Nauczanie Fa na nowojorskiej konferencji z okazji dwudziestej piątej rocznicy upublicznienia Dafa

Li Hongzhi

14 maj 2017 r.

(Mistrz wchodzi na podium pośród rozlegających się braw na widowni liczącej dziesięć tysięcy uczniów.)

Witam wszystkich! Ciężko pracowaliście! (Wszyscy uczniowie: Witaj Mistrzu!)

Frekwencja na konferencji Fa zwiększa się co roku. Dzisiaj, och, hala jest pełna. Dla uczniów Dafa, dobre wykonywanie trzech rzeczy, jest czymś najważniejszym. Najpierw musicie dobrze kultywować siebie samych, tylko wtedy będziecie potrafili wypełniać waszą historyczną misję. Dlatego w całym procesie ocalania czujących istot i uprawomocniania Dafa, nie możecie lekceważyć waszej własnej kultywacji. Zatem do kultywacji musicie podchodzić na poważne, i dla was kultywujących stanowi to najbardziej podstawową gwarancję. Jeśli nie kultywujecie, pomyślcie o tym, równa się to temu jakby zwykli ludzie robili dobre uczynki. Jednakże dla ucznia Dafa, ta szansa i podłoże do tego, abyście dzisiaj potrafili stać się uczniami Dafa, były ustalane w przeszłości. W trakcie biegu historii przecierpieliście bardzo wiele, i dlatego dzisiaj możecie stać się uczniami Dafa. Istnieje tu również kwestia tego, że najbardziej podstawowe źródło waszego życia jest nadzwyczajne. Żadna z tych kwestii nie jest prosta.

Świat ludzi jest iluzją. Zagubiony pośród zwyczajnych ludzi, nikt nie widzi prawdziwej sytuacji. Ludzkie oczy widzą świat jako płaską powierzchnię, podczas gdy boskie oczy widzą świat wielowymiarowo, widzą całą sytuację na każdym poziomie świata. Ludzkie oczy potrafią widzieć powierzchnię tylko tego świata, a ludzie nie potrafią zobaczyć nawet całości swojego własnego ciała. Nie mówię tutaj o organach wewnętrznych; mówię o stanie i fizycznym przejawie w innych wymiarach warstw nad warstwami cząstek, które formują waszą istotę - żadnej z nich nie potraficie zobaczyć. Widzicie tylko swoją powierzchnię. Chodzi o to, że jest to ogromnym ograniczeniem. Nie widzicie prawdziwej sytuacji, zatem dla ludzi staje się to największą iluzją. Jednakże tylko będąc w tej iluzji można mówić o kultywacji. Zatem w innych wymiarach, w innym otoczeniu, nie mówi się o kultywacji i kultywacja również tam nie istnieje. Jak wiecie, Bogowie nie mogą kultywować. Dlaczego nie mogą kultywować? Oni potrafią wszystko zobaczyć - czy można byłoby nazwać to kultywacją? To nie jest kultywacja. Tylko, gdy ktoś nie potrafi widzieć, nazywa się to kultywacją. W iluzji, pośród pokus ze strony różnorakich zainteresowań w tym ludzkim świecie, jeśli potraficie kroczyć ścieżką boskości, podążając za standardami kultywującego, to doprawdy jest to czymś wybitnym.

Szczególnie w środowisku dzisiejszego społeczeństwa, uczniowie Dafa cierpią z powodu niesamowitej presji. Gdybyście zrezygnowali z kultywacji, zło pozwoliłoby wam wieść normalne życie; jeśli nie zrezygnujecie z kultywacji, będziecie musieli znosić prześladowania, ba nawet ciężkie prześladowania. Naprawdę niesamowite jest to, że potraficie przez to przejść, wytrzymywać to wszystko i trwać aż do dnia dzisiejszego. Jest tak dlatego, że na początku, gdy Bogowie podejmowali w tej kwestii decyzję, dla każdego, kto ośmielił się przybyć do tego ludzkiego świata, miało to nie być błahostką. Ci, którzy ośmielili się przybyć są nadzwyczajni i nawet Bogowie uważają te istoty za wybitne. Oto są ci odważni, którzy ośmielili się potwierdzać ważność Fa, potwierdzać ważność samych siebie i wytyczyć nową ścieżkę do ocalania czujących istot, w punkcie, w którym skupiły się wszystkie stare siły całego kosmosu. Nie posiada to również precedensu, i jest po prostu czymś czego nie widziano nigdy od czasu stworzenia Nieba i Ziemi. W przeszłości, podążając za prawem formowania, stabilizacji, degeneracji i destrukcji, jeśli kosmos miałby zostać zdezintegrowany, to tak by się stało. Po tym zostałby odtworzony. Wszyscy wiecie, że odtworzenie jest bardzo proste, tak proste, że nawet nie potraficie sobie tego wyobrazić ani uzmysłowić. Gdy Bogowie chcą żeby coś się uzewnętrzniło, wystarczy myśl i pojawi się to w rzeczywistości. Czegokolwiek zechcą, będą to mieć. A co z większymi Bogami? Co z tym najwyższym Stwórcą kosmosu? Posiada on wszystkie zdolności na wszystkich poziomach kosmosu. Jego jedna myśl będzie mieć skutek na wszystkich poziomach, i uformuje wszechświat, który zawiera wszystkie poziomy, obejmujący wszystkie rzeczy, włączając w to nawet niezliczonych Bogów. Tylko ta jedna myśl uformuje wszystko. Wszyscy wiecie, że Siakjamuni też mówił o tej kwestii, to znaczy, że jedna boska myśl uformowała świat.

Jednakże prawo formowania, stabilizacji, degeneracji i destrukcji jest zasadą z minionego kosmosu. Jeśli największy kosmos miałby zostać zdezintegrowany w procesie formowania, stabilizacji, degeneracji i destrukcji, to byłoby to nazbyt straszne. Przez eony, te istnienia w kosmosie, wliczając w to niezliczonych Bogów, nawet najwyższych Bogów, nie chciały się poddać i wszyscy chcieli ocalić siebie i wszystkie istoty. W kosmosie, przez eony, wszystkie istoty w trakcie swoich żywotów dokonały wielu, wielu rzeczy, z których wszystkie uważały za naprawdę cenne, za takie, które chciały zachować. Wielu Bogów miało zatem tę myśl i chcieli ocalić wszystkie istoty. Jednak, jak już powiedziałem wcześniej, każdy poziom ma niezliczone istnienia i każdy poziom ma niezliczonych Bogów, jak i wielu Panów. Każda sfera we wszechświecie ma odpowiedzialnego za nią Pana, jednak żaden Pan nie wie, czy ponad nim są wszechświaty, i wszyscy oni uważają, że są najwyżsi. Zatem wielu Panów i Królów miało tę myśl o zejściu na dół i ocaleniu wszystkich istot. Ale ponieważ są Królami i Panami z niewielkich sfer, to nie mogą tego zrobić. Jeśli zrobiliby to w ograniczonej sferze, to nie zostałoby to dostrzeżone. Dlatego, ta sprawa wiąże się z czymś niesamowicie wielkim, tak wielkim, że jest to niewyobrażalne.

Mistrz mówi do was od strony zasad Fa. Rektyfikacja kosmosu przez Fa dotarła dzisiaj do tego etapu i rzeczywiście zmierza ku końcowi, a co więcej, robi już przejście do etapu, w którym Fa rektyfikuje ludzki świat. Cofając się myślą wstecz, naprawdę wszystko to nie jest łatwe. Tym, co jawi się przed waszymi oczami, są prześladowania oraz irracjonalne tłumienie uczniów Dafa, jednak w trakcie wstrząsających przewrotów w historii było to równie przerażające. Jako uczniowie Dafa, w trakcie tego historycznego procesu, poprzez swoje obfitujące w trudy powtarzające się podróże, wszyscy tworzyliście fundamenty, by dzisiaj dotrzeć do tego tego etapu. Ci z was, siedzący tutaj, bez względu na to kim jesteście, wszyscy dotarliście do dnia dzisiejszego przez długą historyczną podróż, życie po życiu. W każdym życiu i każdym cyklu, czy jesteście uczniem Dafa czy zwykłym człowiekiem, jeżeli w przyszłości macie zostać ocaleni, musicie przez ból i wstrząsy zredukować swoją karmę, przez wieki znosić ból, aż po dziś dzień. Czy o tym wiecie czy nie, jako istoty pośród tego rodzaju ludzkiego, wszyscy przedostaliście się taką drogą. Zatem kiedy rodzaj ludzki żył w pokoju, czuliście się całkiem dobrze; podczas bolesnych nieszczęść i wstrząsających cierpień, znosiliście wszelkiego rodzaju trudności. Oto co przejawiało się w tym środowisku istot ludzkich. Gdy zeszliście na dół do niższego poziomu wszechświata, chociaż środowisko w wyższych wymiarach kosmosu nie jest tak ciężkie jak w tym ludzkim świecie i tamtejsze istoty nie są tak zagubione jak istoty ludzkie, to i tak, schodzenie na dół z wyższych poziomów do niższych jest bardzo bolesne.

Mówiłem dopiero co, że Bogowie widzą świat wielowymiarowo. Za jednym spojrzeniem widzą twoje ciało, uformowane z cząstek warstwa po warstwie twojej istoty, w całości. Twoja powierzchnia jest uformowana z molekuł - w rzeczywistości twoje oczy nie potrafią dostrzec nawet molekuł, tylko komórki zrobione z molekuł. Twoje oczy są uformowane z komórek, i możesz widzieć tylko na poziomie komórek. Nawet jeśli chodzi o komórki, to musisz na nie patrzeć przez mikroskop. Twoje oczy potrafią widzieć tylko powierzchnię uformowaną z komórek - ludzkość jest zagubiona aż do takiego stopnia. Warstwy po warstwach cząstek, które formują ludzkie ciało, istnieją w przeróżnych wymiarach i to składa się na całe twoje ciało i jest ich tam wiele. Jakkolwiek wiele warstw cząstek istnieje w Trzech Sferach, tak wiele warstw istnieje, których nie możesz dostrzec. Jednak Bogowie widzą to za jednym spojrzeniem. Bogowie widzą wszystkie ciała istot ludzkich.

Niektórzy ludzie myślą o wyrażeniu, które nazywamy „głębokimi przemyśleniami”. W rzeczywistości, u wielu osób, gdy coś robią, nagle pojawia się błyskotliwa myśl i po prostu to robią. Po prostu o tym pomyśleli i to zrobili, i taka myśl nie pochodzi z głębokich przemyśleń. Nie analizowali tego, a mimo wszystko wyszło im to bardzo dobrze. Dlaczego? Wielu zastanawia się nad tą kwestią i myślą o niej również naukowcy. Taki dojrzały pomysł po prostu wyłonił się i został zrealizowany w momencie, bez dokładnego deliberowania, głębokiego przemyśliwania i procesu rozwijania się. Dlaczego tak jest? Nie potrafią tego jednoznacznie wyjaśnić. W rzeczywistości ludzkie ciało nie jest tą odrobiną [jaką dostrzegasz] na powierzchni, w każdej jednej warstwie istnieje twoje ciało, twoje myśli i twoje komórki, i wszystkie one są częścią całego twojego ciała. Kiedy coś robisz, wykonujesz to na powierzchni, jednakże kiedy coś robisz, to całe komórki poruszają się i myślą, i w tym samym czasie nie dzieje się to tylko w jednym wymiarze. Im bardziej mikroskopijny wymiar, tym szybszy jego czas i tym większa jego moc. Po tej stronie po prostu czujesz, że trochę o czymś myślisz, ale po drugiej stronie, myślałeś o tym przez tak długi czas, że zapewne minęło kilka lat, jako że nie są w tym samym wymiarze.

Bogowie widzą sprawy wielowymiarowo i całościową sytuację, podczas gdy istoty ludzkie widzą tylko rzeczy na powierzchni. Czasami, uczniowie Dafa są po mojej stronie; w przypadku każdej waszej myśli i każdego pomysłu oraz waszego prowadzenia się, w ogóle nie patrzę na waszą powierzchnię czy wasze zachowanie. Zamiast tego patrzę na wasze prawdziwe motywy. Patrzę na to, co wasza prawdziwa myśl myśli i robi u swej podstawy. W tym procesie, chociaż to, co przejawia się na powierzchni, jest waszym zachowaniem, za które musicie być odpowiedzialni, po prostu patrzę na waszą podstawę.

W przypadku uczniów Dafa tak samo jest z tymi prześladowaniami. W kultywacji, tymi którzy kultywują są istoty ludzkie. Ponieważ to istoty ludzkie kultywują, ukaże się wiele, wiele ludzkich poglądów. Kiedy przejawią się ludzkie poglądy, to najprawdopodobniej nie dostosują się do standardów Fa, co nie? Zatem bardzo prawdopodobne jest, że pośród prześladowań, używając ludzkich poglądów, będziecie popełniać błędy. Ponieważ jest to kultywacją, w kultywacji oczywiście wolno wam popełniać błędy, gdyż nie możecie we wszystkim radzić sobie dobrze. Ale ostatecznie, powinniście radzić sobie dobrze. Ponieważ możecie popełniać błędy, to możliwe że popełniacie wielkie błędy. Myślałem o tym dawno temu i dawno temu wiedziałem o tych kwestiach. Możliwe, że popełniłeś jakiś wielki błąd. Tym, co chcę ci powiedzieć, jest to, że jesteś kultywującym człowiekiem, i że kroczysz ścieżką ku boskości. Popełnianie błędów nie jest czymś strasznym, ale powinieneś zdawać sobie sprawę ze swoich błędów i powinieneś dobrze robić to, co masz do zrobienia, zanim ukończysz swoją kultywację. Kontynuowanie dobrego robienia tego, co ma się do zrobienia, jest kultywacją. Jak widzicie, podobnie jest u niektórych studentów, którzy radzą sobie słabo i nawet są zamieszani w prześladowania [ze strony] zła innych uczniów Dafa. Jednak wiem, że pod wpływem ciężkich prześladowań [ze strony] zła, stan kultywacyjny każdego jest inny, i że wytrzymałość ludzkiego ciała również ma swoje granice. Powiedziałem, że tymi, którzy kultywują, są istoty ludzkie, a nie kultywujący Bogowie. Ponieważ to istoty ludzkie kultywują, będą mieć ludzki sposób myślenia, a mając ludzki sposób myślenia, prawdopodobnie będą popełniać błędy. Do popełniania błędów może zaliczać się popełnianie małych błędów lub robienie dużych błędów. Dlatego, powiedziałem wcześniej, że zanim ta sprawa się zakończy, powinniśmy nadal dawać im szanse i jeśli chcą kultywować, to powinniście nadal traktować ich jak kolegów kultywujących. Bądź co bądź, to jest kultywacja i dostrzegłem to dawno temu. Niemożliwe jest również, żeby wszyscy dobrze i w prawy sposób kroczyli ścieżką. O tym też wiedziałem.

Kiedy na początku rozpowszechniałem Fa, złożyłem następujące oświadczenie. Powiedziałem, że przekazuję tak potężne Fa, coś, co nie wydarzyło się nigdy od czasów stworzenia Nieba i Ziemi. Jeśli mógłbym ocalić chociaż jedną osobę - jeśli ostatecznie jedna osoba potrafiłaby wykultywować ku Doskonałości - to nie robiłbym tego na marne. Ustaliłem standardy tego prawa. Jednakże zdaje się, że wnioskując po obecnej sytuacji, tak jak powiedziałem kiedy tu wszedłem, liczba ludzi na konferencji Fa wzrasta co roku i hala jest obecnie pełna. Siedzicie tu po przejściu przez, conajmniej, ciężkie prześladowania i wytrwaliście po dziś dzień. Oczywiście, jest wielu uczniów Dafa, którzy nie mogli przybyć, gdyż nie pozwala im na to ich sytuacja. Wiem, że jest wielu uczniów Dafa, jest ich wielu. Kultywacja, mimo wszystko, nie jest ludzką sprawą; podstawa tego leży u korzeni waszego życia. Prześladowania mogły skrzywdzić was tylko na powierzchni; czy mogą zmienić waszą podstawę? Nie mogą zmienić waszej podstawy. Zatem zło zawsze chce, by ludzie, którzy kultywują, zrezygnowali z kultywacji. W przypadku uczniów Dafa, którzy naprawdę mają misję, prześladowanie ich nigdy się nie powiedzie i nie można sprawić, żeby zrezygnowali z kultywacji, ponieważ zostało to ustalone u podstaw ich życia, gdzie prześladowania nie sięgają. Prześladowania mogą dosięgnąć jedynie powierzchni istot ludzkich. Oczywiście powierzchnia istot ludzkich jest również bardzo istotna, gdyż czyny danej osoby determinują przeznaczenie tego istnienia. Ale w trakcie tego procesu Bogowie będą patrzeć na podstawowe motywy wszystkiego co robicie. Tak to wygląda.

Jeśli chodzi o istoty ludzkie, to w rzeczywistości, jest to w porządku. Dlaczego jest to w porządku? Formowanie, stabilizacja, degeneracja i destrukcja jest prawem kosmosu i każdy cykl życia będzie dezintegrowany, gdy istoty nie będą już dłużej dobre. W trakcie przebiegu historii, w różnych okresach, istniało więcej niż jedna czy dwie cywilizacje, co nie? Było ich wiele. A prehistoryczne cywilizacje wielokrotnie przewyższają współczesną cywilizację. Historia jest jak przedstawienie ze scenariuszem. Gdy skończy się jeden cykl ludzkiej cywilizacji, scenariusz zostanie poprawiony; po poprawkach, zostanie rozdzielony i odegrany na nowo, dopóki nie będzie ostatecznie ukończony. W pewnych okresach, istniała wysoce zaawansowana technologia, jak ta od istot pozaziemskich, a kiedy ta historia przeminęła, nie uznano jej za dobrą i takowy stan istot ludzkich nie uznano za dobry; ostatecznie był niezgodny ze standardem dla istot ludzkich do otrzymania Fa, a tak zaawansowana technologia była niechciana. W pewnych okresach ludzkość wyglądała na bardzo słabo rozwiniętą i to też by się nie sprawdziło. Tu nie chodzi tylko o technologię, nie zadziałałoby to, gdyby prowadzenie się istot ludzkich, myśli, kultura czy nawet ich forma zewnętrzna nie odpowiadały wymaganiom.

Dzisiaj, mówiłem właśnie o formie zewnętrznej. Ludzka forma zewnętrzna z wczesnej historii ludzkości i różnych okresów wydawałaby się, w rzeczywistości, bardzo dziwna z punktu widzenia współczesnych istot ludzkich, gdyż bardzo różniła się od tej [formy] współczesnych ludzi. Wielokrotnie ludzka rasa była eliminowana, gdy nie była już dłużej dobra, a teraz w tym ostatnim okresie pozostało tylko pięć ras: żółta, biała, czarna, czerwona i brązowa. Rasa czerwona zniknęła ostatnimi czasy, możliwe, że z powodu mieszania się ras. Wraz z rozwojem technologicznym ludzkości bariery między regionami zostały przerwane, doprowadzając do zniknięcia pewnych ras. Nie znajdzie się już czysto białej rasy. Odnośnie rasy żółtej, Chińczycy są najbardziej wymieszani. Wiem wszystko na temat prawdziwej historii ludzkości, ale ponieważ wiążą się z tym tematy sporne między rasami, nie będę więcej o tym mówić. Bez względu na całość historii rodzaju ludzkiego, mimo wszystko, jest mi ona bliska i znam cały jej proces od początku do końca. Wraz z postępem ludzkiej historii aż po ten dzisiejszy etap, wszyscy Bogowie czuli, że była dopasowywana do tego, żeby na koniec użyć jej do rektyfikacji [przeprowadzanej przez] Fa.

W rzeczywistości, kiedy ludzkość była w okresie lat 50-tych i 60-tych, w tamtym czasie ludzie nadal byli bardzo prości i bardzo życzliwi. Stare siły spostrzegły, że ludziom w takim stanie za łatwo byłoby otrzymać Fa, a życzliwe myśli w społeczeństwie były nazbyt silne, zatem stworzyły wiele form współczesnej świadomości i współczesną sztukę oraz teorie, a każdy obszar został wypełniony nowoczesnymi, negatywnymi rzeczami, doprowadzając ostatecznie do okupacji całego świata przez negatywne elementy. Obecnie po prostu mamy to środowisko. W normalnych sytuacjach ludzie nie ważą się publicznie mówić o pozytywnych rzeczach oraz o życzliwych rzeczach, ze strachu, że będą krytykowani, wyśmiani albo dyskryminowani przez innych. Negatywne elementy całkowicie zdominowały wszystko i mogą być promowane w eleganckich salach i przed dużą publiką. Wszyscy wiecie o Shen Yun Performing Arts. Shen Yun prezentuje najbardziej pozytywne elementy idealnego współczucia i perfekcyjnego piękna, prawdziwe współczucie i prawdziwe piękno. W tym świecie, który stał się całkowicie negatywny, nagłe wyłonienie się tak całkowicie prawej grupy artystycznej prawdziwie wprawia ludzi na całym świecie w zdumienie. Natomiast to, co wyraża Shen Yun, sprowadza na wszystkich ludzi błogosławieństwa, bez względu na to czy są pozytywni czy negatywni. Shen Yun przynosi błogosławieństwa wszystkim ludziom, zatem każdy mówi, że jest to dobre. Po pierwsze, jest tu po to, by ocalać ludzi.

Pod [naciskiem], takiej jak ta, całościowej negatywnej formy społecznej, chcecie kroczyć ścieżką ku boskości, pragniecie kroczyć prawą ścieżką - jak bardzo jest to trudne. Jestem tego głęboko świadomy. Jak wiecie, ci studenci ze szkoły Fei Tian Academy of the Arts, którzy trenują umiejętności dla Shen Yun, radzą sobie już bardzo dobrze. Ale nadal bardzo się martwię, gdyż sztuka współczesnego społeczeństwa już wywarła na nich za duży wpływ, i przyciągają ich wszystkie rzeczy w społeczeństwie. Moralność zwykłego społeczeństwa została obniżona w ten sposób poprzez wywieranie subtelnego wpływu. Nie powiedział: „Jestem demonem i jestem zmotywowany do sprawienia, że ludzkość stoczy się w dół”. Nie powiedziałby tego. Prowadzi was poprzez wywieranie subtelnego wpływu, używając wszelkiego rodzaju rzeczy, które nie są prawe; a wy nie potraficie tego przejrzeć. Objawia się to w sztuce, w zachowaniu, w przeróżnego rodzaju produktach i wszystkich tych rzeczach, które przyciągają was ze wszystkich stron. Ściąga was w dół, ściągając was w dół stymuluje wasze uzależnienia. Gdy negatywne elementy będą zajmować ludzką świadomość i formy społeczne, bardzo trudno będzie ocalić rodzaj ludzki, gdyż ludzka racjonalność jest kontrolowana przez negatywne elementy, a robiąc coś sami nie potrafią jasno określić, czy są to ich własne myśli.

Powiedziałem przed chwilą, że ludzkie oczy mogą widzieć tylko powierzchnię uformowaną z zewnętrznej strony komórek; sami nie widzą, ani nie wiedzą o warstwach nad warstwami myśli, warstwach nad warstwami ciał oraz warstwach nad warstwami wszystkiego. Zatem na tym powierzchniowym poziomie, to społeczeństwo, które już stało się negatywne popularyzowało współczesne poglądy z silną, spaczoną świadomością. Poglądy uformowane po narodzinach i negatywne elementy nie są prostymi czynnikami, gdyż za nimi stoi zły duch, czy to Szatan czy zły duch nikczemnej partii komunistycznej, który kontroluje świat. On wykorzystuje te złe istoty do kontrolowania ludzi. Ludzie dzisiaj nie potrafią jasno rozróżnić czy ich czyny i miny są kierowane przez ich własne myśli czy są kontrolowane przez negatywne elementy. Na powierzchni wszystkie wasze działania wyglądają bardzo naturalnie i nawet czujecie, że pochodzenie waszych myśli też jest bardzo naturalne. [Jednak] nie potraficie określić, co naprawdę jest waszą myślą i co jest zewnętrznym elementem, który was kontroluje, bałamuci wasze pragnienia i przyciąga różne wasze uzależnienia, bez względu na to czym jest to, co lubicie. Jakże trudno jest kultywować w tego rodzaju środowisku. Jest bardzo trudno, naprawdę bardzo trudno! Nawet chrześcijaństwo, buddyzm i wiele innych religii, wszystkie odczuły, że z taką presją ze strony społeczeństwa pozytywnych elementów u ich wiernych jest coraz mniej, a społeczeństwo stacza się coraz niżej i niżej. Oni wszyscy wiedzą o tym, ale nie mają rozwiązania, gdyż negatywne elementy naprawdę okupują świat.

Jeśli zatem chcielibyście cofnąć się i powrócić, to Shen Yun kroczy taką ścieżką. Tą ścieżką muszą podążać kultywujący i ci kultywujący muszą mieć podstawę do kultywacji. Zatem proces trenowania ich jest bardzo trudny, nadzwyczajnie trudny. Sytuacja jest taka sama w innych środowiskach. Jako uczniowie Dafa, wliczając w to wszystkich uczniów Dafa na całym świecie, dobrze kroczycie waszymi własnymi ścieżkami i w tym samym czasie ocalacie czujące istoty. Ale w przypadku wielu członków rodzin i dzieci uczniów Dafa, folgowaliście im, zaniedbywaliście dyscyplinowanie ich lub nawet czuliście się wobec nich bezradni. To społeczeństwo po prostu bardzo silnie przyciąga i owe negatywne elementy są bardzo silne.

Jako kultywujący wiecie: Kto w tym świecie nadal kroczy prawą ścieżką? Kto nadal ośmiela się kroczyć prawą ścieżką? Jak trudne to jest. Powiedziałem właśnie, że ci, którzy ośmielili się przybyć tutaj między ludzi, są tymi odważnymi, i Bogowie patrzą na to w taki sposób. Jeśli ośmielasz się zejść do tak skomplikowanego środowiska, to jesteś tym odważnym. Jeśli możesz wziąć udział w rektyfikacji przez Fa, dołączyć do szeregów ocalających istnienia i nawet zostać kultywującym, to w oczach Bogów, już jesteście niesamowici, naprawdę niesamowici! Jeśli potraficie odrobinę lepiej radzić sobie w kultywacji, pomyślcie o tym wszyscy, to złe środowisko samo z siebie sprawi, że już będziecie się wyróżniać, gdyż środowisko kształtuje ludzi. Pomijając uczniów Dafa, każdy kto może podnieść książkę Dafa by ją przeczytać, już się wyróżnia, a ci, którzy mogą się z nim identyfikować nie są już zwykłymi ludźmi. Jeśli to środowisko byłoby bardzo dobre, ludzkie prawe myśli byłyby silne a świat nie miałby niczego poza pozytywnymi elementami, to ta odrobina, którą prezentujesz byłaby niczym i każdy mógłby to zrobić; musiałbyś zachowywać się nadzwyczaj dobrze, aby liczyło się to jako dobre, co nie? To dlatego złe środowisko sprawia, że się wyróżniasz, i w tym kontekście naprawdę pomaga to nieco zredukować relatywny stopień trudności w twojej kultywacji. Odnośne wymagań względem ciebie, ucznia Dafa, powinieneś nadal robić, co w twojej mocy i wypełniać swoją historyczną misję; musisz iść ocalać czujące istnienia. Pozwólcie wszyscy, że coś wam powiem, ta kwestia ocalania czujących istnień ma kluczową wagę i musicie to robić.

Kim jest uczeń Dafa? Jak wiecie, w trakcie historii było wiele religii, w których misja nie stanowiła części kultywacji, i poszukiwały one jedynie Doskonałości samego siebie: „Dobrze kultywuję aby iść do Nieba”, lub „Dobrze kultywuję żeby stać się Bodhisattwą lub Arhatem”. Tę frazę „ocalanie czujących istnień” łatwo jest wypowiedzieć, ale kto odważa się to robić? Już samo kultywowanie siebie jest wystarczająco trudne, nie wspominając o prowadzeniu innych ku kultywacji. Jeśli poprowadzisz jedną osobę, żeby kultywowała, będzie to równe byciu odpowiedzialnym za całość tej osoby, dobre doskonalenie go, dokładnie tak jak ty dobrze doskonalisz siebie. Ty nawet nie potrafisz siebie dobrze kultywować, i postrzegasz kultywację jako coś bardzo trudnego, jak zatem mógłbyś jego dobrze kultywować? Co więcej, przy ocalaniu czujących istot, nie tylko ocalacie jedną osobę, ale ocalacie wielu ludzi. Jak mógłbyś być za nich odpowiedzialny? Zatem, gdy niektórzy mówią „Ocalam czujące istoty”, to naprawdę śmieję się z nich w głębi serca. Ocalanie czujących istot - kto ośmiela się ocalać czujące istoty? Dlaczego tego nie spróbujecie? Nie mówmy o ocalaniu czujących istot; zaledwie dodanie pewnej część jego karmy chorobowej na twoje ciało zabiłoby cię - umarłbyś zanim miałbyś szansę go ocalić.

Możecie robić coś takiego tylko ze wszystkim tym: potężną mocą tego Fa, historycznie ustanowionymi podstawami uczniów Dafa, oraz samą w sobie ogromną ważnością waszej odpowiedzialności. Nie jest to czymś, co może zrobić każdy, ani też nie istniało to nigdy od stworzenia Nieba i Ziemi. Fa wszechświata hartuje uczniów Dafa. Które życie jest warte kultywowania w Dafa wszechświata? Nie istniało to w przeszłości. Nawet Siakjamuni nie kultywował do uzyskania doskonałości w Dafa wszechświata, prawda? Wszystkim wiadomo, że ukończył swoją kultywację osiągając prawe oświecenie w swoim własnym Fa, które potwierdził do tamtego poziomu wszechświata. Używać Dafa wszechświata do bezpośredniego ocalania czujących istot, czy myślałeś o tym, jako istota, jak miałbyś tego dokonać? Jaka jest twoja odpowiedzialność? Oczywiście jako uczniowie Dafa przeszliście przez tak wiele lat prób i zmartwień. Mówiłem, że ci z was, którzy przeszli przez prześladowania „7/20” w 1999 roku są wybitni i Bogowie już bardzo was cenią. Dlatego, sami jako uczniowie, powinniście również cenić siebie oraz ścieżkę, którą kroczycie oraz odrzucać brudne resztki. Oto ścieżka, na której w przyszłości osiągniecie prawe Oświecenie; oto, co osiągniecie - waszą wszechmocną cnotę - i determinuje to również poziom każdego z was.

Powiedziałem, że rektyfikacja kosmosu przez Fa jest już w ostatnim etapie, blisko ukończenia, i dokonuje przejścia do etapu, w którym Fa rektyfikuje ludzki świat. Zatem w tym okresie czasu, każdy jeszcze bardziej powinien postępować lepiej, nie pozwalać minionym wysiłkom iść na marne, nie popełniać znowu błędów, ani nie robić znowu czegoś w sposób ogłupiały będąc wiedzionym przez swoją własną skłonność do popisywania się, bycia wyjątkowym i różnego rodzaju przywiązania. Poleganie tylko na swoim entuzjazmie względem Dafa nie jest wystarczająco dobre; musicie być racjonalni, a w złym środowisku brać pod uwagę bezpieczeństwo. Musicie kultywować prawie i kroczyć w prawy sposób, tylko wtedy będzie to działać. Przy wszystkim tym, co zmieniły stare siły, wykorzystuję to, by pokonać je w ich własnej grze. Jednakże jako uczniowie Dafa, powinniście kroczyć w prawy sposób. Jako uczniowie Dafa przetrwaliście po dziś dzień, Mistrz bardzo was ceni, i musicie dobrze sobie radzić. Słowa, które wypowiedziałem w przeszłości są realizowane. Nie mówiłem o przepowiedniach; jednakże to o czym mówiłem, było o tym, jak kosmos przechodzi rektyfikację przez Fa, krok po kroku ku końcowi. Oto, wszystko się realizuje.

Powiem tylko tak wiele. Przybyliście z daleka, a niektórzy przybyli z Chin kontynentalnych. Macie ze sobą trochę pytań, które czujecie, że musicie zadać. Możecie podać je obsłudze konferencji i odpowiem wam na nie. (Uczniowie biją gromkie brawa.)

(Mistrz przechodzi zza mównicy do stolika, a uczniowie biją brawa.)

Uczeń: Uczniowie Dafa z całego świata życzą Mistrzowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

Mistrz: Nie będę czytać [kolejnych życzeń]. (Uczniowie entuzjastycznie biją brawa)

Uczeń: W moim zrozumieniu, rektyfikacja przez Fa dociera obecnie do końca i Fa ma rektyfikować ludzki świat. Jako że proces rektyfikacji przez Fa posuwa się naprzód, czy są zmiany w nacisku na nasze wyjaśnianie prawdy? Czy powinniśmy zwracać się do ludzi bardziej bezpośrednio?

Mistrz: Bez zmian, rób to dokładnie w ten sam sposób jak robiłeś to w przeszłości. Bez żadnych zmian. Jeśli miałyby być jakieś zmiany, powiedziałbym wam o tym na stronie Minghui. Kiedy wyjaśniacie prawdę, nie możecie mówić na zbyt wysokim poziomie, jeśli chcecie ocalić ludzi; w przeciwnym razie będzie to mieć negatywny rezultat. Było na ten temat wiele lekcji.

Uczeń: Nikczemne prześladowania uczniów Dafa w Chinach i zbrodnia grabieży organów przyciąga uwagę coraz większej liczby osób. Całkiem duża liczba studentów kładzie silny nacisk na ujawnienie grabieży organów i zaczynają wyjaśnianie prawdy od tematu grabieży organów. Czy nadal powinniśmy zaczynać wyjaśnianie prawdy od podstawowych [informacji], wyjaśniając na początku czym jest Dafa, i od podstawowej prawdy, takiej jak oszustwo ze samospaleniem i zmyślona historia o 1400 przypadkach, a potem przejść dalej mając na uwadze to jak wiele słuchacz potrafi przyjąć?

Mistrz: Racja, myślę, że ten sposób wyjaśniania jest bardzo racjonalny. Istoty ludzkie są po prostu ludźmi i myślicie o nich zbyt górnolotnie. Czujecie, że trudno jest ich ocalić; jest tak dlatego, że są na zbyt niskim poziomie, a nie dlatego, że są na zbyt wysokim poziomie. Zatem w przypadku tych, do których trudno jest przemówić, powinniście zwracać się na niskim poziomie, tylko wtedy będą potrafili to zaakceptować. Gdyby naprawdę mieli wiedzę, nie zachowywaliby się w ten sposób. Dlatego powinniście zaczynać od podstawowych [informacji], szczególnie w Chinach kontynentalnych, wyjaśniać jak nikczemna KPCh zmyślała historyjki. Zdemaskujcie ją, a będą wam przychylni. Jeśli powiecie tylko o tym jak nikczemna partia was prześladuje, to możliwe, że pomyślą, że wy też nie jesteście dobrzy, gdyż ich sposób myślenia został wprowadzony w błąd przez kłamstwa. Tylko wtedy będzie to działać.

Uczeń: Kierowany przez zło szef władzy wykonawczej w Hongkongu sabotuje podanie o wynajem sali dla Shen Yun i zachęca nikczemne gangi do atakowania Dafa w Hongkongu na obszarach miejskich i w różnych punktach turystycznych, wszystko to łamie [obowiązujące w] Hongkongu prawo. Czy miejscowe stowarzyszenie Dafa może skoordynować studentów, którzy potrafią skierować pozwy do sądu, żeby to zrobili, aby stworzyć praworządne środowisko?

Mistrz: W bliskiej przyszłości żadna zła osoba nie będzie w stanie uciec i ktoś ich ukarze. Co do sytuacji w Hongkongu, studenci i stowarzyszenie Dafa w Hongkongu powinni sami wymyślić stosowny sposób postępowania. Mistrz nie może tego tutaj jasno wytłumaczyć, w kilku zdaniach, ani nie może powiedzieć wam jak radzić sobie w każdym aspekcie, w przeciwnym razie pozbawiłbym was ścieżki kultywacyjnej. A to dlatego, że sposób wykonania tego, dobry sposób wykonania, zależy od was. Gdybym rozmawiał z wami o wszystkim, powiedział wam wszystko, łącznie z tym jak postawić każdy krok, czy wówczas to wy byście kultywowali czy ja? Czy też nadaję kierunek waszej kultywacji? Tamto nie liczyłoby się, czy nie taka jest zasada? Dlatego w przypadku pewnych kwestii, do was należy dobre ich przemyślenie. Uczniowie Dafa w procesie wyjaśniania prawdy kształtują otoczenie.

Uczeń: Napotykam na zjawisko, że czasami anonimowi ludzie przynoszą książki Dafa do miejsca ćwiczeń. Niektóre z nich są starymi wydaniami, które nie miały skorygowanych znaków, niektóre są nowe, ale większość książek ma brudne strony albo papier stał się bardzo sztywny i stary. Nie wiem, co mam z tym zrobić.

Mistrz: Prześladowania są bardzo surowe i ludzie ukrywają książki. Prawdopodobnie nie dbali o nie. Dla ludzi, którzy nie maja książek Dafa, nadal będą bardzo cenne. Znaki, które nie zostały skorygowane, mogą zostać poprawione. Brudne książki nie są problemem i możecie je nadal czytać i używać. Jeśli są naprawdę tak zniszczone, że nie nadają się do użytku, to możesz je spalić. Ponieważ jesteś uczniem Dafa, bogowie będą wiedzieć, co robisz.

Uczeń: Odkąd w maju ubiegłego roku nowy rząd rozpoczął swoją działalność na Tajwanie, nastąpiła ewidentna redukcja liczby turystów z Chin kontynentalnych, którzy przybywali do tajwańskich miejsc turystycznych. Czy jest to odzwierciedleniem stanu kultywacyjnego uczniów Dafa z Tajwanu? Turystów z Korei Południowej Japonii i Południowej Azji jest ewidentnie więcej na Tajwanie. Czy z naszym wyjaśnianiem prawdy w tajwańskich miejscach turystycznych, powinniśmy celować w szerszą publikę?

Mistrz: Nie wiąże się z tym nic szczególnego. Ostatnimi czasy ekonomia w Chinach kontynentalnych nie ma się tak dobrze jak wcześniej i całkiem normalne jest to, że liczba turystów zmalała. Jeśli chodzi o wyjaśnianie prawdy, nie ma znaczenia kim jest dana osoba, powinniście wszystkim tak samo wyjaśniać prawdę, koncentrując się na turystach z Chin kontynentalnych. Na Tajwanie możecie wyjaśniać prawdę również ludziom innych narodowości, szczególnie tym z Południowej Azji, którzy doznali uszczerbku z powodu prześladowań Falun Gong. Możecie im wszystkim mówić o prawdzie.

Uczeń: Koledzy praktykujący z Hongkongu powiedzieli mi, że praktykujący w Epoch Times wszyscy rozbiegają się, żeby coś sprzedawać, czego tamci nie rozumieją. Jacyś nowi praktykujący przyszli żeby studiować Fa w Stowarzyszeniu Dafa, ale zostali odprawieni. Nie było tam środowiska do studiowania Fa, więc ludzie, którzy wkroczyli w Dafa nie rozumieją Dafa.

Mistrz: Czy takie zjawisko ma miejsce w Hongkongu? Tak czy owak, koordynatorzy są odpowiedzialni za środowisko kultywacyjne. Ale odnośnie osoby, która to napisała, jeśli nie znasz sytuacji wystarczajaco dobrze, to też nie jest dobrze.

Uczeń: Uczniowie z Chin kontynentalnych przesyłają Mistrzowi pozdrowienia. Obecnie już od ponad roku w wielu prowincjach miała miejsce duża liczba porwań uczniów Dafa. Moje pytanie brzmi: rektyfikacja przez Fa zbliża się ku końcowi, jednak dzisiaj mają miejsce tego rodzaju interferencje. Czy jest tak z powodu luk w stanie kultywacyjnym jednego ciała, czy…

Mistrz: Nic takiego. Po prostu nie kultywowaliście dobrze i oni przysparzają wam problemów - będą przy tym obstawać. Mówiąc słowami starych sił: Chiny kontynentalne są jak piec najwyższego taoisty hartujący dan, więc ogień musi w nim buzować, aby wytopić prawdziwe złoto. Jak powiedziałem, nie jest tak, że gdy sytuacja się poprawia, to zło też się poprawi. Zło nie poprawi się i może tylko zostać wyeliminowane. Zanim zostanie wyeliminowane, będzie się przejawiać, szczególnie tuż przed jego śmiercią będzie walczyć do końca, będzie tak robić. Jest jak trucizna, czy jest możliwe żebyś się nią nie zatruł? To po prostu trucizna.

Uczeń: Media zdające relację z Shen Yun nadal nie potrafią przykładać wagi do detali. Przykładowo w artykułach używają zwrotów Pan i Pani odnośnie osób udzielających wywiadów, albo kilkukrotnie wspominają ich tytuły. To zupełnie nie pasuje do konwencji sprawozdawczej. Pytam Mistrza, czy ciągły brak umiejętności przykładania drobiazgowej uwagi do detali, tak jak robi to Shen Yun, wpłynie na moc mediów w ocalaniu ludzi?

Mistrz: Są to pomniejsze kwestie; media po prostu muszą być bardziej kurtuazyjne w sprawozdaniach, tyle. Studenci Falun Gong kroczą tradycyjną ścieżką, zatem ich zachowanie powinno być lepsze.

Uczeń: Para ludzi, oboje kultywujący, rozwiedli się, ponieważ nie kultywowali solidnie i nie patrzyli do wewnątrz kiedy napotykali na pewne kwestie. Ale ich serca do kultywowania w Dafa nie zmieniły się. Jakie konsekwencje będzie mieć ich rozwód dla ich kultywacji? Czy nadal mają szansę na wykultywowanie ku doskonałości?

Mistrz: W zasadzie, podczas kultywacji, czy kultywują dobrze czy nie jest tylko wyrazem ich stanu podczas procesu kultywacji. Rozwód sam w sobie jest według innych ludzi wielką sprawą, ale w istocie, tylko kultywacja ma u kultywujących najwyższy priorytet. Jeżeli potrafią dobrze się udoskonalać, to nie będzie żadnego skutku ubocznego, jednakże to, jaką formę przyjmujecie w kultywacji, jak chcecie kultywować - to jest waszą własną sprawą. Jeśli rozwiedliście się z powodu przywiązań i ludzkich poglądów, wówczas to, co zrobiliście oczywiście nie jest właściwe.

Uczeń: Obecnie wszystkie dzieci grają w gry komputerowe. Czy są one robione przez obcych? Jak powinniśmy sobie z tym radzić?

Mistrz: Tak, dzisiejsze gry elektroniczne, wszystkie, są robione przez ludzi kontrolowanych przez istoty pozaziemskie. Ludzie myślą, że oni je zrobili. Powiedziałem przed chwilą, że gdy chcecie zrobić takie coś to, tak naprawdę, nie wiecie skąd pochodzą ludzkie myśli, lub gdzie jest źródło waszych myśli. Jak wasze warstwy nad warstwami myśli rozwijają się, jak zostaliście zindoktrynowani pomysłami obcych - w ogóle nie znacie tego procesu. Znacie tylko rzeczy, które przejawiają się na powierzchni. Dlatego wszystkie te rzeczy są szkodliwe i doprowadzają istoty ludzkie do stanu, w którym nie są już ludźmi.

Dlaczego obcy robią coś takiego? Dlatego, że chcą zamieszkać w ludzkim ciele. Pożądają struktury ludzkiego mózgu. Obcy są istotami przybywającymi ze szkodliwego śmietnika z najniższego poziomu kosmosu. Istoty w kosmosie uważają ich za niezrównanie brzydkie. Ludzki sposób myślenia jest nadzwyczajny. Ludzkość jest niszczona co cztery - pięć tysięcy lat. Jeśli nie zostałaby zniszczona, wasz mózg, ze strukturą myślową, taką jak boska, mógłby stworzyć wszystko - możliwości są o wiele bardziej potężne niż te obcych. Czyż nie powiedziałem, że księżyc został stworzony przez ludzi we wcześniejszym okresie? Zatem chcą zdobyć ludzkie ciało i robią te rzeczy bez przerwy. Oczywiście są tam inne elementy i mówiłem o nich, gdy w przeszłości nauczałem Fa.

Uczeń: Studenci z mediów rzadko wysyłają prawe myśli. Niektórzy studenci, szczególnie ci młodsi, rzadko studiują Fa lub robią ćwiczenia i ich sposób myślenia bardzo przypomina myślenie zwykłych ludzi. Jak można zmienić tą sytuację?

Mistrz: Od dawna wiem o tym i obserwuję te sprawy. Uczniowie Dafa, szczególnie uczniowie Dafa w Chinach kontynentalnych prowadzili swoje dzieci, gdy były małe, by kultywowały. Gdy dzieci podrosły, rodzice nie potrafili ich zdyscyplinować. Zostały skaptowane przez rzeczy ze zwykłego ludzkiego społeczeństwa. Ukończyły szkołę, nauczyły się czegoś, a potem usamodzielniły się i niektóre wyjechały za granicę. Niektóre dołączyły również do mediów w Epoch Times lub New Tang Dynasty. Przez długi czas nie studiowali Fa, posiadają myśli i zachowania, na które wpływa kultura partii. Dla ludzi spoza Chin wasze zachowanie jest po prostu wstrętne, jednakże wy nie zdajecie sobie z tego sprawy. Mam na myśli to, że nie jesteście tego świadomi. Przybyliście do nowego środowiska i powinniście zmienić swoje myślenie i zachowanie. Wszyscy jesteście uczniami Dafa - jak możecie nie studiować Fa? Jeśli nie studiujecie Fa, to czy nadal jesteście uczniami Dafa?

Uczeń: Wiele czujących istot nie zostało ocalonych a Mistrz mówił kiedyś o wykorzystaniu aranżacji starych sił. Czy możliwe jest by uczniowie Dafa zostali tutaj i kontynuowali swoją misję podczas okresu, gdy Fa będzie rektyfikować ludzki świat?

Mistrz: Mistrz nie może mówić o sprawach z przyszłości, gdyż to, co bym powiedział, spowodowałoby, że mielibyście przywiązania. Ci z was, którzy nie kultywowali dobrze mają tylko jedno wyjście: Dobrze kultywować. Nie ma innego wyjścia. Mówisz „Zrobię to bez pośpiechu i ciągle jest czas. Najpierw nacieszę się życiem a pokultywuję w przyszłości.” Bogowie widzą każdą posiadaną przez ciebie myśl.

Uczeń: Z powodu różnicy w opiniach niektórzy koledzy praktykujący w trakcie długiego okresu czasu zaczęli się kłócić a ich wzajemne niezrozumienie uległo pogłębieniu. Kiedy jeden próbuje współpracować z drugim, to jeden z nich staje się celem dyskryminacji a drugi się na nim wyżywa.

Mistrz: Obie strony mają jakieś problemy i obie są siedliskami silnych przywiązań. Gdy uczniowie Dafa łączą się, ich moc jest naprawdę olbrzymia. Wysyłając prawe myśli, jeśli będziecie potrafili skupić wasze myśli, to moc jaka się wyłoni będzie naprawdę silna, nadzwyczajna! Zepsute demony po prostu chcą wam przeszkadzać i wpływają na was. Sprawiają, że wasze ludzkie poglądy dochodzą do głosu, zatem jesteście oburzeni i postrzegacie innych jako szkaradnych. One wzmacniają wasze ludzkie poglądy do tego stopnia, że wasze prawe myśli w ogóle nie potrafią się ukazać!

We wczesnych latach, gdy rozpoczęły się prześladowania Falun Gong, trzeba było robić wiele rzeczy, aby oprzeć się prześladowaniom. Spotykając się, ludzie kłócili się między sobą raz za razem, dotkliwie oddziałując na sprawy, które mieli robić. Traktowałem to po prostu jako proces, w trakcie którego hartowaliście się i kultywowaliście samych siebie oraz że w przyszłości poradzicie sobie lepiej. Jednak niektórzy ludzie nie zmienili swojego sposobu myślenia i przez cały czas są w ten sposób wykorzystywani przez demony, mieszające w sprawach uczniów Dafa. Wszyscy jesteście kolegami praktykującymi - czy wrogami? Wasz wspólny cel to ocalanie ludzi na świecie, zatem powinniście być sobie najbliżsi i powinniście sobie pomagać. Dlaczego widzisz ich jako szkarady? Ich wygląd na powierzchni i ich zachowanie jedynie manifestują się w tym ludzkim świecie. Czyż wy wszyscy nie macie boskiego źródła? Czy ich boskie strony byłyby takie? Powinniście patrzeć na sprawy z punktu widzenia kultywacji.

Uczeń: Bajki i starożytne pieśni przekazywane wśród mniejszości etnicznych z Południowo-Zachodnich Chin mają wiele pieśni odnoszących się do wszechświata, życia, wody itp., a na ich tradycyjnych strojach jest wiele starożytnych symboli takich jak swastyki i taiji. Chciałbym zapytać, czy kultury chińskich mniejszości ludowych są również częścią tradycyjnej chińskiej kultury? Czy są starożytnymi kulturami, które w przyszłości będą istotne dla ludzkiej kultury?

Mistrz: Przesadą jest mówienie o ich istotnym znaczeniu dla kultury z przyszłości. Mogę wam powiedzieć, dlaczego w Południowo-Zachodnich Chinach jest tak wiele mniejszości, a co więcej, wydają się być oddzielone od ostatnich pięciu tysięcy lat chińskiej kultury. W rzeczywistości ci ludzie są z ras ludzkich, które pozostały z poprzednich okresów, sprzed cywilizacji liczącej pięć tysięcy lat. Pewnego razu gdy jechałem do Yunnan, po drodze tamtejsi Bogowie powiedzieli mi, że te mniejszości ludowe są wszystkie żyjącymi skamieniałościami, są bardzo starożytne.

Uczeń: Dawno temu w Pekinie, wśród dużej grupy praktykujących Dafa, pojawiły się różnice zdań. Co jest najczystszą i najbardziej prawą rzeczą jaką możemy zrobić, która również będzie najlepsza dla jednego-ciała? Czy zazdrość atakuje nasze jedno-ciało od dłuższego czasu?

Mistrz: Powinniście się upewnić, że ta zazdrość została usunięta. Taka mentalność jest naprawdę niebezpieczna, gdyż może sprawić, że opuścicie się we wszystkich aspektach swojej kultywacji, zniszczy was. Nie możecie być zazdrośni.

Uczeń: W Chinach ludzie coraz częściej podpisują się pod petycjami. Co powinniśmy myśleć o tym w związku z ocalaniem ludzi bezpośrednio poprzez „trzy wypisy”? Na jaką kwestię powinniśmy uważać?

Mistrz: Przypominam sobie, jak ktoś mnie kiedyś zapytał ile „trzech wypisów” będzie potrzebnych zanim upadnie nikczemna partia. Pokazałem mu tylko pięć palców, bez mówienia, jak wielu. (Wszyscy uczniowie się śmieją) Ale tak czy owak, owe wypisywanie się z partii jest procesem ocalania ludzi, gdyż wszyscy ludzie zostali pojmani przez złą KPCh. Wszyscy zostali naznaczeni przez demonicznego czerwonego smoka i wszyscy przysięgali przed krwawą flagą, że poświęcą dla niej swoje życie. Jak moglibyście ich ocalić, jeśli nie wypisalibyście ich? Skoro nikczemna KPCh stała się demonem w czasie rektyfikacji [przeprowadzanej] przez Fa, to czy nie powinna zostać wyeliminowana? Czy nie jest właśnie w trakcie eliminowania? Oczywiście, gdyby w jednej chwili została całkowicie wyeliminowana, to co stałoby się z tymi kultywującymi, którzy nie kultywowali za dobrze? W procesie eliminowania tego demona, mamy zatem na uwadze tych, którzy nie kultywowali dobrze i pozwalamy im kontynuować kultywację, a część nie do końca wyeliminowanego demona nadal wywiera swój wpływ.

Uczeń: Dlaczego to do uczniów Dafa ze Stanów zależy pomaganie, poprzez petycję do Białego Domu, w zatrzymaniu grabieży organów od uczniów Dafa? Donosiła o tym telewizja i pisały o tym gazety. Słyszałem, że jeśli nie zbierze się sto tysięcy podpisów, to będzie mieć negatywny efekt. Osobiście czuję, że uczniowie Dafa są jednym ciałem i powinni współpracować jeden z drugim gdy coś robią. Ci uczniowie Dafa, którzy słyszeli te wiadomości, powinni współdziałać we własnym imieniu.

Mistrz: Obawiam się, że tak nie jest. Nie wspominałem o tych liczbach. Odnośnie tej kwestii, grabieży organów, jest to powszechne zjawisko w wielu szpitalach w Chinach i był to rozkaz wydany bezpośrednio przez zło. Nie mamy jednak sposobu na przedstawienie dokładnych danych. Jeśli nie ma się sposobu na zebranie wielu fragmentów dowodów, to nie będzie się przekonywującym. Powiesz, że jest ich tak wiele, [a inni zapytają] „Pokaż mi zapisy medyczne”. Zhang lub Li, zawód, kiedy dokonano grabieży organów, kiedy zaczął kultywować - czy potrafisz dostarczyć takich informacji? W społeczeństwie z Zachodu ważne jest żeby mieć twarde dowody i żeby ludzie zobaczyli twoje dowody. Bez dowodów, po prostu coś zmyślasz - pomyślą, że to twoje wyobrażenia, a nie coś wiarygodnego; pomyślą nawet, że przesadzasz i kłamiesz. Taki jest tego koncept, nie możesz zatem używać emocji do zastąpienia czegoś rzeczywistego.

Powtarzałem ciągle, że grabież organów jest poważną sprawą i że występuje w Chinach na szeroką skalę. Uczniowie Dafa są dotkliwie prześladowani, a to zło nie posiada w historii precedensu. Ale jeśli nie dysponujesz aż tak wieloma konkretnymi przypadkami, to nie wspominaj o liczbach. Podkreślałem ciagle, że nie powinniście wspominać o liczbach, ale niektórzy ludzie po prostu nie słuchają. Po prostu powiedz ludziom, że taka sytuacja istnieje i że jest naprawdę zła i szeroko rozpowszechniona, a ludzie to zrozumieją. Możesz przytoczyć znane ci przykłady i ludzie zrozumieją jak srogie są te prześladowania. Chociaż liczba jaką wymieniasz jest prawdopodobnie mniejsza od faktycznej sumy, czujesz, że jest wielka. Mimo to nie potrafisz dostarczyć konkretnych dowodów, więc dla innych cała ta sprawa stanie się niewiarygodna.

Uczeń: Uczniowie Dafa nie mogą angażować się w systemy piramidowe, ale w przypadku niektórych produktów ciężko stwierdzić czy są sprzedawane w systemie piramidowym. Na WeChatcie sprzedają pewien produkt…

Mistrz: Pozwólcie, że ujmę to w taki sposób: To dzisiejsze społeczeństwo jest bardzo skomplikowane a uczniowie Dafa kroczą naprawdę prawą ścieżką. Możecie użyć standardu kultywujących, aby ocenić czy jest to prawidłowy biznes czy nie i czy łączy się z tym zwodnicze postępowanie. Myślę, że jeśli do oceny tego naprawdę użyjecie standardu ucznia Dafa, to będziecie wiedzieć. Niektórzy ludzie wiedzą o tym, ale udają że nie wiedzą. Ukrywają te sprawy, żeby zarabiać pieniądze. Właściwie to te sprawy są bardzo oczywiste, prawda? Po prostu przyjrzycie się i będziecie wiedzieć czy są w nich podstępne elementy.

Uczeń: Wraz z narzeczoną przenieśliśmy się do Maroko z powodów zawodowych i lokalnie oprócz nas nie ma innych praktykujących. Jak w tym kraju możemy wyjaśniać prawdę?

Mistrz: Wyjaśnianie prawdy i prezentowanie Dafa jest tym, co każdy uczeń Dafa jest zobligowany robić. Odnośnie tego jak to robić, możecie robić to tylko bazując na miejscowej sytuacji, którą znacie i sami musicie wcielić to w życie.

Ujmę to w taki sposób, nie powinniście się mnie pytać o pewne specyficzne kwestie. Gdybym wam odpowiedział, to zniszczyłbym ścieżkę, po której powinniście kroczyć podczas kultywacji. Czy wiem o tym czy nie, jeśli o tym powiem, to się zrealizuje. To nie wy bylibyście tymi, którzy by to zrobili, byłoby to moim działaniem. Po co miałbym to robić? Przybyłem tu żeby was ocalić, byście kroczyli ścieżką, dlaczego zatem prosicie mnie abym to ja nią kroczył? (Wszyscy uczniowie się śmieją)

Uczeń: Jestem uczniem Dafa z Changchun. Po osiemnastu latach prób i znojów, raduję się i smucę. Nieważne jak długo to potrwa, nadal będziemy nieść na barkach odpowiedzialność uczniów Dafa i pilnie kroczyć naprzód, dobrze i cnotliwie przechodząc ostatni odcinek naszej ścieżki. Mistrzu prosimy nie martw się.

Mistrz: Ufam wam, wiem. (Wszyscy uczniowie entuzjastycznie biją brawa) Uczniowie Dafa z rodzinnego miasta Mistrza byli najdotkliwiej prześladowani, jednakże radzili sobie również najlepiej. (Wszyscy uczniowie entuzjastycznie biją brawa)

Uczeń: Do nowego Jorku przybyło dziesięć tysięcy praktykujących aby wziąć udział w konferencji Fa, w akcjach i ocalać ludzi. Ale padał deszcz. Czy był on skutkiem robienia zamętu przez stare siły czy niedociągnięciem uczniów Dafa?

Mistrz: (Mistrz się śmieje) Jeśli ma padać, to niechże pada. (Wszyscy uczniowie się śmieją) Niemniej jednak, nic nie jest przypadkowe i są czynniki z przeciwnych stron. Albo mają was testować albo wam pomagać. W każdej sytuacji są dwa punkty widzenia, więc pomyślcie o tym. Nie ma przypadków. (Wszyscy uczniowie biją brawa)

Uczeń: Nikczemny upiór komunizmu próbuje kontrolować zachodnie społeczeństwo. Jak powinniśmy sobie z tym radzić?

Mistrz: Właściwie, to ono jest pod jego kontrolą już od długiego czasu. Powiedziałem przed chwilą, że negatywne elementy okupują już świat. (Mistrz się śmieje) Nie potraficie zrozumieć tego tak dogłębnie. Istoty ludzkie widzą różne przejawy na powierzchni, są nimi tylko wzajemne konflikty stworzone przez różne ludzkie sposoby myślenia i formy społeczne. Negatywne elementy, wszystkie, zostały sprowadzone przez czerwonego demona. Będę o tym mówić w przyszłości, gdy Fa będzie rektyfikować ludzki świat, gdyż wiąże się to ze sprawami z przyszłości, które na powierzchni dotyczą ludzi.

Uczeń: Ateizm miał mocny wpływ na niektórych moich kolegów i według nich wypisywanie się z partii nie jest konieczne, poza tym jest trochę ryzykowne i może sprowadzić kłopoty. Dzisiejsza ludzka moralność pozostaje na poziomie dbania o samego siebie. Mimo to, solidaryzują się z Dafa i nie robią czegoś, co prześladowałoby Dafa. Jeśli ich ateistyczne myślenie nie zostanie wyeliminowane, to nie da się ich przekonać do odejścia z partii. Pytam szacownego Mistrza, jak radzić sobie z ludźmi mającymi taki stan umysłu?

Mistrz: Właściwie to nie o to tu chodzi, czy wierzą w Bogów czy nie, nie ma nic wspólnego z ich odejściem z partii. Nie jest tak, że jeśli wierzą w Bogów to odejdą z partii. My mówimy o tym, żeby ludzie na świecie jasno rozpoznali nikczemność złej partii, szczególnie historię nikczemnej KPCh. Zaczęła się od założenia Komuny Paryskiej, gdy gang bandziorów rozwalał budynki w całym Paryżu, które były tak piękne, jak te w boskich światach, powodując tym chaos w społeczeństwie. Od samego początku było to czymś podłym, a po przejęciu władzy, KPCh zabijała ludzi, bez przerwy zabijała ludzi. Wystarczy sprawdzić historię nikczemnej KPCh, znajdziecie historię mordowania. Powiedzcie ludziom o tych rzeczach. Powiedzcie, co zrobiła KPCh, szczególnie w Chinach, co zrobiła Chińczykom. Zapytajcie ich „Czy nadal chcesz być w to uwikłany?” Jeśli będziecie mówić o tym z tego punktu widzenia, zrozumieją. Odnośnie tego czy wierzą w Bogów czy nie, w rzeczywistości nie jest to największą przeszkodą. Jeśli mogą przeczytać książki Dafa, to ich ateizm w naturalny sposób zostanie wyeliminowany.

Uczeń: Nowa publikacja Mistrza „Stwarzanie na nowo” wspomina o „Powrót do tradycji – ścieżką do nieba”.

Mistrz: Zgadza się. Jak wiecie, kultura całej ludzkości jest aranżowana przez Bogów i ta ścieżka ściśle łączy się z Bogami. Żeby wrócić do nieba, jak miałbyś się tam dostać jeśli nie wkroczyłbyś na tę ścieżkę? Kierowani współczesną mentalnością, ludzie wyglądają dziwnie z tymi fryzurami, wielkimi pierścieniowatymi kolczykami i okrągłymi kolczykami w nosie; i biorą narkotyki - czy możliwe byłoby żebyś dostał się tam gdzie przebywają Bogowie? Wszyscy wiecie, że to niemożliwe. Dlatego tylko ta tradycyjna ścieżka jest najbliżej Bogów, gdyż ta ścieżka została zaaranżowana przez Bogów.

Uczeń: Jaki jest związek między przywracaniem do życia chińskiej kultury i asystowaniem Mistrzowi w rektyfikacji przeprowadzanej przez Fa?

Mistrz: Powiedziałem właśnie, że wskrzeszanie tradycji nie jest czymś, co uczniowie Dafa robią w chwili obecnej. Jest to czymś, co robi Shen Yun Performing Arts, gdyż to Shen Yun zajmuje się sztuką. Shen Yun używa tradycyjnych sztuk. Jako uczniowie Dafa powinniście po prostu robić dobrze trzy rzeczy.

Uczeń: Jak ktoś ma dowiedzieć się, co jest prawdą w liczącej pięć tysięcy lat historii Chin? Jak ktoś ma rozróżnić co zostało zmienione przez stare siły, a co zostało naprawdę pozostawione istotom ludzkim?

Mistrz: Nie powinniście się tym martwić. Pięć tysięcy lat chińskiej kultury, całość, została stworzona przez Bogów i zniszczono ją dopiero po pojawieniu się nikczemnej KPCh.

Uczeń: Żeby przeinstalować komputery, koledzy praktykujący w Chinach kontynentalnych muszą skasować oryginalne pliki. Wśród oryginalnych pliką są wykłady Fa Mistrza. Niektórzy koledzy praktykujący mówią, że kasowanie plików jest obraźliwe, tak jak rozdzieranie książki na części.

Mistrz: Uważam, że nie powinniście rozumieć tego w taki sposób. W porządku jest je usunąć, żaden to problem, ponieważ treści nie da się usunąć z komputera. Tak samo jest z samym w sobie komputerem, gdyż odkąd coś zostaje w nim zmagazynowane, nigdy nie może zostać usunięte. Jego urządzenie końcowe jest kontrolowane przez obcych i wszystko tam ląduje.

Uczeń: Ludzie w obecnych czasach, będąc pod wpływem internetu i komórek, utracili tradycyjny sposób życia, jaki kiedyś mieli. Media internetowe przyciągają widzów wykorzystując wszelkiego rodzaju metody, dlatego mogą zwiększać ruch w sieci i mieć więcej dochodu z sieci. To dolewa oliwy do ognia.

Mistrz: Uważam że nie powinieneś rozumieć tego w taki sposób. Dzisiaj społeczeństwo jest już w takim stanie. Skoro społeczeństwo funkcjonuje w taki sposób, nie mógłbyś przeżyć, ani zrozumieć sytuacji społeczeństwa, jeśli nie robiłbyś tego samego. Co zatem można zrobić? Musisz go użyć, nie masz wyboru. Jednakże w tym samym czasie, możesz go wykorzystać do wyjaśniania prawdy i ocalania ludzi oraz użyć go do założenia dobrej firmy, która ocala ludzi używając internetu. Mówiłem o tym od początku, czyż internetowe części Epoch Times i New Tang Dynasty nie są firmami internetowymi? Są. Jaką odgrywają rolę? Wyjaśniają prawdę i ocalają ludzi. Rzeczy, nad którymi pracują uczniowie Dafa, wszystkie, powinny bazować na prawych zamysłach.

Uczeń: Ludzie odpowiedzialni za Epoch Times twierdzą, że pomagają gazecie, ale to co mówią, robią i myślą nie jest spójne. W rzeczywistości mają obsesję na punkcie prowadzenia własnego biznesu z wykorzystaniem środków Dafa. Nie chcemy, aby projekty Dafa ponosiły straty.

Mistrz: Ogólnie rzecz biorąc, Epoch Times rozwija się w sposób prawidłowy, aczkolwiek są tam pewne ludzkie rzeczy, które nie należą do kultywujących. Wiem, że w kultywacji nie da się uniknąć ludzkich poglądów. Wiedziałem o tym i widziałem to już dawno temu. Jeśli faktycznie znasz sytuację, możesz porozmawiać ze Stowarzyszeniem Dafa. Jeśli jednak kierujesz się pogłoskami lub wyciągasz wnioski na podstawie tego, co gdzieś usłyszałeś, bez dowodu na to, wówczas też będzie to niewystarczające. Jeśli masz na myśli coś, czego nie możesz odpuścić, to nie proś Mistrza żeby mówił w twoim imieniu, gdyż sam musisz wziąć za to odpowiedzialność. Jednakże, jeśli faktycznie mają jakieś duże problemy, to bogowie się tym zajmą, nawet jeśli ja tego nie uczynię. W rzeczywistości dałem im wolną rękę, gdyż wiedziałem, że oni wszyscy są kultywującymi i Bogowie się nimi opiekują.

Uczeń: Pewni praktykujący w Anglii nie słuchają się stowarzyszenia Dafa ani koordynatorów. Mówią, że podążają za Fa, ich nauczycielem, i rozsiewają plotki.

Mistrz: OK, Stowarzyszenie Dafa naprawdę prowadzi każdego w kultywacji i studiowaniu Fa. Nie jest odpowiedzialne za twoją kultywację, ale tylko dostarcza ogólnych wytycznych dotyczących aktywności grupowych związanych z wyjaśnianiem prawdy i ocalaniem czujących istot. Jeśli całkowicie nie zgadzacie się ze Stowarzyszeniem Dafa, to naprawdę macie problem. Myślę, że sytuacja w Anglii poprawi się, gdyż spotkałem się z nimi (wszyscy uczniowie biją brawa) i wyjaśniłem też kilka zasad. Patrząc na sprawy nie trwajcie przy starych poglądach. Czekam na dobre wiadomości z Anglii. (Wszyscy uczniowie entuzjastycznie biją brawa)

Uczeń: Po obejrzeniu Shen Yun pewni siedzący obok mnie Chińczycy nie zrozumieli i nie wspierali Dafa. Z całym szacunkiem pragnę spytać Mistrza, czy luzie mogą nie zostać ocaleni nawet po oglądnięciu Shen Yun? Ostatnio wydaje się, że zło stało się obłąkańczo szalone i wiele gazet otwarcie atakuje Dafa. Nawet w mediach społecznościowych, wliczając w to Facebook i WeChat, czają się tam pewne niebezpieczne elementy. Czy jest tak dlatego, że zło osiągnęło etap swoich ostatnich zmagań?

Mistrz: To nie jest aż tak poważne. W rzeczywistości, przez cały ten czas zło nie poluzowało uścisku, po prostu czasami jesteście nazbyt optymistyczni, macie wrażenie, że zło się zmieniło. Mówiłem, że zło się nie zmieni. Ono się nie zmieni. Oczywiście, aresztuje więcej ludzi, kiedy zajdzie taka potrzeba, a czasami aresztuje mniej. Nie wnioskuj, że się zmieniło, na podstawie tego czy aresztuje więcej ludzi czy mniej. Zło samo w sobie nie może się zmienić, jednakże ci, których ocalacie są ludźmi. Tak długo jak ludzie są wykorzystywani przez zło i dopóki nie zostaną ocaleni, będą robić te rzeczy. Oczywiście patrząc na ogólną sytuację, coraz większa ilość zła została wyeliminowana i złe rzeczy stały się rzadsze. To pewne. Ogólna sytuacja i ogólne środowisko zmieniają się i to jest pewne.

Uczeń: Ostatnio mam sporo karmy myślowej. Kiedy czytam książki Dafa, czuję jakbym czytał zza zasłony i wszystkie słowa nie wchodzą do mojego umysłu. Kolega praktykujący również doświadczył podobnego zjawiska, powiedział, że zakłócenie wydaje się być silniejsze od świadomości głównej, a wysyłanie prawych myśli nie wytwarza tyle mocy co wcześniej.

Mistrz: Stan kultywacyjny każdego jest inny. Odnośnie kultywacji Dafa, już wyjaśniłem ci jego formę. Ponieważ kultywujesz w tym złożonym środowisku, zapewnienie powodzenia twojej kultywacji nie jest prostą sprawą. Jak wiesz, jeśli nie będziesz ostrożny, to część, która została już wykultywowana, może ponownie, w każdej chwili, upaść. By zapewnić ci odniesienie sukcesu w kultywacji, gdy twoja cząstka ukończy kultywację, natychmiast zostanie od ciebie oddzielona, bez chwili zwłoki. Kiedy więcej zostanie wykultywowane, więcej zostanie oddzielone. Tak przebiega ten proces. Twoja część, która ukończyła kultywację staje się coraz większa, ale ta część ciebie, która nie jest dobrze wykultywowana, będzie zawsze nieświadoma i kultywując zawsze będziesz w takim stanie. Ale jest drobna zmiana. Jaka zmiana? W okresie, kiedy twoja część ma ukończyć swoją kultywację, twoja moc jest bardzo silna i czujesz się bardzo potężny, kiedy wysyłasz prawe myśli. Kiedy ta część zostaje całkowicie wykultywowana i odseparowana od ciebie, nagle poczujesz się słaby, jakbyś od nowa zaczynał kultywację. To znaczy, że musisz kontynuować kultywację, ale nastąpią te drobne zmiany. Będzie się to dalej w kółkotoczyć; nie jest to czymś, co zaczęło się właśnie w tej chwili.

Uczeń: W pobliżu mnie u wielu kolegów praktykujących bezwiednie opadają ręce [podczas wysyłania prawych myśli]. Niektórzy koledzy praktykujący, jeden po drugim mają karmę chorobową.

Mistrz: W kultywacji jest powiedzenie „Kultywuj tak jak na początku a z pewnością ci siępowiedzie”. Czy nie tak jest? (Wszyscy uczniowie entuzjastycznie bija brawa) Jak się czułeś, gdy po raz pierwszy uzyskałeś Fa i zacząłeś kultywować? Kiedy dowiedziałeś się czym jest Fa, czułeś się tak podekscytowany, że nie mogłeś się powstrzymać i spiąłeś się żeby dobrze kultywować! Gdybyś mógł przez całyczas, aż do końca twojej kultywacji, utrzymać zapał jaki miałeś na początku, to nawet Niebiosa i Ziemia nie pozwoliłyby ci na porażkę. (Mistrz się śmieje)(Uczniowie biją brawa).

W każdym razie bez wątpienia kultywujesz wśród zwykłych ludzi, więc będziesz doświadczać wszelkiego rodzaju rzeczy, wszelkiego rodzaju prace będą cię zajmować, napotkasz wszelkiego rodzaju interferencje, wliczając w to te złożone elementy w społeczeństwie, jak i presję ze strony samych w sobie prześladowań. Naprawdę bardzo trudno jest utrzymywać ten [stan], od początku do końca, serce o wielkiej pilności i determinacji. Dlatego powiedziałem też, że łatwo jest ci popełnić błędy podczas kultywacji, ponieważ możesz popełniać błędy zanim twoje przywiązania zostaną usunięte. Ale tak długo jak masz jasne zrozumienie i kontynuujesz kultywację wkładając w nią cały wysiłek, będziesz w normalnym stanie kultywacyjnym. To wszystko. Nie można powiedzieć z całą pewnością, że nie będziesz mógł kultywować jeśli popełnisz błędy, albo że nie jesteś kultywującym jeśli zrobisz coś źle. Nie tak patrzymy na te kwestie, gdyż są one jedynie odbiciem procesu kultywacyjnego. Jak ze studentem na studiach, tym razem zaliczasz na sto procent, ale następnym razem oblewasz. Czy nie jesteś już dłużej studentam? Nadal jesteś studentem i powinieneś kontynuować dobre studiowanie. Dlatego, jeśli potrafisz utrzymać silne prawe myśli, od początku do końca, w trakcie kultywacji, to nawet ja okażę ci szacunek, gdy się zobaczymy. (Wszyscy uczniowie biją brawa)

Uczeń: Słowa stają się mniej liczne, gdy sięga się wyższych poziomów, ale uczniowie, których kultywacja wiąże się z koordynowaniem różnych spraw, często muszą mówić żeby zachęcić do szeringu. Pytam szanownego Mistrza, jak sobie z tym radzić?

Mistrz: Stan kultywacyjny każdego jest inny. Z pewnością gdy będziesz kontynuować kultywowanie odkryjesz, że twój stan się zmienia, to jest normalne. Nie ma znaczenia czy mówisz niewiele, po prostu używaj ich wtedy gdy powinieneś mówić. (Mistrz się śmieje) Nie wpływa to [na to co robisz].

Uczeń: Bogowie widzą bardzo wyraźnie każdą myśl i pomysł uczniów Dafa. Jednakże w trakcie ostatnich kilku lat moje myśli często wkraczały w sferę kolegów praktykujących lub zwykłych ludzi. Jestem zdezorientowany i proszę Mistrzu powiedz mi jak mam sobie z tym radzić.

Mistrz: Nie tylko kultywujący, ale i większość ludzi w dzisiejszym świecie przybyło z niebios, by uzyskać Fa. Ale niektórzy zostali głęboko zagrzebani poglądami nabytymi po narodzinach, zaś inni, u których poglądy nie są tak silne, nie ugrzęźli tak głęboko. Używam tego jako metafory. W przypadku tych, którzy nie są głęboko zagrzebani, wyłonią się ich zdolności. Dlaczego niektórzy, pośród zwykłych ludzi, mają umiejętności? Dlaczego mają nadnaturalne umiejętności bez kultywowania? Obecnie ludzie, nie tak jak ludzie z przeszłości, w większości mają boskie pochodzenie, dlatego wszyscy mają umiejętności. Jedynie co, to ich umiejętności są mniej lub bardziej zakryte lub zamknięte. Te niezbyt mocno zamknięte umiejętności będą się przejawiać. Powiedziałeś, że możesz wyczuć myśli innych ludzi i wejść w myśli innych ludzi i wiedzieć o czym inni myślą. Postaraj się ze wszystkich sił traktować to jak coś normalnego, żeby nie wpływało to na twoja kultywację. To wszystko. Nie traktuj ich jako ciężaru lub czegoś złego. Ogólnie w przeszłości, w społeczności kultywujących, kiedy ludzie,jako kultywujący, rozwijali jakieś nadnaturalne umiejętości to byli zachwyceni i wszyscy podchodzili do tego jako do wzniesienia poziomów. Tak było w przeszłości. Wy też możecie podchodzić do tego w taki sposób.

Uczeń: Poinstruowałeś nasze media, aby funkcjonowały jak firmy w zwykłym społeczeństwie i uczyły się od Shen Yun. Koordynatorzy natomiast powiedzieli, że podczas działania musimy wykorzystywać jak najmniej zasobów. Oczywiście, powinniśmy cenić zasoby, ale jeśli nie potrafimy zbudować pozytywnego modelu biznesowego i nie umiemy znaleźć utalentowanych studentów, to nie możemy dobrze funkcjonować.

Mistrz: Tak. Tak to ujmę mówiąc o Shen Yun. Stworzyłem całkowicie nowy model operacyjny. Ten zespół artystyczny przyjął odmienną formę od form zwykłych grup artystycznych, funkcjonuje w pozytywnym cyklu i potrafi wytrzymać oddziaływanie każdych warunków ekonomicznych i przetrwać. Obecnie wiele zespołów artystycznych upadłoby przy słabych warunkach ekonomicznych, ponieważ nie mają normalnej, pozytywnej działalności. Oni bazują na żebractwie, co nie brzmi dobrze. Powiedzmy że polegają na akcjach charytatywnych lub darowiznach. Używanie samego w sobie przedstawienia i ich własnych talentów do zarabiania pieniędzy stało się nieistotne. Zatem nie podążają za pozytywnym cyklem. Bez pozytywnych działań oczywiście upadną. Bogowie odpowiadają za ludzkie społeczeństwo i Bogowie nie pozwolą im istnieć za długo. Taka jest sytuacja i w taki sposób na to patrzę. Niektórzy ludzie po dołączeniu do naszego zespołu nie są do tego przyzwyczajeni, gdyż bardzo różnimy się od zwykłych firm. Zgadza się, to jest zupełnie nowy model i zajmuję się nim, by pokazać go zwykłym ludziom. Obecnie wiele zespołów artystycznych ze społeczeństwa studiuje sposób funkcjonowania Shen Yun i analizuje punkt oparcia.

Ale jako media, możecie kroczyć swoją własną ścieżką. Shen Yun dało dobry przykład i w porządku jest uczyć się od Shen Yun. Rozmawiałem z koordynatorami mediów o tym jak przeprowadzać trening pracowników i jak efektywnie funkcjonować.

Uczeń: Pewni koledzy praktykujący pomagają wybrać imiona dla czujących istot, które opuściły partię, ale imiona nie są rejestrowane o czasie na stronie Epoch Times z „trzema wypisami”. Po roku zebrało się kilka tysięcy imion.

Mistrz: Coś wam wszystkim powiem, nie możecie zaniedbywać tej sprawy, wypisywania się z partii. To jest bardzo przełomowe! Odnosi się do ocalania czujących istot i ocalania niezliczonych istnień stojących za tymi czującymi istotami. Musicie traktować tą kwestię z całą powagą. Dodatkowo Bogowie też patrzą na liczbę ludzi, którzy opuścili partię, więc nie podchodźcie do tego beztrosko.

Uczeń: … i nie pamietają też dat, w których się wypisali. W przypadku tych deklaracji, które nie zostały opublikowane, czy wpisane tam osoby opuściły partię i zostały ocalone?

Mistrz: Są zliczani przez Bogów, ale sami nie radziliście sobie dobrze. Tu chodzi o to czy dobrze kroczycie swoimi ścieżkami, musicie podchodzić do tej kwestii na poważne.

Uczeń: Pewni uczniowie z pewnego miasta w Ameryce Południowej gościli na występach Shen Yun i uzyskali dobre wyniki. Jednakże jest tyle do zrobienia, że nie mogliśmy temu podołać. Czy możemy zaprosić firmy ze zwykłego społeczeństwa, żeby zajęły się pewnymi pracami promocyjnymi, sprzedażą biletów, sprzedażą wysyłkową i logistyką, zaś praktykujący byliby kierownikami?

Mistrz: Nie możecie zapraszać firm ze zwykłego społeczeństwa; nie możecie tego robić. Nie chodzi o to, że mamy jakieś tajemnice, ale o to, że mimo wszystko mamy wyjątkowy okres prześladowań przez KPCh, te firmy mogą zostać z łatwością przekupione lub ulec wpływowi emocji i nie widzą wyraźnie fałszerstw zła. Wielokrotnie mieliśmy takie doświadczenia. Kiedy zostają zaangażowani do projektów Dafa, zło natychmiast powoduje kłopoty, więc w ogóle się to nie sprawdza. Mieliśmy tak wiele nauczek, że musicie przykładać uwagę do tych kwestii.

Uczeń: Jestem inżynierem programistą. Chciałbym poświęcić trochę czasu na naukę pewnych technologii związanych ze sztuczną inteligencją. Mam jednak wiele wątpliwości. Czy mógłby Mistrz powiedzieć nam jaki jest normalny związek miedzy człowiekiem a komputerem?

Mistrz: Społeczeństwo rozwinęło się do tego etapu i wydaje się, że wszystkie firmy komputerowe chcą przetrzymywać dane osobowe każdego. Każdy działa online i każdy to robi. Też chciałbym aby uczniowie Dafa posiadali takie uzdolnienia i założyli firmy komputerowe, które nie będą korumpować ludzkiej moralności. Oczywiście zatem jeśli chcesz to zrozumieć, musisz to opanować. Chodzi o to, że społeczeństwo dotarło do tego etapu. W zasadzie, jako uczniowie Dafa powinniście uważać się za kultywujących, bez względu na to, co robicie. Róbcie, co powinniście robić, wówczas nie będzie to stanowić problemu.

Uczeń: Dobre jakościowo filmy i programy telewizyjne mogą odnieść efekt w wyjaśnianiu prawdy, eliminowaniu zła i oczyszczaniu ludzkich serc. Ostatnimi laty ludzie stają się coraz bardziej wymagający odnośnie jakości filmów i programów telewizyjnych. Jednakże filmy wyjaśniające prawdę nakręcone przez pewnych kolegów praktykujących wykorzystują techniki o bardzo słabej jakości i to spowodowało, że ludzie się z nich śmieją i ich odbiór jest negatywny. Miały nawet negatywny wpływ na wizerunek Dafa. Co więcej produkowanie tego typu materiałów konsumuje wiele zasobów uczniów Dafa.

Mistrz: W rzeczy samej, odnośnie programów o niesamowicie słabej jakości, upewnijmy się żeby ich nie wyświetlać w telewizji. Jeśli pokażecie je gdzieś indziej, to jakoś to ujdzie. Jednak to, co jest wyświetlane w telewizji musi spełniać wymagania jakościowe.

Uczeń: Czy możemy publikować Zhuan Falun z Zhuyin i Pinyin? To byłoby bardzo pomocne dla kolegów praktykujących z zagranicy, którzy uczą się chińskiego.

Mistrz: Zasady dotyczące tych spraw zostały ustalone w przeszłości. Czy to Zhuyin czy Pinyin, nie jestem temu przeciwny. Możesz zapytać Stowarzyszenie Dafa o te kwestie.

Uczeń: Ponieważ koledzy praktykujący, którzy są zaangażowani w technologie internetowe zbierają dane, muszą przeglądać duże ilości zwykłych ludzkich informacji. Czy to zwiększy ich karmę i zanieczyści ich?

Mistrz: Nie. Dlaczego nie? Ponieważ waszym zajęciem jest ocalanie ludzi. Bogowie czuwają nad wami i pomagają wam, więc nie stanowi to problemu. Co do innych kultywujących, jeśli oglądasz rzeczy zwykłych ludzi i jeśli oglądasz ich wiele, to tak nie będzie. Ale w przypadku tych, którzy pracują dla mediów lub specjalizują się w tych tematach, nie stanowi to problemu.

Uczeń: Koordynator z naszego regionu upiera się żeby mówić prawie wyłącznie o grabieży organów od żyjących uczniów Dafa i prawie nigdy nie wspomina o tym jak wspaniałe jest Dafa. Co więcej ta osoba obstaje przy twierdzeniu, że o ile zwykli ludzie podpisali petycję przeciwko prześladowaniom, dowodzi to temu, że zostali ocaleni. Z tego co wiem, nawet jeśli ludzie podpisują petycję, to w cale nie znaczy, że poznali prawdę. Co więcej, wśród praktykujących Falun Gong w Europie krąży takie powiedzenie, że prawda o Falun Gong to prawda o grabieży organów od praktykujących Falun Gong.

Mistrz: Czy tam dzieje się coś takiego? Przywiązanie do strachu czyni kogoś niezdolnym do potwierdzania Fa w dostojny sposób i to wiedzie do tak głupich zachowań. Skrzywione zrozumienia są często spowodowane przywiązaniem do strachu.

Uczeń: Mistrz zaaranżował różnym istotom możliwość oglądania Shen Yun co roku i te miejsca w teatrze już są zaaranżowane. Czy w naszym przypadku jest nieprzyzwoite, by celowo promować bilety wśród stałych klientów, którzy już widzieli przedstawienie i zostali ocaleni?

Mistrz: Ponad osiemdziesiąt procent widowni oglądającej przedstawienia Shen Yun Performing Arts to nowi widzowie. Bez względu na to, co robicie nowi widzowie będą wiekszością. Jednakże około dziesięć do dwudziestu procent - w niektórych regionach dwadzieścia procent - widowni to powracający widzowie. Normalnie widzisz jego oglądającego przedstawienie w tym roku, a w następnym roku , ponieważ kontynuujemy ocalanie ludzi. Dlaczego zatem mamy powracających widzów? Stare siły czuły, że tylko ten sposób jest normalny. Gdyby cała widownia była nowa, czyż nie byłoby to czymś niecodziennym? Musi zatem być trochę widzów, którzy wracają. Jeśli powracający widzowie przychodzą co roku i co roku odnoszą korzyści, czy ich poziomy będą przepychane coraz wyżej? Tak nie będzie. Kiedy zostało ustalone, kto stanie się widzem powracającym [na spektakl], tylko mała ilość ich złych rzeczy miała być eliminowana za każdym razem, gdy zobaczą przedstawienie. (Brawa)

Uczeń: W naszym regionie, pewien człowiek zakłócany umysłowo przez demony twierdzi, że może wyeliminować karmę studentów. Wielu studentów udaje się do niego aby studiować Fa, mówiąc, że ma on dobre pole. Ponadto drukuje na boku książki Dafa i ich cena jest wyższa od normalnego wydania. Prosił studentów żeby oddali mu stare książki Dafa i fotografie Mistrza, żeby je zniszczyć u siebie, mówił, że to jest prawo starego kosmosu i że studenci powinni kupić od niego prawo nowego kosmosu. Wielu studentów za nim podąża. Wielokrotnie próbowałem dostarczyć do Minghui artykuły, żeby ostrzec lokalnych praktykujących. Jednak, nie wiem dlaczego, moje artykuły nigdy nie zostały opublikowane. Chciałbym zapytać czy studenci Dafa mogą kupować tego rodzaju książki zrobione przez tą osobę?

Mistrz: Kiedy kultywujecie, stawiacie czoła tak skomplikowanemu tłumowi. Są tam ludzie ze wszelkiego rodzaju poziomów i wymiarów, mający wszelkiego rodzaju myśli i zachowania. Dlatego ocalanie ludzi jest tak trudne. Kiedy tylko takie nienormalne zjawisko wyłania się wśród uczniów Dafa, zawsze jest tak dlatego, że w danym regionie są praktykujący, którzy mają przywiązania akurat w owym temacie. Gdyby w tamtym regionie nikt nie miał tych przywiązań, to nie pojawiłoby się takie zjawisko. Zatem jeśli spojrzysz wstecz na minione lata i przypomnisz je sobie, [zobaczysz że] w całych Chinach pojawiały się wszelkiego rodzaju nienormalne fenomeny. Jaki był cel takich rzeczy? Miały odsłonić wasze ludzkie poglądy i przywiązania, których nie usunęliście podczas kultywacji. Miały was nabrać, sprawić, że byście się potknęli, stracili pieniądze i upadli tak mocno, że poobijalibyście sobie głowę i krwawilibyście - aż w końcu pojęlibyście to. Celem było pozbycie się tego waszego przywiązania i pojawiało się to po prostu tylko z takiego powodu. Dlatego uważam, że problem nadal leży po stronie kultywacji studentów z tamtego regionu, co sprawia, że jesteście zakłócani przez stare siły. A conajmniej dawaliście posłuch tym oszukańczym duchom, które podważają Fa.

Uczeń: Im bliżej jesteśmy końca, tym pilniejsi powinniśmy być. Jednakże niektórzy studenci nadal doświadczają poważnych interferencji i przechodzą w różnym stopniu przez karmę chorobową, wpływającą na ich wykonywanie trzech rzeczy. W jaki sposób powinniśmy pomagać takim praktykującym?

Mistrz: W rzeczy samej. Od początku do końca, stare siły nigdy nie pozwoliłyby praktykującym na spokojne środowisko. Jeśli widzą, że uczniowie Dafa w danym regionie utrzymają jakiegoś rodzaju przywiązanie, to wzniecą coś i ukażą to wszystkim. Jest to po to byście kultywowali, więc przyjrzyjcie się sobie samym i zobaczcie jakie myśli się u was pojawiają. Czy myślicie w prawy sposób, czy myślicie z ludzkimi przywiązaniami? Cały czas robią to w taki sposób. Niektórzy studenci trzymają się swoich przywiązań przez długi czas i nie są ich świadomi. Możliwe, że tacy praktykujący byli tak zajęci wyjaśnianiem prawdy i robieniem rzeczy związanych z Dafa, że nie wkładali serca w myślenie o sobie. Nie egzaminowali siebie dokładnie. Kiedy takie problemy stają się poważne i stare siły nie mogą już dłużej pozwalać ci na uciekanie z tymi [przywiązaniami], to pojawią się problemy. Musisz zatem być bardzo ostrożny w tych kwestiach. Nieważne jak rozhisteryzowanie szalone jest zło, nie śmie cię tknąć, jeśli tylko nie będziesz mieć żadnego niedociągnięcia.

Uczeń: W drukowanej wersji Zhuan Falun jest w dopisku akapit Fa „Na powierzchni Zhuan Falun nie ma eleganckiej formy językowej. Może nawet nie stosować się do współczesnej gramatyki…” Niektórzy studenci uważają, że nie jest to częścią zawartości Zhuan Falun i dlatego nie powinno się tego czytać podczas grupowego studiowania Fa. Inni studenci uważają to za Fa i skoro jest w książce Dafa, to powinno się to czytać.

Mistrz: Nie musicie czytać tego paragrafu, gdy czytacie w grupie. Ten paragraf został napisany przeze mnie, ale nie musicie go czytać. Nie musicie go czytać podczas studiowania Fa. Mówię to tutaj, więc nie stanowi to problemu. (Brawa)

Uczeń: Podążając za Mistrzem by zejść do świata i być królem przez tysiąc lat - co to znaczy?

Mistrz: To tysiąc lat już minęło. W przeszłości byłeś królem, jednak o tym nie wiesz. Niektórzy ludzie w przeszłości zawsze byli królami, po ponownym reinkarnowaniu byli królami. Uczniowie Dafa, pozwólcie, że coś wam powiem, dla was siedzących tutaj, w przeszłości, istniało na świecie dziesięć tysięcy królestw. Użyję chińskiego powiedzenia: Świat, który jest od dawna podzielony zjednoczy się i po długim zjednoczeniu, podzieli się. Mówi to o tym, że zjednoczą się one w wielkie królestwa i po pewnym czasie znowu podzielą się na małe królestwa. W pewnym momencie istniało tak wiele, dziesięć tysięcy, królestw. W każdym razie, było tak wielu królów, jedna tura królów po drugiej. Jednakże wszyscy królowie byli uczniami Dafa, to pewne. (Brawa)

Uczeń: Jak nowi uczniowie Dafa powinni uchwycić balans między pracą związaną z Dafa a relacjami z rodziną i rodzicami? Jest wiele interferencji i presji pochodzących z poglądów związanych ze społeczeństwem i rodziną. Jeśli młody uczeń zdecyduje się nie realizować zwykłej ludzkiej ścieżki zdobywania tytułu naukowego a potem pracy, to jego rodzice nie zgodzą się na to.

Mistrz: Gdy kultywujesz w zwykłym ludzkim społeczeństwie, to nie robisz niczego skrajnego i możesz z łatwością radzić sobie dobrze w relacjach ze zwykłymi ludźmi odnośnie form społecznych. Jeśli chcesz kontynuować kształcenie, to śmiało, rób to. Wszystkie formy życia w zwykłym ludzkim społeczeństwie są twoim środowiskiem kultywacyjnym. Tak oto szeroko są otwarte bramy. Różne formy życia w społeczeństwie są sceneriami do twojej kultywacji. Wszak to Fa jest bezgraniczne! Możecie myśleć, ale czy nie jest to za obszernie? Nie. Kosmos jest nawet większy niż to. Ludzkość jako całość nie jest bardzo duża. Jest tak wielu uczniów Dafa, którzy kiedyś byli królami w niebiosach i przybyli w to miejsce żeby kultywować - to miejsce, szczerze, jest za małe.

Uczeń: Obecnie uczniowie Dafa w Chinach ocalają wielu ludzi wysyłając nagrane wiadomości za pomocą telefonów. Ale niektórzy koledzy praktykujący polegają na swoich telefonach i nie śmią wyjaśniać prawdy ludziom, twarzą w twarz. Niektórzy nie słuchają uważnie nagrań z wiadomości głosowych. Niektórzy wybierają ciągle ten sam numer denerwując tym odbiorcę. Stare siły wykorzystały to i widzimy niedobór kart telefonicznych i wzrost ich cen. A niektórzy koledzy praktykujący nie mogą używać swoich telefonów z powodu braku kart telefonicznych. To jest strata zasobów.

Mistrz: Przy wyjaśnianiu prawdy ocalacie ludzi, bez względu na to, jaką użyjecie metodę. Ale nie powinniście całkowicie polegać na jednej metodzie. Albo jeśli faktycznie jest taka sytuacja, że nie macie śmiałości wyjaśniać prawdy twarzą w twarz, wówczas jest to przywiązanie do strachu, więc pojawiają się takie problemy. Co należy zrobić? Myślę, że nie potrzebujecie żebym mówił za wiele. Jak tylko przeczytałem to pytanie, wiedzieliście co robić. Starajcie się radzić sobie lepiej.

Uczeń: Promocja Shen Yun obiera za cel główny nurt społeczeństwa. Ludzie należący do tej grupy są generalnie bardziej zaznajomieni z kulturą i sztuką i są główną siłą stojącą za tradycjami i sterowaniem społeczeństwem w kierunku prawych dróg i obyczajów. (Mistrz: To prawda.) Ale w tym roku wielu praktykujących zatrudnionych do promowania Shen Yun w różnych regionach różniło się znacząco pod względem mentalności od głównego nurtu społeczeństwa. Otrzymaliśmy już pewne negatywne informacje zwrotne od ludzi z Zachodu. Studenci w pewnych regionach zmienili projekt i tekst materiałów promocyjnych Shen Yun bazując na swoim własnym zrozumieniu i guście, krzywdząc wizerunek Shen Yun jako topowej marki. Niektóre teksty miały pełno angielskojęzycznych błędów i chińskich fraz. Niektórzy ludzie, by zwiększyć sprzedaż, oferowali coraz korzystniejsze ceny lub nawet po cichu dawali upusty. Niektórzy ludzie, gdy rozdawali materiały, byli agresywni w obejściu i nie zważali na wybór lokalizacji, szli nawet do brudnych, zaśmieconych i zniszczonych miejsc. Te praktyki sprawiły, że niektórzy z Zachodu myślą, że Shen Yun jest z Chin kontynentalnych albo z chińskiej dzielnicy. Ci studenci, którzy dokonywali zmian w materiałach Shen Yun nawet napominali innych żeby trzymali to w sekrecie przed biurem Shen Yun. Czy powinniśmy wprowadzić zunifikowaną kontrolę nad jakością projektu i poprawnym podejściem do promocji?

Mistrz: Kto jest odpowiedzialny za biuro Shen Yun? Ono reprezentuje Shen Yun. Na spotkaniu prezenterów Shen Yun powiedziałem już, że swobodne zmienianie materiałów Shen Yun jest niedozwolone. Pozwólcie, że coś wam wszystkim powiem, to ja jestem tym, kto wybiera ilustrację wykorzystywaną potem w materiałach i bilbordach. I to projektanci Shen Yun, projektanci w biurze Shen Yun go projektują. Gdy mają projekt, patrzę na to, co zrobili i jeśli nie zgadzam się z tym, to wprowadzają zmiany. Gdy projekty zostają ukończone, wówczas są udostępniane. Jeśli zrobilibyście zmianę w rzeczach Shen Yun, byłoby to łamaniem praw w zwykłym społeczeństwie. A conajmniej, jako kultywujący, nie możecie swobodnie robić zmian w rzeczach, o których zadecydował Mistrz, prawda? (Brawa) Co więcej, reklamy zostały zaprojektowane przy użyciu tradycyjnych konceptów. Zarówno kolory jak i kompozycja ilustracji bazują na tradycjach - czego dzisiejsi ludzie nie są w stanie zrobić. Jednakże to, co ty zrobiłeś, nie ma ani wartości artystycznej ani zrozumienia tradycyjnych sztuk i kolorów. Wiele z nich wydaje mi się raczej pozbawione gustu i w taki sposób niszczą reputację Shen Yun. I nawet użyty tam język angielski jest chińskim stylem angielskiego, którego ludzie nie rozumieją i często w użytych słowach są błędy. A w niektórych przypadkach tekst jest nawet większy od słów „Shen Yun”. W każdym razie wyglądają raczej dziwnie. Co więcej, nic nie wiecie o reklamie, a jednak robicie to w taki sposób w jaki uważacie, że powinno być zrobione. To się nie sprawdzi. Już mówiłem o tej sprawie. Na wczorajszym spotkaniu prezenterów Shen Yun szczegółowo omówiłem ten problem. Pilnujcie tego.

Inną sprawą jest to, że Mistrz stworzył to przedstawienie, by dotrzeć do głównego nurtu społeczeństwa. A jednak to, co robicie, zawsze jest sprzeczne z tym, co robi Mistrz. Mistrz chce iść na wschód, jednak wy zawsze idziecie na zachód. Na przykład, chcę by Shen Yun zaczęło od głównego nurtu społeczeństwa, ugruntowało się najpierw w wyższej klasie społeczeństwa. Chcemy otworzyć tam drzwi, by ocalać ludzi, tylko wtedy będziemy mogli wpłynąć na całe społeczeństwo. Wy zawsze w tym, co robicie, nie podążacie za myślami Mistrza. Zamiast tego robicie to w sposób, w jaki sami uważacie, że powinno być zrobione. Gdziekolwiek idę, rozglądam się po bogatych dzielnicach i częstokroć nie widzę tam żadnej reklamy Shen Yun. Ale kiedy idę do chińskiej dzielnicy, to wszędzie jest oklejona plakatami Shen Yun. Niektóre reklamy celowały w społeczności o niskim standardzie życiowym. To są wyrzucone pieniądze, wydane na darmo.

Cofając się wstecz, Shen Yun występowało przez kilka lat w Radio City. Czasami Shen Yun występowało bez przerwy przez pół miesiąca, tak długo, mając prawie sześć tysięcy widzów na każdym przedstawieniu. Ale bilety, które sprzedawaliśmy kosztowały 5,10 lub 15 dolarów. Najwyższa cena za bilet wynosiła 25 dolarów. Przez kilka lat Shen Yun nie wywarło wpływu na miasto Nowy Jork. Kiedy w trakcie przedstawienia niektórzy widzowie widzieli coś ekscytującego to gwizdali i krzyczeli. A po zakończeniu przedstawienia mieli ubaw po pachy i tyle. Niektórzy ludzie pytali nawet, dlaczego na tym chińskim przedstawieniu nie ma tańczącego lwa na scenie? Byli na takim oto poziomie zrozumienia sztuki. Przedstawienie w ogóle nie osiągało zamierzonego celu. Dlatego musieliśmy ugruntować się w głównym nurcie społeczeństwa. A ponieważ to, co robiliście, nigdy nie dotrzymywało kroku temu czego chciał Mistrz, więc oczywiście sprzedaż biletów szła wam słabo.

Tak samo jest z reporterami, którzy robią wywiady. Mówiłem o tym wiele razy. Celuję w główny nurt społeczeństwa, więc powinniście przeprowadzać wywiady z ludźmi, którzy należą do głównego nurtu. Ale ludzie, którzy pojawiają się w wywiadach w naszych programach telewizyjnych nie pochodzą z głównego nurtu, ale raczej z niższych warstw. Nie pasują do tego, co my robimy. Nikogo tutaj nie dyskryminuję. Chcę otworzyć bramy ocalania ludzi przez celowanie w główny nurt społeczeństwa - chcę ocalić wszystkich ludzi! Tylko kiedy bramy głównego nurtu są otwarte możemy mieć wpływ na całe społeczeństwo. Powiedziałem przed chwilą, że gdy byliśmy w Radio City to sprzedawaliśmy bilety za 5 dolarów każdy. Przez kilka lat występowaliśmy w teatrze mieszczącym sześć tysięcy ludzi. Czasami występowaliśmy bez przerwy przez pół miesiąca. Ale nie miało to za dużego efektu. Nie potrafiliśmy zrobić furory nawet w Nowym Jorku. Dopiero gdy zmieniliśmy miejsce na Lincoln Center, ceny biletów poszły w górę, ale zaczęło przychodzić więcej ludzi. Wystarczyły zaledwie dwa przedstawienia, żeby wpłynąć na cały Nowy Jork. Ludzie w autobusach i w metrze, wszyscy, mówili o Shen Yun. Sytuacja zmieniła się natychmiastowo.

Uczeń: Czy stosowne jest organizowanie dla studentów Dafa z Chin kontynentalnych wyjazdów za granicę albo do Tajwanu, żeby oglądnęli Shen Yun albo wzięli udział w konferencji Fa? Czy nie będzie to zakłócać ścieżek kultywacyjnych, jakie zaaranżował dla nich Mistrz na ten okres? Uczniowie Dafa z Pekinu chcieliby przesłać Mistrzowi pozdrowienia!

Mistrz: Słyszałem, że są ludzie, którym nie da się tego wyperswadować. Doprowadzają studentów do robienia publicznie tego czy tamtego, z całkowitym lekceważeniem bezpieczeństwa. Kiedy studenci spoza Chin słyszą o tym, to uważają, że tacy ludzie muszą być szpiegami pracującymi dla KPCh i że celowo ujawniają społeczeństwu tożsamość studentów. Są tacy ludzie. Chociaż ja niekoniecznie widzę to w taki sposób, studenci z zagranicy tak to widzą, ponieważ jest to wyjątkowy okres. Tak mało dbacie o bezpieczeństwo. Czy to dlatego, że w kultywacji spaczyliście swoje zrozumienie Fa? Czy to dlatego, że jesteście kierowani przez jakieś przywiązania do popisywania się i przez to lekceważycie bezpieczeństwo studentów? Studenci z zagranicy myślą, że tacy ludzie mają skrzywione zrozumienie Fa. Ja uważam że nie o to tu chodzi, co nie?

Uczeń: Ponad dziesięć tysięcy uczniów Dafa z pięćdziesięciu ośmiu krajów i regionów przekazuje pozdrowienia naszemu Mistrzowi i okazuje Mistrzowi wdzięczność za miłosierne ocalenie nas! Heshi (Uczniowie entuzjastycznie biją brawa)

Mistrz: Myślę, że zatrzymam się tutaj z pytaniami. Nie będę zajmował wam za wiele czasu. Ponieważ konferencja Fa jest [wydarzeniem], na którym wymieniacie się [doświadczeniami] i omawiacie między sobą swoje punkty widzenia, a to pomaga wam się poprawić. A ponieważ wszyscy chcą też ujrzeć Mistrza, to czułem, że powinienem przyjść tu i, skoro już tu jestem, odpowiedzieć wam na kilka pytań. Ale nie mogę powiedzieć za wiele. Gdybym miał wyjaśnić wam pewne sprawy jasno, gruntownie i nazbyt szczegółowo, to stare siły nie pozwoliłyby na to. Nie chcę jeszcze bardziej utrudniać wam waszych ścieżek kultywacyjnych. Mimo wszystko prześladowania są ciężkie, więc im jaśniej coś wam powiem, tym trudniejsza stanie się wasza kultywacja. Nie mogę za was iść waszymi ścieżkami. Musicie sami kroczyć waszymi ścieżkami. Uczniowie Dafa, którzy przeszli przez „7/20” w 1999, musicie cenić siebie. Naprawdę jesteście niesamowici. Nawet Bogowie was cenią. Mam nadzieję, że będziecie sobie dobrze radzić na dalszej drodze. Szczególnie ci, którzy nie byli w stanie dobrze sobie radzić, musicie być dodatkowo ostrożni i cenić ten czas, który nadal macie. Dziękuję wszystkim!

(Uczniowie entuzjastycznie bija brawa)

(Ostatnia aktualizacja 10.06.2017 r.)