Wielu kolegów praktykujących Dafa w Chinach onieśmiela zwrócenie się z prośbą o napisanie artykułów dla strony internetowej Minghui. Niektórzy twierdzą, że nie kultywowali dobrze i uważają, że nie mają zbyt wiele do napisania. Niektórzy mówią, że nie mają talentu do pisania, podczas gdy niektórzy starsi praktykujący naprawdę potrzebują pomocy kolegów praktykujących w pisaniu artykułów.

Moim zdaniem, większość praktykujących — z wyjątkiem niektórych starszych, którzy naprawdę potrzebują pomocy — nie zdaje sobie sprawy z tego, że pisanie artykułów dla Minghui jest w rzeczywistości ważną częścią procesu kultywowania dla praktykujących w Chinach.

Mistrz podarował nam wspaniałą atmosferę do wspólnego wzoszenia się w formie grupowego studiowania Fa, zbiorowych ćwiczeń, i konferencji dzielenia się doświadczeniami w czasie gdy nauczał Fa. Dzięki tym formom, możemy zachęcać i motywować się nawzajem, i szybko doskonalić. Gdybyśmy zostali poproszeni o napisanie artykułu na konferencję wymiany doświadczeń przed rozpoczęciem prześladowań w 1999 roku, jestem pewien, że wielu kolegów praktykujących aktywnie uczestniczyłoby, ponieważ to jest jak pisanie odpowiedzi na test, który dał nam Mistrz. Jest to również świetna okazja, aby podziękować Mistrzowi za jego łaskę oraz sposób na uprawomocnienie Fa. Uczeń musi złożyć odpowiedzi na zakończenie testu tak czy inaczej. Dla wielu praktykujących, obecny kształt naszej wymiany doświadczeń zmienił się w formę pisania artykułów dla strony internetowej Minghui, ale poziom znaczenia pozostaje taki sam. Nie podołanie temu jest jak pominięcie kroku w naszej kultywacji. Czytanie artykułów innych praktykujących na Minghui może w rzeczy samej pomóc nam się wznieść, ale kategoryczny skok w naszym rozumieniu Fa jest uzależniony od naszego własnego udziału.

Proces pisania artykułów służących dzieleniu się doświadczeniami jest procesem doskonalenia w kultywacji. Podczas pisania, nasze zrozumienie zasad Dafa będzie się pogłębiać. Opowiadanie szczegółów o tym, jak przeszliśmy testy xinxing będzie oświecać nas do zasad Dafa, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy podczas testu. Mistrz nigdy nie przestaje wznosić nas na nowe poziomy zrozumienia zasad Dafa.

Praca nad szkicem jest procesem autorefleksji. Sprawdzimy czy nasz dobór słów jest zabarwiony kulturą Partii Komunistycznej. Proces korygowania artykułów jest również procesem eliminowania złych czynników komunizmu naszymi prawymi myślami. Sprawdzamy czy coś przejaskrawiliśmy lub wybieliliśmy, czy napisaliśmy z czystym umysłem zgodnie z Prawdą-Życzliwością-Cierpliwością, czy użyliśmy Fa do zweryfikowania samych siebie, czy jest jakieś ukryte dążenie do reputacji, jakakolwiek mentalność walki, jakikolwiek zamiar popisania się, jakieś narzekania lub zazdrość o innych, czy troszczyliśmy się o uczucia naszych kolegów praktykujących, czy nasze artykuły wspierają wspólną poprawę albo przyczyniają się do uprawomocnienia Fa i ratowania istot, itp.

Kiedy przedkładamy nasze teksty, możemy również zastanowić się nad naszą postawą. Czy naszym celem jest opublikowanie artykułu? Czy celem jest przywiązanie, czy czysta dobra intencja?

Gdy nasze artykuły zostaną opublikowane, jaka jest nasza reakcja? Czy zawiera ona jakąkolwiek egzaltację lub mentalność do popisywania się? Czy boimy się, że urazimy kolegów praktykujących? Jeśli artykuł spowodował pewne nieporozumienia wśród kolegów praktykujących, jak powinniśmy sobie z tym poradzić? Czy pozostajemy niewzruszeni, gdy słyszymy drwinę lub pochwałę naszego artykułu? Jeżeli nasz artykuł nie zostanie opublikowany, jaka jest nasza reakcja? Jesteśmy rozczarowani? Sfrustrowani? Czy czujemy się niesprawiedliwie traktowani? Czy mamy jakąkolwiek zazdrość lub żal?

Osobiście doświadczyłem każdego kroku takiej podróży. Mój xinxing znacznie się poprawił i moje zrozumienie Fa pogłębiło się w procesie pisania dla Minghui. Już więcej nie piszę po to, aby pisać. Naprawdę uważam to za możliwość wzniesienia się. Piszę moje szczere uczucia, tak jakbym rozmawiał z grupą kolegów praktykujących, siedzących w kręgu ze mną. Nie dbam o to czy jest opublikowany czy nie. Po prostu spisuję moje prawdziwe uczucia. Za każdym razem, gdy mój artykuł zostaje publikowany, dowiaduję się o tym od kolegów praktykujących, mimo że nie powiedziałem im, że jestem autorem.

Jak powiedział nam Mistrz:

„Zapamiętajcie to sobie: nie powinniście do niczego dążyć, a wtedy otrzymacie wszystko samoczynnie!" („Uczenie się Fa”, Istota Dalszych Postępów)