(Minghui.org) Aby uroczyście upamiętnić praktykujących, którzy zginęli podczas 20–letnich prześladowań, praktykujący Falun Gong na całym świecie organizują parady, pokojowe wiece i czuwanie przy świecach. Chińska Partia Komunistyczna (KPCh) zainicjowała prześladowania praktykujących Falun Gong 20 lipca 1999 r.

Minghui.org potwierdziło śmierć ponad czterech tysięcy praktykujących Falun Gong podczas prześladowań w ciągu ostatnich 20 lat, chociaż podejrzewa się, że ich liczba jest znacznie wyższa. Więcej zostało uwięzionych i torturowanych za ich wiarę. Istnieją konkretne dowody na to, że KPCh sankcjonuje pobieranie organów od zatrzymanych praktykujących, którzy są zabijani w celu zaopatrzenia przemysłu przeszczepiania narządów.

Zjazd w Auckland w Nowej Zelandii

Praktykujący z Nowej Zelandii zorganizowali wiec na Aotea Square i SkyCity w Auckland w dniu 20 lipca 2019 r.

Praktykujący Falun Gong zorganizowali wiec na Aotea Square w dniu 20 lipca 2019 r.

Praktykujący Falun Gong demonstrują ćwiczenia podczas zajęć w SkyCity.

Znany prawnik zajmujący się prawami człowieka, Kerry Gore, powiedział podczas wiecu: „Czas zakończyć prześladowania i postawić sprawców przed wymiarem sprawiedliwości!”

Podczas swojego przemówienia dobrze znany prawnik zajmujący się prawami człowieka, Kerry Gore, powiedział, że KPCh przeprowadziła bezprecedensowe prześladowania wobec Falun Gong. „Czas zakończyć prześladowania i postawić sprawców przed wymiarem sprawiedliwości!” — powiedział.

Prawnik i przewodniczący Rady Wolności Obywatelskich Auckland. Barry Wilson, powiedział, że KPCh próbowała naciskać na lokalnych urzędników, aby odwołali wiec.

Przemawiając do tłumu podczas wiecu, prawnik i przewodniczący Rady Wolności Obywatelskich Auckland, Barry Wilson powiedział: „W Chinach praktykujący Falun Gong stawiają czoła szokującym prześladowaniom, ale są wytrwali. Poza Chinami obnażają całemu światu pobieranie żywych narządów przez KPCh, więzienie i tortury”.

Wilson powiedział, że KPCh próbowała naciskać na urzędników Nowej Zelandii, aby nie dopuścili do dzisiejszego wiecu. Zwrócił uwagę, że Nowa Zelandia ma wolność słowa, zgromadzeń i wypowiedzi. Powiedział, że inscenizacja tortur, która była częścią codziennych wydarzeń, pokazuje, co dzieje się w Chinach.

Podziękował praktykującym za ich ciągłe starania uświadamiające ludzi o pozyskiwaniu żywych narządów przez KPCh.

Pastor Bob Driver powiedział, że wierzy, że KPCh upadnie.

Chen Weijian, redaktor naczelny Beijing Spring, uważa, że KPCh wkrótce się rozpadnie.

Pat Shaw marzy, aby więcej mediów informowało ludzi o prześladowaniach w Chinach.

Czuwanie przy świecach w Canberze, Australia

Praktykujący Falun Gong zorganizowali czuwanie przy świecach wieczorem 17 lipca 2019 r., aby upamiętnić praktykujących, którzy zginęli w wyniku prześladowań. 20 lipca ustawili stoisko i plakaty oraz zebrali podpisy w celu potępienia prześladowań. Wiele osób podpisało petycję, a kilka stwierdziło, że mają nadzieję, że wkrótce się zakończy.

Praktykujący zorganizowali czuwanie przy świecach przed ambasadą Chin w Canberze w dniu 17 lipca, aby upamiętnić tych praktykujących, którzy zginęli w wyniku prześladowań.

Rzecznik Liu Song potępił 20–letnie prześladowania KPCh.

Mary Samara (z lewej) powiedziała, że docenia wysiłki praktykujących informujące ludzi o prześladowaniach.

Roz Lambert powiedziała, że ma nadzieję, że prześladowania wkrótce się zakończą.

Warszawa, Polska: praktykujący apelują o zaprzestanie prześladowań przed gmachem Sejmu

Praktykujący Falun Gong zgromadzili się przed Sejmem w dniu 18 lipca 2019 r. Trzymali sztandary i ustawiali plakaty z informacjami o Falun Gong w języku chińskim, polskim i angielskim.

Praktykujący przed polskim parlamentem w Warszawie.

Przechodnie zatrzymują się, aby zrobić zdjęcia z wydarzenia.

Praktykujący rozdawali ulotki i rozmawiali z ludźmi o prześladowaniach KPCh oraz o pozyskiwaniu żywych narządów. Pokazali także ćwiczenia i zaznajomili ze starożytną praktyką duchową. Praktykujący odczytał oświadczenie wzywające polski rząd i posłów do współpracy w celu powstrzymania prześladowań.

Członek parlamentu słucha, jak praktykujący mówi o Falun Gong i jak jest prześladowane w Chinach.

Posłanka Dorota Rutkowska rozmawia z praktykującym.

Członkini parlamentu Dorota Rutkowska rozmawiała z praktykującymi. Powiedziała, że uważa ich wiece za bardzo znaczące. Zrobiła kilka zdjęć i powiedziała, że opublikuje je w mediach społecznościowych.

Marcin Święcicki przemawiał podczas wiecu i zachęcał praktykujących. Powiedział: „20 lipca to bardzo smutna rocznica. Minęło dwadzieścia lat, ale praktykujący nadal są prześladowani w Chinach”.

Marcin Święcicki (drugi od prawej) rozmawia z praktykującymi o prześladowaniach.

Członek parlamentu Marcin Święcicki przyszedł wesprzeć wydarzenie i przemówił na wiecu. Powiedział: „20 lipca to bardzo smutna rocznica. Minęło dwadzieścia lat, ale praktykujący nadal są prześladowani w Chinach. KPCh nie tylko aresztuje i torturuje praktykujących do śmierci, ale także realizuje pozyskiwanie żywych narządów. To okropne.”

Sztokholm, Szwecja: podnoszenie świadomości prześladowań

Praktykujący Falun Gong zebrali się przed ambasadą chińską w Sztokholmie w Szwecji 20 lipca 2019 r. Przeprowadzili wydarzenia informujące ludzi o prześladowaniach Falun Gong w Chinach. Pokazali ćwiczenia i przeczytali artykuł szwedzkiego stowarzyszenia Falun Dafa opublikowany na stronie internetowej szwedzkiej telewizji krajowej.

Artykuł zawierał werdykt Trybunału Chin w Londynie w sprawie pobierania żywych organów przez KPCh. W artykule ogłoszono również, że dane osobowe ambasadora Chin Zongyou Gui zostały przesłane do rządu USA. Zongyou Gui rozszerzył prześladowania na Szwecję, zniesławiając Falun Gong i nękając pokojowe protesty praktykujących.

Praktykujący Falun Gong demonstrują ćwiczenia przed ambasadą Chin w Szwecji 20 lipca 2019 r.

Po południu praktykujący przenieśli się na Coin Square w pobliżu Pałacu Królewskiego. Trzymali sztandary, ustawiali plakaty i demonstrowali ćwiczenia mające na celu ujawnienie prześladowań KPCh, zwłaszcza pobierania żywych narządów. Wezwali społeczeństwo do powstrzymania prześladowań.

Demonstracja ćwiczeń na Coin Square w pobliżu Pałacu Królewskiego w Sztokholmie.

Ludzie dowiadują się o Falun Gong i podpisują petycję potępiającą prześladowania.

Młody mężczyzna uczy się ćwiczeń Falun Gong.