Do Konferencji Wymiany Doświadczeń na Tajwanie

Uczniowie Dafa biorący udział w Konferencji Wymiany Doświadczeń na Tajwanie: Pozdrawiam was wszystkich! 

Konferencja Fa uczniów Dafa jest wspaniałą okazją do wzajemnego polepszania się, odnajdywania swoich luk i poprawiania swojego stanu kultywacyjnego. W kultywacji nie chodzi o zdobycie czegoś w tym świecie – lecz o wzniesienie istoty, o zdobycie przez tę istotę przyszłości; zwłaszcza w tym końcowym okresie, chodzi o wybór istoty pomiędzy pozostaniem w przyszłości lub nie. Zasady ludzkiej egzystencji i stan ludzkiej egzystencji nie są prawdziwym stanem istot we wszechświecie. Zasady ludzkiego świata nie staną się Tao, stan ludzkiej egzystencji także nie jest prawdziwym stanem istot we wszechświecie, otrzymanie Dafa jest podstawowym celem waszego bycia człowiekiem. Nie dajcie się zakłócać chaotycznym manifestacjom w ludzkim mętnym świecie. Kultywujcie tak, jak na początku, a na pewno osiągniecie Tao! Im bliżej końca, tym bardziej bądźcie pilni! 

Życzę Konferencji Fa całkowitego sukcesu! 

Li Hongzhi 

24 listopada 2018 r.