Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org DRUKUJ

Zbrodnie Sun Luguanga, naczelnika oddziału więzienia w prowincji Shandong, w trakcie prześladowań praktykujących Falun Gong

Paź. 3, 2021 |   Korespondent Minghui

(Minghui.org) Istnieje konsensus wśród krajów demokratycznych w kwestii karania osób łamiących prawa człowieka. Po tym jak Stany Zjednoczone uchwaliły w 2016 roku ustawę Magnickiego, Kanada, Wielka Brytania i 27 państw członkowskich UE uchwaliły podobne przepisy. Austria i Japonia również pracują nad podobną ustawą.

W zgodzie z tą ustawą, praktykujący Falun Gong sporządzili listy sprawców zaangażowanych przez te kilka lat w prześladowania Falun Gong. Każdego roku przedkładają kilka takich list demokratycznym rządom i wzywają władze do ukarania wskazanych sprawców.

Od 14 lipca 2021 roku praktykujący Falun Gong w ponad 30 krajach przekazują swoim rządom najnowszą listę sprawców zaangażowanych w prześladowania Falun Gong i wzywają władze do nakładania na nich sankcji, na które składają się m.in. zakaz wstępu do danego kraju i zamrożenie aktywów w tym kraju.

Jedno z nazwisk na tej liście to Sun Luguang.

Informacje o sprawcy

Pełne imię i nazwisko sprawcy: Sun (nazwisko) Luguang (imię) (po chińsku: 孙鲁光)

Kraj: Chiny

Płeć: Mężczyzna

Data/rok urodzenia: lipiec 1970

Miejsce urodzenia: miasto Rushan, prowincja Shandong

Tytuł lub stanowisko:

2017 – obecnie: Naczelnik 11. Oddziału Okręgowego Więzienia Prowincji Shandong

Przed 2017 r.: Zastępca Szefa i Szef Oddziału Reedukacji Więziennej Prowincji Shandong (ang. Deputy Chief and Chief of the Shandong Provincial Prison Education Reform Division), odpowiedzialny za „transformację” praktykujących Falun Gong.

11. Oddział Okręgowego Więzienia Prowincji Shandong, znany również jako Centrum Transformacji Kultów Prowincji Shandong (ang. Shandong Province Cult Transformation Center) jest oddziałem, którego celem jest zmuszanie praktykujących Falun Gong do wyrzeczenia się wiary. Jest również powiązany z „Biurem 610”, pozaprawną organizacją stworzoną specjalnie w celu prześladowania Falun Gong.

Główne przestępstwo

Prześladowania Falun Gong kierowane przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) to prześladowanie wiary, a ich najważniejszym celem jest zmuszanie praktykujących Falun Gong do porzucenia swojej wiary. KPCh nazywa ten proces „przekształceniem przez edukację” (ang. educational transformation) lub „praniem mózgu”. Odkąd 20 lipca 1999 roku rozpoczęły się prześladowania Falun Gong, Sun Luguang aktywnie popierał Jiang Zemina (byłego szefa KPCh) i politykę prześladowań wobec Falun Gong.

Podczas swojej kadencji jako zastępca Szefa i Szef Oddziału Reedukacji Więziennej Prowincji Shandong zmuszał praktykujących Falun Gong do porzucenia swojej wiary, dążył przy tym do współczynnika konwersji na poziomie 100% i uciekał się do wszelkiego rodzaju metod tortur, aby ten cel osiągnąć.

Ze względu na swoje „wybitne osiągnięcia” został raz nagrodzony przez KPCh nagrodą za „zasługi pierwszej klasy” i trzykrotnie nagrodą za „zasługi trzeciej klasy”. W październiku 2014 roku Prowincjonalny System Polityki i Ustawodawstwa Shandong nagrodził Wydział Polityki i Ustawodawstwa, do którego należał Sun Luguang, określając go jako „System Administracji Sądowej Drugiej Klasy [modelowy bohater]”

Od 2002 roku więzienie podżegało więźniów do torturowania praktykujących Falun Gong poprzez stosowanie zachęt w postaci skrócenia ich kar. W rezultacie ponad dziesięciu praktykujących zostało zakatowanych na śmierć, a dziesiątki zostało kalekami, w tym Shi Zenglei, Shao Chengluo, Li Xitong i Wang Hongzhang. Wielu strażników więziennych otwarcie powiedziało praktykującym, że za zakatowanie praktykujących na śmierć nie grożą żadne konsekwencje. Od 2012 roku prześladowania zaostrzyły się. Kilku więźniów wyraźnie wskazało, że rozkaz torturowania praktykujących pochodził bezpośrednio od naczelnika oddziału.

W 2017 roku, po tym jak Sun Luguang został szefem 11. oddziału więzienia specjalizującego się w prześladowaniach Falun Gong, jeszcze bardziej zwiększył intensywność prześladowań. W kwietniu 2017 roku więzienie przeprowadziło nową kampanię, w wyniku której wielu praktykujących Falun Gong, w tym Ma Fujian i Wang Wenzhong, zostało kalekami. Po południu 18 sierpnia 2017 roku, za zgodą Sun Luguanga, personel szpitala więziennego na siłę wstrzyknął nieznane narkotyki ośmiu praktykującym Falun Gong, w tym Wangowi Zhongshi. Kiedy Wang Zhongshi zwrócił się do Sun Luguanga, aby zaprotestować przeciwko prześladowaniom, Sun wrzasnął: „Kto dał ci prawo krzyczeć ‘Falun Dafa jest dobre’? Bądź wdzięczny, że jeszcze użyłem wobec ciebie gazu pieprzowego!”

Przypadki prześladowań:

Poniżej znajduje się tylko niewielka część ogromnej liczby przypadków prześladowań, które miały miejsce w czasie kadencji Sun Luguanga jako naczelnika oddziału więzienia:

Przypadek nr 1: Wang Wenzhong zakatowany na śmierć

Wang Wenzhong został skazany w 2012 roku na siedem i pół roku więzienia i osadzony w 11. oddziale więzienia. W wyniku doznanych tam tortur trzykrotnie doznał wylewu krwi do mózgu i musiał przejść trzy operacje.

8 marca 2017 roku jego rodzina wysłała do niego list, ale strażnicy więzienni nie dali mu przeczytać listu i podarli go na strzępy, przy tym go obrażając. Cztery dni później pan Wang z powodu nadmiernego stresu psychicznego doznał kolejnego krwotoku mózgowego i stał się niedołężny. Zmarł 12 stycznia 2018 roku, miał 44 lata.

Przypadek nr 2: Huang Futang przywiązany do krzesła na 15 godzin

Ponad 60-letni pan Huang Futang został zabrany do 11. Oddziału Więzienia Prowincji Shandong w lutym 2017 roku. Ponieważ odmówił wyrzeczenia się Falun Gong, w kwietniu strażnik Chen Jianming polecił więźniom-kryminalistom torturowanie go. Zakneblowali go szmatą, przywiązali do krzesła i przez 15 godzin trzymali go w łaźni, w której nie było kamer monitorujących.

Przypadek nr 3: Huang Min poddany deprywacji snu przez kilka miesięcy

Pan Huang Min, 73-letni były wykładowca na Uniwersytecie Jiamusi, był poddawany różnym torturom za wiarę w Falun Gong. Aby zaprotestować przeciwko prześladowaniom przeprowadził ponad 40 strajków głodowych. Strażnicy zmuszali go do siedzenia na małym stołku przez dzień i noc i pozbawiali snu. Poinstruowali innych więźniów, aby robili wszystko co w ich mocy, by nie mógł spać. Przez kilka miesięcy, gdy tylko zaczynał drzemać, stale potrząsali jego głową, wbijali palce w oczy i ściskali mu nos. Tortury trwały kilka miesięcy. W połowie marca 2017 roku pan Huang doznał nagle wylewu krwi do mózgu i stał się osobą niedołężną.

Przypadek nr 4: Jin Yongxin pobity przez więźniów

1 września 2017 roku Jin Yongxin i jego żona Bian Lixun zostali skazani na osiem lat więzienia. Jin Yongxin przebywał w więzieniu prowincji Shandong. Był monitorowany i torturowany przez długi czas przez więźniów Ren Qiang i Song Weiguang. Chwalili się oni, że państwo (rząd KPCh) zezwoliło na 5% współczynnik śmierci wśród praktykujących Falun Gong. Strażnicy więzienni zorganizowali również, by więźniowie z chorobami zakaźnymi wątroby spali obok pana Jina, aby w ten sposób go dręczyć.

Przypadek nr 5: Su Wen doznał wylewu krwi do mózgu i połowicznego porażenia

Pan Su Wen był prześladowany w 11. Oddziale Więzienia Prowincji Shandong na początku stycznia 2018 roku, gdzie doznał ciężkiego wylewu krwi do mózgu, po czym zemdlał. Po operacji lewa strona jego ciała została sparaliżowana i pozostawał w stanie krytycznym. Pan Su jest nadal przetrzymywany w więzieniu prowincji Shandong.

Przypadek nr 6: Shao Chengluo poddany przymusowemu karmieniu i torturowany

Shao Chengluo został przewieziony do więzienia prowincji Shandong w styczniu 2018 roku. Ponieważ odmówił noszenia więziennych ubrań i na znak protestu rozpoczął strajk głodowy, Sun Luguang oraz zastępca naczelnika 11. oddziału Zheng Jie, polecili więźniom, by torturowali pana Shao. W kwietniu pan Shao ponownie rozpoczął strajk głodowy, aby zaprotestować przeciwko prześladowaniom i został przewieziony do więziennego szpitala na przymusowe karmienie. W sierpniu pan Shao został zabrany z powrotem do 11. oddziału i rozpoczął kolejny strajk głodowy. Po trzech lub czterech dniach został przewieziony do więziennego szpitala po raz trzeci. W wyniku prześladowań stał się wychudzony, jego nogi uległy atrofii i z wielkim trudem się poruszał.

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Powielanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja po angielsku: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/5/194940.html

Wersja po angielsku: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/17/山东省监狱监区长孙鲁光迫害法轮功学员的罪行-429681.html