(Minghui.org) W poniedziałek 20 lipca 2020 roku na placu Hviezdoslava w środkowej Bratysławie na Słowacji odbyło się wydarzenie upamiętniające 21 lat pokojowego oporu Falun Gong wobec prześladowań w Chinach. Praktykujący Falun Gong z całej Słowacji prowadzili czuwanie i spokojną medytację, aby upamiętnić ofiary prześladowań w Chinach.

Goście specjalni: Frantisek Miklosko, dysydent i były przewodniczący Słowackiej Rady Narodowej; Miriam Lexmann, posłanka do Parlamentu Europejskiego; Ondrej Dostal, członek Rady Narodowej Republiki Słowackiej; oraz Zuzana Aufrichtova, burmistrz Bratysławy – Starego Miasta; uczestniczyli w tym wydarzeniu po południu.

Marek Tatarko, prezes Słowackiego Stowarzyszenia Falun Gong, powiedział na wstępie, że od 1999 roku około 100 milionów ludzi w Chinach jest prześladowanych za praktykowanie Falun Gong, praktyki kultywacyjnej opartej na tradycyjnych zasadach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. Praktykujący w Chinach byli aresztowani, torturowani, uwięzieni, a nawet stracili życie, co jest wyraźnym dowodem zła komunistycznego reżimu.

Frantisek Miklosko, dysydent i były przewodniczący Słowackiej Rady Narodowej

Frantisek Miklosko, dysydent i były przewodniczący Słowackiej Rady Narodowej, zastanawiał się nad demonstracją przy świecach w 1988 roku, która odbyła się w tym miejscu i była pierwszą od 1969 roku masową demonstracją przeciwko komunistycznemu reżimowi w byłej Czechosłowacji. Powiedział: „Cieszę się i jestem wdzięczny tym ludziom, którzy tu siedzą, medytują i poświadczają o prześladowaniach innych praktykujących w Chinach. I dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście tak heroiczni i dajecie świadectwo. Jestem przekonany, że pewnego dnia historia udowodni wam, że macie rację”.

Ondrej Dostal, członek Rady Narodowej Republiki Słowackiej

Ondrej Dostal, członek Rady Narodowej Republiki Słowackiej, powiedział: „Dziś jesteśmy tu szczególnie z powodu Falun Gong, które spotyka się z niezwykle ohydną i naganną formą prześladowań, formą, której muszą przeciwstawić się wszyscy demokratycznie myślący ludzie na całym świecie — dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj. Falun Gong opiera się na wartościach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. Jednym z haseł naszej łagodnej rewolucji ponad 30 lat temu było hasło Vaclava Havla, że prawda i miłość zatriumfują nad złem, kłamstwem i nienawiścią. Stało się to w komunistycznej Czechosłowacji, stało się w całym bloku wschodnim, który ucierpiał pod butami radzieckiego imperium. Wierzę, że nadejdzie dzień, w którym prawda, współczucie, wyrozumiałość i miłość zapanują nad kłamstwami i nienawiścią komunistycznego reżimu w Chinach, skończą się prześladowania, a wszystkie niewinne ofiary, a nawet mieszkańcy Chin będą mogli żyć w wolności. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ten dzień nadszedł jak najszybciej. Dziękuję, że tu jesteście”.

Miriam Lexmann, posłanka do Parlamentu Europejskiego

W swoim przemówieniu Miriam Lexman, posłanka do Parlamentu Europejskiego, powiedziała: „Trzydzieści lat temu udało nam się otworzyć nasz kraj na prawdę. Prawda jest w nas i jest naprawdę silniejsza i większa. Ale to od nas zależy, czy ta prawda pozostanie dominująca w naszym świecie i czy będziemy w stanie przekształcić świat poza naszymi granicami, poza granicami Unii Europejskiej, zgodnie z tą prawdą, w którą wierzymy i która daje nam wolność. W tym globalnym świecie naszym obowiązkiem, obowiązkiem każdego człowieka, nawet tu na Słowacji, jest myślenie o ludziach, którzy są prześladowani w innym zakątku świata właśnie dlatego, że żyjemy w globalnym świecie, gdzie jesteśmy znacznie bliżej siebie niż za czasów reżimu komunistycznego. Dlatego chcę zwrócić się do naszych współobywateli, wyrazić nasze pokrewieństwo i współczucie... do ludzi, którzy są prześladowani i którzy walczą o prawdę. Bo jeśli nie pomożemy im w ich walce, może kiedyś prawda znów przegra w naszym kraju”.

Zuzana Aufrichtová, burmistrz Bratysławy–Starego Miasta

Zuzana Aufrichtová, burmistrz Bratysławy – Starego Miasta, podsumowała: „Wolności należy stale bronić i powinniśmy stale przeciwstawiać się wszelkim naciskom, które nie opierają się na poszanowaniu wartości demokracji, szacunku dla człowieka oraz podstawowych praw i wolności, które należą do człowieka. Tak więc, dla Starego Miasta, chcę wyrazić moje poparcie dla Państwa. Trzymamy kciuki za tę walkę o prawdomówność, współczucie i wyrozumiałość”.

Wersja angielska