Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org DRUKUJ

„Komunizm musi być zniszczony”—działania praktykujących Falun Gong odnajdują wsparcie

Lip. 16, 2019 |   Praktykujący Falun Gong z Londynu

(Minghui.org) Praktykujący Falun Gong często organizują działania przed Muzeum Brytyjskim, aby przedstawiać tę starożytną duchową praktykę oraz informować ludzi o prześladowaniach praktykujących w Chinach.

Popołudniu 13 lutego 2019 roku, praktykujący rozprowadzali informacje, pokazywali ćwiczenia oraz zbierali podpisy w celu wezwania do zakończenia prześladowań zapoczątkowanych przez reżim komunistyczny.

Podczas gdy praktykujący pokazywali ćwiczenia, wiele ludzi zatrzymywało się by dowiedzieć się więcej.

Praktykujący zbierają podpisy w celu zakończenia prześladowań Falun Gong.

Wielu przerażonych przechodniów po dowiedzeniu się o zbrodni grabieży organów od żywych praktykujących, podpisuje petycję.

Dwie kobiety wyszły z muzeum, zatrzymały się by przeczytać o zbrodni grabieży organów. Po podpisaniu petycji, jedna z nich powiedziała, „Nie powinniśmy zezwalać na takie rzeczy! To musi się zakończyć!”

Mąż z żoną powiedzieli, że pracowali w Chinach i byli naocznymi świadkami prześladowań. Oboje czytali po chińsku i byli świadomi pogarszającej się kondycji praw człowieka w Chinach. Dowiedzieli się, że ponad 100 milionów ludzi opuściło komunistyczne organizacje oraz, że Falun Gong jest praktykowany w ponad 100 krajach na świecie. Zadali wiele pytań na temat Falun Gong i pobrali informacje do czytania po chińsku.

Wysiłki zmierzające do zakończenia prześladowań zasługują na nasze wsparcie

Kiedy kobieta z Tajwanu, która pracowała w Chinach podpisała petycję, powiedziała, że wiedziała o Falun Gong, ale nigdy nie chciała słyszeć o prześladowaniach. Później pomyślała, że reżim komunistycznych prześladuje wiele niewinnych ludzi oraz grup i że wysiłki praktykujących mające na celu zatrzymanie prześladowań powinny być wspierane. Potem powiedziała, “Myślę, że to ważne by więcej ludzi o tym się dowiedziało. Tak wielu ludzi cierpi z powodu tych prześladowań! To nie powinno mieć miejsca!”

Jash, student koledżu z Irlandii, podpisuje petycję.

Jash, student biologii z Irlandii, powiedział, że był bardzo zainteresowany duchowością. Kiedy dowiedział się, że Falun Gong jest starożytną praktyką samodoskonalenia ciała i umysłu oraz, że naucza zasad Prawdy-Życzliwości-Cierpliwości, odpowiedział, “To jest w twoim sercu. Wiesz, to uspokaja twój umysł, twoje ego”.

Jash powiedział, że prześladowania Partii Komunistycznej wymierzone w Falun Gong są niszczeniem starożytnej kultury i mądrości Chin. “Chiny to starożytny kraj. Posiada piękną kulturę, ale zło ją niszczy i okrada”, powiedział.

Roger i Cathy z USA podpisują petycję, która potępia prześladowania.

Roger, amerykański profesor socjologii i jego żona Cathy podpisali petycję. Roger powiedział, że wiedział, że reżim komunistyczny niszczył tradycyjną kulturę i wiarę oraz że jest dyktaturą, która nie dba o dobro ludzi. Uważa, że grabież organów na masową skalę jest straszną zbrodnią przeciwko ludzkości. Powiedział, “Ich zachowanie nie zasługuje na miano ludzkiego. To jest tragedia, zbrodnia przeciwko ludzkości!”.

Powiedział, że zasady Falun Gong Prawdy-Życzliwości-Cierpliwości są ważnymi uniwersalnymi wartościami oraz, że te zbrodnie muszą być zakończone. Roger i Cathy życzyli praktykującym powodzenia w ich wysiłkach. Planują dowiedzieć się więcej i zobaczyć jak mogliby pomóc.

Morris z Birmingham podpisuje petycję, która potępia prześladowania.

Pan Morris z Birmingham był jednym z ostatnich, który wyszedł z British Museum tego dnia. Po przeczytaniu informacji, podpisał petycję i powiedział, “To [grabież organów] jest barbarzyństwem, zmilitaryzowaną zbrodnią, zupełnie jak w przypadku Nazistów. Chińczycy naturalnie lubią medytację. To jest część chińskiej kultury. To nie może być niszczone”.

Powiedział, że praktykujący przeciwstawiający się prześladowaniom komunistycznego reżimu, to jest walka pomiędzy dobrem a złem i że dobro musi wygrać. Powiedział, że społeczność międzynarodowa nie powinna mieć żadnych złudzeń co do Partii Komunistycznej, dodając, “Komuniści nie dbają o prawa człowieka. Korumpują społeczeństwo poprzez pranie mózgu. Musimy to zakończyć. Komunizm nie zmieni się. Musi zostać wyeliminowany”.