Konferencja Fa dla NTD i Epoch Times

27 października 2018 r.

Li Hongzhi

Dobry wieczór wszystkim praktykującym Dafa, zebranym tutaj na konferencji Fa dla NTD i Epoch Times.

Te dwa zgromadzone tu dzisiaj media odgrywały wybitną i krytyczną rolę w trakcie tych wszystkich lat, kiedy to nikczemna Komunistyczna Partia Chin (KPCh) prześladowała praktykujących Dafa. Skutecznie ujawnialiście prześladowania zła, pozwalając ludziom prawdziwie dowiedzieć się, czym jest Falun Gong, i pomagaliście przez cały ten czas ratować wiele istnień.

KPCh jest reżimem zła, reżimem bandyckim. Ci, którzy zostali nakarmieni jej kłamstwami i stracili swoją zdolność odróżnienia prawdy od fałszu, stawią wraz z nią czoła zniszczeniu. Epoch Times i NTD wykonały jednak wspaniałą pracę naprawiania tego i były prawdziwą siłą w ratowaniu istnień.

Oczywiście, ci z was, którzy pracują w mediach, muszą siebie dobrze kultywować, jeśli macie dobrze wykonywać to, co powinniście. Zatem kultywacja powinna mieć dla was miejsce przed wszystkim innym – dla każdego praktykującego związanego z mediami. Jest tak dlatego, że to, jak dobrze siebie kultywujecie, określa waszą moc w ratowaniu ludzi, jak też i skuteczność waszej pracy. Jest tak z pewnością. Przekonaliście się o tym na podstawie waszych własnych doświadczeń w trakcie tych wszystkich lat, z jakąkolwiek profesją bylibyście związani – w tym pracą w mediach. Często się tak zdarza, że ci, którzy ciężko pracują nad swoją własną kultywacją, uzyskują dużo lepsze wyniki przy dużo mniejszym wysiłku. Nie możemy więc zaniedbywać naszej kultywacji. Jest ona na pierwszym miejscu.

Dobrze wiecie, że praca w mediach, którą wykonujecie, służy ratowaniu ludzi, ujawnianiu prawdy i powstrzymywaniu prześladowań. Jaki jest jednak cel ostateczny? Każdy z was związany z mediami jest w procesie kultywowania samego siebie, a ta praca, którą wykonujecie, jest tego częścią. Jest tak z pewnością. I jest tak bez względu na to, jaką rolę odgrywacie w firmie i jaką pracę wykonujecie. Jeśli chcecie więc dalej dobrze podążać tą ścieżką, to musicie naprawdę być pilni i uważni w tym, nad czym pracujecie czy kultywujecie, i nigdy nie odpuszczać, gdyż to, do czego aspirujecie, to osiągnięcie doskonałości, nieprawdaż?

Widzę, że wielu młodych ludzi jest obecnie zaangażowanych i większość twarzy tutaj jest nowych. Cóż, co do młodych ludzi, to moje pierwsze myśli idą w kierunku, jak złe były przez te wszystkie lata rzeczy i teorie KPCh w Chinach kontynentalnych i jak te rzeczy przeczą tradycji i naszemu wspólnemu człowieczeństwu. To, co oni zrobili, aby uczynić ludzi chłonnymi ich rzeczy, było po to, aby najpierw obalić tradycyjną kulturę Chin, jak też i wartości uniwersalne. Robili tak przez cały czas. W każdej z politycznych krucjat prowadzonych w Chinach to kulturalna elita kraju była niszczona. A w trakcie rewolucji kulturalnej zniszczono materialną kulturę przeszłości – od historycznych reliktów, po historyczne miejsca i teksty – tak, żeby nie mogły pozostać żadne dowody cennych wartości odziedziczonych z przeszłości, a ludzie nie mogli niczego się o nich dowiedzieć. Jednocześnie, w systemie szkolnictwa, nie uczy się chińskiej historii; najpierw nauczano bardzo ogólnie, a następnie stopniowo to porzucano. Zaraz po tym zaczęto uczyć studentów krytykowania przeszłości, co ostatecznie doprowadziło do całkowitej degradacji chińskiej historii i nauczania, że przeszłość pozbawiona jest jakiejkolwiek wartości. Starano się tak wyprać ludziom mózgi, aby uwierzyli, że KPCh jest najwspanialszą rzeczą, godną największego podziwu. Z całą tą propagandą wielu młodych Chińczyków nic nie wie o swoim własnym dziedzictwie kulturowym czy historii. Wielu młodych ludzi z Chin jest mile zaskoczonych, kiedy widzą występ Shen Yun, gdyż nie mieli żadnego pojęcia o tym, że Chiny miały taką wspaniałą kulturową przeszłość. Wygląda na to, że po raz pierwszy zdają sobie z tego sprawę. Tak zatem nikczemna jest KPCh. Chińczycy wiele razy zostali przez nią poddani poważnemu praniu mózgów, od kiedy to lata temu sięgnęła ona po władzę, i dotyczy to nawet mojego pokolenia. Istnieje olbrzymia różnica w myśleniu tych ludzi, w porównaniu z tymi w normalnych, niekomunistycznych społeczeństwach. A dzisiejsza młodzież ucierpiała jeszcze bardziej.

Zatem w świetle tego wszystkiego tradycyjna kultura powinna leżeć u podstaw tego wszystkiego, co wasze media robią, i powinna być waszą kulturową podstawą oraz służyć jako baza określająca to, czym są wartości uniwersalne. Musicie być osadzeni w wartościach tradycyjnych. Pomyślcie tylko o tym, dlaczego ta podła KPCh tak obawia się działalności Shen Yun, kiedy Shen Yun, koniec końców, daje jedynie artystyczne występy. Jest tak dlatego, że tym, co Shen Yun przedstawia, jest tradycyjna ludzka kultura, i jest to dokładnie to, co KPCh chce podważyć i zniszczyć, w przeciwnym razie bowiem jej złe rzeczy nie byłyby w stanie się rozprzestrzeniać czy szerzyć bez ich sprawdzenia. W Chinach, gdzie rządziła ona przez dekady – przez ponad pół wieku – odnosi się to do całej populacji, którą Czerwony Smok pociągnął za sobą jako część swojej własnej tkanki i myśli, że może niszczyć Chińczyków tak rażąco, jak tylko chce, oraz bezczelnie zabijać, zarzynać i prześladować ludzi. A jego wpływ jest tak przekonujący, że nawet kiedy Chińczycy potępiają reżim, robią to w sposób komunistyczny; nie jest to tak, jak normalnie dokonuje się potępienia. Shen Yun odwraca cały ten bezsens nikczemnej partii i jest rzeczywiście niszczącym ciosem w upiora zła oraz zmierza do naprawy poczynionych przez wiek działań, czyniąc je wszystkie bezowocnymi. Musicie więc być przede wszystkim zdolnymi do rozpoznania i dostrzeżenia wpływu tej nikczemnej partii. A to staje się możliwe tylko w prawdziwej, tradycyjnej kulturze ludzkości.

Zatem kiedy wykonujecie swoją pracę w mediach jako przedstawiciele prasy czy jako kulturalni i wykształceni ludzie, powinniście być osadzeni w tradycjonalnej kulturze i użyć jej do zrozumienia tradycyjnych wartości, jeśli macie nadzieję na rozpoznanie wpływu nikczemnej partii oraz na jego wyeliminowanie. Istnieje wiele przejawów współczesności w dzisiejszym świecie, w tym również na Zachodzie; toteż wraz z uszkadzaniem Chińczyków przez podłą partię, jest to inny problem. Mogę wam powiedzieć, że jest to przypadek nikczemnej partii rujnującej Zachód; znowu stoi za tym partia. Kultura ludzka zmieniała się w trakcie tych ostatnich jednego czy dwóch wieków. Zwykle było tak, że ten ludzki świat cechowała obecność zarówno dobra, jak i zła czy też pozytywnego i negatywnego. Było to niczym równowaga pomiędzy yin i yang. Jednak wiek czy dwa temu złe widmo komunizmu zaczęło stopniowo zastępować diabła, czyli doszło do całkowitego przejęcia negatywnej, demonicznej strony w równowadze sił yin-yang. Doprowadziło to w trakcie tych lat do jego bezwstydnych wysiłków zniszczenia człowieczeństwa.

Innymi słowy zatem, dobre wykonywanie tych rzeczy, które powinniście robić, to po pierwsze dobre kultywowanie siebie, a po drugie posiadanie jasnego zrozumienia tych spraw. Powinniście korzystać z uniwersalnych wartości przy ocenie zalet i poprawności rzeczy takich jak idee, zjawiska kulturowe czy informacje. Oczywiście, bardzo wiele przeszliście wszyscy przez te lata, a waszym motywem do rozpoczęcia pracy tych mediów było ratowanie ludzi i ujawnianie zła. Taki był wasz pierwotny zamiar i taki jest wciąż wasz cel, który nigdy nie powinien się zmienić. Musicie zatem utrzymać ten kurs. Jak właśnie powiedziałem, ta nikczemna partia nie tylko poczyniła zło w Chinach: stoi ona również za rzeczami, które powiązane są z nowoczesnością. Powiedziałem, że w trakcie ostatniego wieku czy dwóch upiór komunizmu stał się dla ludzkości diabłem, więc to, co poprzednio nawiązywało do równowagi pozytywnego-negatywnego czy yin-yang, nie jest już dłużej takie samo. Toteż upiór komunizmu był aktywny na całym świecie, nie tylko w Chinach czy w krajach komunistycznych, gdzie jest on wszechobecny. Założył on, że jest częścią negatywnego całej ludzkości – czyli negatywną rolą dla całego rodzaju ludzkiego. Czyż Nostradamus nie oświadczył, że Mars [Marks] będzie rządził całym światem? Demon komunizmu rzeczywiście przewodniczy negatywnej stronie. Pozytywna strona jest oczywiście zarządzana przez bogów jako część równoważenia opozycyjnych sił. To, co się jednak dzieje w tych czasach, jest skutkiem tego, że podstawa ludzkiej moralności staczała się w dół, a „on” [upiór] sprowadził ludzi do zła, do punktu, w którym równowaga została utracona. Czyli że siły sobie przeciwne nie są już dłużej zbalansowane, a zło przeważa nad dobrem w jego obecnej formie.

Oczywiście, w normalnych okolicznościach bogowie po ujrzeniu takiej sytuacji ponownie naprawiliby te sprawy i nie pozwoliliby na nie. W tym jednak przypadku cała ludzkość stacza się w dół, a sytuacja jest taka, jaką sobie sama wybrała. Ludzie jednak nie są w ogóle świadomi tego, co się dzieje, i zostali pociągnięci przez „niego” [upiora] i rzeczy, które im wpoił. Współczesne sposoby myślenia i inne modernistyczne rzeczy, które są teraz widziane na świecie, są w rzeczywistości, mówiąc szczerze, produktem upiora komunizmu działającego w wolnym świecie, i jego starań, aby zniszczyć ludzkość.

Żadna z tych rzeczy nie dzieje się przez przypadek. Kiedy wydawać się może, że upiór komunizmu nie ma wpływu na społeczeństwo Zachodu, to w rzeczywistości stoi on za wszystkimi tymi złymi rzeczami. W chińskim społeczeństwie ten upiór komunizmu może być widziany w akcji zabijania dobrze wykształconych, bardzo kulturalnych oraz bogatych osób, jak też i w niszczeniu tradycji. Podczas gdy w społeczeństwie Zachodu może być widziany jako wysokie podatki oraz ataki na tradycję poprzez nowoczesne myślenie i zwyczaje. Kiedy ludzie angażują się w praktyki duchowe, to wiedzą, że stan bogactwa człowieka jest wynikiem karmy z poprzednich żyć i że przejmowanie na siłę czyichś pieniędzy jest wbrew prawom niebiańskim. Ten świat jednak teraz jest, jaki jest – bałagan, z wartościami całkiem skrzywionymi i ludzką moralnością wciąż się staczającą. Na wierzchu tego wszystkiego mamy fakt, że sam wszechświat dotarł do końcowej fazy cyklu tworzenia, stagnacji, degeneracji i destrukcji. Toteż świat jest teraz taki, jaki jest, popsuty i zmierzający ku destrukcji. Problemy nie pojawiają się tylko w ludzkim świecie, bowiem nawet światy na wyższych poziomach wszechświata stały się również nieprawidłowe. Taki jest stan rzeczy. I dlatego czasem przychodzi mi do głowy, że media prowadzone przez naszych praktykujących Dafa prawdziwie ratują ludzkość, i że jesteście naprawdę jedyną nadzieją ludzkości.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że toczymy samotną walkę. Oznaczałoby to, że każdy z nas musi zadbać, żeby utrzymać siebie w dobrym stanie i postępować troszeczkę lepiej w kategoriach własnej kultywacji oraz standardów, jakich się trzymamy, albo będzie nam trudno zrealizować nasze zadanie. Oczywiście, jak mówi przysłowie: „Najciemniej jest zawsze przed świtem”. Być może zauważyliście, że to, co pozytywne, odzyskuje pole i staje się rzeczywistą siłą, a tradycje są odnawiane; tradycyjna kultura jest na całym świecie coraz bardziej ceniona, gdyż ludzie coraz lepiej rozumieją sprawy. Tym bardziej więc powinniśmy dobrze sobie radzić i odgrywać rolę, jaką powinniśmy. Zjawiska niebiańskie również pomagają, jak można się było spodziewać, gdyż sprawy muszą się dziać w taki sposób.

Oczywiście, tak jak powiedziałem, podła KPCh prześladuje Falun Gong, ponieważ została ona stworzona dla Falun Gong. Powstała właśnie w tym celu, pomimo że datuje się na kilka dekad wstecz. Możecie to dostrzec, jeśli to przemyślicie. Prześladowania Falun Gong prowadzone są przez podłą partię i wykorzystuje ona do tego cały aparat państwa. Dotarliśmy do etapu, gdzie zarówno testy, przed jakimi stają praktykujący Dafa, jak również ich własna kultywacja są prawie ukończone, i jesteśmy w ostatniej finalnej fazie ratowania tych ludzi, których powinniśmy uratować. Wszystko jest prawie ukończone. Jest stopniowo zakończane. Istnienie upiora komunizmu nie ma więcej większego znaczenia, więc nadszedł czas, aby został usunięty. Ci z was, którzy są młodsi, mogli tego nie wiedzieć, że wcześniej, kiedy byłem młody, w tamtych czasach, nikt w Chinach nie ważył się powiedzieć niczego negatywnego, nawet jednego słowa o KPCh, nawet kiedy nikogo nie było wokół, kto mógłby to słyszeć; upiór był wciąż przyczajony i cię obserwował. Te rzeczy zostały już zniszczone. Obecnie ludzie mogliby nawet narzekać na srogą KPCh w trakcie picia wspólnie drinka, i pomyśleliby, że coś z tobą nie tak, gdybyś źle o niej nie mówił. Zatem każdy ją krytykuje. Co więc ich ośmieliło? Złe czynniki i upiór, który stał za KPCh, zostały zdziesiątkowane. I to dlatego ludzie odważają się być takimi i czują się bardziej na luzie. Tak długo jednak, jak długo upiór komunizmu będzie istnieć, pozostanie zły. Jest jak trucizna i z pewnością będzie nadal zatruwać ludzi, tak długo, jak długo będzie istnieć. Nie można go zmienić, gdyż taka jest jego natura, a jego istota została stworzona w taki sposób. Musi zostać wymazany. Tak więc wewnątrz podłej Komunistycznej Partii Chin rzeczy na tym etapie będą stawały się coraz bardziej chaotyczne. Bogowie niszczą ją, a potężna siła rektyfikacji Fa nieustannie ją usuwa. To jest etap, do jakiego dotarliśmy. Ktokolwiek zatem nadal śpiewa jej pochwały, ktokolwiek wraz z nią podąża, wraz z nią pójdzie na dno.

Jakkolwiek by jednak było, nasze media powinny czuć coraz większy optymizm co do swojej przyszłości. Mówię tak dlatego, że wracając do początków, sprawy były wcześniej dla was strasznie męczące, zarówno w kwestii środków finansowych, jak i zasobów ludzkich. Podczas gdy teraz na przykład widzę, że ach – macie tak wielu młodych współpracowników! Zachwycony jestem, gdy widzę was wszystkich w to zaangażowanych. Również sprawy nie są tak trudne do wykonania, jak były kiedyś, a świat wokół nas się zmienił. Patrząc wstecz na początkowe dni, nikczemna partia kontrolowała wszystkie jednym głosem brzmiące chińskie media i szerzyła kłamstwa na cały świat. Nigdzie nie można było znaleźć uczciwego i obiektywnie informującego dziennikarstwa. Doniesienia pochodzące z mediów podłej KPCh były rozprzestrzeniane na cały świat i osiągnęły to, że cały świat prześladował Falun Gong. Nawet presja i naciski, jakie odczuwali praktykujący Dafa poza Chinami, były olbrzymie. To, jak ludzie postrzegali praktykujących Dafa, było pod wpływem propagandy KPCh. To w takich okolicznościach praktykujący Dafa zaczęli prowadzić swoje własne media i od tej pory stopniowo je ulepszali. Opinia publiczna stopniowo stała się świadoma tego, o co nam naprawdę chodzi, i dowiedziała się o prześladowaniach również dzięki połączonym wysiłkom innych praktykujących Dafa, którzy pracowali nad podnoszeniem tej świadomości pośród ludzi wskroś całego społeczeństwa. Tak więc to, co robiliśmy, służyło w subtelny sposób do ujawniania prawdy i zmniejszania uciążliwości na tej drodze, i dlatego rzeczy wyglądają teraz na łatwiejsze. Wtedy jednak, na początku, było naprawdę tak, jak to opisałem. Widzę, że siły dobra gwałtownie ruszyły teraz do przodu, podczas gdy nikczemna partia zmierza do swojego upadku. Ktokolwiek wciąż stara się ją ochraniać, pójdzie z nią na dno. Ci, którzy potrafią zrozumieć, co się dzieje, są tymi mądrymi, ci, którzy nie potrafią, są największymi głupcami.

Zasadniczo to chciałem dzisiaj wam przekazać, że aby wasze media odnosiły sukces, musicie robić dobrze dwie rzeczy. Jedna to dobrze kultywować siebie, a druga to mocno osadzić siebie w tradycyjnej kulturze i bazować w tym, co robicie, na wartościach uniwersalnych. Tylko wtedy uda się wam wszystko dobrze zrobić. I właściwie to już poradziliście sobie całkiem dobrze. Przeszliście przez sporą ilość naprawdę wymagających lat, kontynuowaliście wzmacnianie swojego potencjału ludzkiego o nowe ludzkie zasoby i wzrastaliście coraz bardziej w siłę. Powinienem dodać, że Epoch Media Group, w której jest NTD, jest obecnie największą organizacją informacyjną wśród chińskiej populacji na całym świecie i nieustannie jest coraz bardziej rozpoznawaną i cenioną przez świat Zachodu. To jest naprawdę pokrzepiające! Wykorzystajcie każdy dzień i wznieście te media na następny poziom. Chciałbym widzieć, że wasza praca, kiedy ją wykonujecie, ma potężny wpływ. Chciałbym zobaczyć, że każda jej część ma wielki wpływ. Z pewnością potraficie to osiągnąć! To wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam wszystkim!