nie ważne jakiej jest tożsamości etnicznej, wewnątrz ludzkich skór przeważnie są boskie istoty, pomimo że ludzkie skóry na zewnątrz są różne. Ludzie obecnie są inni od tych z przeszłości.

Pytanie: W erze Internetu wszędzie są fałszywe informacje i trudno jest rozróżnić prawdę od fałszu. Odnośnie wyborów prezydenckich w 2020 roku na Tajwanie i w USA, czy fałszywe informacje również wpłyną na ludzkie oceny?

Mistrz: Chaos obfituje w erze chaosu i bardzo trudno jest ludziom nawet uzyskać cokolwiek dobrego. Jest to przejaw ery chaosu. W trakcie wyborów w USA wielu ludzi nie oczekiwało, że wybrany zostanie Donald Trump, a został wybrany. Wielu ludzi czuło, że pewne sprawy powinny zaistnieć w określony sposób, ale tak się nie skończyło. Zawsze mówiłem o pewnej kwestii; powiedziałem, że ludzkość jest kontrolowana przez bogów i kierowana przez bogów. Gdybym powiedział za dużo i mówił szczegółowo, to wpłynęłoby to na ocalanie czujących istot, toteż nie będę mówił w detalach. (Aplauz widowni)

Pytanie: Nie widziałem moich krewnych w Chinach od ponad dziesięciu lat. Chciałbym zapytać, czy są dla nas jakieś szanse na powrót do Chin?

Mistrz: U uczniów Dafa pewna ilość ludzkich przywiązań utrzymuję się ze względu na ocalanie ludzi i żeby byli w stanie żyć pomiędzy świeckimi ludźmi. Posiadanie takich myśli nie może się liczyć jako przywiązanie, gdyż każdy chce zobaczyć swoją rodzinę. Chcesz abym potwierdził, czy możesz ich zobaczyć czy nie. Nie byłoby chyba w porządku gdybym to powiedział, prawda? (Mistrz się śmieje) Wciąż musisz kultywować. Przed chwilą zacząłem mówić o sytuacji politycznej. Wygląda, że sytuacja rozwija się bardzo szybko i kiedy podła KPCh będzie skończona, będzie widać jej bardzo szybkie staczanie się i upadek. (Aplauz widowni) Ta fala (Mistrz używa rąk, aby zilustrować rosnącą falę), kiedy rośnie i nabrzmiewa – „szum” – trwa chwilę, aby urosnąć; kiedy jednak spada (Mistrz używa rąk, aby zilustrować spadającą falę) – „rozbryzgiwanie” – spada bardzo szybko. (Mistrz się śmieje, aplauz na widowni). Nie ważne jak te osoby, które zrobiły złe rzeczy będą chciały uciec, nie będą miały na to czasu.

Pytanie: Dziesięć tysięcy uczniów Dafa z całego świata biorących udział w konferencji Fa przesyła swoje pozdrowienia miłosiernemu Mistrzowi!

Mistrz: Dziękuję wam wszystkim! (Entuzjastyczny aplauz widowni)

Pytanie: Obecnie wielu ludzi z kierownictwa mówi coś takiego: „Ta osoba jest podejrzana”. Kiedy tylko zostaje to powiedziane, to środowisko kultywacyjne takiego studenta może się natychmiastowo zmienić. Osoba z kierownictwa może przez to pozbawić tego studenta prawa i szansy na udział w projektach.

Mistrz: Nasze osoby z kierownictwa nie powinny beztrosko mówić takich rzeczy. Nawet jeśli natrafiacie na problemy, powinniście spokojnie je obserwować i niczego nie mówić, dopóki nie osiągną one krytycznego momentu. Niektórzy ludzie objawiają jednak dziwne zachowania i trzymają się swoich własnych sposobów robienia rzeczy. W zasadzie, to jeśli w swojej kultywacji i codziennym życiu zwrócimy baczniejszą uwag na nasze własne zachowanie i przyjrzymy się dokładniej naszemu własnemu stanowi kultywacyjnemu, oraz porównamy się z innymi – to czy nie działaliśmy jakoś dziwnie? Czy nie jesteśmy zbyt ekstremalni? Czy nie jesteśmy zbyt uparci robiąc wszystko po swojemu?! Jako, że jesteście w społeczności międzynarodowej, wasze zachowanie z łatwością może spowodować, że inni pomyślą, iż w tym obecnym wyjątkowym okresie czasu jesteście podejrzani. Zatem obydwie strony muszą na tą kwestię zwrócić uwagę.

Nieustanie podkreślałem, że studenci, którzy opuścili Chiny kontynentalne muszą na tę kwestię zwracać uwagę. Te dziwne zachowania i metody, jak też i ekstremalne podejścia do spraw, naprawdę nie są właściwe. Nawet seriale telewizyjne o chińskim społeczeństwie pełne są ludzi knujących intrygi jeden przeciwko drugiemu, czego nie widujemy poza Chinami. To co przedstawiają dziełaliterackie i artystyczne pełne jest intryg i knowań, ludzie spiskujący przeciwko ludziom, a duchy przeciwko duchom. Dzieła literackie i artystyczne, nowele, serisle oraz filmy są tego pełne, tak jak gdyby ludzie nie mieli niczego innego do roboty tylko spiskować i walczyć jeden przeciwko drugiemu. Im bardziej niepowstrzymanie ludzie spiskują i walczą jeden przeciwko drugiemu w filmach, czy serialach, to wydaje się, że tym bardziej się one ludziom podobają. Ludzkie serca stały się takie i postrzegają pewne sprawy w wypaczony sposób. Aby siebie poprawić musicienaprawdę zwrócić na to szczególną uwagę.

Poznałem stan bycia ludzi przed Rewolucją Kulturalną w Chinach. Krok po kroku widziałem postępujące zmiany w chińczykach i widzę je wyraźnie. Zawsze różniłem się od świeckich ludzi. Nie dryfowałem z trendami i nie poruszałem się zgodnie z socjalnymi nurtami podłej partii. Pozostałem z jasną głową i wyraźnie widzę stare kwestie w stylu podłej partii. Wszyscy ludzie na świecie zagubili się w tych trendach, toteż nie potrafią wyraźnie zobaczyć samych siebie. Wyciszcie się i spójrzcie na siebie. Nie dążcie do ekstremów i nie pozwalajcie, by inni postrzegali was jako dziwnych, aby wielość problemów nie komplikowała sytuacji wśród praktykujących.

Zwłaszcza długoletni praktykujący za granicą, którzy przez długi czas żyli poza Chinami, nie wiedzą jak mają razem pracować z tymi z was, którzy właśnie przybyli z Chin kontynentalnych. Nawet pomimo tego, że oni sami również poprzednio przybyli z Chin, to ludzie którzy opuścili Chiny w tamtych czasach nie byli tacy. Ludzie dzisiaj tak bardzo się zmienili, że nie rozumieją tego, co się dzieje.

Mistrz nie będzie wiele mówić. „Uczeń Dafa” jest specjalnym tytułem, takim jaki nigdy wcześniej nie istniał od początków nieba i ziemi. Naprawa Fa wszechświata również nigdy wcześniej nie miała miejsca. Kiedy wszechświat okazuje się być zepsutym, zostaje zniszczony i nowy zostaje stworzony. Jak wszyscy wiecie, Bóg dokona tego swą umiejętnością za pomocą pojedynczej myśli. Jeśli jednak zostaje on stworzony na nowo, to żal, że te wszystkie pierwotnie istniejące stworzenia, esencja uformowana w trakcie długiego przebiegu czasu, zostanie stracona. Nic nie zostanie i wszystko zostanie stworzone od nowa. Kiedy wszystko ponownieprzechodzi przez ten proces, nie może być znowu takie samo. Strata ta sprawia, że odczuwa się spory żal. Poza tym, wszystkie te istnienia były stworzone przez istotę boską. Ta boska istota odczuwa litość i chce je zatrzymać, zatem podejmuje się tego przedsięwzięcia.

Reasumując, jest to coś bez precedensu. Od samego początku niebios i ziemi nigdy nie było tak wspaniałego kosmicznego zjawiska, naprawy Fa wszechświata; i od samego początku nieba i ziemi nigdy nie było uczniów Dafa. Mistrz stworzył taką chwałę i pozwolił wam wejść w ten historyczny moment. Powinniście dobrze siebie kultywować, w pełni demonstrując kim jesteście, kiedy ocalacie czujące istoty i radzicie sobie coraz lepiej!

Dziękuję wam wszystkim! (Długie entuzjastyczne brawa widowni)

(Tłumaczenie Team Blue będzie dalej poprawiane. Data tej wersji: 6.06 2019 r.)