Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org DRUKUJ

​Znaczenie tradycyjnych kolorów (część 3)

Lis. 2, 2023 |   Arnaud H.

(Minghui.org)

(kontynuacja części 2)

Przykłady zaprezentowane w dwóch poprzednich częściach tej serii pokazały, że kolor czerwony nie jest kolorem pomyślnym, jak interpretują to ludzie w komunistycznych Chinach. Oczywiście sam kolor czerwony stanowi część spektrum i nie należy go dyskryminować. Przecież kolory mogą mieć różne przejawy, a ich konotacje różnią się na różnych poziomach. Tutaj omówimy ich znaczenie w ludzkim świecie.

Kolor krwi i ognia

Z medycznego punktu widzenia osoby o różnym pochodzeniu nadal często mają podobne neurologiczne postrzeganie tego samego koloru. Oznacza to, że nasze kulturowe interpretacje określonego koloru mogą mieć pewne podobieństwa.

Na przykład, jeśli mieszkańcy Zachodu zostaną zapytani, które historie w tradycyjnych sceneriach mają zbyt dużo czerwieni, najczęstszymi odpowiedziami są dwie: przesiąknięte krwią pole bitwy i płonące piekło. Oznacza to, że obojgu czerwień kojarzy się z raczej negatywnym odczuciem.

Nawet pozytywne wrażenia mogą mieć pewne negatywne czynniki. Na przykład kardynałowie w kościołach katolickich noszą kolor czerwony, aby symbolizować cenną krew, którą Jezus Chrystus przelał za ludzi. Pokazuje także ich determinację w przelaniu krwi za Chrystusa i Kościół. Chociaż jest to pozytywne wyrażenie, samo przelanie krwi sprawia, że ludzie czują się niekomfortowo.

Zjawisko takie można zaobserwować także w obszarze sztuki. Na przykład, pigmenty zawierające tlenek żelaza są czasami nazywane „czerwonym Marsem” lub „czarnym Marsem”. Mars jest w starożytnej mitologii rzymskiej bogiem wojny, a jego nazwa jest używana w materiałoznawstwie w odniesieniu do pierwiastków żelaza.

Ilustracja: Statua Marsa. Rzeźba Marsa rzymskiego boga wojny. Wykonana pod koniec I lub na początku II wieku i przechowywana w Musei Capitolini w Rzymie, Włochy

Dlaczego więc rzymski bóg wojny łączony jest z żelazem? Jednym z wyjaśnień było to, że kiedy popularna była mitologia rzymska, ludzie żyli w epoce żelaza. W tamtych czasach broń wykonywano z żelaza, a po zetknięciu z krwią łatwo zmieniała się w czerwonawą rdzę.

Poza tym wojna sprawi, że ludzie będą krwawić. Krew ludzi jest czerwona, ponieważ zawiera dużo hemoglobiny, której głównym składnikiem jest żelazo. Zatem użycie określenia „krew i żelazo” do opisania wojny było całkiem trafne. W rezultacie, w odległych wiekach kultury zachodniej rzymski bóg wojny Mars odpowiadał kolorowi czerwonemu.

Inne powiązanie wynika z czerwonego koloru planety Mars, której powierzchnia jest w dużej mierze pokryta tlenkiem żelaza. Dlatego planetę nazwano „Marsem”. Kulturę kolorów możemy zobaczyć także w zachodniej astrologii.

Krew i ogień w wojnie ludzkiej są negatywne, ale jeszcze bardziej negatywna jest krew i ogień w piekle. Chrześcijanie mają wiele opisów płonącego piekła, które można zobaczyć na każdym dziele sztuki. Koncepcja „czerwonego piekła” zakorzeniła się głęboko w świadomości ludzi.

Ilustracja: Rysunek z Hortus deliciarum, encyklopedii chrześcijańskiej powstałej około 1180 roku, przedstawiający piekło. Zdjęcie przedstawia ogień, który wszędzie w piekle płonie, co w tamtym czasie odzwierciedla zachodnie postrzeganie piekielnego środowiska

Z ogniem piekielnym związana jest istota niskiego poziomu. To okrutna bestia, która z podziemi zieje ogniem. Jednak wraz z upływem czasu mitologia ta zanikała, a wiedza i zrozumienie stworzeń poza tym ludzkim światem też stale zanikały. W rezultacie, w kulturze zachodniej bestię tę nazywano różnymi imionami, co wielu ludzi dezorientowało.

Tłumaczenia pomiędzy różnymi językami sprawia, że jest to jeszcze bardziej chaotycznie. W samym języku angielskim podobne nazwy związane z tą bestią to „Dragon”, „Wivern”, „Amphiptere”, „Lindwurm”, „Wyrm”, „Drake” i tak dalej. Ludziom trudno było rozróżnić te dziwne, podobnie wyglądające zwierzęta. Następnie uogólnili te zwierzęta jako „Smok”. Chińczycy tłumaczą „smok” na chiński znak „龙” (wymawiane „Long”), zwierzę występujące w chińskich legendach.

Jednak ten zachodni „smok” i chiński smok (long) wcale nie wyglądają tak samo. Wiele osób uważa, że „smok” w języku angielskim nie powinien być tłumaczony na „długi”. Niektórzy nazywają go „Zachodnim Długim”, aby odróżnić go od Chińskiego Long.

W rzeczywistości smok chiński i smok zachodni są zupełnie inni. Błąd w tłumaczeniu połączył je razem.

Co więcej, Zachodni Smok w czasach starożytnych różnił się od obecnego Zachodniego Smoka. Smok przedstawiany w sztuce zachodniej w czasach starożytnych wyglądał podobnie do smoka chińskiego. W tamtym czasie Zachód i Chiny miały podobne rozumienie smoka. Bestia rozsiewająca ogień w piekle, to zupełnie inny gatunek niż smok.

Przykład: Smok z ruin Kaulon, starożytnego greckiego miasta, odkryty w pobliżu Caulonii we Włoszech w 1969 roku. Został wykonany z mozaiki w III wieku p.n.e.

Słowo „smok” pochodzi od łacińskiego słowa „Draco”, oznaczającego dużego węża lub duże zwierzę wodne przypominające węża. Starożytni Francuzi nazywali go „smokiem” i w XIII wieku rozprzestrzenili go w krajach anglojęzycznych. Od starożytnej Grecji po średniowiecze istniało wiele dzieł sztuki przedstawiających smoka. Przedstawiali smoka jako zwierzę w długie paski, a nie dużą jaszczurkę ze skrzydłami przypominającymi nietoperza, jaką mają dziś na myśli ludzie z Zachodu.

Przykład: XII-wieczny bizantyjski fragment płaskorzeźby przedstawiający św. Jerzego zabijającego smoka. Można zobaczyć, że smok jest wyrzeźbiony jako zwierzę przypominające węża

Przykład: Fresk przedstawiający św. Jerzego zabijającego smoka w wiejskim kościele Dorfkirche Ankershagen w Niemczech, namalowany w XIII wieku. Jest stosunkowo szorstki, ale wciąż można dostrzec podobieństwo między przedstawionym smokiem, a chińskim smokiem

Biblia w Księdze Apokalipsy także zawiera graficzny opis smoka. W Objawieniu 12:3 napisano: „I ukazał się inny cud na niebie; a oto wielki czerwony smok”. W Objawieniu 12:9 napisano: „I został wyrzucony wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat”.

Ponieważ porównuje czerwonego smoka do węża, smok ten musi mieć kształt węża. Jest więc podobny do chińskiego smoka, ale nie do obecnego „smoka” w zachodnim rozumieniu.

Księga Apokalipsy jest ostatnią księgą Nowego Testamentu i jest przede wszystkim przestrogą na przyszłość. Od szeregu udręk aż po sąd ostateczny – apokaliptyczne scenariusze przedstawione w tej książce są szokujące.

Biblia wyraża to wprost: wielki czerwony smok to diabeł - Szatan. Bycie zauroczonym przez tego czerwonego smoka oznacza wieczną śmierć w piekle. Kiedy ten czerwony jadowity smok rujnuje świat, każda osoba na świecie musi podjąć decyzję dotyczącą swojego ostatecznego życia i śmierci.

(Ciąg dalszy nastąpi)

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 20.10.2021 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku