LUNJU (O Dafa)

Dafa jest mądrością Stwórcy. Stanowi fundament, na którym stworzono Niebiosa i Ziemię i na którym opiera się wszechświat, zawiera wszystko od bezgranicznej małości do bezgranicznej wielkości, na różnych poziomach ciała niebiańskiego posiada różne manifestacje. Od najmniejszego mikrokosmosu ciała niebiańskiego aż do pojawienia się najbardziej mikrokosmicznych cząstek, przez poziom po poziomie niezmierzonych i niezliczonych cząsteczek, od małych do dużych, aż do znanych człowiekowi na powierzchownym poziomie: atomów, molekuł, planet i gwiazd, galaktyk, aż do jeszcze większych – różnej wielkości cząsteczki tworzą życia różnej wielkości i różnej wielkości światy wypełniające wszechświaty ciała niebiańskiego. Dla życia na danej cząsteczce z każdego z poziomów, cząsteczka z większego poziomu jest po prostu planetą na niebie, i tak jest poziom po poziomie. Dla życia na każdym z poziomów wszechświata wydaje się to nieskończone i bezgraniczne. Dafa ponadto stworzyło czas, przestrzeń, mnogość rodzajów życia oraz wszelkie rzeczy, wliczając w to wszystko i nie pomijając niczego. To są konkretne ucieleśnienia na różnych poziomach natury Dafa – Dżen, Szan, Ren – Prawdy, Życzliwości, Cierpliwości.

Bez względu na to jak zaawansowany jest sposób życia ludzkości oraz badania kosmosu, ogranicza się to tylko do tej części przestrzeni niskiego poziomu we wszechświecie, w której istnieje ludzkość. W prehistorii wielokrotnie pojawiały się ludzkie cywilizacje, które badały inne planety i gwiazdy, ale bez względu na to jak daleko i wysoko dotarły, wciąż nie mogły wyjść poza przestrzeń, w której istniały. Ludzkość nigdy nie będzie mogła prawdziwie poznać rzeczywistego oblicza wszechświata. Jeśli ludzkość chce poznać tajemnice wszechświata, czasoprzestrzeni i ciała ludzkiego, to może to uczynić jedynie poprzez osiągnięcie prawego oświecenia i wzniesienie poziomu istoty w kultywacji i praktykowaniu prawego Fa. Kultywując i praktykując wznosi się cnotę i charakter moralny, jednocześnie prawdziwie rozróżnia się życzliwość od niegodziwości, dobroć od zła i wykracza się poza poziom ludzki. Tylko wówczas dostrzega się rzeczywistość wszechświata i można kontaktować się z istotami z różnych przestrzeni na różnych poziomach.

Badania prowadzone przez ludzkość mają na celu rywalizację technologiczną, zaś zmiana warunków życiowych jest tylko wymówką. Większość badań oparta jest na wykluczeniu czynnika boskiego i ignorowaniu zasad moralnych mających utrzymać odpowiedni poziom ludzkości, dlatego poprzednie ludzkie cywilizacje były niszczone jedna po drugiej. Odkrycia ograniczone są jedynie do świata fizycznego, metoda jest taka, że dopiero gdy dana rzecz zostaje uznana to poddaje się ją badaniom. Jeśli chodzi o zjawiska w tej ludzkiej przestrzeni, które są nienamacalne i niewidzialne, ale obiektywnie istnieją i prawdziwie odzwierciedlają się w ludzkiej rzeczywistości, włączając w to duchowość, wiarę, słowo boże oraz cuda, w konsekwencji wykluczenia boskości, nikt nigdy nie waży się ich tknąć.

Jeśli ludzkość będzie w stanie w oparciu o podstawy moralne uszlachetniać swój charakter, postępowanie i myślenie, wtedy cywilizacja ludzkiego społeczeństwa będzie trwać wiecznie i ponownie będą mogły pojawiać się w ludzkim społeczeństwie boskie cuda. W poprzednich społeczeństwach ludzkich już wiele razy miały miejsce pół-boskie, pół-ludzkie kultury, które pomagały ludzkości przybliżyć się do prawdziwego zrozumienia życia i wszechświata. Jeśli ludzkość będzie w stanie okazać manifestacji Dafa w tym świecie należytą cześć i poszanowanie, przyniesie to ludziom, ich narodom czy krajom szczęście, błogosławieństwa lub chwałę. Dafa wszechświata dało początek ciału niebiańskiemu, wszechświatom, życiu i wszelkim rzeczom. Życia odwracające się od niego są prawdziwie zdegenerowane. Ludzie, którzy są w stanie postępować w zgodzie z nim są prawdziwie dobrymi ludźmi, tym samym zostaną wynagrodzeni dobrem, szczęściem i długowiecznością. Natomiast jako osoba kultywująca i praktykująca, jeśli zjednasz się z nim to staniesz się osobą oświeconą - bogiem.

Li Hongdży

24 maja 2015 r.