(Minghui.org) Program muzyczny w Akademii Sztuk Pięknych Fei Tian i wydział muzyczny w koledżu Fei Tian przyjmują aplikacje kandydatów.

1. Wymagania odnośnie aplikacji poza Chinami:

1) Aplikanci muszą być studentami z wykształceniem muzycznym, praktykującymi Falun Dafa lub pochodzić z rodziny praktykujących Dafa, w następnej kolejności rozpatrywani będą ci którzy mają potencjał zostania uczniami Dafa. Wszyscy studenci powinni być zdrowi.

2) Wymagania co do wieku: aplikanci muszą mieć przynajmniej 15. Jeśli wykazują wyjątkowe umiejętności to mogą być również w przedziale 13-14 lat.

3) Wymagania co do umiejętności aplikantów muzycznego programu: Umiejętności muzyczne minimum na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.

4) Wymagania co do umiejętności aplikantów wydziału muzycznego: Umiejętności muzyczne minimum na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.

5) Instrumenty brane pod uwagę: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, harfa, klarnet, obój, fagot, waltornia, puzon, pipa, erhu (Ci, którzy grają na pipie lub erhu, muszą być na poziomie średnio-zaawansowanym).

6) Materiały potrzebne przy aplikacji: ogólny życiorys, profesjonalne CV i doświadczenie w kultywacji. Ogólny życiorys powinien zawierać imię aplikanta, płeć, wiek, datę narodzin, miejsce narodzin, wzrost, wagę, adres zamieszkania, adres email i telefon kontaktowy.

7) Aktualne fotografie (w przeciągu ostatniego miesiąca): całego ciała wykonane z przodu.

8) Aktualne wideo dla celów przesłuchania: Jeśli występują trudności w przesłaniu pliku wideo, aplikant powinien skontaktować się z redakcją Minghui.

9) Wszystkie wymagane materiały muszą być przesłane razem, aby aplikacja była uznana za ważną.

10) Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione w przeciągu trzech tygodni od otrzymania aplikacji.

11) Jeśli aplikant nie przejdzie procesu wstępnej eliminacji lub nie podał wymaganych materiałów aplikacyjnych lub brakuje materiałów albo są fałszywe, bądź nie należą do materiałów wymaganych przy składaniu aplikacji, on lub ona nie otrzyma indywidualnej odpowiedzi.

12) Zakwalifikowanym osobom zostaną zorganizowane przesłuchania przez Akademię Sztuk Pięknych Fei Tian oraz koledż Fei Tian.

2. Wymagania dla osób z Chin

Poza powyższymi wymaganiami, prosimy mieć na uwadzę, iż aplikanci muszą osiągnąć przynajmniej minimalny poziom profesjonalizmu wymagany do dostania się do konserwatorium lub koledżu muzycznego poza Chinami.

Adres email dla aplikantów poza Chinami: admission@feitianacademy.org

Adres email dla aplikantów z Chin: feitian@minghui.org

Telefon: +1 845-796-8230

Akademia Sztuk Pięknych Fei Tian oraz koledż Fei Tian

2 lutego 2019