(Minghui.org) Kongresowa Komisja Wykonawcza ds. Chin (CECC) wydała oświadczenie w dniu 20 lipca 2019 r. wzywające Komunistyczną Partię Chin do zaprzestania trwających prześladowań Falun Gong. „Przez ostatnie dwadzieścia lat praktykujący Falun Gong doświadczyli przerażających i niedopuszczalnych przypadków łamania praw człowieka w Chinach” — napisano w oświadczeniu.

Oświadczenie zostało wydane przez reprezentanta Jamesa McGoverna, przewodniczącego CECC, i jego współprzewodniczącego, senatora Marco Rubio. Oświadczenie można znaleźć na stronie internetowej komisji pod adresem www.cecc.gov.

Reprezentant James McGovern (w środku), przewodniczący CECC.

Senator Marco Rubio jest współprzewodniczącym CECC.

Odkąd 20 lipca 1999 r. Chińska Partia Komunistyczna zaczęła tłumić Falun Gong, wielu praktykujących Falun Gong „zostało poddanych arbitralnym zatrzymaniom, torturom, pracy przymusowej i ciągłym prześladowaniom”.

„W tę smutną rocznicę rząd chiński powinien zakończyć prześladowania Falun Gong i pozwolić na niezależne oraz przejrzyste dochodzenie ONZ w sprawie naruszeń praw człowieka doznanych przez Falun Gong w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci” — kontynuuje oświadczenie.

Dwa wyróżnione przypadki

Oświadczenie wymienia dwa przypadki, w których praktykujący są obecnie uwięzieni za swoje przekonania. „Wzywamy również chiński rząd do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Deng Cuipinga, Zuo Hongtao oraz wielu innych praktykujących Falun Gong, oraz do poszanowania wolności wszystkich praktykujących Falun Gong do utrzymania swoich przekonań i [do poszanowania] ich prawa do praktykowania zgodnie z tymi przekonaniami zagwarantowanego przez międzynarodowe standardy praw człowieka i własną konstytucją Chin” — napisał w oświadczeniu.

Pani Deng, 52–letnia rezydentka miasta Yuxi w prowincji Yunnan, zaczęła praktykować Falun Gong w 1997 roku. Jej bezsenność zniknęła i zaczęła żyć zgodnie z zasadami Falun Gong: Prawda–Życzliwość–Cierpliwość. Jednak z powodu jej przekonań zwolniono ją z pracy i została zabrana do centrum prania mózgu. Krótko po tym, jak jej młodsza siostra została aresztowana za praktykowanie Falun Gong, Deng również została aresztowana i zatrzymana pod koniec 2000 roku za wstawienie się za Falun Gong w Pekinie.

Gdy Deng nieprzerwanie opowiadała ludziom o Falun Gong i prześladowaniach, w 2006 roku została ponownie aresztowana i skazana na trzy lata więzienia. Została aresztowana 24 lipca 2016 r. i skazana na sześć lat więzienia w lutym 2017 r.

Pan Zuo, 44–letni praktykujący z miasta Qinhuangdao w prowincji Hebei, został skazany na 13 lat więzienia w styczniu 2019 r. Jego żona, nie będąca praktykującą, została również zatrzymana na 19 miesięcy (od czerwca 2017 r. do stycznia 2019 r.) za wspieranie Falun Gong.

CECC został utworzony przez Kongres USA w październiku 2000 r. w celu monitorowania praw człowieka i rozwoju praworządności w Chinach oraz w celu przedstawienia rocznego sprawozdania prezydentowi i Kongresowi. Składa się z senatorów, członków Izby Reprezentantów oraz wyższych urzędników administracji mianowanych przez prezydenta.