Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org DRUKUJ

Trzymanie się standardów kultywującego

Lis. 2, 2023

(Minghui.org) Od czasu opublikowania artykułu Mistrza „Traktujcie z Godnością Rodzinę Mistrza” i artykułu redakcyjnego Minghui „Postępowanie z prawymi myślami (z komentarzem Mistrza)”, niektórzy praktykujący, którzy swoimi słowami i działaniami opartymi na ludzkich przywiązaniach zwykli schlebiać członkom rodziny Mistrza, popadli w przeciwną skrajność w kwestii tego, jak traktować członków rodziny Mistrza.

Mistrz nauczył nas Fa, aby umożliwić nam wzniesienie się w kultywowaniu. Wszyscy jesteśmy kultywującymi kroczącymi ścieżką ku boskości. Podążamy za wskazówkami Fa, aby stale porzucać różne ludzkie emocje i ludzkie przywiązania, i postępować w kierunku Doskonałości podczas procesu zbawiania ludzi. Mistrz nie powiedział, że wszyscy członkowie jego rodziny są w błędzie. Mistrz jedynie koryguje niektórych praktykujących, którzy nie robią rzeczy tak, jak kultywujący powinni do nich podchodzić. Powinniśmy unikać stwarzania trudności Mistrzowi poprzez nieodpowiednie słowa i działania; raczej powinniśmy zrozumieć Fa z głębi Fa i trzymać się standardu kultywującego.

Redakcja Minghui
26 października 2023

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 27.10.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku