(Minghui.org) Urzędnicy Unii Europejskiej 7 grudnia 2020 roku, zgodzili się przyjąć przepisy wzorowane na „Ustawie Magnickiego”, „skierowane do osób, podmiotów i organów … odpowiedzialnych za poważne naruszenia i nadużycia praw człowieka na całym świecie. A także zaangażowanych w nie lub powiązanych z nimi”.

Po raz pierwszy Unia Europejska w swojej polityce zagranicznej ustanowiła taki system sankcji, w których ochrona praw człowieka traktowana jest priorytetowo.

„Dzisiejsza decyzja podkreśla, że propagowanie i ochrona praw człowieka pozostaje kamieniem węgielnym i priorytetem działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Odzwierciedla również determinację Unii w zwalczaniu poważnych naruszeń i nadużyć praw człowieka” — stwierdziła Rada Unii Europejskiej w swoim oświadczeniu.

Nowe ogólnoświatowe regulacje ochrony praw człowieka w UE zostały stworzone na podstawie „Ustawy Magnitskiego o odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka na świecie”, przyjętej po raz pierwszy w 2016 roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Amerykańska „Globalna Ustawa Magnickiego” upoważnia rząd Stanów Zjednoczonych do nakładania sankcji na osoby z całego świata, które naruszają prawa człowieka, w tym zamrożenie ich aktywów w Stanach Zjednoczonych i zakaz wjazdu do kraju.

Mike Pompeo, sekretarz stanu USA, pochwalił porozumienie Unii Europejskiej z 7 grudnia. W swoim oświadczeniu powiedział: „Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjmują przyjęcie przez Unię Europejską globalnych przepisów dotyczących sankcji za naruszenia praw człowieka. Dziś, z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, zauważamy, że to przełomowe osiągnięcie zapewni dalszą ochronę praw człowieka na całym świecie. Nowe środki ograniczające przyjęte przez Unię Europejską dają jej państwom członkowskim potężne narzędzie do promowania odpowiedzialności za łamanie praw w skali globalnej”.

Zachęcał również „UE do jak najszybszego wprowadzenia pierwszych postanowień”.

Zgodnie z oświadczeniem UE: „Przepisy dotyczące środków ograniczających mają zastosowanie do czynów takich jak ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i inne poważne naruszenia lub nadużycia praw człowieka (np. tortury, niewolnictwo, egzekucje pozasądowe, arbitralne aresztowania lub zatrzymania). Inne naruszenia lub nadużycia praw człowieka również mogą wchodzić w zakres systemu sankcji, jeżeli te naruszenia lub nadużycia są powszechne, systematyczne lub w inny sposób budzą poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w Traktacie (art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej).

„Takie restrykcyjne środki zapewniają zakaz podróżowania osobom fizycznym i pozwalają na zamrożenie funduszy im oraz innym podmiotom. Ponadto osoby i podmioty w Unii Europejskiej będą miały zakaz bezpośredniego lub pośredniego udostępniania funduszy wymienionym podmiotom.

„Do Rady, działającej na wniosek państwa członkowskiego lub Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, należeć będzie ustanowienie, przegląd i modyfikacja listy sankcji.”

Nowe przepisy mają wejść w życie 10 grudnia, w Dzień Praw Człowieka. Pierwsza lista sprawców zostanie dodana do listy sankcji UE w pierwszym kwartale 2021 roku.

W ostatnich dniach praktykujący Falun Gong w 29 krajach przedłożyli swoim rządom nową listę sprawców, którzy brali udział w prześladowaniach Falun Gong. Praktykujący zażądali od swoich władz, aby zakazali sprawcom i ich bliskim wjazdu do kraju oraz zamrozili ich majątki.

Do 29 krajów należą: Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone należące do Sojuszu Pięciorga Oczu (ang. the Five Eyes Alliance); kolejnych 18 krajów UE, w tym Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Polska, Belgia, Szwecja, Austria, Irlandia, Dania, Finlandia, Czechy, Rumunia, Portugalia, Węgry, Słowacja i Słowenia; a także sześć innych państw: Japonia, Korea Południowa, Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein i Meksyk.

Podobnie jak listy sprawców przekazane wcześniej, nowy spis składa się z urzędników rządu centralnego KPCh oraz urzędników wszystkich szczebli lokalnych, w tym sekretarzy komitetów politycznych i prawnych, dyrektorów biur 610, lokalnych samorządowców, dyrektorów biur bezpieczeństwa publicznego i policji, funkcjonariuszy biur bezpieczeństwa wewnętrznego, prezesów sądów i sędziów, a także dyrektorów więzień i obozów pracy przymusowej.

Praktykujący Falun Gong powiedzieli, że będą nadal gromadzić i sporządzać listy sprawców oraz ich zbrodni dokonanych podczas prześladowań. Informacje te zostaną przesłane do Minghui.org, gdzie lista przestępców będzie regularnie aktualizowana. Do tej pory w bazie danych odnotowano łącznie 105 580 sprawców. Ostatecznie ich nazwiska pojawią się na listach sankcyjnych krajów demokratycznych.

Ustawa Magnickiego

Ustawa Magnickiego została nazwana na cześć Siergieja Magnickiego, rosyjskiego audytora, który został aresztowany i uwięziony za ujawnienie kradzieży prawie 230 milionów dolarów od rosyjskiego rządu w wyniku nieuczciwych zwrotów podatkowych. Zmarł 16 listopada 2009 roku w moskiewskim więzieniu z powodu nieludzkiego traktowania. Jego śmierć była szeroko opisywana w Rosji. Chociaż rosyjscy urzędnicy, którzy byli zaangażowani w jego sprawę, nie zostali postawieni przed sądem, jego śmierć ostatecznie zapoczątkowała ustanowienie globalnych struktur ochrony praw człowieka.

Co najmniej sześć krajów podjęło działania podobne do zapisów w ustawie Siergieja Magnickiego, aby pociągnąć do odpowiedzialności osoby naruszające prawa człowieka. Oczekuje się, że parlament australijski uchwali podobną ustawę w najbliższej przyszłości.

Wersja angielska