(Minghui.org) 20 lipca 2020 r. mija 21 lat prześladowań Falun Gong, pokojowej praktyki medytacyjnej, przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh). Dziesięciu wybranych urzędników z Hesji w Niemczech,w tym posłowie do Parlamentu Europejskiego (MEP), posłowie do parlamentu federalnego (MFP), posłowie do parlamentu stanowego (MSP) i radni rady miasta Frankfurtu złożonej z pięciu partii wysłali listy w celu wsparcia praktykujących Falun Gong i potępienia brutalności KPCh.

Wybrani urzędnicy popierają wysiłki praktykujących przeciwko prześladowaniom: (od lewej do prawej w górnym rzędzie) Michael Gahler, Engin Eroglu, Ulli Nissen i Karin Mueller; (od lewej do prawej w dolnym rzędzie) Martina Feldmayer, Dirk Bamberger, Oliver Stirbock i Heiko Kasseckert.

Troje wybranych urzędników podpisało wspólne oświadczenie

Do 19 lipca 2020 r. ponad 600 wybranych urzędników z 30 krajów podpisało wspólne oświadczenie wzywające KPCh do natychmiastowego zaprzestania trwających 21 lat prześladowań Falun Gong.

Oświadczenie podpisali: eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego Michael Gahler z Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Niemiec (CDU); eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego Engin Eroglu, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Wolnych Wyborców oraz posłanka do parlamentu federalnego Ulli Nissen z Partii Socjaldemokratycznej.

MEP Michael Gahler z Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Niemiec (CDU)

MEP Engin Eroglu, poseł Wolnych Wyborców do Parlamentu Europejskiego

MFP Ulli Nissen z Partii Socjaldemokratycznej

To wspólne oświadczenie jest pierwszą ogólnoświatową akcją przeciwko prześladowaniom. Takie wspólne działanie jest wynikiem międzynarodowej koalicji przeciwko KPCh za niewłaściwe podejście do epidemii koronawirusa i naruszenie pokoju na świecie. Politycy z Europy, Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Południowej wspólnie wzywają KPCh do zaprzestania prześladowań Falun Gong.

W tym wspólnym oświadczeniu zaznacza się: „Prześladowanie Falun Gong w Chinach jest najbardziej brutalnym prześladowaniem grupy wyznaniowej”. W szczególności zwraca się uwagę na usankcjonowane przez państwo pobieranie organów od żyjących praktykujących Falun Gong i wzywa się do natychmiastowego zakończenia prześladowań i uwolnienia wszystkich uwięzionych lub przetrzymywanych praktykujących oraz więźniów sumienia.

Trzy eurodeputowane Partii Zielonych z Hesji podpisały pismo

Od lewej do prawej: MSP Karin Mueller, wiceprzewodnicząca parlamentu Hesji; MSP Martina Feldmayer; MSP Miriam Dahlke

Pismo trzech posłanek do Parlamentu Europejskiego Karin Mueller, Martiny Feldmayer i Miriam Dahlke

„Falun Gong jest od 21 lat zakazane przez KPCh” — czytamy w liście — „(20 lipca) to taka smutna rocznica. Nadszedł czas, aby Chiny rozpoznały ważność pokojowego dążenia do poszanowania praw człowieka, wolności słowa i szansy na demokrację bez ucisku i dyskryminacji.”

„Jako członkowie Partii Zielonych parlamentu landu Hesja cenimy prawa człowieka i uważamy je za niezbędną podstawę pokojowej koegzystencji na świecie. Dlatego w dążeniu do pokoju, stanowczo przeciwstawiamy się wszelkim formom prześladowań i przemocy wobec praktykujących Falun Gong.”

List MSP Heiko Kasseckerta z CDU

MSP Heiko Kasseckert

List MSP Heiko Kasseckerta

„Bardzo się cieszę, że mogę złożyć gratulacje i wyrazić swoje poparcie dla praktykujących Falun Gong i ich pokojowych działań, aby upamiętnić 21. rocznicę protestów Falun Gong przeciwko prześladowaniom, która odbyła się 20 lipca” — czytamy w liście.

„20 lipca to taki dzień, w którym praktykujący Falun Gong na całym świecie upamiętniają ofiary tych prześladowań i ich pokojowego oporu”.

„Od 1992 roku miliony ludzi na całym świecie praktykowały i żyły zgodnie z wartościami: Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. Te wartości są teraz dla nas szczególnie ważne. Praktykujący Falun Gong poprzez praktykowanie uzyskują wewnętrzny spokój i fizyczne zdrowie”.

„Począwszy od lipca 1999 roku dochodzi do brutalnych prześladowań wobec Falun Gong. Praktykujący Falun Gong byli brutalnie torturowani i zmuszani do wyrzeczenia się swojej wiary. Od 21 lat wytrwale i pokojowo protestują przeciwko tym demonicznym prześladowaniom”.

„Dlatego też niezwykle ważne jest, abyśmy wstali i zabrali głos, wyrazili nasze stanowisko i opłakiwali ludzi, którzy zostali prześladowani do śmierci oraz byśmy okazywali nasz sprzeciw wobec przemocy i okrutnego traktowania”.

„Mam nadzieję, że nadal będziecie zbierać odwagę i siły, aby kroczyć tą drogą pokoju, którą wybraliście, podążać za swoimi zasadami wiary w sposób wolny i bez prześladowań. Na pewno będę was wspierać” — napisał MSP Heiko Kasseckert.

List MSP Dirka Bamberga z CDU

MSP Dirk Bamberger

List MSP Dirka Bambergera

MSP Dirk Bamberger napisał: „20 lipca 2020 r. to 21. rok strasznych prześladowań praktykujących Falun Gong w Chinach” — czytamy w liście — „Jest to również 21. rocznica, kiedy praktykujący Falun Gong i ich zwolennicy rozpoczęli z niezwykłą wytrwałością pokojową walkę z prześladowaniami”.

„Z okazji obchodów, które planujecie zorganizować we Frankfurcie 25 lipca, nie waham się wam pogratulować. Bardzo się cieszę, że mogę przesłać wam dzisiaj te gratulacje, aby wyrazić moje poparcie dla was i ruchu Falun Gong, który poszukuje sprawiedliwości, uznania i tolerancji. Proszę, wykorzystajcie moje pozdrowienia jako sygnał solidarności z praktykującymi Falun Gong i poparcia dla was. Jest to również oznaka oburzenia i pogardy dla prześladowań oraz zrobienia wszystkiego co w mojej mocy, aby się im sprzeciwić.”

„Każdy rodzi się wolny i równy pod względem godności i praw. Tym zdaniem Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła, że każdy, niezależnie od koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych, statusu społecznego, narodowości i urodzenia, korzysta z tych samych praw i wolności. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Deklarację Praw Człowieka 10 grudnia 1948 r. Był to całkowicie pozytywny i historyczny moment.”

„Prześladowania Żydów w III Rzeszy osiągnęły straszny, ohydny i antyludzki poziom. Wkrótce po zakończeniu tych prześladowań narodziła się Deklaracja Praw Człowieka. W niej art. 18 stanowiący, że każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność wyrażania własnej religii lub przekonań w doktrynach, praktykach, kultach i przykazaniach, indywidualnie lub zbiorowo, w sposób jawny lub potajemny. To prawo człowieka jest nieograniczone i przysługuje każdemu na zawsze.”

„Jako wybrany bezpośrednio poseł do parlamentu landu Hesji, popieram fakt, że każdy może swobodnie planować swoje życie bez ucisku i tyranii. Popieram poszanowanie i zagwarantowanie podstawowych wolności wszystkich. Zrobię co w mojej mocy, aby chronić ruch Falun Gong i wyrazić swój osobisty silny protest przeciwko osobom zaangażowanym w ruch prześladowania Falun Gong.”

List posła Olivera Stirbocka z Partii Liberalno-Demokratycznej

Poseł Oliver Stirbock z Partii Liberalno-Demokratycznej

List posła Olivera Stirbocka

„Przez 21 lat ciężko pracowaliście, aby powstrzymać prześladowania praktykujących Falun Gong” — czytamy w liście — „Przez ponad dwie dekady nie możecie w Chińskiej Republice Ludowej swobodnie praktykować pokojowej, duchowej praktyki, a nawet musicie obawiać się o własne życie.”

„Wartości Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości reprezentowane przez Falun Gong są szlachetne, godne szacunku i muszą być zagwarantowane poprzez politykę. Jednak podejście chińskiego rządu do Falun Gong jest dokładnie odwrotne. Nie ma tam szacunku, człowieczeństwa ani rządów prawa. Społeczność międzynarodowa musi zwrócić uwagę na te zbrodnie. Wasze istnienie jest czymś dobrym i Partia Liberalno-Demokratyczna jest po waszej stronie.”

„Popieram was w pokojowym przeciwstawianiu się tym okrutnym prześladowaniom, ponieważ my, członkowie Partii Liberalno-Demokratycznej, wspieramy wolność i swobodny rozwój jednostki oraz przeciwstawiamy się wszelkim narodowym uciskom, które codziennie zagrażają wolności w skali globalnej” — napisał poseł Oliver Stirbock.

Dr Nils Kobler, przewodniczący frakcji CDU Rady Miejskiej Frankfurtu, wspiera prawa człowieka praktykujących Falun Gong

Dr Nils Kobler, przewodniczący frakcji CDU Rady Miejskiej we Frankfurcie

Dr Nils Kobler wysłał e-mail, aby wyrazić poparcie dla wiecu z 20 lipca: „Frankfurt jest miastem otwartym na świat i sprzyjającym integracji społecznej. CDU we Frankfurcie cały czas zobowiązuje się do przestrzegania tych wartości, ponieważ uważamy, że są one niezbędne dla pokojowego współistnienia ludzkości”.

„Bardzo się cieszę, że grupa praktykujących Falun Gong we Frankfurcie może wykonywać ćwiczenia swobodnie i bez przeszkód. Dążenie do samodoskonalenia i przestrzeganie standardów Prawdy, Życzliwości, Cierpliwości pokazuje, że ruch ten opiera się na pokoju.”

Wersja angielska: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/27/186066.html