Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org DRUKUJ

Nowy raport Minghui o prawach człowieka dotyczący prześladowań Falun Gong

Lip. 19, 2023 |   Redakcja Minghui

(Minghui.org) Minęły trzy lata od czasu, gdy Minghui.org opublikowało wielokrotnie nagradzany Raport Minghui: 20-letnie prześladowania Falun Gong w Chinach. Podczas gdy same Chiny mocno ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa, Komunistyczna Partia Chin (KPCh) nigdy nie przestała prześladować Falun Gong, duchowej dyscypliny opartej na zasadach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości.

5 lipca 2023 roku Minghui.org opublikowało nowy raport analizujący rozwój prześladowań w Chinach w ciągu ostatnich trzech lat, w tym kampanię KPCh „Zero-out" mającą na celu zmuszenie wszystkich praktykujących będących na czarnych listach do wyrzeczenia się wiary, ciągły rozwój ośrodków prania mózgu oraz sposobów, w jaki komunistyczny reżim wykorzystał pandemię jako przykrywkę do prześladowań Falun Gong. Oprócz zbioru godnych uwagi przypadków, raport obejmuje również ogólnoświatowe wysiłki na rzecz przeciwdziałania prześladowaniom, które trwają już 24 lata.

Nowy raport 2020-2022 uzupełnia, ale nie zastępuje oryginalnego raportu 20-letniego, który nadal służy jako jedyna kompleksowa praca na ten temat. Podobnie jak oryginalny raport, niniejsza aktualizacja składa się z ekskluzywnych informacji z pierwszej ręki zebranych z Chin przez Minghui.org.

Nowy raport dostępny jest do nabycia w wersji elektronicznej na stronie Minghui Publishing online store.

Spis treści:

Część 1: Nowe wydarzenia w prześladowaniach

- Rozdział 1: Kampania „Zero-Out"

- Rozdział 2: Ponowne pojawienie się ośrodków prania mózgu

- Rozdział 3: Prześladowania podczas pandemii

- Rozdział 4: Celowanie w praktykujących w okresie „wrażliwych dat"

- Rozdział 5: Śmierć Jiang Zemina, głównego sprawcy prześladowań

Część 2: Przegląd i przypadki godne uwagi

- Rozdział 6: Setki praktykujących umierają od 2020 roku z powodu prześladowań

- Rozdział 7: Wyroki więzienia

- Rozdział 8: Aresztowania

- Rozdział 9: Celowanie w osoby starsze

- Rozdział 10: Ataki na rodziny praktykujących poza Chinami

- Rozdział 11: Ciągłe ataki na praktykujących w Hongkongu

Część 3: Łączenie sił w celu przeciwdziałania prześladowaniom

- Rozdział 12: Wysiłki na rzecz zakończenia przymusowego pobierania narządów w Chinach

- Rozdział 13: Rezolucje i prawodawstwo

- Rozdział 14: Sankcjonowanie osób łamiących prawa człowieka

- Rozdział 15: Przeciwdziałanie wysiłkom KPCh dążącej do rozszerzenia prześladowań za granicą

- Rozdział 16: Wypowiedzi urzędników i obywateli w obronie Falun Gong

- Rozdział 17: Budzenie się coraz większej ilości Chińczyków

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 7.07.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku