Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org DRUKUJ

Szerzenie Falun Dafa jako nauczyciel języka chińskiego

Lis. 5, 2023 |   Praktykująca Falun Dafa z Włoch

(Minghui.org) Pracuję jako nauczycielka języka chińskiego we włoskich szkołach średnich i na uniwersytetach. Kiedy rozpoczynałam swoją karierę, nie rozumiałam, że moja kultywacja i środowisko pracy są ze sobą ściśle powiązane. W miarę, jak moje zrozumienie kultywowania się pogłębiało, stopniowo zrozumiałam, że moją rolą jako praktykującej, jest wyjaśnianie faktów o Falun Dafa moim kolegom i uczniom.

Mocno wierzę, że wszyscy na świecie są tutaj dla Fa, a ci nauczyciele i uczniowie, którzy decydują się uczyć lub studiować język chiński, muszą mieć głęboki związek z Chinami.

Na początku każdego roku szkolnego pierwszą rzeczą, jaką mówię moim nowym uczniom jest: „Ponieważ zdecydowałeś się uczyć chińskiego, musisz mieć głęboki związek z Chinami”! Zawsze to mówię, mając nadzieję, że pamiętają swoją więź z Chinami i poznają prawdę o Dafa.

Dzielenie się prawdą z nauczycielami akademickimi

Jedna z moich przyjaciółek jest profesorem, która na początku lat 80. ukończyła studia na kierunku chińskim i na chińskim wydziale wykładała ekonomię polityczną. Nasze spotkanie wydawało się predestynowane. Poznałam ją wkrótce po moim przyjeździe do Włoch. Z biegiem lat stałyśmy się bliskimi przyjaciółkami, a później współpracownikami.

Kilka lat temu powiedziała, że planuje wziąć udział w seminarium na temat rozwoju gospodarczego Chin. Wziąć w nim udział planowali eksperci i naukowcy z całej Europy, aby ocenić chiński rynek gospodarczy dla firm planujących inwestycje w Chinach. Biorąc pod uwagę jej doświadczenie w tej dziedzinie, została zaproszona do przedstawienia raportu analitycznego. Zdałam sobie sprawę, że jej prezentacja znacząco wpłynie na opinie wielu osób na temat chińskiego rynku.

Wcześniej rozmawiałam z nią o Falun Dafa i prześladowaniach w Chinach. Ponieważ często podróżowała tam w ramach wymiany akademickiej, na temat sytuacji, w jakiej znajdują się praktykujący Dafa, miała informacje z pierwszej ręki. Zdecydowanie sprzeciwiała się tłumieniu wiary i wolności przekonań. Powiedziała jednak, że Chiny doświadczają szybkiego wzrostu gospodarczego i przyciagają znaczne zagraniczne inwestycje.

Zaprosiłam ją na lunch. Właśnie ukazało się Dziewięć komentarzy na temat partii komunistycznej, więc przygotowałam kilka materiałów, w tym Dziewięć komentarzy, aby się z nią podzielić.

Wyjaśniłam, że represyjne środowisko polityczne Chin może stwarzać ryzyko inwestycyjne, a prześladowanie przekonań duchowych może doprowadzić do głębokiej katastrofy każdego kraju. Poradziłam jej, by nie sprzymierzała się z Komunistyczną Partią Chin (KPCh) i nie przedstawiała jej w korzystnym świetle.

Polemizowała ze mną, przytaczając dane ekonomiczne i powiedziała: „Jestem badaczem; opieram swoje wypowiedzi na danych. Chociaż to, co mówisz, ma sens, może nie być przekonujące na seminarium takim jak to”. Żadna z nas nie mogła drugiej przekonać.

Ponieważ nasza dyskusja nie przyniosła rozstrzygnięcia, to aby kontynuować rozmowę zaplanowałyśmy dwa kolejne spotkania. Byłam sfrustrowana, ponieważ czułam, że nie mogę na nią wpłynąć.

Trzeciego dnia otrzymałam od niej niespodziewany telefon. Wydawała się podekscytowana i powiedziała: „Podczas mojej dzisiejszej prezentacji odeszłam od przygotowanego scenariusza i omówiłam to, o czym rozmawialiśmy. Mój punkt widzenia zmienił się całkowicie w kierunku twojej perspektywy. Rozwinęłam pomysły, którymi się podzieliłaś! W miarę jak mówiłam dalej, moje myśli krystalizowały się i podkreślałam, że inwestorzy powinni zwracać uwagę na otoczenie kraju, w tym system społeczny i wiarygodność rządu, zamiast skupiać się wyłącznie na zachętach inwestycyjnych. Podzieliłam się również moim zrozumieniem ciemnej strony rządów KPCh”.

Powiedziała, że choć była mniej przygotowana do rozmowy na ten temat, była zachwycona wynikiem. Dodała, że publiczność zareagowała pozytywnie, a niektórzy uczestnicy zauważyli, że ta część jej prezentacji była ważniejsza, bardziej znacząca i praktyczna.

Kiedy wróciła, pobrała Zhuan Falun, główny tekst Falun Dafa i zaczęła go czytać. Kiedy spotkałyśmy się ponownie, powiedziała: „Zeszłej nocy, przed pójściem spać, jak zwykle czytałam Zhuan Falun i zasnęłam. Miałam wyjątkowo żywy sen, znalazłam się w Chinach, jako młoda Chinka w wieku około 10 lat. Stałam przed wystawą wypełnioną delikatną porcelaną. Obok mnie byli moi rodzice: Chinka i włoski handlarz antykami”.

Bardzo szczegółowo opisała swój sen, podkreślając jego wyrazistość. Wierzę, że widziała jedną ze swoich reinkarnacji w poprzednim życiu. Ponieważ dokonała właściwego wyboru, Mistrz ją zachęcał. Czułam się bardzo szczęśliwa.

Ten incydent uświadomił mi, że nie powinniśmy kierować się reakcjami drugiej strony, gdy mówimy jej o prześladowaniach. Naszym obowiązkiem jest przekazywanie prawdy. Dzięki mocy Dafa, nawet w pozornie beznadziejnych sytuacjach, może nastąpić nagły zwrot!

Przedstawianie Falun Dafa w szkołach średnich

Kiedy uczyłam w szkołach średnich, uczęszczałam na zajęcia razem z włoskimi nauczycielami i pomagałam im w ćwiczeniach ustnych.

Włoscy nauczyciele, którzy uczyli chińskiego, używali podręczników wydanych w Chinach; tych samych, których używali podczas studiów uniwersyteckich. Po ukończeniu studiów, większość z tych nauczycieli otrzymała od Instytutów Konfucjusza stypendia na kilkuletnie studia w Chinach. W rezultacie, byli oni narażeni na różne poziomy propagandy KPCh. Ponadto, podczas pobytu w Chinach byli świadkami powierzchownego dobrobytu gospodarczego, trudno im było zatem zrozumieć destrukcyjną naturę KPCh i to, że Falun Dafa było faktycznie prześladowane.

Na początku każdego semestru ustalany był harmonogram zajęć w szkole. Jeśli chciałam uczniom w klasie przedstawić Falun Dafa, musiałam uzyskać zgodę włoskich nauczycieli. Przedstawiałam fakty nauczycielom, a także wysyłałam prawe myśli, prosząc o pomoc Mistrza Li (założyciela Falun Dafa). W rezultacie, gdy proponowałam przedstawienie praktyki uczniom, nigdy nie miałam żadnych problemów. Nauczyciele zawsze przydzielali mi cały dostępny czas.

Niezależnie od tego, w której szkole uczyłam, przynosiłam ulotki Falun Dafa do biura dyrektora, aby najpierw z nim porozmawiać. Jeden z dyrektorów z którym rozmawiałam przed jego przejściem na emeryturę, był głęboko poruszony i powiedział: „Dziękuję za podzielenie się ze mną tymi informacjami. Uważam, że to bardzo ważne i mam nadzieję, że będziesz edukowała w tym temacie naszych uczniów. Młodzi ludzie we Włoszech, zwłaszcza ci, którzy uczęszczają na lekcje chińskiego, powinni być świadomi tego, co się w Chinach dzieje”.

Najpierw przedstawiałam uczniom Falun Dafa, aby mogli zrozumieć na czym polega praktyka. Następnie omawiałam prześladowania w Chinach, a klasa uczyła się z filmów instruktażowych pięciu zestawów ćwiczeń. Uczniowie byli entuzjastyczni i całym sercem przyjmowali zasady Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości.

Włoscy nauczyciele również czytali materiały i wraz z uczniami uczyli się ćwiczeń. Niektórzy nauczyciele zmienili nawet swoje zdjęcia profilowe w mediach społecznościowych, aby wyświetlić trzy słowa: „Prawda, Życzliwość, Cierpliwość”.

Aby dotrzeć do uczniów, którzy nie uczęszczali na zajęcia chińskiego, zwróciłam się do nauczycieli wychowania fizycznego i przedstawiłam im Dafa. Wyjaśniłam, że jest ono praktykowane na całym świecie i przynosi zarówno fizyczne, jak i psychiczne korzyści. Wszyscy zgodzili się, abym w ich klasach wprowadziła tę praktykę.

Wyniki były pozytywne. Uczniowie, gdy uczyli się ćwiczeń, byli uważni i gorliwi. Jeden z nauczycieli wychowania fizycznego powiedział: „Uczniowie zwykle postrzegają zajęcia wychowania fizycznego jako czas relaksu, śmiechu i zabawy, ale zauważyłem, że twoje nauczanie potraktowali bardzo poważnie”. Później kupił kopię Zhuan Falun, aby o Falun Dafa dowiedzieć się czegoś więcej.

Jeden z nauczycieli zamieścił na stronie internetowej szkoły film wideo swoich uczniów wykonujących ćwiczenia na sali gimnastycznej oraz ulotkę przedstawiającą Falun Dafa. Zobaczyli to wszyscy nauczyciele i rodzice uczniów. Pani dyrektor również pochwaliła Falun Dafa i wskazała, że kiedy uczniowie wykonywali ćwiczenia, byli skupieni i spokojni. Powiedziała, że jako dyrektor czuje się głęboko usatysfakcjonowana, że Falun Dafa ma potencjał w przynoszeniu korzyści dla fizycznego i psychicznego samopoczucia uczniów.

Po zapoznaniu się z faktami o Dafa i wykonaniu ćwiczeń, wielu nauczycieli powiedziało, że ich uczniowie wydawali się szczęśliwsi i bardziej skoncentrowani. Inni nauczyciele również poprosili mnie, abym pokazała ćwiczenia ich uczniom.

Kiedy przedstawiałam Falun Dafa, podkreślałam tradycyjną chińską kulturę, jak również znaczenie chińskich znaków w chińskiej boskiej kulturze. Udostępniałam również filmy z występów Shen Yun i programy z New Tang Dynasty Television, które bardzo się uczniom podobały.

Kiedy Shen Yun występował we Włoszech, szkoła zorganizowała wycieczkę. Podczas występów uczniowie doświadczyli głębi tradycyjnej chińskiej kultury i byli pod wrażeniem piękna występów. Wielu z nich stwierdziło, że są dumni z tego, że uczą się chińskiego.

Podczas pandemii COVID, po zakończeniu udzielania lekcji online, stwierdziłam, że wielu studentów było przygnębionych. Niektórzy nawet cierpieli na zaburzenia psychiczne. Aby pomóc im zachować pozytywne nastawienie, wyświetlałam film Fu Yao, który opowiada o doświadczeniach praktykującej, która pośród prześladowań KPCh wyrosła na młodą kobietę. Wykorzystałam ten film, aby zainspirować uczniów i zachęcić ich do wiary w swoją przyszłość, wyznaczania ważnych celów życiowych i odwagi w obliczu wyzwań.

Zdawałam sobie sprawę, że egzaminy kończące studia opierały się na zniekształconych treściach dostarczanych przez KPCh.

Mistrz powiedział:

„Obecne podręczniki wykonane przez nikczemną KPCh są [pełne] kultury Partii. Jeżeli ludzie będą się uczyli chińskiego używając podręczników z Chin kontynentalnych, czy nie zostaną ukształtowani na ludzi nikczemnej kultury Partii? Uczniowie Dafa widzą to bardzo wyraźnie…” („Nauczanie Fa na konferencji w Nowym Jorku 2007 roku, Nauczanie Fa na konferencjach VIII).

Aby uniknąć wprowadzania uczniów w błąd przez materiały dostarczone przez KPCh, zgłosiłam się na ochotnika do pomocy przy opracowaniu egzaminu maturalnego. W ten sposób uczniowie, a także inni nauczyciele, mieli okazję dowiedzieć się, jak KPCh przez dziesięciolecia niszczyła tradycyjną chińską kulturę.

W tym roku, podczas tygodniowych zajęć z edukacji obywatelskiej, moja szkoła przyjęła moje sugestie i włączyła treści o Falun Dafa. Niektórzy uczniowie, gdy usłyszeli spokojną muzykę do ćwiczeń, wzruszyli się do łez. Później wyrazili swoje głębokie spostrzeżenia i powiedzieli, że Prawda - Życzliwość - Cierpliwość są cenną wartością i podstawą osobistego rozwoju. Zauważyli, że dzisiejsze społeczeństwo nie wyznaje już tych wartości i wyrazili szczere pragnienie podążania za Prawdą, Życzliwością, Cierpliwością w swoich codziennych interakcjach. Wszyscy powiedzieli, że w trakcie tygodniowego programu prezentacji na temat Falun Dafa odnieśli znaczące korzyści.

Stopniowo zdałam sobie sprawę z głębokiego znaczenia mojej roli jako nauczyciela. Zrozumiałam, że ci uczniowie staną się kręgosłupem tego kraju w różnych jego dziedzinach. Kluczowe dla naszego społeczeństwa jest, aby rozwinęli się w cnotliwe i prawe osoby.

Jasne poczucie mojej misji

Stanowiska dydaktyczne na uniwersytetach są wysoce konkurencyjne, kiedy jednak zdecydowałam się pracować na uniwersytecie, zostałam zatrudniona na moim obecnym stanowisku.

Kilka lat temu odkryłam głęboki związek między mną, a tym uniwersytetem. Ponad trzysta lat temu byłam włoskim misjonarzem, który zyskał przychylność cesarza Kangxi w Chinach i został oficjalnym malarzem cesarskiego dworu. Cesarz pozwolił mi nawet założyć szkołę w Zakazanym Mieście. Wiele lat później wróciłam do Włoch i założyłam pierwszą w świecie zachodnim instytucję nauczającą języka chińskiego. Jest to uniwersytet, na którym obecnie pracuję.

Kiedy dowiedziałam się o moim związku z tą historią, poczułam jeszcze głębsze poczucie odpowiedzialności i misji jako nauczyciel.

We Włoszech bardzo niewiele szkół średnich oferuje lekcje języka chińskiego. Na lekcje chińskiego w mojej szkole zapisało się wielu uczniów, podczas gdy w pobliskich szkołach klasy nauczania chińskiego doświadczyły spadku liczby uczniów. Niektórzy uczniowie, aby uczęszczać do naszej szkoły, przyjeżdżali nawet z innych miast. Zrozumiałam, że przybyli, aby poznać prawdę o Falun Dafa i nie mogłam ich zawieść.

Jednego roku, tak wielu uczniów zapisało się na lekcje chińskiego, że moja szkoła nie miała wystarczającej liczby sal lekcyjnych. Musieliśmy przydzielić dwie klasy chińskiego innym szkołom. Zawsze myślałam o tych uczniach, mając nadzieję, że w przyszłości będą mieli okazję uczyć się Falun Dafa.

Ponieważ uważałam, że moją misją jest pomaganie uczniom w zrozumieniu prawdy o Dafa, Mistrz zawsze mi pomagał. Na przykład, gdy szkoła poprosiła mnie o zastępstwo w innych klasach, wtedy przedstawiałam tym uczniom praktykę i sugerowałam, aby obejrzeli występ Shen Yun. Niektórzy nauczyciele wspominali, że uczniowie nieraz ich pytali: „Dlaczego uczniowie z chińskiej klasy mogą ćwiczyć Falun Dafa? A dlaczego my nie możemy? Uczniowie z chińskiej klasy mają takie szczęście”!

Podsumowanie

Zastanawiając się nad moją wieloletnią kultywacją, zdaję sobie sprawę, że aby stworzyć pozytywne środowisko w moim miejscu pracy, muszę być dobrym człowiekiem. Mówienie uczniom o prześladowaniach różni się od innych środowisk pracy, ponieważ wszyscy w szkole się znają. Nasze działania reprezentują wizerunek praktykującego Falun Dafa. Ludzie oceniają Dafa na podstawie mojego zachowania.

Świat jest pełen konfliktów. Konflikty między nauczycielami mogą wydawać się łagodne, ale są subtelne i złożone. Często dotyczą sławy i osobistych interesów. Zrozumiałam, że muszę wyeliminować moje przywiązania i trzymać się standardów praktykującego.

Ciężko pracuję, dobrze dogaduję się z kolegami i jestem miła. Kiedy koledzy twierdzą, że moje osiągnięcia lub zainteresowania są ich własnymi, traktuję to lekko i reaguję uprzejmie. Nigdy nie walczę o osobiste korzyści.

Ubieram się również odpowiednio, by prezentować się z gracją. Moi koledzy często mówią: „Jesteś taka cierpliwa w stosunku do studentów. Jesteś taka miła, spokojna, pokorna i pełna wdzięku. Chcemy tak jak ty praktykować Falun Dafa”!

Mistrz powiedział:

„Bez względu na to, pośród której narodowości się urodziliście, wszyscy jesteście nadzieją dla znajdujących się tam istnień”. (Do Czesko-Słowackiej Konferencji Fa).

Jestem wdzięczna za możliwość kultywowania. Jestem zdeterminowana podążać ścieżką kultywacji, którą Mistrz dla mnie zaaranżował, zdeterminowana więcej studiować Fa, wzmacniać moje prawe myśli i wypełniać swoją misję jako uczeń Dafa.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 01.11.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku